Ode aan Aartsengel Michaël

 

 

 

In de Hogere of Spirituele Rijken, Werelden, Bestaansvormen daar leven en wonen en doen alle, vele lieve Engelen, onder anderen. 

Om in deze bijzondere tijd voor de Aarde aandacht te geven aan, door er naar en mee te leven en ook te denken, erover te schrijven, dus doen en ook plaatsen op een website is een ODE aan deze Aartsengel M i c h a e l.

Ik wist niet hoe met deze poging te beginnen voor de ode…..?

En dan begint het luisteren naar de spirituele familie als begeleiders en het opvolgen van de aanwijzingen.

Deze prachtige, liefdevolle, behulpzame Aartsengel is een creatie van Onze Schepper. De Aartsengel van de ‘Zon’. 

De hele wereld van de Aarde omvattend vanuit het kosmopolitische.

En wat is hij allemaal en wat heeft hij al gedaan……

En hoe is de verbinding op het NU moment met hier op de Aarde en de mensen o.a. die daar momenteel leven en er was ook nog veel voor de periode waarin wij nu op de Aarde leven.

Ik begrijp en ondervind en herinner mij ook, AE Michael is een grote coördinator voor deze periode van de evolutie van de Aarde.

En ik ervaar ook hij is ZO daar, laten we het in de ontmoetingsplaats noemen, voor ons hier, de familie op Aarde en hij is open voor elke vorm van communicatie en contact. Je hoeft niet altijd aan communicatie met woorden te denken, er zijn andere niveaus.

En dan lees ik in een verwoording, dat Michaël een zwijgzame en gesloten geest is en dat hij meer verbonden is met de blik, het richten op en naar en met de enorme kracht daarvan, richt hij zich meer op de gevolgen van de oorzaak, in dit huidige Aardse geval en gebeuren, kan er wel worden genoteerd, oorzaken.

Ik kreeg sterk de inbreng en mede de ervaring dat deze aartsengel een grote Luisteraar is, daar kan ik beter nog andere woorden bij voegen als, een kosmopolitische waarnemer, een stimulans en een overbrenger naar wat er nog meer is in de Hogere Bestaansrijken. En dat betekent hulp, helpen, bijstaan met wat wij hier op de Aarde zelf (nog) niet kunnen en uitwerken en/of zijn vergeten hoe het te doen.

Hij brengt het over naar het universum en verder in de kosmos en

met respect voor onze vrije wil.

Tezamen met het geven aan ons van ‘Hemelse’ impulsen.

En wat ik zelf zo mooi vind, ik ervaar het zelf, mede door al de channelingsberichten die doorkomen via de mensen op de Aarde van Aartsengel Michael en worden gepubliceerd (op internet) en ook niet of mondeling doorgegeven of hoe dan ook, aartsengel Michael heeft het zwijgzame veranderd en communiceert in de talen en met woorden zoals wij doen en met velen. Het is wel spiritueel contact. Ik ben daar heel blij mee voor ons allemaal. Het is mede een bijdrage, gift aan ons om de toevloed van het spirituele weer te ontvangen en weer leren te begrijpen en mee om te gaan in onze wereld zoals wij hier leven op de Aarde.

Er zijn veel dingen die kunnen worden genoemd, maar het is wel de bedoeling dat het begrijpbaar blijft voor velen.

Dat de mens een Bewustzijn heeft, ik veronderstel dat dat wordt begrepen, het bewustzijn van Engelen en allerlei soorten Engelen en hogere wezens is heel heel anders.

Wat ik ook wil overbrengen met de Ode is, dat het allemaal geregeld is, zo ook de invloed van Aartsengelen op periodes van het Leven op de Aarde.

Wanneer je naar het ‘schema’ van de Hiërarchieën kijkt,

zijn de Aartsengelen zeer betrokken, staan dicht bij de mensen, bij het leven op Aarde.

En er zijn een soort van Aartsengel regeringsperiodes (er zijn 7 aartsengelen die dit doen waar wij mee te maken hebben), met andere woorden misschien beter, Monarchieperiodes, voor deze keer was het begin voor hem, AE Michael vanaf circa 1879 n.Chr.

Zo’n Monarchieperiode heeft ongeveer de omvang in het aantal jaren als het aantal dagen van een jaar zoals volgens aarde jaartelling, volgens de mensen.

Deze prachtige Aartsengel heeft een ‘karakter’, een ‘sfeerinvloed’, het ‘vermogen’, ‘een geschenk’ vanuit de oneindige en onmetelijke Liefde om dit te doen voor Al wat er is gaande ook hier NU, wij hebben het over het NU hier op de Aarde in combinatie met wat daar is, in het Hogere. Een superassistent om velen te begeleiden in het doen, helpen, herinneren, aansturen en ervaren en bovenal verbeteren van het leven op de Aarde. Grote namen, zoals wij dat noemen komen voor in zijn vorige ‘Monarchieperiodes’. En natuurlijk hebben we te maken met incarnaties, maar dit onderwerp is niet voor dit epistel.

En wat gebeurt er en is er al gebeurd, voor mijn waarneming en belevingen doet hij het heel erg ontzettend goed. Er is progressie.

Wat prachtig is om te noemen is, hij was de leidende Aartsengel in era’s vlak voordat Christus naar de Aarde kwam en heeft veel licht(werk) daarvoor gedaan. Voorbereidend en begeleidend.

En het licht ging schijnen in de duisternis. En Nu in de herhaling of op een manier reflectie.

Aartsengel Michael is er weer in deze onthullende, opzienbarende, verlossende en sterk veranderende wereld Aarde periode. Je zou het kunnen omschrijven als, we hebben de inleiding gehad, we zijn begonnen aan de Goede Hoofdstukken en daar hoort bij dat Jezus Christus terug gaat komen naar de Aarde.

