Ode aan de Beschermengelen

Wat is er nog nooit van mijn zijde geweken bij al mijn levens op de planeet Aarde, buiten het allerhoogste wat wij zijn, waar wij van gemaakt zijn en altijd hebben meegenomen vanuit het Goddelijke?

Ah, mijn beschermengel. Ik heb vanaf jongs af aan geweten, dat er engelen om mij heen zijn, dat is mij verteld door de mij omringende familie en vrienden in de tweede periode van mijn eerste tien levensjaren.

Later leerde ik het een beschermengel te noemen en was ook al bij bepaalde momenten heel blij ermee, dat deze lieve engel bij mij was.

Pas zeer recent via de berichten welke worden doorgegeven via Ronna Herman van Aartsengel Michael en deze waar ik het over heb dateert uit januari 2005, is gebleken, zoals heb ik gelezen, dat we twee beschermengelen hebben.

Daar kwam weer een Ooh! reactie op en nog andere gedachten door het toenemend bewustzijn, wat een geschenk, wat een aanwezigheid en wat een trouw en wat een onvoorstelbare liefde en wat een prachtige begeleiding.

En dat voelde eigenlijk wel goed dat het er twee zijn, alleen is maar alleen.

Beetje als een kind denkende van, als er eentje moe is kan deze gaan slapenen de andere kan doorgaan. En meer als volwassene denkend, bij een reanimatie worden er ook twee ambulances ingezet.

Van binnenin zei tegen mij, het is goed, ik aanvaardde het, ik spreek voor mijzelf, volg alstublieft jullie eigen innerlijk en voel en geloof wat voor jullie als medemensen op de Aarde goed voelt.

Om het beter uit te leggen, deze beschermengelen verblijven in de Hogere Rijken en met instemming , zijn zij een deel van ons grotere Zelf of Goddelijke Zelf dat uit fragmenten bestaat en dat “Hogere” deel is nog nooit op de Aarde geïncarneerd. Maar de beschermengelen zijn er dus via dit “Hogere” wat wij ook zijn en onverbiddelijk verbonden.

Zij zijn in spirit vorm, ze zijn manlijk en/of vrouwelijk in energie, dit kan tegelijk.

Er is een verbinding via een lichtlijn. Supersnel zijn ze met bewegen, zo snel dat wij dat ons hier in het nu op Aarde niet zo makkelijk kunnen voorstellen.

Ik stel voor om hun te verbeelden > maar altijd vlak naast en bij ons.

En altijd bereid om ons te helpen op velerlei manieren in even zoveel situaties en ijverig bezig om onze aandacht (dit gaat door het Licht via het Zonnekrachtcentrum en ten slotte via het Heilige Hart) en intentie “ook” op hen gericht te krijgen en te houden, met andere woorden, met hun samen te leven, te zijn en doen en luisteren naar, voor het leven op Aarde.

Verdiept heb ik mij mede, door verhalen en ervaringen te lezen in boeken en op internet van mensen die openlijk zijn en waren en tegenwoordig nog meer open zijn, over beschermengelen en engelencontacten.

Wat mijn ervaring is dat ze heel klein kunnen zijn, op je schouder kunnen zitten en meebewegen, maar ook achter je kunnen staan zo groot of zelfs nog groter dan dat jij of ik ben in het fysieke en als je niet kan slapen, in de nacht wakker ligt, wellicht teveel aan het nadenken, ze jou in hun “energiearmen” houden en tegen hun “energie-engellichaam” aanhouden en heel dicht bij je zijn, als in een nest en ook als er bangheid is of een spannende situatie, zijn er dergelijke omhullende, liefdevolle en beschermende interacties. En in, bij en met nog zoveel andere omstandigheden en mogelijkheden.

Vele verhalen zijn er omtrent allerlei situaties waarin er op een voor ons onzichtbare maar wel merkbare manier, hulp werd geboden en ontvangen. Wat ik heb begrepen is dat er bij uitzondering soms een fysieke vorm wordt aangenomen voor wat en wie dat nodig is.

Een klein voorbeeld vanuit eigen ervaringen, als ik denk, ik moet en zal nu op de fiets stappen of in de auto of welk vervoer dan ook, dan wordt er vertraagt, ik kan mijn schoenen niet vinden of mijn chipkaart zit niet in mijn portemonnee en door de tijd heen, heb ik op deze aarde spirituele duwtjes leren begrijpen, zo heb ik ook leren reageren van Ooh, ik geloof dat ik beter langzaam aan kan doen, want er is wat (voor mij ongekend op dat moment), dat langzaam aan beter is, maar het kan ook andersom dat je de versnelling in moet omdat dat beter past voor wat gepland staat en mag volgen.

Met communicatie, denk minder aan woordentaal, maar als je tegen ze praat begrijpen ze je wel, maar meer door het gevoel vanuit het innerlijke wat erachter of bij behoort en via beelden (taal).

Liefde en vreugde behaagt hun.

Met andere woorden zij, onze beschermengelen communiceren op een manier die te “boven” gaat aan onze aardse basis zintuigen. Maar er zijn ook “boven” basis zintuigen of attributen.

In principe wordt er gecommuniceerd via beeldentaal in het astrale lichaam. Ik denk dat meerdere van jullie al over Lichttaal gehoord of gelezen hebben, dat bestaat ook en is mogelijk.

Over het menselijke denken in relatie hiermee , dat is eigenlijk enkel voor hier op de Aarde.

Het denken heeft duidelijk verwantschap met het spreken, in woorden denken is voor ons immers gewoon.

Want voor verdere en Hogere communicatie ontwikkeling en het meer uitgebreid gebruiken daarvan is het aanleren, gewennen aan en geleidelijk aan, niet langer in woorden te denken, nodig.

Aan ons om te herinneren hoe dat ook al weer werkzaam is, de engelen zullen ongetwijfeld willen helpen.

Zij zijn werkelijk heel innig met ons verbonden, degenen waar ze bijhoren en wellicht meer dan met iedere andere levende ziel die jullie dierbaar is.

Door de Grote Schepper benoemd om bij jou, bij mij en bij ieder ander mens te zijn en te blijven.

Dus ook onze beschermengelen communiceren met ons.

Er is echt heel veel , daar bij ons van binnenin waar wij mee kunnen en mogen contacten!

Aanvullend, het is een beetje een opsomming, maar

Beschermengelen zorgen ervoor dat wij onszelf ontmoeten en ontwikkelen.
 
Zij zullen aanhoudend inspanningen doen om ons te helpen om, waar vooral in het Nu veel over wordt gecommuniceerd, hogere frequenties te (her)integreren en daarmee ons bij te staan de chaos te veranderen en het grote evolutionaire plan voor Gaia bij te staan om waarheid te worden.
 
Hun vibratiefrequenties en hun uitstralingen nemen toe tezamen met die van ons hier in het Nu op Gaia, door de positieve veranderingen.
Verbonden door de Lichtlijn/stroom, betekent dat wanneer wij meer ontwaken en actief positief zoeken en ons instellen om de verbindingen te versterken en vragen om assistentie en richting en het uitvoeren , deze lijn groeit in kracht en glans. Dit vermeerdert de interacties vanuit het Hogere ten goede, verbetert de kwaliteiten, met en voor ons hier op Aarde, dus het geheel.

Er zijn speciale (vele) momenten voor iedereen op de Aarde Nu en in alle aarde perioden die al geweest zijn, maar mede Nu nog, dat de beschermengelen tussenbeide mochten komen in bepaalde situaties met eventuele onaangename afloop, voor een meer betere en blijere afloop.

Volgens een andere uitleg, onze beschermengelen zijn verantwoordelijk voor veel wonderen in onze levens en voor het verzachten van veel vaak onmogelijke omstandigheden.
Wat zij niet mogen doen is het wegwerken van onze karmische kwesties.
Maar zoals hierboven al aangegeven, wel hulp bieden wanneer wordt bemerkt dat onze intenties zuiver zijn doordat wij meer wijzer zijn geworden van een minder leuke ervaring.

