DOEN

DOEN

Als ik de mensheid overdenk, wat ik met enige regelmaat doe, dan hebben wij veel te Doen.
Via allerlei richtingen en via begeleiding vanuit de Hogere Dimensies maar ook via en vanuit en voor elkaar hier op de Aarde.
Ik beleef dit op mijn manier, net zoveel als anderen dat Doen op hun manier.
Een manier om te delen is om het te verwoorden en om het toegankelijk te maken voor anderen
en dan wat zij er mee kunnen Doen.

In een boek las ik over de geboorteweeën van de bewustzijnsziel en over krachten ontwikkelen om het goede te Doen, ook om te overwinnen wat als het ware wat aan het tegenwerken is.
Het heeft te maken met ontwikkelingen en dat wij ons richten op de krachten van ontwikkeling en om een houvast te ontwikkelen op de manier die wij begrijpen noemen welke past in dit stadium van het evolutionaire proces. Er is ontwikkeling aan de gang, van de kosmos, de natuur op zich en de daarbij behorende natuurrijken en de mensheid.

In voorgaande periodes op de Aarde, best wel lang geleden, ging alle kennis door het hart.
Vanuit een midden doordrongen wilskrachten en denkkrachten, dit midden was het uitstralingspunt met warmte en spontaniteit, vreugde. En toen in de ontwikkelingen op de Aarde gebeurde het dat krachten van het denken zich vanuit het hart, dit prachtige stralende midden van de mens, krachten met name van het denken, zich kleiner maakten en gingen naar de hersenen van de mens.

In mijn woorden, de hersenen kunnen het hart niet zijn en al wat er mee te maken heeft.
En kijk in de rondte wat dat heeft gedaan met veel ontwikkelingen op Aarde.
Op een manier is de mensheid uit een/het proces gestapt. Afscheidingen, omhullingen, verbroken verbindingen, op een manier het laten gebeuren door…..
Er is toch een tamelijk geautomatiseerde wereld en in deze Aarde wereld van polariteiten, zal er een goede kant mee te maken hebben, maar zeer waarschijnlijk ook een schaduwzijde.

Wat nu heel erg belangrijk is om te gebeuren met zo veel mogelijk mensen als ik mij maar kan bedenken, is om opnieuw de hartverbinding te maken en dit ‘proces’ is al aan de gang, eigenlijk al voor een behoorlijk aantal jaren en met een steeds meer en meer groeiend aantal mensen!!!
Doen verspreiden ! En herstellen met de Bron. En met onze geliefde dierbaren in de Hogere Rijken en daar is zoveel meer dan deze paar enkele woorden om het aan te geven.
En eigenlijk Doen we vanaf allebei de kanten, vanaf de prachtige parel van dit (sub)Universum de Aarde en met al wat daar is aan gene zijde, met alle respect en dankbaarheid en onvoorwaardelijke Liefde.
Het heeft allemaal met elkaar te maken en te Doen.

Het gaat over toegangspoorten. Loslaten, transformeren, van het lineaire afstappen naar de, stel jullie dit gewoon voor, naar de drempel van het vijfdimensionale….ik hoop dat dit duidelijk is, wellicht op weg is te worden, mede door al wat is gepubliceerd op alternatieve blogs en andere alternatieve websites en misschien wel wat reguliere media !
Er zijn “toegangspoorten van kracht’ deze hebben te maken met de vaste tekens van de dierenriem.
> Waterman, Stier, Leeuw en Schorpioen.
Maar natuurlijk zijn DAAR ook samenwerkingen met al wat daar nog meer is, kijk alstublieft nu en dan naar de sterrenhemel of zoek iets op via het internet. Het heeft te Doen met bereidheid om wakker te worden, meer te gaan realiseren en ontdoen van allerlei beperkingen en oud gedoe wat is meegenomen, met excuses voor het woord gedoe, voor mij is dat het soms wel.
Gedoe heeft ladingen van positieve en negatieve aard.
Maar ik heb er wel slingers en hartverlichting aangehangen, voor de aarde als een ‘betere’ plaats.
Natuurlijk zijn we beland in ‘natuurlijke’ processen want daar zijn wij als mensheid mee verbonden.

Nu ga ik naar een heel ander iets maar wat er zeker mee te maken heeft.

