Ode aan de Regenboog

Om hiermee te beginnen: Genesis 8–17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004

  1.  Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:
  2.  Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,
  3. en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.
  4. Deze belofte doe Ik jullie: nooit meer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de Aarde te vernietigen.
  5. En dit,’zei God, ‘zal voor alle komende generatie het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:
  6. Ik plaats Mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de Aarde.
  7. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de Aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt,
  8. zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.
  9. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op de Aarde leeft.
  10. Dit,’zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op de Aarde gesloten heb.’

Wat basisinformatie uit diverse bronnen:

Regenbogen zijn waarneembaar bij een lage zonnestand en buiig weer.
Als waarnemer zal je met je rug naar de zon moeten staan, de zon zal op dit gordijn van regen schijnen.
Het wit van het zonlicht dat de regendruppels binnendringt en doordringt, zal door het proces van breking en weerkaatsing in het enkelvoud aan de binnenzijde van iedere druppel, worden gescheiden in de spectrale kleuren.
Het maximale van de versterking treedt op indien de gekleurde lichtstralen ongeveer een hoek maken van 40 graden met wat als bundel binnentreedt.
Dit kan verklaren dat in de zomer de regenboog alleen maar is te zien in de ochtend en avond, terwijl in het wintergedeelte van het jaar de regenboog de hele dag te zien is.
Uitleg over het middelpunt van de regenboog, dit ligt even ver onder de horizon als de zon erboven staat, en de zon moet de positie op een bepaald punt hebben staan, minder dan 40 graden boven de horizon.
Over de reflectie van de kleuren, het rode licht wordt onder een grotere hoek gereflecteerd van het violette licht, daarvoor is het rood aan de buitenkant en het violet aan de binnenkant.
Wat er kan gebeuren is dat er een tweevoudige weerkaatsing plaatsvindt in de druppels water van de regen, dan krijgen we te maken met een andere graad van de hoek, 52 graden (ongeveer) waardoor er een dubbele of nevenregenboog zichtbaar wordt, weliswaar minder helder dan de eerste en met tegengestelde kleuren.

Een regenboog kan je niet aanraken en is het niet op bepaalde plaats, dat is afhankelijk van de omstandigheden waaruit het kan ontstaan.
En net als ik, ik dacht ik ga er onder door lopen, echt niet. Het gaat met je mee, waar bevindt zich het dan ….. Het is wel op de Aarde.
Maar wat belangrijk is om te weten, de regenboog is eigenlijk een cirkel en het onderste deel wordt aan het gezicht onttrokken, de Aarde is ook rond en wij als mensen hebben een standpunt op de Aarde wat mede bepalend is voor wat je kunt zien.
In een vliegtuig is het anders, wanneer je geluk hebt kan je de hele cirkel zien als je aan het vliegen bent.
Hoe dichter de zon bij de horizon, des te groter is het deel van de regenboog wat te zien is. Dus de zon hoog aan de hemel, dan zullen er voor ons hier op de Aarde geen regenbogen te zien zijn, dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.

Er is een bron die vermeld, hoe groter de druppels van de regen, des te meer intens zijn de kleuren van de regenboog.

Een ezelsbruggetje om de regenboogkleuren te onthouden: ROGGBIV

Rood – Oranje – Geel _ Groen – Blauw – Indigo – Violet

De Regenboog, klein deel vanuit de lessen kleurenleer op de Academie de Wervel, Zeist, docent Jan Klomp.

De vragen worden gesteld van:
Wat beleef je als je de regenboog ziet ….
Hoe noem je dit, kan je dit benoemen ….

De regenboog heeft iets verhevens, al die kleuren, niet fysiek en toch is het aanwezig.

Na het Atlantische tijdperk, was de eerste missie van de mens, het ontwikkelen van zijn ziel. Het met zichzelf innerlijk verbinden en het verbinden met de wereld. De huidige samenleving heeft tot taak de grenzen van de ziel te verleggen, meer openheid over deze binnenwereld.

