DE WEG van WARE WIL

ASHTAR – dinsdag 19 februari 2019.

Begroetingen vanuit onze harten.
DE WEG VAN WARE WIL

 

Ashtar:
Gegroet geliefden op Aarde! Hier ben ik Ashtar vanaf het sterrenschip ‘Bethlehem’, wat in feite ook een tussenstation is. Een ook deze keer is het weer onze wens vanuit liefde om jullie te blijven assisteren met al de aanhoudende processen en onderliggende processen en gebeurtenissen nog steeds met een aard van allerlei soorten. Voor de goede orde, want ik ben de beheerder ALHIER, dit channelbericht heeft een bijdrage van de Heer Jezus en Samuel, profeet, priester en richter.

Door mij Ashtar is het telepathisch overgedragen aan dit kanaal, dit vertegenwoordigend.

Het is zo omdat wij jullie, geliefden, WILLEN blijven helpen met het bewustzijn, er is daar namelijk wat bij betrokken, verwikkeld. Het kan enkel verder op de WEG worden ontwikkeld vanuit het waarnemings- denkleven in het heden, de acte de présence van het Innerlijke met exactheid vanuit daar.
Het channelbericht heeft een aantal momenten van voorbereiding en samenstellen nodig gehad en nu heden de compositie tot een geheel, op deze ochtend van de Volle Maan dag, februari ’19.

Overlicht door Ons vanuit Ons standpunt, verblijfspunt in het Universum.

 

Woorden zijn symbolen, wij gebruiken ze omdat het nog steeds een belangrijke manier is om met jullie te communiceren, geliefden als bewoners van de Aarde.

Nogmaals voor de goede orde, dit kanaal channelt samen met haar partner, dit vindt plaats in het Engels, omdat partner van Engelse origine is,

Nu worden woorden gebruikt om uit te leggen en over te brengen, en dit is nogal tegenstrijdig, tegenover hoe het werkelijk is, WAAR heeft geen uitleg nodig, maar dat de WEG WAAR is omdat WIL komt vanuit de Eerste Straal van de Opperste Schepper en een herinnering, advies of idee, om het als eerste te gebruiken. Herhaal dit voor jullie Zelf en denk aan Onze God, wendt jullie naar Zijn Naam voor de assistentie op de Weg van de Ware WIL.

 

De contrastervaringen. Het zien is met het fysieke gestel zeer gericht op het uiterlijke.

Visie, het zien, de aanschouwing, consequenties > kijken, meningen, zich afvragen, oordeel, besluiten.

Maar het is bewustworden en contrast is dat het eigenlijk ook innerlijke zien zou moeten, kunnen zijn.

Dat laatste is ronduit onomwonden, eigenlijk heel gewoon, open en eerlijk.

De betrekkelijkheid van de zichtbare wereld van dagelijkse leven, geeft jullie bijna een rotsvast gevoel van deze ‘werkelijkheid’. Het IK-gevoel speelt hier een rol, dit dragen jullie met je mee en dit wordt op een manier door toekenning verplaatst naar de ‘werkelijkheid’ die niet echt is en dit heeft de verbinding met het Ware Ik Bewustzijn verzwakt, opzijgeschoven of men kan zeggen met sluiers of lagen bedekt.
Het is wisselwerking van de Ik Ben in ieder persoon op elk niveau en de gehele wereld.

Hier komt jullie ontdekkingsreizigers gevoel hoog in het vaandel. De zoektocht met en naar een bredere blik, het is voor het Grote Plan.

Vele volgen het Grote Advies op om naar binnen te gaan met zekere regelmaat en de wisselwerking aan te gaan, contrasten te ervaren, onder ‘ogen’ te zien, vergelijken, overdenken et cetera, om de Schepping en dit geval met name prachtige planeet Aarde op werkelijkheidswaarde te onderzoeken.

Het is een vinden van het Licht dat via dit prachtige planeetWEZEN lichaam, jullie als mensen hebben het ook, en de ziel als element, de heilige elementen als hoekstenen, dat dit door alles heen SCHIJNT ter herkenning van de werkelijkheidswaarde. Het Licht is volledig doortrokken van de Stralende, vervuld van Zijn Liefde, toewijding en trouw, als Heer van de Aarde.

 

Wij verwachten dat met behulp van alle communicatie vanuit ons, jullie FamilieLichtbroederschap onder leiding van het Commando, met vele departementen en de Stralende als Hoofd en Heer van de Aarde, duidelijkheid naar binnen voelen sijpelen over wat de functievoorstellingen van het leven, de ziel, alle vormen van bewustzijn zijn en van materiële aard niets heeft uit te staan met werkelijkheidswaarde.

Werkelijkheid heeft een TOTAAL. Een evolutieroute.

Want kennis, het Ware weten, verandert nooit, het heeft geen correctie nodig.

Door de kennis van de Universele Wetten, het ware weten ervan, bestaat ons bestaan op dit Hogere Niveau van trillingen.

