PIRAMIDES van LICHT, LICHTSTEDEN, LICHTCENTRA, WERELDPIRAMIDE, WERELD DIENAAR PIRAMIDE

Vanuit de Grote Bron, via een Goddelijk Lichtsysteem en vanuit de hoogste dimensies van dit universum stroomt de pure Essentie van de Schepper via onze Vader/Moeder God, de Meesters van Licht, de Boeddhistische krachten en de Gechristende Wezens en andere Goddelijke Vertegenwoordigers van de Schepper van overal uit het Omniversum, zij zijn speciaal voor deze tijden gestationeerd in de Grote Lichtsteden. Zij zijn hier naar toegekomen en om te zijn in deze Lichtsteden om de mensheid te observeren en om hun unieke geschenken te delen met de mensheid gedurende deze weergaloze periodes van transformatie en evolutie.

2004 (december) – 2005 – 2006

Er wordt via de channelings via Ronna Herman met Aarstengel Michael gesproken over Lichtsteden die er zijn in de Hogere Dimensies, voor ons nog onzichtbaar.
Er wordt mede gesproken over “portaal Lichtsteden”.
Later ook schepen van Licht.
Sommige als Kosmische Lichtsubstantie opslagplaatsen.
Over Wereld Dienaar Piramiden, de Wereldpiramide.
Dit is het etherische bestaan.

Er wordt voorgesteld dat wij, mensen, onze eigen Piramide van Licht gaan vormen in de vijfde dimensie. Het is een soort van eerste werkplek, lichtkamer.
In de geheiligde omgeving van jouw Piramide van Licht, kunnen degenen vanuit de Lichtsteden hun Essentie naar beneden stralen en ons daar ontmoeten.
Deze Lichtsteden zijn in hogere dimensies.
Er wachten daar engelachtige gidsen en leraren op ons.
Ook is het mogelijk Geliefde Wezens van Licht aan te spreken, Meesters of Avatars, de keuze is aan ons.
De mogelijkheid bestaat om te vragen of wij kunnen worden meegenomen in ons etherische lichaam naar één van de Grote Lichtsteden.
Er zijn wel universele wetten en protocollen bij betrokken, evenals regels welke bepalen wat onze ongeziene vrienden met en voor ons kunnen doen.
Voor onszelf, bepaal geen voorwaarden of verwacht een bepaald resultaat.
Sta Spirit toe te begeleiden dan geraken we niet op een dwaalspoor.
Een meditatie is gegeven over hoe en wat, zie verderop.

Access(Eng.) d.w.z. toegang hebben tot, bereiken, verkrijgen, te weten komen.
Ascension(Eng.) d.w.z. bestijging, (be)klimming, het opgaan tot/in, jezelf opwerken tot, rijzen, het boven de horizon verschijnen,/opkomen, maar ook Hemelvaart.
Dit heeft met elkaar te maken.

In 2006 wordt er voor de eerste keer aangegeven dat de Hogere Dimensionale Steden van Licht nu stevig op hun plaatsten staan op strategische plekken rondom de Aarde en in onze Galaxy en de portalen naar deze verwonderlijke steden zijn open en gereed om ons te ontvangen.
(In latere berichten is hier een herhaling van)

Er wordt aangemoedigd om de spirituele grenzen uit te strekken. Als dragers van deze transformerende infusie van Kristallijn Levend Licht, zijn wij medebepalend voor de locaties voor nieuwe geheiligde krachtcentrums rondom de Aarde.

Evenals de locaties voor de Aardse steden van Licht en andere plaatsen als Lichtstations waar centra voor leren, helen, transformatie en spirituele wijsheid, bedoeld zijn om te worden gevormd.
Wij als collectief Legioen van Licht zijn degenen die moeten intappen op deze verwonderlijke hemelse Steden om de hogere frequenties van lichtgevend Licht te verankeren op en in de Aarde.
Grote kolommen van Licht zijn erbij betrokken, ascentiekolommen, toegangskolommen, lichtzuilen.
Er zijn er onder ons die zijn aangewezen als medescheppers van de werelden nog te komen en er wordt ons gevraagd dapper te reiken naar de mogelijkheden en deze uit te voeren en te gebruiken, want wanneer wij de handelingen verrichten om te komen en gaan, dit kan namelijk, naar/in de grote Steden van Licht, dan worden daar geschenken aan geboden om te gebruiken: deugden, kwaliteiten en attributen.
Het heeft mede doel om Meesterschap te bereiken.

