Transformatie

tjelpanja-home

 

 

Spreekbeurt bij Emerald Foundation Module VI eerste halfjaar 2006.
Genoemd: Transformatie, door Anja Tjelpa

Waar zijn we mee bezig…..

Niet alle mensen zijn zich in een leven bewust van de kans of kansen door transformatie
weer de verbinding in te zien met de Hogere werelden.

In dit hele grote proces van deze tijd, in de evolutie, wat te doen heeft met de ontwikkeling
van de bewustzijnziel (o.a.), kan in een leven voor mensen, de opdracht of opdrachten verweven zijn, iets te mogen doen om de mensheidontwikkeling een duwtje te geven of een handje te helpen, het maakt niet uit hoeveel of wat dan ook, de Geestelijke wereld en de mensen weer dichter bij elkaar te brengen.

Ik vertel nu over mijzelf dat ik het als een taak of opdracht vanuit het Hogere ervaar, dat er op mijn levensweg (dit keer mede) de antroposofie is gekomen.
Wel is waar als laatbloeier, was ik er klaar voor om hieraan te beginnen.

Wat mij het allermeeste heeft getroffen aan het kunstzinnige helende vlak, zijn de werkelijke Geestelijk helende eigenschappen van de kleuren vanuit Licht en Duisternis.

Als eerste ben ik terechtgekomen bij de Wervel in Zeist, waar zich gedurende twee jaar een fantastische antroposofische ondergrond heeft gevormd.

Goethe, maar meer Rudolf Steiner brachten mij (ook) met hun Kleurenleer en Het wezen van de kleuren, nog dichterbij de kleuren.

Maar dat alles was voor mijn gevoel nog niet genoeg, ik voelde zo sterk, het kan nog anders, er is nog meer.

Dan kom ik nu, bij wat ik zelf noem, de roep van Emerald.
Zo heb ik het ervaren, je wordt geroepen naar de Stichting Emerald, het is een verkozen zijn om het gegevene van Liane Collot d´Herbois te mogen gaan volgen, o.a. in een opleiding.

Zoals Liane in haar boek Licht, Duisternis en Kleur in schildertherapie begint, ik citeer:
-Toen ik jong en student schilderen was, hoorde ik heel veel verschillende
dingen over van hoe verondersteld werd om te schilderen.
Ik vond dat vaak verwarrend en ik dacht dat er iets moest zijn dat mensen gemeen konden hebben.
Het feit dat de kleuren bestaan is een objectieve waarheid.
Maar mensen schilderen hen op vele subjectieve verschillende manieren.
Toen ik werkte als therapeut , werd het verlangen om een gezamenlijke noemer
te vinden welke geaccepteerd kon worden, sterker.
Door de jaren heen werkte ik geleidelijk aan een schildermethode uit en zijn
toepassing voor schildertherapie, welke de inhoud zijn van dit boek.-

Eén zin later heeft ze het al over Licht en Duisternis als de oerscheppers, zoals
het eerste deel van het boek ook is genoemd: de scheppende krachten van Licht en Duisternis.
Wel dat was iets, dat voelde voor mij als een waar fundament. Ik citeer nog:
-Deze interactie tussen licht en duisternis, deze beweging in ruimte, is de achtergrond en ondergrond van alle kleur, de oorsprong van kleur.
De kleur ontstaat hierdoor.-
(Kleine toevoeging, ik denk niet alleen kleuren)

En:
-Hoewel we spreken over veel kleuren en ze verschillende namen geven, moet je aan kleur denken als één substantie, één grote kosmische substantie, die aanhoudend in beweging is en de bewegingen zijn te danken aan de oneindige variatie van interacties tussen het licht en de duisternis.

Ik zeg/vertel het nu allemaal even vlug, maar het alles tot je nemen, dat duurt even, dat is een hele weg die je bewandelt, wel is waar, mede een heel kleurrijke.

