OM TE DELEN : Wat spreekt tot ons

Datum: 16 mei 2018

Laat ik zo beginnen iedere ochtend is er een ochtendritueel.
Je bent opgestart, gaat ervoor zitten om te mediteren, studeren en te communiceren met hogere werelden.
Deze ochtend die was er kennelijk om wat over te brengen.
Je bent er klaar voor en innerlijk werk is aan de gang.
Het is misschien een beetje typisch om te vertellen, maar één van de handelingen is om te kijken op de google berichten op de smartphone aan de hand van mijn smartphonegedrag, wat behoorlijk spiritueel is.

Het eerste was een bericht over de Nieuwe Maan van gisteren:
dat leerde mij, Nieuwe Maan staat in het teken van Stier en dat betekent grote veranderingen op het pad.
Een Maan met nog grotere kracht, dat was al zeker te merken en kennelijk nog meer in staat om ons te helpen. Dat het allemaal in ons zit, dat was voor mij al bekend. Maar een opening voor nog meer verandering, die nog steeds hoognodig is, toen dacht ik, optimaal benutten, met wat maar kan.
Het heeft ook te maken met het toelaten om verandering(en) door het leven, het leven van jou, mij en vele anderen, heen te laten stromen. Het heeft te doen met wat wij ruimte noemen en creativiteit en om daar in door en mee verder te gaan, laat gaan wat niet langer meer dient en stimuleer andere op een vriendelijke en vrije keuze manier om erin in mee te gaan en het goede ervan in te zien.

Het tweede was iets heel anders, Scientias, er is een zwart gat ontdekt wat vrijwel onverzadigbaar is…..
Het eerste wat binnenkwam was, oooh dat is een beeld van het creëren van de nieuwe Gouden Galaxy, het is wel fysiek aangetoond op de website, maar…..
Ik vond het heel inspirerend en stimulerend voor met wat sommige van ons al zijn begonnen te doen, het co-creëren van de Gouden Galaxy.
We zijn bezig en van een tijdje geleden, het bericht  over al dat “goud (stof)” (hoe het ook mag zijn daar) wat ze hebben ontdekt in de kosmische, onze (sub)universele ruimte……..
Aards fysiek is anders als in de hogere dimensies, het is daar niet zo met maten, afmetingen, hoeveelheden e.d. zoals wat wij er hier op de Aarde van gemaakt hebben.
Maar er is wel WAT aan de gang.

Dan weg van deze google dingen, naar meditatie en daarna naar studie vanuit de paperback versie in de Engelse taal van “A Course In Miracles” gepubliceerd door de Penguin group 1975, the Volume Two Workbook for students.
Daar wordt bijna iedere dag wel wat uit bestudeerd, jaartraining is al gedaan, blijf in herhaling, herlezen.
Sinds enige tijd wordt er een nummer doorgegeven (via communicatie met dierbaren, gidsen uit het Hogere), wat kan betekenen kijk bij dat paginanummer of bij de les met dat nummer.
Hedenochtend nummer 75.
In het genoemde boek is dat les 47 op bladzijde 75, over “God is de Kracht waarop ik vertrouw.”
En de les 75 “Het Licht is gekomen.”