Aartsengel Michael treedt meer in detail over Steden van Licht in wat noemen het jaar 2006.

Ze zijn geweldig! De Lichtsteden zijn enorme sferen (hemellichamen; bollen, rondtes, ballen, kringen ofwel cirkels, velden, bereiken, orbs) vervat in en beschermd door een gouden band van Schepperslicht.
Zij bevatten dimensionale sferen met een graduatie, voorzien van een verdeling, ook kalibreren heeft ermee te maken en geleidelijk overgaan van/in. De “separatie” bestaat uit membranen van Licht. Membraan, vlies, wat wij noemen alles met een dun “huidje”, maar dan van hoger dimensionale materie.
De centrale sfeer bevat een fractie van de Diamanten Kern Essentie van de Opperste Schepper en is het opwekkende en voortbrengende krachtveld voor iedere Lichtstad. De volgende concentrische (een gemeenschappelijk middelpunt hebbend; van alle zijden gericht op of zich bewegend naar één punt) , “binnendimensionale” cirkel rondom de kernsfeer bevat de vibrationele Essentie van onze Vader/Moeder God voor dit Universum en opgeslagen binnen die cirkel is het Goddelijke thema/plan/overzicht voor dit universum, samen met het Goddelijke schematische, planmatige voor de toekomst, dat nu actief wordt uitgestraald door alle multidimensionale niveaus van het universum, en vooral naar de Aarde en haar zonnestelsel.
Er is hierin geen ruimte om in detail uit te leggen waar elk van de resterende dimensionale niveaus uit bestaan; daarvoor volstaat het om te zeggen dat de steden van Licht een microkosmos bevatten van de dimensies van dit universum van zes tot twaalf toe, samen met de overlichtende radiatie van de Opperste Schepper als de Grote Centrale Zon/Kern. In iedere Lichtstad zijn er vertegenwoordigers van de Elohim, de raden van vierentwintig, twaalf en negen van de Schepper.
Er zijn vertegenwoordigers van de Ordes van Metatron, Michael en Melchizedek en ook zonen en dochters van de Schepper (die in de toekomst medeschepper Goden zullen zijn van nieuwe galaxies, sterrensystemen, zonnesystemen en planeten).
Er is een groot aantal aartsengelen en engelachtige wezens in elke Lichtstad, vertegenwoordigers van de divisies van de Serafijnen en de vele andere engelachtige ordes.

Er wordt uitgelegd in een bericht september 2006 (later ook herhaald) hoe onze Hoger Dimensionale Familie ons kunnen zien, met hun visuele capaciteiten vanaf een Grote Lichtstad (Lichtsteden), hoog boven de Aarde.

-Wij zien de grootste en de meest minuscule vaste vormen en structuren, maar wij zien en zijn ook gewaar van de trillingspatronen en kleuren uitgestraald door elk levend wezen en onbezield voorwerp op Aarde.
Wij observeren en volgen en houden toezicht op de voortdurende, de veranderende patronen in de Aarde, de oceanen en de atmosfeer / aura van de Aarde, evenals de activiteiten van jullie zon en de elementen van de natuur.
Wij zien de gebieden, zowel groot als klein, die de helderdere, harmonieuze kleuren / vibraties van de zeven niveaus van de vijfde dimensie beginnen uit te stralen en de archetypische trillingspatronen van de zesde dimensie. Dit zijn de plaatsen die de stralende gaven van Liefde / Licht stevig beginnen te verankeren vanuit de Hemelse Steden van Licht. Wanneer jullie samenkomen voor een gemeenschappelijk doel met zielfamilies om jullie toewijding te bevestigen om jullie Goddelijke Missies te vervullen, dan zien wij hoe een prachtige lichtzuil uitstrekt en jullie Groep Piramide van Licht vult, evenals jullie persoonlijke piramides en ze dan verbindt met de Lichtstad die het dichtst daar in de buurt is.
Als jullie alleen de magnifieke geometrische patronen van Licht zouden kunnen zien die naar jullie persoonlijke piramiden van het Licht beginnen te stromen, terwijl jullie het proces van neerdruppelen
van de verankering van dit prachtige geschenk in julliezelf activeren, waarbij de rest naar de kern van de Aarde stroomt en vervolgens ook verder stroomt via jullie Zonnekrachtcentrum (zowel voor- als achterkant).
Jullie worden een microkosmos van Licht in de Lichtsteden waar jullie je voor inspannen om op de Aarde te creëren.-

Over de plaats van de Lichtsteden, dat het niet uit maakt waar we wonen, er is een Lichtstad op zijn plaats in de hogere dimensies waar wij toegang tot hebben.
Over de toegang tot de portalen, hier kunnen we ingaan via onze persoonlijke Piramide van Licht en dat brengt ons naar de dichtstbijzijnde Lichtstad.
En er zijn heel veel portalen en poorten, ingangen.
Ik ondervind dat wanneer je naar binnengaat en dit alles doet, de weg is daar als vanzelf.
We weten het diep van binnen.
Alles is in gevarieerde gradatie, op zich is het een unieke reis voor het ware zelf en er wordt aan ons geschud en zaken worden definitief  tot niet meer te gebruiken gemaakt en dit gaat van binnenuit naar buiten.
De sleutel tot ieder hoger dimensionaal innerlijke heiligdom is vibrationeel, oplopend tot steeds meer verfijnd.
Wanneer het heilige hartcentrum, het centrum van de Heilige Geest zijn gevonden, hervonden en je hebt je er naar toe verhuisd en het lukt om gecentreerd te blijven met het benodigde bewustzijn en om de centra te openen dat is de toegang tot het creëren van een unieke vijfdimensionale omgeving met al de goede deugden en eigenschappen, daden enz.
De realiteit kan dan (snel) transformeren naar een betekenis van “Eenheid” en al de betrokken facetten van het Wezenzijn.
Dan kan er een kolom van Licht worden ervaren om jezelf heen, kan als een sfeer, beschermend en omringend, met andere woorden/of een microkosmos van de hogere dimensionale Lichtsteden.
Niets van een lagere frequentie kan dit doordringen, tenzij frequenties om welke reden dan ook worden verlaagd.

Bij twijfel, van allerlei aard, ga naar de persoonlijke Piramide van Licht, ga op de kristallen tafel liggen en vraag de engelachtige vrienden om hulp.
Om te doen wat nodig is. (zie de meditatie)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Portalen en Hemelse Lichtsteden Meditatie
 
Het advies is om je ogen te sluiten, sommige doen het met open ogen.

Neem meerdere diepe ademhalingen en laat ze er allemaal langzaam uit gaan. (Of als je bekend bent met het proces van oneindigheidsademhalingsoefeningen en volgorde, doe er daar meerdere van)
Stel je voor dat je met iedere ademhaling, dat je jezelf snel beweegt en diepgaand in jouw Heilige Hartcentrum.
Stel je voor een heldere kamer met jouw Diamanten Kerngodcel op een voetstuk in het midden van de kamer. Dit straalt al de kleuren van de Twaalf stralen uit, in de kamer op welk niveau of met welk patroon dan ook dat passend is voor jou.
Zie een stralend Lichtwezen achter jouw Kerngodcel staan; dit is jouw Essentie in etherische vorm.
Kijk ernaar zoals jouw Kerngodcel en jouw etherische vorm samenvloeien.
Voel nu aan, wordt je bewust van je zelf van dit samenvloeien met de etherische vorm.