Het denken, voelen, handelen ben je niet zelf, het zijn als een soort van instrumenten om je IK gestalte te doen geven.

Middenin het centrum van onze zielkrachten verbinden wij ons, de regenboog werkt als een herinnering.

Een sluitende verklaring is er niet voor het verschijnsel van de regenboog.
Voor een deel wel, maar het blijft iets mystiek.
Fysieke kant: zon en regen, lucht en wolken – Geestelijk : licht en duisternis.
Voorjaar en najaar zijn meer seizoenen voor de regenboog.
Er moet een bepaalde hoek zijn en een bepaalde ordening.
Hoe hoger de zon, hoe lager de regenboog.
De mooiste regenbogen zijn er bij onrustig weer, met dreigende luchten.
Onweer zuiverende luchten.
Ieder mens ziet zijn eigen regenboog, deze verschijnt met jouw oog mee.
Onderzoeken en verbinding maken, zodat je steeds meer gaat zien.
Waarnemen met je zintuigen naar buiten toe. Dan gebeurd er iets innerlijk met je.
Blijf voelen, blijf wel kritisch, wat betekent het voor mij.
Je eigen houvast kiezen, is persoonlijk, laat elkaar wel in zijn waarde.
Er zijn 3 eenvoudige tekeningetjes als wat uitleg;
1. als waarnemer met richtingen.
2. richting van het licht en de hoek van graden voor primaire boog.
3. richting van het licht en de hoek van graden voor secundaire boog.

De secundaire boog is een spiegeling van de primaire boog, de kleuren zijn andersom. Er wordt gesproken over kleuren van een warme kant en een koudere kant.
En de donkere band van Alexander is een ertussenin.

Een sprong naar de Noorse Mythologie;

De Bifröst, Regenboogbrug (zo noemen wij mensen het), de Brug in Himinbjörg (Hemelberg), tussen de Hemel en de Aarde. De brug tussen geest en stof.
De Asen (benaming van 1 van de 2 groepen Goden in de Noorse Mythologie), de Asen vormen de grootste groep van de Goden, (in sommige geschriften worden alle Goden Asen genoemd), rijden iedere dag over de Bifröst naar een zeer Heilige bron die genoemd wordt Urdr en Urdr is de derde wortel van de Yggdrasil (heiligdom van de Goden) en wat doen zij daar, zij spreken er recht en bij deze bron zijn de drie Nornen (weefsters van lot, schikgodinnen) zij zorgen voor die bron en bepalen de draad van het lot van de mensen.
Dit als een hele eenvoudige en beknopte uitleg.

Een sprong naar dat van de Maya’s

Maya bericht van Ets’Nab, in het Nederlands is dit Witte Spiegel.
Regenboogherinneringen voor dag 198 – Ik ben Etz’nab 3. Welkom.

Het onderwerp voor deze dag is over regenbogen in jullie mythen.

In jullie mythen staan regenbogen symbool voor geluk, overvloed en belofte.
Wij nodigen jullie uit om te focussen op deze symbolen wanneer je een regenboog ziet.
Te stoppen met waar jullie mee bezig zijn en af te stemmen op deze energieën, met het gevoel van dankbaarheid voor de zegeningen in het leven.
Visualiseer jezelf dat jullie overvloed ontvangen in alle dingen.
Stuur zegeningen naar alle andere wezens, zodat ook zij zichzelf kunnen toestaan de overvloed te ontvangen en hun gaven te delen.
Zie de boog als een portaal die je op elk gewenst moment binnengaat om geschenken te verzamelen binnenin jullie die momenteel sluimeren.
Ontvang de belofte dat jullie geliefd en gesteund zijn door God (de Grote Bron), jullie Hogere Zelf en Spirituele Gidsen.
Elke kleur in de regenboog heeft zijn eigen energie frequentie.
Laat deze frequenties jullie lichamen binnenkomen en alle aspecten van jullie Zelf genezen.
Als je kijkt naar de prachtige waterkristallen glinsterend in de zon, waardoor de regenboog ontstaat, stuur dan zegeningen aan alle wateren van de aarde, waaronder het water in je lichaam.
Denk aan de kabouter met zijn pot met goud, wat je er aan herinnert om toe te staan overvloed te laten stromen in je leven.
Voor de lol ervan, sta op, schud met je achterste en geniet van “een broodje dans!”
Doe gek en raar en heb plezier vandaag.