Les 47 van bladzijde 75:
Vertrouwen op je eigen kracht, dan is er alle reden om ongerust te zijn, angstig en bang.
Wat is er aan ons om te voorspellen of beheren?
Op wat in jou, ons kan worden gerekend? Wat plaats ons in een staat om op de hoogte te zijn van alle facetten van ieder soort probleem en het op te lossen op een manier dat er enkel iets goeds uit kan komen? Wat is er binnenin ons dat de her/erkenning geeft over de juiste oplossing en garantie dat het zal worden volbracht? Deze dingen doen, komt niet van jezelf.
Te geloven dat je het kunt doen, is je vertrouwen plaatsen waar vertrouwen is zonder garantie en om te rechtvaardigen angst, boosheid, depressie, woede en verdriet.
Wie kan ‘geloof’ in zwakte plaatsen en zich daarbij veilig voelen?
Doch wie plaats zijn geloof in kracht en kan zich zwak voelen?
God is veiligheid in elke omstandigheid. Zijn Stem spreekt namens Hem in alle situaties en in ieder aspect van alle situaties en vertelt precies wat te doen om een beroep te doen op Zijn kracht en Zijn protectie.
Er zijn geen uitzonderingen, want God heeft geen uitzonderingen.
En de stem die namens Hem spreekt, denkt zoals Hij dat doet.
Deze les is bedoeld te proberen voorbij te komen aan eigen zwakte en te komen tot de Bron van ‘echte’ kracht. Mede wordt aangeboden te proberen voorbij te gaan aan alle zorgen met betrekking tot het eigen gevoel van ontoereikendheid.
Het is zonneklaar dat iedere situatie die zorgen baart verband houdt met gevoelens van ontoereikendheid, want anders zou er worden geloofd dat de situatie succesvol zou kunnen worden afgehandeld.
Het is niet door jezelf te vertrouwen dat er vertrouwelijkheid kan worden verkregen.
Maar er is kracht in ons, jou en mij, van God en die is succesvol in alle dingen.
Wat een noodzakelijke stap is, is de herkenning van eigen kwetsbaarheid, door fouten te corrigeren, maar het is nauwelijks voldoende om het vertrouwen te geven wat nodig is en waar een ieder recht op heeft.
Ook moet het bewustzijn worden verkregen dat vertrouwelijkheid in jouw echte kracht volledig gerechtvaardigd is in ieder aspect en in alle omstandigheden. Er wordt aangeboden om in de latere fase van deze les (oefenperiode) om in de geest te reiken naar een plek van echte veiligheid.
Om te herkennen, weten of het is bereikt, is dat er een diepe vrede kan worden gevoeld, dit kan voor een heel kort moment zijn.
Laat alle onbeduidende en alledaagse dingen die zogezegd aan het oppervlak van de geest borrelen en in de rondte draaien los en reik naar binnen naar het Koninkrijk van de Hemelen.
In jou, mij, ons is er een plek van perfecte vrede, is er een plek waar niets onmogelijk is en waar de kracht van God verblijft.
Dit kan worden gebruikt als jouw, ons, mijn antwoord op elke verstoring.
Herinner dat vrede een recht is van ons allemaal, omdat jullie, ik vertrouwen geven aan de kracht van God.
Er zijn oefen periodes/minuten mee verbonden en uitleg hoe toe te passen,
met de Essentie: God is de Kracht waarop ik vertrouw.

Les 75: Het Licht is gekomen.
Het Licht is gekomen. Je bent genezen en je kunt genezen. Het Licht is gekomen.
Je bent gered en je kunt redden. Je hebt vrede en je brengt vrede met je mee waar je ook gaat.
Duisternis en onrust en dood zijn verdwenen. Het Licht is gekomen.
Vandaag vieren we het gelukkige einde van de lange droom van onheil.
Er zijn nu geen duistere dromen. Het Licht is gekomen.
Vandaag begint de tijd van het Licht voor jou en iedereen.
Het is een nieuw tijdperk, waarin een nieuwe wereld wordt geboren.
Het oude heeft geen spoor achtergelaten in zijn ‘voorbijgaan.’
Vandaag zien we een andere wereld, omdat het Licht is gekomen.

Met de oefeningen(periodes) zeggen wij dank voor het voorbijgaan van het oude en het begin van het nieuwe. Geen schaduwen uit het verleden blijven er om ons zicht te verduisteren en de wereld te verbergen die vergeving ons biedt. Vandaag zullen wij de nieuwe wereld accepteren als wat wij willen zien. Het zal aan ons worden gegeven wat wij verlangen.
Wij zullen het Licht zien; het Licht is gekomen.

Met de oefeningen (periodes) zullen wij toegewijd zijn door te kijken naar de wereld die onze vergeving ons laat zien. Dit is wat wij willen zien en enkel dit. Ons enige doel maakt ons doel onvermijdelijk.
Vandaag verrijst de echte wereld voor ons in blijdschap en om eindelijk gezien te worden.
Zicht is ons gegeven nu dat het Licht is gekomen.
Op de wereld van vandaag willen wij de schaduw van het ego niet zien.
Wij zien het Licht en daarin zien wij de weerspiegeling van de Hemel over de wereld liggen.