Maar anders zoals wij nu zijn in ons Aardse fysieke lichaam, verdere daarover geen uitleg in Ode aan Aartsengel Michael.

Hij, AE Michael is verbonden met wat wordt genoemd de ‘draak’ en de draak is op de Aarde terechtgekomen, daar is veel historie mee verbonden, geen uitwijding hierover, wat voor mij belangrijk leek om te noemen in deze “ode aan”, deze draak kan men zien als het beperkende van de illusie en ook de connectie met ons materialistische bestaan op de Aarde en lineaire leven en al waaruit dat is ontstaan.

Aartsengel Michael is er om ons bij te staan om deze ‘draak’ te verslaan en is daar heel druk mee bezig en velen horen, voelen en verstaan hem en doen, dragen bij aan, strijd kan het wel genoemd worden. Het vormen van weer een eenheid te zijn.

En voor de datum hier op de Aarde, de ‘feestdag’ van Aartsengel Michael is op de 29e september.

Vele hier geboren op de Aarde zijn naar hem vernoemd.

Deze naamsvernoeming heeft zeker een betekenis, gezien al

wat met deze prachtige en liefdevolle Aartsengel te maken heeft.

Aartsengel Michael heeft gezagvoerder Ashtar ingewerkt voor bepaalde punten van zijn benodigde taken en het benodigde weten en steunt Ashtar zijnde zijn taken en autoriteit.

Een wonderbaarlijke machtige spirituele combinatie om ‘ons’ hier degenen op de Aarde bij te staan, onder het allerhoogste regie van gezagvoerder Lord Sananda ofwel de Here Jezus.

Aartsengel Michael heeft ook een “Hemelse” missie, hij leeft en werkt daar in wat wij noemen de Hogere Rijken, met de connectie met wat hier op de Aarde is en de daarmee verbonden kosmische missie en het gehele universum, de hele grote schepping.

Met andere woorden, er is kosmische evolutie mee gemoeid, er is daar een stijgen, een opwaarts gaan, wij zouden zeggen hogerop komen.

Aartsengel Michael heeft met twee kleuren een intense verbinding, de ene kleur is GEEL en de andere kleur is INDIGO.

GEEL

Geel is overal, in alle rijken.

Stralend gelijk het Licht.

Gelijk zonlicht, vanuit de goede Duisternis.

Gevuld met de glans van de Geest,

verbonden met het Zonnewezen.

Dragende krachten vanuit het verleden.

Strekkende krachten in de tijd.

Uit wijsheid komt zij voort en NU zo verbonden

met onze aartsengel Michaël.

Intens als kleur geeft het warmte, vreugde, wil en toekomst,

wat de mens kan brengen tot het oplaaiende enthousiasme,

wat zo nodig is voor onze ontwikkeling.

INDIGO

Indigo een kleur die opent om hoger te stijgen, maar ook het

tegenovergestelde, in de dualiteit, naar beneden.

Deze kleur kan een donker (bege)leidend pad genoemd worden, maar hoe de mens hier mee omgaat met wat men tegenkomt, heeft te maken met de moraliteit van de mens in al zijn vormen of dit de mens kan keren naar het Licht.

Indigo kan heel omsluitend, omringend zijn door de schaduwkant.

Denk als hulp aan het prachtige kobaltblauwe van de lucht, van de atmosfeer op de Aarde, dit kobaltblauw is het helpende voor de minder goede invloeden van het indigo, gebruik hiervoor jullie hogere hart.

Dan gebeuren er dingen, dan kunnen jullie het Licht vinden, ontdekken in dit donkere van het Indigo en neemt het jullie mee op reis naar het Licht zelf. De wereld van de kleuren is constant bewegend en in deze intens bewegende kleurenwereld is Indigo de kleur om Aartsengel Michael te ontmoeten en daardoor de zo nodige verbinding innerlijk hiermee te maken. Aartsengel Michael zal dan het nodige geven om verder te gaan en te helpen.

Licht en Duisternis

Vanuit de Licht-Duisternis visie, levend hier op de Aarde met tamelijke donkere wolken en krachten van het Duistere, maar zijnde vanuit het Licht en de Liefde, is er hier en nu voor ons deze aanvoeder AE Michael om de Lichtkrachten te helpen op de Aarde.

Lichtkrachten zijn verbonden met het denken, onze gedachtenwereld en ons gedachtenleven is ervan afhankelijk om ons als mensen hier op planeet Gaia onze harten, ‘hogere’ harten te openen voor de impulsen en contacten vanuit de Spirituele wereld, de prachtige Kosmos.

De hogere liefdevolle begeleiding van Aartsengel Michael is er mede om ons wakker en bewust te maken en voor de verantwoording en de betekenis van de gedachtenwereld en hoe dit meest positief te gebruiken, leren, ontwikkelen, herinneren hoe het te hanteren voor het bestaan, om door te kunnen gaan om te leven en met en in Lichtsferen met de prachtige kleuren zoals bedoeld is om te leven AL het leven en ook hier op de planeet Gaia, onze Aarde.

 

Bronvermelding:

http://esotericarchives.com/tritheim/index.html

http://vrijgeestesleven.be

http://geestkunde.net

 

Liane Collot d’Herbois : Light, Darkness and Colour in Painting Therapy ISBN 0-86315-327-5

GA 26 Rudolf Steiner Leitsätze

GA 194 Rudolf Steiner Die Sendung Michaels

Het Bijbelboek Daniël

Het Evangelie van Barthlomeus.

H.C. Moolenburgh – Engelen ISBN 90-202-5445-6

 

Onze familie in de Hogere Rijken.

 

Anja met zegeningen en liefde.

Geef een antwoord