Ode aan het Draaipunt

ODE AAN HET DRAAIPUNT

Het wordt steeds meer duidelijk dat wij draaien, constant in beweging zijn als elektromagnetisch Goddelijk wezen.

Wij worden ons meer gewaar dat er meer is dan de planeet Aarde.

Zo ben ik Maya Wijsheid gaan volgen en volg dit iedere dag en volgens dat draaien er cycli in de rondte, eindeloos.

O.a. van Heilige Zon naar Heilige Zon.

NU, hier op Aarde kwamen we op 20 februari weer op het Witte Spiegel Levenspad, Etznab ook wel spiegel van het Zelf.

Het middenpad van de Tzolkin.

Dat deed mij s ’nachts wakker laten zijn, zo ongeveer in het midden tussen middernacht en 6 uur in de ochtend, deed mij boeken laten lezen midden in de nacht, naar muziek luisteren en spinde me in de rondte en aan alle kanten spiegels, van alles overdenkend en opruimend in mijn ziel en wezen.

 

Al eerder ergens in het najaar van vorig jaar, ben ik aan een kunstwerk begonnen, nee het moest zus en het moest zo met die kleuren et cetera.

Dat duurde even voordat het klaar was, dat is pas begin februari dit jaar gelukt.

Ik heb er een foto van gemaakt, het maak idee was in het horizontale.

Allemaal gelijke delen geknipt van met acryl geverfd papier en met stof en garen weer aan elkaar gemaakt tot een geheel.

Lag ik daar ‘s nachts ook aan te denken, dat is niet goed zo, het moet rechtop, natuurlijk Anja, de beweging is verticaal, ik moet draaien.

 

En 1 van die boeken betrof het herlezen van het Hathormateriaal.

En inderdaad een hoofdstuk over het Draaipunt, de metafoor van het Draaipunt vergemakkelijkt het voor ons om al die bewegingen, al wat er gaande en doende is beter te begrijpen en te hanteren.

Ik ben een centrum van een draaipunt, er zijn onzichtbare, multidimensionale krachten constant op allerlei niveaus en met diverse doelen, om mijn heen, om het centrum heen, aan het bewegen.

De vorm, de koers is het oneindigheidsteken, boven, onder, voor en achter.

Dan realiseer je je die onzichtbare drukte en mede vanuit een hoger standpunt, ieder levend wezen heeft dit, wij doen dit allemaal.

Ik hoorde in gedachten het liedje vertolkt door de Byrds, Turn Turn Turn, daar worden mooie reële dingen in bezongen.

(Turn Turn Turn, geschreven eind jaren vijftig door Pete Seeger geïnspireerd door tekst uit Prediker, door diverse artiesten uitgevoerd)

Heel vaak daarna nog afgespeeld via You Tube, door ons ondervonden als een hulp.

 

Draaipunt is een spil, met een balanspunt.

De Hathors noemden de wipwap en de joystick, bij de metafoor.

En onze spil, de Goddelijke Vonk is een weg naar beneden gegaan om op deze prachtige planeet Aarde, vanuit het Stille Punt, naar en in de Aarde, gecreëerd met dualiteit en polariteit.

En met dat zijn er kruisingen en al die krachten hebben zich nu versneld en doen dit nog steeds.

Dit beïnvloedt ons draaipunt. N a t u u r l i j k heeft dit een bedoeling.

Onze eeuwige Vonk is als mens zijnde toebedeeld met de emotionele en gevoelde natuur en die delen zijn als een soort van barometer die het draaipunt raken en in beweging zetten. Al wat ieder mens op Aarde beleeft, doet, ontmoet, reageert, al de menselijke handelingen, al die interacties rondom het Draaipunt.

Voor de groei van de Ziel. Ons eigen bewustzijn.

Het oude is gedaan met Mysteriescholen en Tempelinwijdingen en hele moeilijke dingen om te worden ingewijd.

 

Dit is het Nieuwe, de Aarde is de Heilige Tempel gemaakt via Heilige Elementen, met al wat daar gebeurt, daar zijn de inwijdingen.

En inwijdingen zijn de spiegels voor de Ziel.

Mijn wezen is ook een tempel, een heiligdom.

Eenieder heeft hier eigen levenservaringen en gedachten over, maar het laat wel zien en met een behoorlijk aantal reflecties, dat niet alles en iedereen zo maar in alle glorie en halleluja komt.

Maar het draait wel! En voor allemaal. Dat Draaipunt is echt essentie reagerend op al dat en dat gaat als maar door en door, draai, draai, draai.

En hoe meer dit Lichtpunt draait, hoe meer het gaat stralen en verspreiden, delen. De spiegelingen van hogere kwaliteiten voorziet.