Neem hier een moment voor om de prachtige sensaties te voelen van dit gebeuren. Stel je echter ook voor dat je een prachtige sfeer van Licht waarneemt naar beneden komend naar jouw persoonlijke kolom van Licht en kijk er naar als het je kroonchakra, op een manier is het priemen en dan naar beneden reist, naar beneden, naar beneden, in de heilige kamer van jouw hart.
Kijk er naar zoals het je omringt in jouw etherische vorm/replica. Deze sfeer van Licht is enkel ontworpen voor jou en zal er voor jou voor zorgen dat je veilig kunt ‘reizen’ naar/in de Hogere Rijken zonder overbelast te raken.  Het zal worden verfijnd en aangepast iedere keer dat je een reis maakt naar/in de hogere dimensies, zodat je altijd ingekapseld zal zijn in een atmosfeer van vibrationele frequenties enkel voor jou ontworpen. Voel jezelf nu binnenin een capsule van Licht worden getrokken naar de achterkant van de kamer en kijk ernaar hoe er plots een doorgang zich opent en hoe je wordt opgenomen in de hogere dimensies.
Je wordt nu gebracht naar een persoonlijke Piramide van Licht op welk niveau dan ook van de vijfde dimensie voor jou van toepassing is.
Er zijn twee engelachtige gidsen daar om je te helpen en zij helpen je om op de kristallen tafel te gaan liggen.
Observeer nu hoe een meer helder sfeerlicht je omringt en je wordt langzaam opgetild in en via de dubbel eindigende kwartskristal die boven de tafel aanwezig is totdat je uit de top van de piramide komt.
Je beweegt je naar een spiraal van Licht die kloksgewijs gaat en je wordt snel omhoog getild en omhoog en omhoog.

Opeens zijn er voor je twee grote vibrerende gouden booggewelven:
Één is de ingang en één is de uitgang voor de Lichtstad.
Je wordt begeleid om de boog rechts te betreden.
Er zijn twee, zelfs meer stralende engelachtige Wezens om je te begroeten: Één die krachtige dynamische mannelijke energie draagt en één die zachtaardige, liefdevolle, vrouwelijke energie uitstraalt.
Je bent nu in het meest buitenste niveau of statie van de zesde dimensie.
(er zijn zeven subdimensies of niveaus in elke dimensie)
Kijk rond in de ongelooflijke schoonheid van deze plaats.
Er zijn zachte lichten die vanaf de muren uitstralen als een multi gekleurd Noorderlicht.
Er zijn kristallen van veel vormen, formaten en kleuren projecterend vanaf het gebogen plafond en naar halverwege beneden op de muren. De gang is best wijd en aan beide muren van de passage, dicht naast elkaar geplaatst, zijn er alkoven met erin kristallen stoelen.Je kan honderden van deze alkoven zien langs de muren want zij strekken zich uit langs de volle omtrek van dit eerste niveau van de Lichtstad.
Je hoort rondwarende melodieën, lieflijker en meer inspirerend dan je ooit eerder hebt gehoord.
Er is een zacht briesje en een geur die je niet thuis kunt brengen, maar je weet dat je het eerder hebt ervaren en het brengt herinneringen terug van een prachtige tijd, lang geleden.
Je wordt geholpen in één van de alkoven en geplaatst in één van de kristallen stoelen in de alkoof.
Onmiddellijk schieten stralen van Licht van elke denkbare kleur uit het plafond, de zijkanten van de gebogen nis en vanaf de vloer, ze bezegelen jou in deze Ascentie Versnelkamer.
Ga bij jezelf naar binnen en neem de sensaties waar die je voelt.
Neem een pauzemoment of twee.

Het is alsof je in staat bent tot bilocatie en bent op twee plaatsen tegelijk.
Je kan voelen hoe de energie jouw etherische lichaam binnengaat binnen de sfeer en als je je bewustzijn verschuift, kan je ook de sensaties voelen in je fysieke lichaam welke zich bevindt in een positie in de fysieke wereld.
Nogmaals neem een pauze voor enkele momenten. Zodat je volledig de sensaties kunt ervaren.
Weet dat je wordt gebaad op de toepasselijke en perfect ontworpen combinatie van Lichtfrequenties voor jouw hoogste goed en het maximum dat jij veilig kunt verenigen op dit moment.
Haal diep adem, als je het levende Licht opneemt en wordt doordrongen met het Goddelijke Elixer van het Leven.