Zoals wij alle hier weten bij Emerald Foundation, gaan wij deze weg om mensen van ziekte te genezen of een aanzet tot genezing te geven, of om mensen te begeleiden bij een proces.
De oorzaken van het ziek zijn moet men zoeken in de geest- en zielvermogens.

En het genezen moet bestaan uit het losser maken van ziel of geest uit de fysieke organisatie. Dat is de ene kant van ziek zijn.

De andere is, de mogelijkheid bestaat dat de Ik-organisatie en het astrale lichaam ervan weerhouden zijn het tot de losse verbinding te brengen met het lichamelijke, die in het gewone leven de voorwaarde is voor het zelfstandig voelen, denken en willen. Dan zetten in de organen of processen waar geest en ziel niet bij kunnen komen, de gezonde processen zich te ver voort, waardoor de grenzen die bij het organisme passen, overschreden worden.

Het fysieke organisme volbrengt niet alleen maar de levensloze processen van de uiterlijke natuur. Het fysieke lichaam is doortrokken met een etherisch organisme.
Het zelfgenezingsproces wordt in het etherische lichaam opgewekt.

Gezondheid is een toestand waarvan de oorsprong in het etherische organisme ligt.
Genezen moet daarom bestaan uit een behandeling van het etherische organisme.
Dit etherisch lichaam is een voedende, opbouwende, beschermende bemiddelaar, vol vormende krachten.

Hierin zijn alle krachten aanwezig die het lichaam levend houden.
Deze etherische krachten stromen heen en weer, tussen Geest en stof, ofwel Aarde en planetensferen en nog verder.
De etherische wereld is de wereld van processen van de veranderingen, van de onophoudelijke stromende bewegingen, stromende bewegingen in het vlak.

Zoals Liane ook in haar boek verteld:
-Er is nog een ander ding dat gelijkwaardig belangrijk is en dat is beweging.
In de fysieke wereld vinden we dit in het ritme van onze ademhaling, van onze bloedcirculatie en van ons lymfesysteem.
In de wereld van de ziel is het de achtergrond van kleur.
Beweging is de levenswever, het geeft ons leven, het houdt ons in leven en draagt de ziel.
Waar licht en duisternis een geestelijke ervaring is, is de beweging (kleur) een zielervaring.

Duisternis, de drager van de toekomst, van kosmische wil,
vergaat via beweging en kleur over in licht. Alles gaat over naar licht.
Zelfs als alle functies van willen vergaan naar denken, zelfs als de toekomst vergaat naar het verleden: door het eeuwige heden, vergaat de toekomst over in het verleden. Alles en alles is deel van die continuerende beweging.
De kleur in zijn ontstaan heeft meer affiniteit met de duisternis dan met het licht, omdat het gedragen is door de bewegingen van de duisternis. Kleur is beweging.-

Het valt te begrijpen dat dit een heel erg groot omvattend gebeuren is en eigenlijk onmogelijk uit te drukken in een aardse taal.

Zo gebruik ik nu een klein verhaaltje, het is een Noors vertelsel,
Over De Sterren, het ontstaan van de Sterren, door Dan Lindholm.

Weet je hoe de sterren zijn ontstaan?

Eens vertelde een oude man: ´Hoog boven de wereld waarin de mensen wonen, welft zich de Hemel. Daar straalt een eeuwig Licht. En door de wijde ruimten weerklinkt een koor van duizend stemmen: het is het gezang van de zalige Geesten.
Het Licht dat daarboven straalt is zo groot en geweldig, dat het op aarde alleen met de zon te vergelijken is.
Ver beneden, op de aarde, kunnen wij alleen de onderkant van de hemelbodem zien.
Van binnen is die zo glimmend en blank, dat Godvader, als hij over de hemelbodem wandelt, een lange stok nodig heeft om op te steunen.
Doordat Godvader sinds vele duizenden jaren door de hemel wandelt, zijn er gaten in de hemelbodem ontstaan. En het Hemelse Licht, dat wij door de gaten in de hemelbodem zien, noemen wij de sterren.

Hoe hoger de Geestelijke Bron, hoe dieper men inwerkt op de menselijke processen.

De Zodiakwereld is een stille wereld, een zuiver beeld zonder beweging, zuiver in balans en organisatie.
Vanuit deze 12 Zodiaktekens komen de formerende krachten, ieder teken met zijn eigen lichtwerkingen, lichtkwaliteit gerelateerd naar de twaalf maanden van wat wij een jaar noemen.

Door het bewegen van de planeten is er iedere keer een andere relatie met de stille Zodiak.
In ons gebied werken we helend op de mens vanuit de Zodiak en komen zo tot de 12 kleuren. (o.a.)

Deze enorme bewegende kleurenzee, is de ademhaling van de wereldziel, een sferen harmonie, welke trektochten maakt langs allerlei in ons universum en …….

Het Ik en het astrale lichaam kunnen niet van de kleuren onderscheiden worden,
ze leven in de kleuren.

Het etherlichaam is een tijdlichaam, de mens tast dit lichaam af en brengt universele stemmingen in zijn doen tot uitdrukking.
Het etherlichaam wordt door de ziel doordrongen via de ademhaling, de geest werkt erop in via de zenuw- en zintuigprocessen.

Het etherische leeft en werkt tussen de Aarde en de Zon.
Het etherische werkt vanuit de zonnekracht, deze brengt alle activiteiten tot leven en in beweging, de planeten zorgen voor de differentiatie.

De Zonnekracht is een Christuskracht, Christus, gestorven op Gogoltha en alwaar hij zich gevoegd heeft in het etherlichaam van de wereld.
De Christus-Zonnekracht is de genezende kracht voor de wereld.

Wanneer de wereld met liefde wordt waargenomen stroomt er zonnekracht van het hart naar de zintuigen. Het hart is één van onze organen met een toekomst.

Liane: wanneer je denkt aan kleur met je hart, dan ben jij die kleur.

Met haar hoog spiritueel niveau van ontmoetingen met de wezens van de kleuren en de spirituele rijken en de Aarde zelf, heeft ze ons, door overlevering, een mooie nalatenschap bezorgd.

De kleuren hebben zeer fijne kwaliteiten, ze verschijnen en verdwijnen van de rode tot aan de blauwe kleuren, het heeft te maken met verbinden en weer loslaten, het best uit te drukken in de schilderkunst.

Het is aan ons om dit verder te ontwikkelen, wij kunnen deze machtige duisternis gebruiken als brenger van toekomst waarin onze therapieën zich steeds spiritueler zullen ontwikkelen.
Het allermooiste is om het met daden te bewijzen.

Ik gebruik aan uitspraak van Tycho Brahe om deze spreekbeurt te beëindigen:
Wie den invloed der sterren ontkent, verwerpt Gods wijsheid en voorzienigheid en weerspreekt de meest overtuigende ondervinding.

Advies: er is nog een ander werkstuk geplaatst op het Blog onder het kopje “Spiritueel” dan kan heel mooi worden gecombineerd met dit stuk.

Geplaatst op de Website: 11 december 2017.

http://www.emeraldfoundation.nl

Boeken van Liane Collot d’Herbois:
Licht, kleur en duisternis (vertaling van Colour, part one)
Driebergen: Stichting Magenta, 1982 ISBN 90-800011-3-9
Kleuren in de atmosfeer (vertaling van Colour, part two)
Driebergen: Stichting Magenta, 1985 ISBN 90-800011-2-0
Licht, Duisternis en Kleur in Schildertherapie (niet in het Nederlands)
Light, Darkness and Colour in Painting Therapy
Floris Books, Edited from notes and recorded lectures by Margreet Meijer
ISBN 0-86315-327-5 (Redwood Books, Wilts.)

Zie ook:
http://haagseboekerij.nl/liane-collot-dherbois/

Geef een reactie