Ophelia over Nuttigheid

 

Ophelia over Nuttigheid

 

Channelbericht van Zondagochtend, 8 Juli 2018.

Na voorbereiding, gingen we in contact met het begeleidende Team.

Wij: Hallo geliefd Team, goedemorgen, Liefde en Zegeningen.
Er zijn altijd vragen zo ook nu weer.
Wij zijn ons veel meer bewust van veranderingen en realiseerden ons net bij de voorbereiding, bijvoorbeeld met vergelijking met de periode waarin we dit communicatie channelcontact zijn begonnen.
Bij wijze van spreke, het is net of jullie bij ons op schoot zitten.
Wij voelen veel meer “aanwezigheden” aan en ze voelen goed aan, zoals het voor ons begrip en herinnering zou horen te zijn.
Wij hebben ons geopend voor alles wat het juiste ding, dingen zijn om te doen.

Team: Liefde en Zegeningen. Hallo. En inderdaad, dit is allemaal gaande, zoals jullie aangeven.
Het is de wens van ons allemaal om jullie te laten begrijpen en laten aanvoelen, hoe dichtbij wij zijn, hoe wij wensen jullie ware kennis te laten gewaarworden en meer van onze liefde en samenwerking.
Wij zijn gewaar van jullie situatie(s) op de Aarde, wij zien dat jullie en anderen nog steeds worstelen, nu en dan, zeg maar op en neer met verschillende aardse kwesties.

Wij, opmerking: Wij willen graag delen dat zij, het Team echt heel dichtbij zijn. Er is speciaal een notitie van gemaakt door ons.

Team: Het team ging verder met het volgende.
Wij bedoelen te zeggen hoe jullie “denken” in en met afstanden !
Dat is oude kost! Er is zoveel geopend, heropend en om permanent zo te blijven.
En ja er is droogte, ook in Nederland, wij hebben jullie conversatie opgevangen over de aanhoudende warmte en de droogte die het met zich meebrengt.

Wij: Ergens brengt dit zorggedachten naar boven.

Team: Maar het is een waterplaneet. En er is Goddelijk Bestuur.

Er zijn hier velen door jullie gekend en ongekend, hier in de hogere dimensies die bijdragen.
Wij weten hoe al te toegeeflijk jullie zijn op bekende namen van ons hier, het is een vorm van een soort zekerheid.
“Houvast” voor jullie op de Aarde. Wij veronderstellen dat jullie nu wel begrijpen dat dit een onderdeel is van het Goddelijke Evolutionaire plan.

Wij: Ja wij doen dat inderdaad, veel mensen vertrouwen op en verlaten zich op Jezus Christus, op God zelf en andere welgekende dierbaren gekend vanuit religieuze culturen, gekende namen van aloude persoonlijkheden en begrippen. Wij hebben de overtuiging om dat zo te laten, volgens onze waarneming, voelt het goed aan voor hun innerlijke bijdrage.
Maar anderen die jullie willen introduceren zijn welkom!

Team: Het is ons een genoegen. Wij hebben een “gast”, zo noemen jullie dat, een dame, deze is door ons bij eerder contact met jullie al ietwat geïntroduceerd. Haar naam is Ophelia.
De naam is gekend op de Aarde, in het schrijverskunstwerk van Shakespeare, “Hamlet” is dit een personage.
Maar deze lieve dame en we zien dat jullie haar aanvoelen, is van de Energiebron genaamd Ophelisme, dit betekent nuttigheid.

Wij: Heel welkom lady Ophelia! Liefde en zegeningen!
Wat een prachtige origine en heel nuttig voor hier op Aarde.

Ophelia: Geliefden, ik heb een kleine training gedaan om deze channelcommunicatie te kunnen doen. Omdat het allemaal zo snel veranderd en jullie zo prachtig groeien en in kristalliserend licht bloeien.

Wij: Wij zien dat nog niet zo, maar in meditatieve staat wordt het steeds meer helderder.

Ophelia: Ik zal jullie zo helder als mogelijk proberen te vertellen over de (onderdeel)bron waar ik mee ben verbonden, dat is mijn leven. Jullie begrijpen over de hele echte Grote Bron. (wij bevestigen)
Deze Bron is geconstrueerd of liever te spreken over gevuld met allerlei soorten van bronnen gebaseerd vanuit Liefde.
Dus Ophelisme is één van deze “units”. Alstublieft probeer jullie voor te stellen allerlei soorten lichtorbs bij elkaar.
Of, om te helpen, zoals dril van kikkers of een eierenworp van een schildpad of zaadjes bij vrouwen en mannen betrokken bij reproductie in procedure.
Dit om te helpen bij het verbeelden. Er zijn meerdere van dit soort bronnen. Ik veronderstel dat dit makkelijk is om te begrijpen.

Wij: inderdaad, dat denken wij ook.

Ophelia: Ik ben geen engel, maar een lichtwezen en met anderen vertegenwoordig ik deze bron en verricht er dienstverlening voor.

Het volgende is minder makkelijk om uit te leggen, maar een aantal lichtwezens zijn in een samenheid in de Eenheid, de taak is als uitverkoren (een gegeven als een vorm van geboorterecht) om ervoor en erbij te zijn en om met “alles” te helpen dat wordt toebedeeld door de Grote Bron, voor de Bron van Ophelisme, de Bron van nuttigheid.

Er is een reden waarom ik dit naar jullie overbreng, omdat de nuttigheid zo nodig is, het is een soort van magie. En hier in de Grote Bron en in de Bron van Ophelisme is het op zijn uiterste als allergrootst, voorbij aan jullie fysiek begripsvermogen.

Maar jullie, als mensen,  gedurende jullie levensreizen op de planeet Aarde, waren (en zijn) heel erg “handig” om dingen te creëren van materie op de Aarde, ook al vanaf het begin, heel lang geleden, om “bruikbare, nuttige” dingen te maken voor op Aarde.
Voorbeelden zijn er te over, daar ga ik verder niet op in en sommige waren zeer inventief, maar het had en heeft mede deze ondersteunende Bron. Als een soort bron zoals jullie dat kennen op aarde, waar water wordt uitgehaald.

Wij: Zoals met de emmer en de slinger, ze zijn er nog deze waterputconstructies, sommige gemoderniseerd.
Maar dit is een uitleg voorbeeld.

Ophelia: (Lach) Waarom ik hier ben en ook om te delen wat ik overbreng is dit. Ophelisme Bron is bekrachtigd en met een beschermende factor. Jullie zullen dit zeker zullen gaan merken in het voorwaartse gaande Hier in het Nu, want het is zo nodig om de keuzes te maken voor de meeste nuttigheid op Aarde en zeer zeker ook bedoeld voor “noviteiten” op diverse gebieden en ook om onder ogen te zien wat is er en hoe kunnen jullie als mensen dit gaan gebruiken met verbeteringen op velerlei van toepassing, sommige van tijdelijk aard en voor het hoogste goed voor het leven in saamhorigheid met elkaar en met moederplaneet Aarde, de prachtige zorgzame Gaia.

Wij: Mooi hoor, klinkt en voelt erg goed !!!

Ophelia: Het is bedoeld voor iedereen en alles, klein, groot en van alles er tussen in.
Sommige zullen dit opmerken als de duwtjes en sommige zullen dingen gaan zien, waarnemen op een heel andere manier en zullen gaan denken waarom heb ik, hebben wij dit niet eerder opgemerkt en dit niet eerder gedaan. Sommige zullen de ervaring krijgen van, Ooh er gaat mij een “licht” op, of het kwartje is gevallen, er wordt bedoeld op allerlei gebieden. Misschien zullen jullie het woord “handig” er voor gaan gebruiken, maar wat er bij betrokken is, hebben we dit echt nodig, heeft dit enig nut en hoe en wat, met betrekking tot gedeeld gebruik.

En sommige kwamen/komen nog steeds naar de Aarde met “lumineuze” kennis bemiddeld door het Licht om tot bestaan te brengen met de uiterst nuttigheid vanuit de genoemde Bron voor op de Aarde.
Natuurlijk heeft het te maken met het benaderen, het dichterbij komen  van de drempel van de vijfde dimensie. Alstublieft lieve mensen op de Aarde, denk aan als van “dikke” vloeistof, omdat stevige materie zal veranderen te zijner tijd.

Een ander punt, ik ga aan jullie vragen, denk alstublieft over deze Energie materie die ervoor beschikbaar is, gebruik dit met nuttigheid.
Het betekent ook met minder belastende effecten van de gecreëerde oorzaken. Dat is voor ons ook een vanaf de Aarde komend offensief om de actie, de overbreng te stimuleren. Wij houden ervan om het te doen en om zo behulpzaam te zijn met dit prachtige door het Goddelijke Bestuurde Plan. Ik hou ervan en al van deze Bron unit om jullie de liefdevolle herinnerende nuttige opmars te geven en blijven geven.
En dat jullie dit “advies, gegeven” via channeling ter harte nemen en ik ben er zeker van dat het groots zal uitwerken, als jullie dit doen.

Wij: wij worden hier een beetje stil van en zijn onder de indruk.
En wij willen zo vrij zijn om uit te spreken namens allen, dit bericht heeft een bereikwijdte, namens allen die dit ontvangen op welke manier dan ook, dank u wel Lady Ophelia voor dit, hartelijk dank en ook Al van de Grote Bron met liefde en zegeningen!!!

Ophelia: Dank aan jullie ook! Wij zijn hier in een groeiende, best spannende afwachting van al jullie reacties, iedere poging, zo te zeggen.

Team: Voor ons is dit ook een liefdevol plezier om dit te doen en om jullie behulpzaam te zijn bij het channelen en om “anderen” aan jullie voor te stellen en dan te delen. Zoals altijd, iedereen kan ons aanspreken, degene die gekend zijn, maar ook anderen.

Tot slot is er een opmerking, herinnering ofwel een hulp aan al diegenen die ingaan op de hogere conversatie.

Bij interactie, benader altijd een “wezen” met gedachten, intentie van Licht en Goede Wil, ga diep in jullie zelf, dan zullen jullie weten of dit een “goed” intelligentie wezen is vanuit de kosmos of niet.
Richt jullie Licht op deze manier op het wezen, het zal vluchten of zichzelf verwijderen wanneer het een negatieve of duistere natuur heeft.

Wij: Geliefden, zo heel veel dank! Licht, liefde en zegeningen.

Team: Zoals altijd van ons hier ook! Blijf opletten, wij zijn nu blijvers, we zullen niet weggaan, denk aan ons als “naburig” , om het zo maar te zeggen.

Wij: Hoera, vreugde!

 

Geef een reactie