Je mag pauzeren zolang als je wilt, zittende binnenin de kamer.
Wij verzekeren je, er is een faalveilig voor dit proces en het wordt nooit aan je toegestaan om enige hogere frequenties van energieën op te nemen dan die geschikt zijn voor jou.
De Lichtgolven nemen langzaam af en worden dan volledig stopgezet.
Je wordt opgetild uit de kamer door jou twee engelachtige gidsen en het lijkt of zij gedeeltelijk hun Lichtsfeer laten samengaan met die van jou, zodat je tussen hen wordt uitgebalanceerd, zoals zij jou snel dragen rond de volledige omtrek van dit eerste niveau. Je ziet en neemt waar Lichtvonken die vanaf jou uitstralen in de grote gang als jij de cirkel voltooid.

Weet,je laat hier je energetische handtekening achter, zoals jouw harmonieuze aardse vibrationele frequenties zijn toegevoegd aan het Goddelijke schematische van dit niveau. Je hebt een kostbaar geschenk gekregen en je laat ook een persoonlijk geschenk achter. Een geschenk dat zal worden toegevoegd aan de kosmische opslagplaats van kennis voor toekomstig gebruik.

Nu ben je teruggekeerd naar de ingang en je neemt afscheid van je engelenvrienden. Zij dirigeren je naar de boog tegenovergesteld aan degene waardoor je bent binnengegaan en als je verder gaat, begin je jouw tegen de klok in afdaling naar/in jouw persoonlijke piramide van Licht. Na een korte rust op jouw kristallen tafel, wordt je geleid naar de ingang en snel ga je jouw weg terug naar de aardse wereld.
Haal diep adem als je voelt dat het Licht zich begint binnen te dringen in jouw lichamelijke vorm.
Wees gewaar van een tintelend gevoel als of een stroom van energie het heel kernachtig van jouw Wezen doordringt en jouw baad in Licht. Sta het Licht toe jou te overvloeien. Wanneer je aanvoelt dat je al wat je kan bevatten hebt geabsorbeerd, sta dan het Licht toe naar beneden te stromen door je wortelchakra en naar diep in de kern van de Aarde. Herinner hoe je adem moet halen, diep, zo diep als het gaat, want de ademhaling is de geleider van deze energie. Wanneer je een voltooiing voelt, wees dan gewaar dat het Levende Licht begint uit te stralen vanuit jouw Zonnekrachtcentrum, aan de voor en aan de achterzijde.
Adem het Licht uit, de wereld in voor een korte periode.
Breng langzaam de ademhaling terug naar normaal en focus nog eens jezelf op het bewustzijn in jouw hartcentrum.
Voel je voeten op de vloer. Beweeg je handen en draai met je schouders want je begint nog eens de sensaties te voelen van het fysieke lichaam. Haal langzaam adem als je terugkeert naar vol bewustzijn en wanneer je er klaar voor bent, mag je jouw ogen opendoen als je ze hebt gesloten of beweeg je hoofd zachtjes heen en weer.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Toevoeging bij de meditatie;
(het staat in verschillende channelberichten, dus niet allemaal bij elkaar)
Degenen die deze berichten van Aarstengel Michael lezen en ik denk misschien niet alleen deze, hebben al een proces achter de rug, het proces van het openen van het “achterportaal” aan de achterzijde van het Heilige Hart, dit portaal verleent toegang tot de Hemelse Steden van Licht en als er onder ons al zijn die  de Lichtsteden  bezocht hebben via de persoonlijke Piramide van Licht, dan is dit “achterportaal” open en functionerend.
Deze meditatie bespoedigt ook het proces ter voorbereiding voor ons voor het herenigen en opnieuw samenvoegen met onze kostbare Tweelingvlam en vele fragmenten van ons Goddelijke Zelf welke zijn achtergebleven in Hogere Rijken.
Er wordt uitgelegd dat dit gaat gebeuren als de portalen van het Heilige Hart zijn geopend, dat wil zeggen aan de voor- en aan de achterzijde.
En als wij in werking hebben gesteld het proces van vergeving van onszelf en alle anderen.
Wij hebben veel Godvonk fragmenten gecreëerd bij onze neerdalende reizen
naar de dichtheid, heel veel, kleinere Piramides van Licht bevatten een etherische replica van deze vele, vele fragmenten.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Over de Ascentie Versneller Kamers, deze kunnen worden bereikt via de Lichtstad het dichtste bij.
Voor sommigen onder ons die een bepaald niveau van ver-LICHT-ing hebben bereikt heeft de Ik Ben aanwezigheid, een krachtig aspect van het God-Zelf naar beneden gebracht in de Lichtstad, het dichtste bij deze sommigen. Het is op deze manier meer makkelijk om toegang te verkrijgen tot.
Er is een aanvangsinfusie, infusies gaan via deze Kamers, wanneer deze eerste infusie heeft plaatsgevonden is het alsof er een soort tapkraan is geopend en een directe verbinding tussen de passende vibratiefrequenties en het betreffende Leven/Lijn.
Er vindt mede een nieuwe activatie plaats van de Diamanten Kerngodcel.
Dit laatste is om te assisteren met het verfijnen van het auraveld, activeren van de hogere niveaus van het brein en het versnellen van het proces aangaande ons mooie Lichtlichaam, hoe meer van het Lichtlichaam, om het maar simpel te zeggen, hoe meer er gaat functioneren op hoger niveau van het brein, des te meer kan er vanuit interne radiatie en liefdevolle intentie worden overgebracht in de wereld.
(We worden altijd meegenomen naar het passende niveau voor de huidige “Staat van Zijn”, voor de meeste is dit het eerste station, platform, niveau van de zesde dimensie.)
Nadat is het een kwestie van integreren, verankeren, van proces en project en dat is de weg verder opwaarts naar hogere niveaus. Deze integraties, en verankeringacties zijn een doorgaande onderneming en ook naar binnenin de Aarde zodat het in de wereld kan uitstralen. En automatisch gaat dit verder met harmoniseren van de andere patronen van andere Lichtwerkers welke dit al ook doen voor het heropbouwen, bekrachtigen en transformeren van de Aarde en de mensheid.

De wereldpiramide van Licht – De wereld Dienaar Piramide
 
Channelbericht juni 2007, er wordt gesproken, volgens mij voor de eerste keer, over de prachtige Wereldpiramide van Licht, dat deze nu op zijn plaats is.
Deze wordt door velen van ons bezocht, het heeft te doen met de ademhaling, het inademen van de Adamantine deeltjes ofwel Pure Levenselixer via de Rivier van Leven. Ter aanvulling, deze Levenselixer wordt geactiveerd door het vragen voor het hoogste goed voor allen, onze liefdevolle intentie en de uitademing is in de enorme Licht vergaarplaatsen binnenin de grote Piramide.
Deze liefdesessentie van ons wordt dan enorm vergroot en gebruikt door Engelen en engelkrachten op de meest gunstige manier.
Er is een Universele wet met opdracht tot toezicht dat er aan de orde is dat alle bewuste Zielen moeten teruggeven een deel van de inname van de Goddelijke geschenken van Liefde/Leven, dit gaat via de Wereldpiramide, zo nemen wij deel aan het delen en vervullen, als verbintenis met onze God ouders, dat wij actief zijn met de uitvoering van dit Goddelijke plan en een zorgdragende medeschepper.
Dit proces wordt ook wel aangeduid als vertienden, een tiende deel voor het geheel teruggeven.
Van belang is om aardse rijkdom te delen, maar van meer belang is de geschenken, al wat het omvat, van de Spirit te delen.
Vervolgens wordt er gesproken over een groep van Werelddienaren.
Het heeft te doen dat al die piramides rondom de wereld die bij elkaar gaan komen in het hoogste niveau van de vijfde dimensie, dit wordt niet de Wereldpiramide, er is een cruciaal verschil tussen deze twee.
Het is aan het tevoorschijn komen.
De Wereldpiramide is voor de gehele mensheid gecreëerd. Iedereen die dit wenst kan daar naar toe gaan om te communiceren met degenen uit het Allerhoogste, prachtige Lichtwezens, machtige krachten en wezens uit de Engelenscharen.
Een eerbetoon ontmoetingsplaats. Een heilige plaats van een hoge vorm.
Een plaats om te delen wat is ervaren, dat is het ook.
De weg om er naar toe te gaan is hetzelfde als voor de Lichtsteden, via de persoonlijke piramide, via de Wereld Dienaar Piramide en van daaruit gaat de reis naar de Wereldpiramide. Het Ziellied / Energetische handtekening met de vereiste patronen van frequentie is wat verdere toegang verleent.
Uitstraling van wat wij innemen en blijven innemen, het aanpassen hiervan in ons echte zelf, dat verhoogt het reisniveau en mogelijkheden.
Deze gigantische Wereld Dienaar Piramide punt naar beneden (hoogste vijfde), de rest is omhoog in hogere dimensie.
En ook dit heeft een opgaande verfijning van trillingsfrequenties, er zijn zogezegd tussenstations, de weg via deze tussenstations als aspect van het proces van ver-LICHT-ing.
Deze Wereld Dienaar Piramide is samengesteld uit de verschillende groepspiramides die werden gecreëerd.
Deze Wereld Dienaar Piramide daar werden/worden getrouwe heengeleid tijdens hun nachtelijke (slapende) reizen in de hogere dimensies.
In een meer recent bericht wordt er aangegeven dat er meer dan 1 Wereld Dienaar Piramide wordt gevormd en bij nu, zijn gevormd.
Zoals uitgelegd bij de Wereldpiramide en het “verdelen van”, kan er nog meer worden gedeeld/verdeeld van wat is ingenomen, een deel kan er worden toegewezen aan andere Piramides, die jullie hebben gecreëerd of helpen creëren.
De basis is in principe bij de persoonlijke piramide, het woord bezieling wordt gebruikt om aan te geven dat wij hiermee kunnen “vullen”, wat ons bezield als projecten/gedachten/visioenen/intenties met behulp van voldoende Schepperslicht.