Selamet! Etz’nab 3

Sprong verder via het Antroposofisch Gegevene

De mens zag de regenboog, voor het eerst en waar na, na een Aardse ramp, een zondvloed. Wat er hier mee wordt bedoeld uit te leggen is dat de mens vanuit de kosmos, vanuit Hogere Bestaansvormen is afgedaald, in een lagere bestaansvorm, een vast wordende en zijnde Aarde. God (de Grote Bron) heeft de regenboog als een teken geschonken aan de mensheid.
Een teken dat de ziel en de geest van de mens zich vanaf dat moment kon richten op het fysiek waarneembare, wat daar, zoals wij dat nu noemen, het materieel geworden van de Aarde is, die wij wereld noemen. En dat de kleuren een brug zijn voor de ziel. Een regenboogbrug, een openbaring van de wereldziel, kosmisch geordend. Het is als een vulling van een zuiver geschapen beeld van wat op de Aarde was (zoals bedoeld) en wat in Hogere Rijken is. Er is iets wat de mens waarneemt buiten zich met dit imaginaire kleurengebeuren, maar ook innerlijk, een heen en weer. Men kan de woorden (de betekenis) erachter gebruiken gezien en ongezien, waargenomen en (nog) niet waargenomen. Er is een gegeven in het (alstublieft denk toch wel aan een geschenk > waarneming van de wereldziel), wij kunnen hier als geïncarneerde mensen scheppen, creëren, met behulp van deze Goddelijke imaginatie, een nieuwe, hernieuwde regenboogbrug naar dat wat bedoeld was.
Kleurenrijkdom van de ziel en geest is altijd open voor de Hogere Rijken en zij herkennen het en zoeken dit op een manier ook.
De regenboog is onze enige zichtbare imaginatie op de Aarde.

Er is een wijze om met, ook een heel klein beetje verbeelding (imaginatie) naar een regenboog te kijken en wat vooral belangrijk is, meebeleven. Er wordt nu bedoeld om de wezens betrokken bij regenbogen waar te nemen, als hulp voor de mensen hier op de Aarde, je kan daarbij aan een soort engelen denken. Maar eigenlijk zijn het elementaire wezens. Deze wezens hebben de enorme moed om uit de kleuren naar buiten te komen (rood/geel) als het begin en natuurlijk op een manier spannend als onderneming, om weer terug te gaan in de kleurenboog in het groen dat vol is van aanmoedigingen voor overwinning en weer naar buiten te komen aan de andere kant, de kant van blauw, violet.

Als we het groen als de belangrijke middenlicht/kleur nemen, dan naar de kant van de roden t/m geel, dat is meer spannend (angstig) en als het ware door het groen een duik naar binnen en dan aan de andere kant er weer uit in de blauwen en het paarse (of violet) dat is moed en durf en die hebben wij Nu zeer zeker nodig voor hier op de Aarde.