Ons is een toewijzing toebedeeld van Liefde en Licht, zij kunnen dit gebruiken om meer wonderen te creëren, het pad te openen en om onze levenspaden te vergemakkelijken.

Wij hebben onze familie afkomst gekozen, de incarnatielijn, hoe onszelf te zijn in het fysieke en de omstandigheden van dit leven en mede is dit besloten met onze beschermengelen.
En om het allerbeste van dit speciale leven op de Aarde te maken.

Vanaf beide kanten is er heel geduldig gewacht op het moment dat de contacten en communicatie (weer) met meer bewustzijn konden plaats gaan vinden en hier, gedurende deze “tijd” is dit gelukkig en heel bijzonder aan zijn gang.
 
Hoe contact te maken met de beschermengelen.
 
Aartsengel Michael geeft het op deze manier aan:
(meditatie in stilte, hoe te mediteren kan heel bekend voor jullie zijn en daar is veel informatie over beschikbaar, enige informatie verderop)
Ga naar binnen naar het Heiligdom van het Heilige Hart. De stilte van binnenin het Stiltepunt is een plek van ongelimiteerde kracht. Combineer de geconcentreerde kracht en gerichte intentie, dit resulteert in perfecte bewuste vereniging.
Er zijn altijd duwtjes, deze breiden uit wanneer wij beginnen te luisteren en positieve acties ondernemen voor het Hoogste Goed voor Al.

Wees gewillig, attent en geloof erin, acceptatie doet ook mee (wij hebben vrije wil op Aarde) en neem er de tijd voor, in ons toch zo drukke chaotische leven, doe een begroeting en het kan beginnen met hele subtiele communicatie, berichten of duwtjes.
Voor een helder en bondig bericht van hen, want zo gaat dat, stel een directe, vooral niet te lang geformuleerde vraag, spreek dit luid op uit. Vragen worden altijd beantwoord, realiseer, zij leven niet in “tijd”, meestal wordt er gelijk een antwoord gegeven, maar … het kan ook even duren.
Let op de attitude van oprechtheid! Wees geduldig! Wacht in vrede!
Let op hele subtiele veranderingen. Kleur, vormen, lichtveranderingen, bewust zijn van een aanwezigheid, tintelingen, sensaties, emoties, liefde, zachte, zwakke geluiden, warmtesensaties, engelenvel.
Schenk aandacht aan sterke intuïtieve gewaarwordingen en het instinctieve, voor sommige mensen is dit de manier.
En zeg ook gedag en dank je wel tegen de beschermengelen.
En ga langzaam uit de meditatie, zogezegd terug naar normaal.

En mediteren is zoiets als leren schrijven, maar een moeilijker bekwaamheid om meester te worden. Blijf doorgaan en beoefenen.
Er kan worden begonnen met minuten per keer (per dag of anders) en dan uitbreiden naar……

Er kan een brief geschreven worden aan de beschermengelen waarin wordt uitgelegd wat het probleem is (problemen zijn), noodzaak en behoeften of wij zouden zeggen “een luisterend (engelen)oor” voor enige andere nodige actie, aanwijzing of oplossing.

Het visualiseren van jouw beschermengelen om je heen en bij je!
Maak Geestelijk contact. Identificeer de beschermengelen.
Misschien is daar wat tijd voor nodig, wat tekens, let hierbij op namen en symbolen, getallen, die veel voorkomen.

Lees meer over Beschermengelen om de verbinding en samenzijn te versterken.
Websites, boeken uit de bibliotheek van vrienden en/of familie etc.
er is veel materiaal beschikbaar voor ieder niveau en resonantie.

Praat erover met ouders, familie, vrienden, partners.

Raadpleeg een religieus persoon, organisatie.

Vraag eventueel aan anderen.

Sommige mensen denken aan hun overleden geliefden om contact te maken met hun Beschermengelen.

Creëer een altaar. Bereid een ruimte voor. Een altaar is een aanwijzing van een plek voor spirituele energie. Het hoeft geen grote plek te zijn, er kan een kleedje of doek worden gebruikt, objecten, materiële dingen die voor ons engelen vertegenwoordigen, foto’s kan, kruiden, mineralen/kristallen, etherische olie, speciaal water, kaars branden etc. Kies de items voor het altaar, ik stel voor hiervoor bij ZELF naar binnen te gaan.

Leer een speciaal gebed of affirmatie(s) of uitspraken van mensen die al veel betekend hebben voor hier op Aarde. Mantra’s. Psalmen.
Er kan ook zelf een gebed geschreven worden.

Bestem een bepaald tijdstip voor dit. Voor sommige zal dit dagelijkse zijn, misschien zelfs meerdere malen per dag, voor anderen wekelijks.
Herhalen op een zelfde dag van de week of tijdstip en plaats dat werkt voor het beter contact maken.

Hou er notities op na, dat kan door te schrijven of door te noteren via moderne middelen als tablets, laptops etc., via een geluidsopname of wellicht nog een oude schrijfmachine (ha, ook niks mis mee).

Het geven van namen aan de Beschermengelen, dit kan het meer comfortabel maken, maar het advies is om geen autoriteit daaraan te verbinden, wij regeren niet over de beschermengelen.

Wanneer er geen ruimte is om te mediteren, doch er is een dringende vraag of verzoek, een moeilijke beslissing, vraag het de beschermengelen mentaal,
als er een antwoord het hoofd binnenkomt, kan het zijn dat de beschermengelen ons tot gids dienen.

Raak niet ontmoedigd als er geen contact met de beschermengelen gemaakt lijkt te kunnen worden. Veel mensen zijn in eerste instantie niet in staat om rechtstreeks met hun beschermengelen te communiceren.
Laat twijfel er niet tussen in komen en laat andermans oordeel achter, zijn/haar oordeel, vergeef. Durf !

Eigenlijk kunnen wij, jij, ik het samenstellen zoals het voor ons goed aanvoelt.
Ik ben ervan overtuigd dat het gaat werken vanuit een hart vol liefde, waar en open, de jij bent die jij bent en de ik die ik ben.

Dit is toch een wonder van een geschenk! Voor mij wel en zeker in meerwaarde gestegen door bewustzijnsverruiming en al wat er op de Aarde aan het gebeuren is met enorme veranderingen, als gedachte, wij zijn hier met velen, meer dan 7 miljard toch wel iets heel bijzonders aan het doen, voor elkaar hier en met elkaar van daar van verder dan, wat onvoorstelbaar uitgebreid is en bewoond en enorm onvoorwaardelijk liefdevol behulpzaam.
 
Met alle Liefde DANK en EREGROET !!!
Ik ga ermee en ervoor !!!

Anja
 

Onderstaand wat vermeldingen waar sporen van te vinden zijn in deze Ode aan de Beschermengelen:
 
http://www.hetgrotereplaatje.nl/guides.html

https://www.thoughtco.com/do-you-have-a-guardian-angel-2593567

https://www.wikihow.com/Contact-Your-Guardian-Angel

https://www.klaaswebistes.nl

http://www.philipkosloski.com/5-facts-you-need-to-know-about-your-guardian-angel/

http://bulldogcatholic.org/author/mattmuhich/

Ronna Herman, verscheidene berichten vanaf 2005 t/m 2017. www.StarQuestMastery.com

Rudolf Steiner, GA 110, GA 350.

Course in Miracles

 

Onderstaand enkele favoriete afbeeldingen van Engelen:

        

Over het Licht als support voor dit:

Wonderen worden gezien in het Licht en Licht en kracht zijn één!
Creatie begint bij zuiver Licht, zuiver Licht heeft vibraties zoals wat wij muziek noemen.

           

Geef een reactie