Het voorwaarts stappen Hier in het Nu

Er wordt ons niet gevraagd iets te doen wat we niet eerder hebben gedaan.
Alles is binnenin ons, al de componenten, al de wijsheid, alle innerlijke wezenlijke waarde.
Het zich voorstellen van een werkelijkheid, in overeenstemming met de Goddelijke missie en voor het hoogste goed voor allen,DIT IS TE MANIFESTEREN.
Wij zijn degenen die Hier en Nu op de Aarde zijn om deze verwonderlijke Lichtsteden te creëren op het Aardse vlak.
Wij zijn degenen die gaan vestigen nieuwe heilige vermogenscentra waardoor de mensen van de Aarde kunnen komen om te worden geheeld, gevoed en getransformeerd. Alsmede om de Aarde te helpen te helen en terug te keren naar ongerepte schoonheid.
Centra van Licht, vrede, harmonie en veiligheid.
De verfijnde Lichtsteden, Centra, zullen beginnen vorm aan te nemen in diverse heilige plaatsen rondom de wereld, zij zullen worden gecreëerd in de gebieden waar de kristallijnen rasters en leijlijnen elkaar doorkruisen en waar de pulsaties van Schepperslicht het sterkste zijn en zo zullen zij degenen aantrekken die daarmee resoneren en in harmonie zijn.
Al degenen die “opstijgen” in/naar hogere niveaus, als die worden opgelicht, dan ook de Aarde en al haar bewoners.
Met andere woorden, des te meer jullie de liefde uitstralen en uitgebalanceerde en harmonieuze energieën de ethers insturen, dit bouwt op en opent uiteindelijk wat wordt genoemde de Regenboogbrug, het is een boog van Licht en Verbond tussen
jou en mij, tussen de onzen en onze Vader/Moeder God.
De verfijnde energie vanuit de hartkern van de Opperste Schepper filtreert naar beneden op/in de Aarde en de mensheid via de piramiden in de vijfde dimensie en de Hemelse Steden van Licht en Hoger, dit voorziet ons van  het creatieve vuur, de originele warmte voor transformatie, maar het is aan ons de Sterrenzaden op de Aarde om te integreren en uit te stralen voor dit hele gebeuren. Al in Één.
In het rastersysteem wordt het ook verankerd, dit creëert de wervelingen welke nieuwe zaden bevatten voor de Schepping voor wat nog is te komen.
Het kristallijne rastersysteem draagt de coderingen en het Goddelijke schematische voor de terugkeer naar multi-dimensionaliteit en ook de blauwdruk voor wat nog is te komen. Voor de Aarde en de mensheid.
DOEN, het wordt aan ons gevraagd om te DOEN, ACTIE. De Voorhoede,Wegwijzers, bewaarders van de Aarde, Lichtwerkers, dragers, Sterrenzaden, Aanstichters voor verandering ! Verenig via de geopende portalen e.d. om de volgende fase te vervullen van het Goddelijke Plan voor de Ascenderenden.
Het is verbinden met het rastersysteem via de grote Lichtsteden en de start van het ontcijferen van de coderingen die betrekking hebben op jij, mij, ons de missie en het gebied dat wij bewonen.
Dit is een tweevoudig proces:
het rastersysteem zal de mensheid beïnvloeden door zijn geavanceerde coderingen voor de toekomst en de mensheid zal het rastersysteem beïnvloeden als elke persoon het levende licht verankert in de hemelse Steden, Schepen van Licht.
Des te meer dit DOEN, des te sneller gaat het transformatieproces. We staan dan ook toe dat degenen van het Legioen van Licht, in de Hogere Locaties ons kunnen overlichten en begeleiden met deze grote passage naar de ware rijken van Licht.
Het integreren van meer en meer verfijnde frequenties van Levend Licht, vibrationele patronen, zo worden wij de Wezens van Levend Licht voor de toekomst, in mooie kristallijnen vormen van hoger bewustzijn, multidimensionale Dragers van Licht en al de attributen, kwaliteiten en deugden van de Vader/Moeder God, gemanifesteerd Levend Licht.
Ten bate voor het geheel. Hoe groot is jouw dienstverlening en verlangen voor dit?

 

Duizenden dierbare zielen zullen naar deze plaatsen worden getrokken om kennis te vergaren, om te worden geheeld en om zich tijdens hun reis te verenigen met hun zielfamilies of metgezellen.
Ze zullen de zaden van nieuwe schepping en wijsheid terugbrengen naar hun thuis op aarde en zij zullen deze transformerende frequenties uitstralen van de rijken van het licht naar iedereen om hen heen.
Ook zullen velen migreren naar deze steden.
Het is een hele weg terug, maar ook vooruit, omhoog, baanbrekend.
Er is veel beschikbaar en uitgelegd dat ons kan helpen.
Wij allemaal hebben de roeping, anders zouden wij er niet zijn.
Wat een moeilijker stukje is, ervaring(en) zijn er tweezijdig, de fysieke werkelijkheid en de niet fysieke werkelijkheid, tegelijkertijd.
Dit kan bijvoorbeeld in eerste ervaring/instantie, verwarring, confrontatie, aarzeling veroorzaken of het tegenovergestelde, herinnering, openbaring, verlichting, enthousiasme.

Goddank is er veel op gang.
Er wacht het e.e.a. op ons daar……waarom zouden we het laten wachten…..
En ook voor hier, in de aardse regionen, al dat goeds wat er door ons kan worden gemanifesteerd…..en gecombineerd, hoog tijd om alle hindernissen uit de weg te ruimen, de banen, portalen zo vrij als mogelijk te maken en toegankelijk en bruikbaar voor velen!
We komen er wel, zet de stappen, ik ben ervan overtuigd dat het heel mooi gaat worden en blijven.

Door Anja Tjelpa, juli 2018.

Bron: Aartsengel Michael via Ronna Herman
Bijgestaan door Aartsengel Michael en Lady Faith en andere trouwe helpers.

Geef een reactie