Maar om verder uit te leggen, het stopt niet bij één keer, dit bewegen door de prachtige kleuren van de regenboog en dan gaan ze weer, alles is in de kleuren en in beweging, bewegen als een vorm van voeden, vullen en vooral ook scheppen, voor een groter geheel
En om nog een trede verder te gaan, een uitnodiging om het een stap intenser te ervaren;
Beginnend in het paars, wat een glans heeft dat tot in onmetelijke verten, dan zou je je  willen richten naar het Goddelijke (de Grote Bron).
Overgaand in de blauwen, dat geeft meer rust in ons werkelijke innerlijk, stemming van de ziel,

Dan naar dit prachtige groen (lichtpilaar in het midden) en hoe reageert ons innerlijk daarop, uitbreidend, over en met alles wat te doen heeft met wat spruit, groeit en bloeit en een verbinding aangaat en meeneemt van de vorige kleuren, denk aan het aahh van een nieuw voorjaar (als voorbeeld), armen wijd open en al van het innerlijke ook, bewondering voor antipathie en sympathie van allerlei om ons heen. En, wat de bedoeling is, dat er meer innerlijk begrip ontstaat, dat wordt herinnerd om alle wezens o.a. van deze wereld en de planeet zelf, verder te begrijpen, contact mee aan te gaan (want dat kan ook).

Doorgaande naar het geel en doordat je de keuze gemaakt hebt om het groen op een goede manier innerlijke op te nemen, geeft dat geel een soort innerlijke ondersteuning, vooral als mens zijnde, om te zijn, te passen en om mee te leven met al dit van de natuur en als mens een stap meer of anders dan de natuur (flora en fauna), zoals wij dat benoemen.

Oranje, is een beleving van opwarmen, herkennen van de warmte in het innerlijk en laat ons zien wat daar is met betrekking tot onze karaktertrekken, de minnen en de plussen.

Het rood, de andere kant van de regenboog, ik wil een ieder graag adviseren te proberen te denken aan enthousiasme en overgave, de onmetelijkheid en oneindigheid van de natuur, maar nog van meer dan dat, het opklimmen en het gewaar worden van de Hemelrijken, waar de liefde vandaan komt en eeuwig is voor alle wezens en al het bestaan.

Het ware wezen van de regenboog is onuitputtelijk, zoals onze Vader, God (Grote Bron) en erop toeziet als een poort die moet leiden naar het doel van de door Hem gecreëerde mensheid.

De regenboog als natuurfenomeen, dat het niet enkel afhankelijk is van de zon in ons universum en de aarde, maar ook van de mensheid, de mens beweegt mee als waarnemer en zich verplaatsende. Dat betekent dat ieder mens met zijn eigen unieke standpunt op de Aarde deze boog van kleuren op zijn/haar manier waarneemt en met hem/haar samenhangt en zijn/haar levensactiviteiten. Dit kan zo zijn omdat deze boog van kleuren in principe, zoals geschapen, een goed geordend scheppingsweefwerk is van kleurstromen gebonden aan zekere Hemelse wetten.

Volgend vriendelijke advies denk ook aan ritme, balans en cadans in ons bewegen als mensheid maar ook in het zo heel veel grotere geheel en de zo goed bedoelde evenals weldoende invloed.

Vanuit channelingberichten 21e eeuw, dit zijn berichten die worden ontvangen door mensen hier op de Aarde, deze berichten komen vanuit de Spirituele of Hogere Wereld.

Anta Karana is in de oude esoterische leringen, de naam voor de Regenboogbrug, zoals deze nu wordt genoemd.
Dit is vanwege de zeven kleuren die de zeven frequenties van Licht representeren, van jullie Licht representeren.
Rood is de fysieke uitstralingen van Licht gerepresenteerd door het Eerste Chakra.
Oranje is verbonden met de emotionele uitstralingen van Licht gerepresenteerd door het Tweede Chakra.
Geel heeft betrekking op de mentale uitstralingen van Licht gerepresenteerd door het Derde Chakra, Zonnevlecht.
Groen, de liefdevolle uitstralingen van Licht gerepresenteerd door het Vierde Chakra, Hart.
Blauw heeft te doen met de creatieve communicaties van Licht gerepresenteerd door het Keel Chakra.
Indigo is verbonden met de nog hogere communicaties van Licht gerepresenteerd door het Chakra bij je wenkbrauw.
Violet is de transmutatie van Licht gerepresenteerd door het Kroon Chakra.

Wat te doen om deze Regenboogbrug te bewandelen tussen de vierde en vijfde dimensie, dat is het combineren van al deze zeven kleuren in het leven op de Aarde.
Iedere kleur van het Licht representeert een andere ‘frequentie’ van Licht.
Op een manier zijn deze frequenties van Licht gescheiden naar zeg maar bandbreedtes.
Maar het Licht van de volle-spectrum Regenboog is voor de mensen beschikbaar om daaraan levende frequenties te ontlenen.

Wij leven in de zwart/witte tijd terwijl overal om ieder heen een spectaculaire regenboog van bestaan is. Dus, wanneer jullie kijken met zwart-wit ogen naar prachtige kleurtinten zien de mensen enkel een klein stukje van wat er werkelijk is en kunnen zij dit niet thuis brengen.

Maar ook, wat van de Grote Bron komt (God) dat wordt gereflecteerd in de frequenties van de regenboog en iedere straal van de regenboog draagt een bepaalde kwaliteit van bewustzijn. Iedere kwaliteit is een levendige frequentie van de kleur wat te doen heeft met de begeleidende energie van licht, die als een iedereen is.

Wat er ook nog is dat de stralen boventonen bevatten en deze dragen geluidsfrequenties, welke kunnen helpen met activeringen binnenin jullie eigen zelf.
Uitnodiging voor een verbeelding om te helpen en begrijpen;
jullie kalme geest die een Licht uitstraalt, maar dat Licht dat komt van de Grote Bron (God) als een regenboog van Licht.
Zoals al hier eerder verwoord beïnvloedt dat de mens, jullie, mij, en wat daar nog meer is, het woord bewustzijn wordt gebruikt, het innerlijke, het hogere hart, de ziel.
Deze kracht, mogelijkheid om te verbeelden is een hulpmiddel voor wat genoemd wordt, naar het Hogere, om je daarmee te verbinden en dit Licht en de daarmee verbonden kleuren zoals de Regenboog ons toont te gebruiken (keer op keer), neem het op, voel het, straal het en wees het. En wat ook het mooie hiermee is, deze levendige frequentie van kleurenenergieën helpt deze mooie planeet Aarde in haar zijn en doen en veranderingen.
Lieve mensen, jullie kunnen dit voelen in jullie harten en gevoel, wat zich kan uitdrukken in de vorm van ontspanning, kalmte en een vorm van lichtheid en nodige veranderingen.

Regenbogen door kunstenaars (persoonlijke selectie)

Ruth Kübler

 

David Newbatt

 

David Cox

 

Arthur Rackham

 

Anja Tjelpa

Regenboog(kleuren) digitaal gebruikt

Bronvermelding:

http://www.hagmolen.nl/regenboog/0/0_historie.htm
http://www.quest.nl/artikel/op-welke-afstand-staat-een-regenboog-van-diegene-die-hem-ziet
Weerfenomenen.
Lesmateriaal Kunstacademie de Wervel, die gevestigd was in Zeist, Nederland.
Lesmateriaal Emerald Foundation, Den Haag, Nederland.
Tussen Wodan en Widar – Alice Woutersen – van Weerden
Van AEgir tot Ymir – ISBN 906168661 X – Paula Vermeyden i.s.m. Arend Quak
M. Hauschka-Stavenhagen – Kunstzinnige Therapie
Rudolf Steiner – Het Wezen der Kleuren
Rudolf Steiner GA 282 Spraakvormingscursus
Walther Bühler – Nordlicht, Blitz und Regenbogen, Metamorphosen des Lichtes.
http://wakkeremensen.blogspot.nl/search/label/Maya%20berichten?updated-max=2016-04-18T10:23:00%2B02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
https://mayanmessages.wordpress.com
http://kryonwijsheid.blogspot.nl
www.TheGabrielMessages.com
Spirituele helpers

Geef een reactie