 

En verder wanneer je je nog meer gaat realiseren, erkennen en accepteren wat het allemaal inhoudt en dat onze gedachten, de denkwereld, de kracht van verbeelding, onze gevoelswereld, de werkelijkheid op deze Aarde gecreëerd hebben, ronddraaiend met al die vibraties, de patronen, frequenties, ‘uitzenden en aantrekken’ en dit gaat ‘gewoon’ door, vanuit de stralende kracht van onze Heilige Hart tempel omhuld door het prachtige menselijke wezen zijn.

Dan is het in dit 1-2-3 jaar hoog tijd voor het besef dat alles een groot geschenk is en spiegelingen voor Hogere kwaliteit en onze bijdrage door wat wij ‘voortbrengen als uitbreng en aantrekken wat inbreng is’ dat dit uitermate essentieel is. Inbreng heeft te doen met integreren, het inzien en erkennen van niveaus en te helen wat geen bijdrage meer is en kan zijn voor het hoogste goed van ons allemaal, ook tot in het Universum.

 

Regelmatig channelen wij met ons Team.

Zo ook de laatste Zondag van Februari. We hadden het Team gemist, ze waren een poosje weggeweest, ze waren er weer. Wij vroegen om uitleg.

Waar het op neer komt is dat hun ook in de Hogere Rijken een Draaipunt hebben en ook hun inwijdingen, ook door ons Draaien, te doen hebben.

In die channeling hebben we ook de vraag gesteld, hoe is het Nu met de Aarde? Pauze…er werd over overwogen hoe dit aan te geven en het werd uitgelegd als met een Top 100, (bijvoorbeeld zoals van muziek) en de plek die aan de Aarde werd gegeven was nummer 40.

Hebben we aangehoord en aangenomen, maar daarna tijdens die nachtelijke wakkere uren, begon er wat mee te werken, ook door het Hathormateriaal, Virginia stelt een vraag over de tijdsspanne. En de Hathors spreken hun verwachting uit over de primaire harmonische golf, en een zogenaamde climax 2000-2020. Toen begon het nadenken over  2020 en de relatie met 40. De helft van 40 is twintig, maar ook twee en twee is vier en er zijn twee nullen, laten we zeggen cirkels. En Aarde, mensheid en de andere rijken zijn gemaakt van de 4 Heilige Elementen. Dat gaf een moed bekrachtiging.

 

Maar ook, de buurvrouw gaf een prachtige kaart met tekst van Kahlil Gibran, uit het boek de PROFEET. Met tekst over het leren bidden.

Men zou niet alleen in wanhoop en nood moeten bidden; de wens wordt uitgesproken om ook te bidden over wat er goed is en met vreugde, over als men het goed heeft in het Aardse leven.

Over bidden met woorden, dat God niet naar woorden luistert, tenzij de woorden door God via ons worden geuit.

En over het leren van het gebed over wat er op Aarde voorkomt, zoals wouden, bergen, de wateren en zo. Dat is te vinden in ons eigen hart.

En nu kom ik bij de nacht terecht, want in de Stilte van de Nacht, het wordt stilzwijgend gezegd:

“Onze God, die ons gevleugelde zelf zijt,

Het is Uw wil in ons die werkt.

Het is Uw verlangen in ons dat hunkert.

Het is Uw drang in ons die onze nachten, die de Uwe zijn,

wil veranderen in dagen, die eveneens de Uwe zijn.

Niets kunnen wij U vragen, want Gij kent onze behoeften voor zij in ons ontstaan:

Gij zijt onze behoefte; en door ons meer van Uzelf te geven, geeft Gij ons alles.”

 

En ik zag in mijn meditatieve nachttoestand Moeder en Vader Aarde biddend voor het altaar in hun Draaipunt.

 

Naast al dit prachtige gebeuren ben ik, zijn wij verliefd geworden met heel het hart en draaipunt bij het lezen in “Cursus in Wonderen”, Engelse versie,

op de AscenDANCE van God. De Dans van Ascentie van God.

Dat maakt ons aan het draaien en draaien en dansen, draai . punt . draai . punt. het is voor het openen van De Deur, verder te openen voor deze Gouden Kans voor versnelde evolutie, een vrijgemaakte en gereinigde Aarde en weer dichtbij de Hemel en terugkeer naar Eenheid en vol van vreugde!

 

 

Amen.

   

Geschreven door Anja op de laatste dag van het Witte Spiegel levenspad,
4 maart 2019.

Met deze Ode aan Draaipunt is dit een bijdrage voor Al via de digitale communicatieweg.

Gepost: 6 maart 2019.

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie