Licht en Duisternis – I

 

 

We zijn hier mensen op de Aarde en worden wakker in de ochtend, een ochtend:
Tastend in het bed, naar de warmte van jezelf en de aardse materialen om je heen.
Warmtekwaliteiten welke vanaf de Aarde komen, zijn, hebben een wijde kwaliteit en bereiken ons.
Onze wil duikt hier langzaam in bij dit ochtendgebeuren.
Over de ontmoeting met de wereld van de Duisternis, de spirituele Duisternis, de doorstroming, de duisterniskwaliteiten dat zijn warmte-ervaringen.
Deze warmte-ervaringen openen onze zintuigen op de Aarde om de Aarde wereld binnen te gaan, in de nacht is er een opbouwend geschenk hiervoor.

De ogen ontmoeten het Licht van die dag, moment in het NU.
Hoe is dit Licht vandaag, Hier in het Nu.
Zien, horen en andere waarnemingen, daar zijn de zintuigen voor.

Onze fysieke ogen zien ook de wereld van het Licht.
Kosmoslicht komt naar de Mens, zo openen wij de wereld in onszelf.

Hier volgt een polariteit :
Kosmisch Licht is Antipathie
Warmte van Moeder Aarde is Sympathie

Dit stroomt door onze zintuigen, ervaringen en ontmoetingen en kwaliteiten van het leven.

De mens is met beide verbonden, met het Licht en de Duisternis.
Als het ware twee deuren, men kan zeggen de mens er midden in.
De mens altijd omringd door deze twee polariteiten van de Schepping,
het Licht en de Duisternis,
HET Grootste van de Schepping.
Het Licht en de Duisternis openen de deuren/luiken/vensters, hoe jullie het willen noemen van wat wij hebben meegekregen als mensen om te ervaren hier op de Aarde.

Noot: Onze zintuigen zijn deuren, openingen naar de Geestelijke wereld.
Maar in principe zijn zintuigen een grens, zij kunnen inactief worden als er niets mee wordt gedaan.

Andere aspecten zijn bij dit grootste gebeuren betrokken, beweging en balans bijvoorbeeld.
Het Licht maakt het denken wakker, het zien is hiermee verbonden.
Het Ik doet hiermee zijn entree.
Denken doen we als we wakker zijn en waarnemen.
Het onbewuste speelt ook een rol dit heeft te maken met afstand “dichtbij-veraf” > Licht, heen en weer. Dat is bewegen, bewegen is voelen, aanvoelen, je ogen openen en nog een beetje meer en openen verder….
Er zijn kosmische deuren en dit is er 1 van, in het NU aan het terugkomen, mensen waren verleerd om zo te bewegen. Maar…, ook hier is een maar teveel bewegen is niet goed.

Als je dit goed leest, erkent, de wil er is om dit te doen dan ga je de relatie aanvoelen van dit alles.
Ruimte om ons heen is er niet om ons erin te verliezen, we hebben oriëntatie in het Kosmische bewegen door het Licht en de Duisternis.

De mens hier op Aarde is zich realiserend van …..zoveel.
Tasten heeft ontmoetingen, er is altijd warmte, een beetje moeilijk misschien, maar zelfs kou is een warmteproces, warmte doordringt alles en lost ook grenzen op.
Jouw eigen warmte van je fysieke lichaam, maar ook om je heen, de warmte van alles om je heen. Warmte is wevend ook in alles op de Aarde.
Warmte is de werking van de Duisternis.
De Duisternis geeft de impuls voor de warmte.
Het stimuleert de wil, actie…. het doen.

De aanvang van al dit bewegen komt door de ontmoetingen met het Licht….
Dit is aanhoudend ….. dat is Creatie van het Hoogste.
Het is een soort van een vorm van imaginatie, eigenlijk hebben wij dit allemaal van onszelf, maar door de reis naar en het zijn op de Aarde wordt er het e.e.a. vergeten of beschadigd door het tegenwerkende, dat is onze menselijke basis (en niet alleen de menselijke) de wisselwerking van Licht en Duisternis.

Dit zet zich voort in het gebeuren dat wij kleuren kunnen waarnemen. Kleuren zijn echt.

Kleuren zijn vrij, bewegingen, heel de tijd, wij zien ze hier in substantie, maar spiritueel te zien als los van substantie.

Deze wereld van Licht en Duisternis beweegt altijd en eeuwig en creëert dit constant.
Ik geef een woord hierbij: KLEURENMACROKOSMOS
Met een BEWEGINGSBESTAAN.

Ieder mens heeft zijn eigen kleurenmicrokosmos, met andere woorden, zijn positie, zijn verbinding met het Licht en de Duisternis.
Een ietwat verder in gedachtengangen, de mens draagt bij om dit te creëren.

Eigenlijk is het wat wij spelen zouden noemen, er is de Grote Centrale Bron/Zon, Het Licht, daar is een voor en een achter, opzij, naar beneden en ook hoe de kleuren tot stand komen is daaraan gerelateerd, ons multidimensionale zijn komt daarvan, reageert daarop, eigenlijk is dat “waarachtig” leven.

Licht en Duisternis is dus een komen en een gaan en het heeft te doen met balanceren.
Het zijn beweeglijke processen. Dit hier de Aarde en alles op en erin bestaat uit elementen, Vuur, Water, Aarde, Lucht maar ook Ether. Dat is ook een wisselwerking, het reageert op elkaar en op Licht en Duisternis in al de kwaliteiten en zoals het nodig is voor het Leven.

Ik ga proberen uit te leggen dat AL deze ontmoetingen grote variëteit tot stand brengen, ieder element heeft zijn/haar relaties/werkingen/ontmoetingen/resultaten/niveaus met het Licht en de Duisternis en over en op heel de planeet Aarde en al de verschillende gebieden die daar zijn.

Opstijgende warmte heeft Lichtkwaliteiten, hier in Nederland best wel anders dan in bijvoorbeeld Indonesië of ……. de planeet is niet plat maar gevormd als een bijna rond “ding”. Met vele aspecten van Grote Bron invloeden.

Licht maakt ervaarbaar.
Lemniscaat is erbij betrokken, de soort van acht als vorm en beweging, verbinden van macrokosmos naar microkosmos.
En verder dan dat, ieder natuurrijk, ieder element, iedere sterrenstof heeft zijn specifieke warmte, warmtekwaliteiten, dit komt vanuit de Duisternis.
Maar over Eenheid gesproken, het heeft elkaar allemaal nodig.

Wat wij niet waarnemen met onze fysieke ogen is de fijnstoffelijkheid van dit AL.
Ons fysieke is daar beperkt, bedekt, heeft sluiers, want de mensheid betreed bij het binnengaan van het huidige aardeleven de lagere dimensies van 3D/4D, men kan zeggen in principe is het bescherming.
Echter hoger in dimensies wordt het anders en is het anders.
En een hele mooie uitdrukking, vind ik, wij hebben een transparante mens met ons, het Lichtlichaam.

>De Aarde haalt ook adem in een warmte kwaliteit<
Ademhalen is een ritme, ik denk dat dit wel duidelijk is, het is een natuurlijk ritme en Groots Geschapen.
Lucht is een schepping van de Duisternis en de ontmoeting, het werken van komt door …Licht.
Lucht is het meest sociale element op planeet Gaia.
En wat het ook inhoudt is dat het natuurlijk ritme van Licht en Duisternis continueert, mede de schepping hiervan door laat gaan.

Dan komen we bij continuatie, dat is een spiraalwerking.
Overgangen, passages van het ene element met het andere zijn ontmoetingen, elementen zijn als een weefwerk, zoals wij hier op Aarde stof weven of een tapijt e.d.
En er is een ontmoetingsgebied, hoog spiritueel of geestelijk, daar vind heel veel plaats voor dit weefwerk, voor ons moeilijk waar te nemen als geïncarneerde mens wakker zijnde , wakker wordende op de Aarde.

Maar alles staat in en met relatie tot elkaar, het is Eenheid, samenspel, samenweven, samenwerken. Planeten, sferen, Zodiak, universa, de Grote Bron en al die mooie sterren en al die door de Schepper gecreëerde wezens, waar ze dan ook mogen bestaan in het Hier en Nu.

Door de kleuren stromen de Geestelijke werkingen van Licht en Duisternis.
Ontmoetingen zijn ook in heel de mens, resultaat > bewegingen.
Het vormende komt vanuit het Licht.
Het bewegende vanuit de Duisternis, maar de Duisternis zelf beweegt niet, het Licht is er voor nodig.

Over weten en begrijpen dan kom je in Die Wereld.
Meer en groeiend en toenemend bewustzijn brengt je in grotere, “hogere” activiteit.
Onze ziel speelt hierbij een belangrijke rol, de ziel heeft enorm fluctuerende zielkwaliteiten, de ziel heeft spirituele deuren > heeft te maken met de Sympathie van de Duisternis en de Antipathie van het Licht.
De ziel kan gebaren maken door bewustwording, met Licht en Duisternis als objectief bedoeld.
Invloeden van Licht en Duisternis, elementen, het universum, ons universum, of subuniversum en de hogere rijken en al zijn bewoners leven daarin.
De mens heeft het in zich, deze oeraanwezigheden van Licht en Duisternis, die elkaar nodig hebben.

Zo worden de ritmes van diverse aard gecreëerd en met diverse bedoelingen.
Het zijn spirituele ruimtelijkheden, maar anders dan wat wij ruimte benoemen.
Bewegend om het Licht heen in ontmoetingen met de Duisternis.
Het is heel indrukwekkend wanneer je dit heel bewust in je opneemt.
Punt > Cirkel/Lijn > Bewegen

En het kan omkerend werken, binnenste buiten, een ander voor en achter, boven en beneden, ja dat kan ook. En krachten zijn er in kwaliteiten en kwantiteiten van opbouwend en afnemend.
En nooit is het overal hetzelfde, dat zien en voelen wij, kunnen wij waarnemen overal om ons heen.

 

 

  • Ter illustratie zijn twee afbeeldingen toegevoegd;

De bovenste is een Licht en Duisternis houtskoolwerk gemaakt, zoals wordt onderwezen bij Emerald Foundation. Dit is een hele stille en rustige ontmoeting met de Lichtbron ongeveer net uit een midden. Let wel, dit is een deel van een groter geheel.

De onderste is een digitale foto, Licht en Duisternis, welke ik passend vind om de situatie van een groter geheel op een andere manier aan te duiden. Deze ontmoeting laat meer actie zien, het Licht is scherper, de Duisternis reageert daarop en het laat spiraalbeweging zien, welke er altijd is.

Geschreven en geplaatst op website: December 2017
Anja Tjelpa

Geef een reactie