De oefenperioden (korte en langere) houden in door tegen jezelf de blijde tijdingen van vrijlaten,
bevrijden te vertellen en speciale viering: Het Licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.
Blijf vandaag niet stilstaan bij het verleden. Bewaar een volledig open geest, gewassen van alle vroegere ideeën en schoon van elk gemaakt concept. Vandaag heb je de wereld vergeven. Nu kan je de wereld bekijken alsof je het nog nooit eerder hebt gezien.
Je weet nog niet hoe het eruit ziet. Je bent gewoon aan het wachten om het aan jou te laten zien.
Tijdens het wachten blijf herhalen (verschillende keren) langzaam en met volkomen geduld:
Het Licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.
Realiseer dat jouw vergeving aanspraak geeft op visie.
Begrijp dat de Heilige Geest nooit ontoereikend is om het geschenk van zicht (aanblik) te geven aan de vergevingsgezinden.
Hij zal je nu niet teleurstellen. Je hebt de wereld vergeven. Hij zal bij je zijn als je waakt en wacht.
Hij zal je laten zien wat echte visie ziet. Het is Zijn Wil en je hebt je met Hem verenigd.
Wacht geduldig op Hem. Hij zal er zijn. Het licht is gekomen. Je hebt de wereld vergeven.
Vertel Hem dat je weet dat je niet kan teleurstellen omdat je op Hem vertrouwt.
En vertel tegen jezelf dat je met zekerheid wacht op de wereld die Hij je heeft beloofd.
Vanaf deze tijd zul je het anders zien. Vandaag is het Licht gekomen.
En je zult de wereld zien die is beloofd sinds het begin van de tijd en waarin het einde van de tijd is gewaarborgd.
Zeg dank je wel voor genade en de Liefde van God. Verheug in de kracht van vergeving om je zicht (aanblik) volledig te helen.
Wees er zeker van, zelfverzekerd, dat deze dag (ook deze dag) een nieuw begin is. Zonder de donkerte van het verleden in je ogen, kan je niet ontoereikend zijn om vandaag te zien. En wat je ziet, zal zo welkom zijn dat je graag vandaag voor altijd wil uitbreiden.
Zeg, dan: Het Licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.
Kom je in verleiding, zeg dan tegen iedereen die je terug in de donkerte lijkt te trekken (kan in gedachten):
Het Licht is gekomen. Ik heb je vergeven.
Draag deze dag (moment) op aan de sereniteit waarin God je zou willen laten zijn.
Houd het in je bewustzijn van jezelf en zie het overal vandaag (in het moment) als wij vieren het begin van jouw visie en het zicht (aanblik) van de echte wereld, welke is gekomen om de wereld die niet vergeven is waarvan jij dacht dat het echt was, te vervangen

Zo dat was al heel wat.

En om het nog meer te doen laten zijn, kwam er Lao Tzu, ook zeer favoriet van mij. Citaten :

“Iedere stap is op het pad.”

“Als je de hele mensheid wilt ontwaken, maak alles van jezelf wakker.
Als je lijden in deze wereld wilt elimineren, elimineer dan alles wat donker en negatief is in jezelf. Waarlijk, het grootste geschenk wat je hebt te geven is dat van jouw eigen zelftransformatie.”

Het volgende wat ik laat spreken is Maya wijsheid, iedere dag.

Het Eb levenspad is er vanaf 10 mei en dan 13 dagen (over de kracht van Samen), op deze 16e Mei is het Etznab – ‘spiegel van het zelf’ – Wit – Noord – over dat toekomst te maken heeft met het verleden, dat betekent aanpassen, in de breedste betekenis van dat woord, het heeft te doen met wat waarheid was van het voorbije in alle liefde te omvatten en mee te nemen in de stappen op de weg naar dat wat komt hier in het Nu.

En dan over de Liefde, dit komt o.a. door Wes Annac, hij heeft over religie geschreven op zijn blog(s),
ook gelezen op deze dag en hij citeerde 1 Korintiërs 13 – 4-8a, eigenlijk is het een herinnering hieraan, ik ken het, maar toch….

L I E F D E

Liefde is geduldig en vol goedheid

Liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid

Liefde is niet grof en zelfzuchtig en laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan

Liefde verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid

Alles verdraagt de Liefde, alles gelooft ze

Alles hoopt ze, in alles volhardt ze
 
De Liefde zal nooit vergaan…….
 

Alles bij elkaar vond en vind ik het nog steeds een mooi gegeven.
Op een manier is het een leerproces om te begrijpen en bewust te zijn van combineren, dat geeft aan wat er wordt bedoeld. Afstemmen en onheil uit het verleden, voorstelling voor wat gaat komen, daardoor niet laten kleuren.
Ik ondervind het gegevene als vol vertrouwen en zo vol liefde en liefdevol bedoelde ondersteuning.
Het heeft ook te maken met doen, voornamelijk innerlijk, maar natuurlijk hebben we ook te maken met onze buitenwereld.

Ik heb mezelf de vraag gesteld, zijn we hier op de Aarde om dat te combineren en het ‘uit te werken’ voor al het goede wat ik mij maar kan bedenken….

Mijn bijdrage naar aanleiding van dit:
“Laat er vrede zijn en laat die bij mij beginnen”
Kom laten we ons verenigen in de cirkel van verzoening, er is een heilige plek van vrede voor ons allemaal, als één verenigd binnen de Beweegreden van vrede.

Bronnen:
Website van Happinez nl, Spiritualiteit
Website van Scientias nl
Mayawijsheid
https://www.goodreads.com/author/quotes/2622245.Lao_Tzu
De Bijbel Nieuwe Vertaling
Course in Miracles, boek zoals genoemd

Geef een reactie