Ik geloof in de Maya wijsheid.
Het is geen specialisatie van mij, maar ik neem tot mij wat er wordt aangeboden en waar ik bekend mee ben.
Op 5 juni jl. zijn wij gestapt op het levenspad van Witte Spiegel, Etznab, dit is een pad wat ons weer brengt naar de middenkolom van de Tzolkin, (delen van de Zon als een kalender). Maya’s waren meesters in het registeren van tijd en van wat wij kalenders noemen, daar waren zij nauwkeurig mee. Deze kalenders vulden elkaar aan en gaven informatie over wat werd genoemd “het rituele jaar” en nog meer. Ik ga daar geen verdere uitleg over geven, daar is veel informatie over verschenen in boekvorm en op internet. Maar wel over het volgende van Maya afkomst, op 8 juni van onze jaartelling gaan we (weer) over naar de ‘mystieke’ middenkolom van de 260 dagen tellende Maya kalender. Deze kolom is de zevende welke het midden vertegenwoordigt van de Harmonische Module of Tzolkin Matrix.
Deze middenkolom bevat 20 kerndagen. Dus 8 juni 2018 stappen we daar weer in bewust of onbewust. Het betekent dat we dan zijn in een 20 dagen durende periode waarin we zijn tussen verleden en toekomst, Hier in het Nu. Het komt er op neer om Hier in het Nu te gaan laten zijn, met datgene wat deze Maya kennis en geschiedenis ons hierover uitlegt, o.a.
Dit levenspad brengt ons terug naar het HART van de Tzolkin en dat is voor ons mensen op Aarde van allergrootst belang, terug van de hersenen naar het HART. Dit herstelt ook contact met de ziel en verlangen van de ziel. Het is alweer een aangeboden kans om te Doen, mede via deze middenkolom.

De mensheid heeft te Doen, het opnieuw creëren met het (her)verbinden met de geest en de ziel van het bewustzijn.
Meditatie en zoals vaak wordt genoemd in berichten “het naar binnen gaan” dat is oefening voor het herinneren hiervan en het herscheppen van een nieuwe verbinding zoals dit nodig is voor waarin de bewustzijnsziel kan functioneren.
Ontwaken, wakker zijn en wakker blijven.
Het is daadwerkelijk een actieve weg of spiritueel pad om te betreden.

Wat voor mij essentieel is en dat is waarom de titel ‘DOEN’ is,  is een uitspraak van Rudolf Steiner;
In deze veelbewogen perioden van het leven op de Aarde is dit AL bedoeld tot het leiden van ‘zicht’ op dat wat het ‘goede’ is.
Maar omdat dit realiteit te laten worden, moet dit niet alleen leiden tot een begrijpen van wat goed is, maar ….. al dat wat goed is moet gedaan kunnen worden.

Er is een maar, ook het goede heeft te Doen met de Aardse situaties.
Waarheid en het goede, om dit niet met elkaar in verwarring te brengen,
dat stimuleert de continuatie van dualiteit, met teveel strijd.
Voor het “goede” te doen zijn er de helpers vanuit de Hogere Rijken en daar is al veel van te merken, dit kan bewust of onbewust plaatsvinden en om stappen te maken of Doen in het niveau dat het vertegenwoordigt, heeft al te Doen, is ook een deel van de weg naar de Waarheid en de Bron.
En door invloeden vanuit de Grote Bron stromen er in deze 21steeeuw allerlei energieën in.
De mensheid heeft de taak de Harten weer te vullen en te verbinden met de hersenen en warmte over te brengen hieraan en heeft al te maken met het Doen voor wat genoemd kan worden, als het ‘goede’ met al die hartverbindingen.

Het goede via het Doen van het door Het Licht van de Wereld, verlichte, spirituele Pad zal zeker naar de Ware Waarheid leiden.

 

 

Bronnen:
Bernard Lievegoed : Naar de 21steeeuw
Ronna Herman; berichten uitgegeven in de eerste drie in het Nederlands vertaalde boeken.
Maya wijsheid van o.a. Elvira van Rijn, Aluna Joy Yaxk’in en het boek de Maya’s – Leven, Mythen en Kunst.
Mijn Hogere Helpers.