 

Het Universum en de subs bevatten ladingen en deze ladingen doen aan aantrekken en afstoten, alle patronen en samenstellingen van deze monaden, atomen, moleculen, vibraties, frequenties, elementen en meer ladingen en aanwezigheden, van alle afmetingen, bevatten energieën die hieraan beantwoorden en erop reageren ofwel hoger dimensionaal communiceren en samenwerken. Magnetische velden planten zich voort met de snelheid van Licht en er is altijd een relatie met het oneindigheidsteken.
De betrokken Universele wetten zijn een constante verbonden en met invloed van de Kosmische Tijdklok!

Het is een tamelijk complex schouwspel, een aanschouwingsspel, de levensvertoning van de werkelijkheid. Met meer opper bewustzijn wordt het meer te beredeneren en met meer gemak en gratie om de herintrede erin te doen en om jullie er weer bij te voegen.

Te geven en te ontvangen, Alles aan Alles. Het behoort ook tot jullie!

 

Deze WEG is voor eenieder van jullie en iedereen is nodig, jullie hebben deze keuze gemaakt voor deze missie en de rol.
Het heeft een gewichtige reden om de fragmenten weer bij elkaar te brengen, er zijn ‘tussenstations’ waarop jullie deze hebben geplaatst.

Alstublieft stel jullie dit voor, zie hoe deze vonkfragmenten terugkomen naar het unieke, eigen wezen en hoe dit straalt, volgens het Stralende Voorbeeld van de Zoon, wat terugkeer betekent, het is de WEG van terugkeer en stel jullie voor hoe dit gezamenlijke Stralende Licht, de planeet Aarde oplicht en verlicht en herenigt met het origineel als terugkeer maar op een hernieuwde WEG en Lichtlichaam.

Des te meer jullie dit doen, des te beter. Stel jullie deze prachtige samenwerking voor met zo velen van ons in de Hogere Werelden, Thuissituaties, stel jullie voor hoe speciaal dit is en ja er is een audiëntie van Hogere Lichtwezens. Misschien kunnen jullie al naar hen luisteren, hoe ze applaudisseren en hun waardering aanvoelen, want door DIT delen ook ZIJ!

 

LIEFDE is een stroom van vele stromen, wegen, maar eigenlijk Eén.

De Engelse versie is: COUNTENANCE LOVE in stead of fear.

Countenance, keur Liefde goed, stilzwijgend, oogluikend, ondersteun en bemoedig Het, gedoog het aanzien met kalmte, gemoedsrust, met ingenomenheid en welwillendheid.

Til de bedekkingen op, schuif ze opzij, gebruik al de mooie betekenis van Countenance om het aangezicht te zien van wat er onder is. Wanneer velen van jullie dit oplichten, optillen doen, dan Lichten jullie op wat eronder aanwezig is, Jullie zullen Verlossing ontmoeten, een staat van vervanging.

 

Maar ook, jullie, geliefden op Aarde, bieden al voor een poos het hoofd aan het aanvoelen, bewustworden en door hebben van chaos, dus Ons advies, zie het visioen van de Nieuwe Creatie van de Aarde in het prachtige Lichtlichaam, maak de grote ontwakening hoger van niveau, hersteld.

En zoals Anja heeft gevraagd: “Zonder stof”? Zij heeft het niet zo erg op blijven afstoffen. (Lach)

Is dit geen prachtige wensbehoefte om zo bewust te zijn en ontwaakt hierin en om het leven te continueren in die hogere staat. Schoon!

Jullie zullen bewoners van twee werelden blijven, maar daarbij de Aarde terugbrengend bij de Hemel, want de Aarde is de spiegel van de Hemelen.

Vanuit een andere ooghoek belicht, jullie lieve mensen op Aarde, jullie zijn de “Via’s Naturalis” via het plaatsvindt.
Luister naar de Stem van het Leven Zelf, deze weerklinkt in jullie prachtige binnenkamer.

Het is een prachtig plan en al heel aardig op weg in de uitvoering.

Jullie hebben allemaal voor een rol in het Plan verkozen.

Des te meer jullie wakkerder worden, dat wil zeggen met bewust waarnemings-denkleven in het heden, des te meer stappen jullie op de WEG van de WARE WIL, men zou kunnen zeggen een stappenplan naar duidelijke waarheidswaarde, dan zullen jullie weer deze intense gehechtheid gaan aanvoelen, van binnenuit inzien van de oneindigheid.

 

De berichten van en via mij, Ashtar reizen heel de wereld rond, dit neemt wat Aardse tijd in beslag, vandaar een herinnering aan een vraag uit het vorige bericht (22-01-2019), de inbox is open:

“Wat verwachten jullie weer te ontmoeten, te zien en ervaren, naar aanleiding van het gegevene als hulp bij het beredeneren”?

En er zijn al reacties, en dankbaar voor jullie mede- en samenwerking!

 

In naam van Het Licht van de Wereld! Amen!

 

Saluut voor AL  jullie, geliefden van de Stralende en ons allemaal van de Vloot van deze Galaxy, Thuiswerelden en van mij, Ashtar en profeet Samuel. Liefde!

Samenstelling op: Dinsdagochtend 19 februari 2019.

Geplaatst op website: 19 Februari 2019.

Voor website bewerkt door: Anja

 

DANK aan jullie Lieve Allemaal!

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie