De Weg van het Herinneren

ASHTAR – donderdag 21 maart 2019.

Begroetingen vanuit onze harten.

DE WEG OM TE HERINNEREN

 

Ashtar:

 

Gegroet geliefden op Aarde! Hier ben ik Ashtar!

Mythes en met name mythische personages waren daar in oudere dagen.

Deze mythische personages zij verouderen nooit dat komt door de essentie waarmee zij waren vervuld om over te brengen en dat is gebeurd het is overgebracht in de harten en het bewustzijn van de mensheid.
Deze essentie heeft de hoogste essentie om herinneringen op te roepen, de herinneringen aan al dat was toen wij in Hogere Rijken allemaal nog bij elkaar waren vóór de ‘missies’ naar de Aarde, de Aardewereld van materie.
Dit is nog steeds voortgaande deze mythische essentie invloeden, het heeft een cyclus maar met een duur totdat dit evolutionaire gebeuren is volbracht en vervuld.

 

De cirkel van Heilige Grond van Verzoening zonder einde, gevuld met vrede en vreugde en in het middelpunt is de Heer Jezus.
Binnenin is het voor iedereen wie of wat dan ook God heeft gecreëerd.

Vrede en vreugde als magnetisch vanuit de kracht van God voor hereniging, niemand zal erbuiten worden gelaten in non-realiteit en wat daar onaardig is. De leer is Verzoening en Vrede en niet van wat dan ook als waanzin en om onschuld weer te laten schijnen.

 

De inrichtingen van eerdere eeuwen afkomstig zijn verward geraakt, dit kenmerkt de tocht naar het (her)ontdekken, aan- en toepassen, transformeren van nieuwe manieren in nieuwe vormen van Leven.

Dit heeft te doen met essentie en hiermee, met deze essentie willen wij benadrukken de diepere levenswetten, herinneringen eraan, INzicht.

De macrokosmos leeft het antwoord, voelt de verwarring van de oplossing aan.

Het is geen eenzijdigheid, het heeft zintuigsfeer en dit is een uitdaging om te overwinnen en te Boven te komen en alzijdigheid om te behalen.
De sfeer van de zintuigen heeft de polariteit hogere zintuigen en lagere zintuigen.
De deugden en kwaliteiten van de zintuigen van beide kanten spelen, hebben een belangrijke rol, een hoofdrol op deze tocht naar het zoeken en vinden van de bewuste verbinding met deze Grote Omgeving en zij brengen begrippen terug.

 

Mede willen wij benadrukken het belang van het integreren vanuit de concentratie vanuit het Heiligdom van jullie hart, daar is de aanvang, in het Punt van het Zijn, voor een nieuw begin.

Daar is het begin voor ontvouwing, bemerk, wordt deze energetische stroming gewaar, het is een zeer verfijnde. Door jullie uitstraling wordt het verspreidt in de wereld.

Bemerk de snelheid van de Zon als Hemel bewonend wezen voor de verandering naar Lente, NU,  voor het Noordelijk halfrond, de snelheid is toenemend en de polariteit op het Zuidelijke halfrond naar Herfst, de snelheid neemt af en hoe alles hierop reageert.

Moment na moment, voel de hoge kwaliteit en kostbaarheid van het Gegevene!

Van wat jullie kunnen en mogen gebruiken zoals het wordt geschonken en met jullie Vrije Wil.

Uitstraling en aantrekking, jullie zijn allemaal een kracht, schijnend, verspreidend en deze tocht van de mensen, jullie Geliefden, gevuld met acties en daden is in staat de wonderen vanuit de Grote Bron aan te trekken voor de verdere en verdere en veel snellere transformatie naar en voor de Nieuwe Aarde.

 

Wil geen illusies meer, jullie ZIJN gestart en heel goed op weg, met jullie tocht vol zoeken naar de andere werelden. Speur en vraag naar de onfeilbare kracht verder dan die van julliezelf en tegelijkermoment herken wat jullie zoeken om te herinneren.

Jullie ogen zoals zij fysiek zien, zijn niet het enige wat alles eerder heeft gezien.

Er kwam een vraag van een lezer via Anja over verkiezingen en wat te kiezen?
Dit channelbericht is opgenomen in Holland en verkiezingen waren daar weer aan de orde.

Geliefden, verkiezingen zijn een onderwerp van iedere dag, keuze na keuze in veel momenten in het leven van jullie dagen en zelfs in nachten.

Politiek is gebaseerd op oudere energieën komende vanuit gebieden of liever staten rondom de Middellandse zee. Gebaseerd op ideeën en gedachten voor het schikken, regelen, regeren, ordenen, verbeteren van het leven in de Staten. En van wie komt het …….?

Men zou kunnen stellen, berekende handigheid voor de bereiking van een bepaald doel of doelen, wat gekenmerkt kan zijn door handigheid en omzichtigheid ter bereiking van dit.

Dit is enorm uitgebreid, allen op de wereld worden erdoor geraakt, dagelijks.

Jullie hoeven niet ver naar een voorbeeld te zoeken.

Er zijn wel meer dan 60 soorten van politiek; hierbij een paar ‘namen’; handelspolitiek, landspolitiek, opendeurpolitiek, struisvogelpolitiek.

 

Hier in de Hogere Rijken is er dit ‘politiek’ als op Aarde niet nodig.

Het is Eenheid en keuzes zijn op Liefde gebaseerd.

Wij kennen het wel, Degenen die naar de Aarde zijn geweest zijn informanten voor ons en voor komende generaties, dit is nog steeds zo.

Maar alles wordt gedocumenteerd door Geliefde Familie van Engelen die de taak op zich hebben genomen om dit te doen, zij bewaken en schikken ook deze registratie in de Akashakronieken.

Deze registers zijn inzichtelijk voor ons en altijd.

Maar wij kunnen stellen dat verkiezingen, keuzes maken één van de uitdagingen is om op te richten voor verdere spirituele groei.

Het volgende willen wij graag aan jullie voorleggen voor wat er op dit gebied nog komen gaat, maar ook voor de vele andere keuzes.

Veel van deze ideeën, gedachten, voorstellen, aannames, partijen zijn van anderen dan de meeste van jullie over het algemeen persoonlijk kennen. Media heden ten dage maakt het meer sociaal en publiekelijk, informerend, marketing wordt gehanteerd maar ook onthulling.

Wij vragen om binnenin julliezelf te onderzoeken hoe jullie reageren op de resonantie die door de betrokkenen, het betrokkene wordt uitgestraald.

Wij tippen jullie, resonantie is constante beweging in grote diversiteit.
Het is ook een leer, is het gebaseerd op licht en positieve energieën voelt het liefdevol aan zoals in Hogere Dimensies (herinnering) of bemerken jullie het tegenovergestelde of bemerken jullie verwarring? Diversiteit is daar! Communiceer met jullie interne Ik Ben aanwezigheid en ziel en de intuïtie ervan en luister en wordt er gewaar van en baseer jullie keuze, verkiezing op Licht, Liefde en positieve resonanties, uitstralingen, interacties, communicatie. Communicatie vanuit het Hart.

Ontneem julliezelf niet de kans voor nieuwe wendingen.

 

Het volgende.
Door de ontwikkeling van de technologieën en het gebruik ervan is er al geruime tijd onderzoek aan de gang van het Universum en anders dan voorheen door de vooruitgang.

Veel mensen zijn erbij betrokken, van uitvinden, tot ontwikkelen, financieren, produceren, ermee werken, registeren, volgen et cetera.

Veel waarnemingen zijn van speculatieve natuur gebaseerd op de huidige bewustzijnstoestanden en denkpatronen, de huidige natuur van de mensen en de gebruikte materie.

Het toegestane om dit te kunnen doen, mogen doen, heeft een goedbedoelde voedingsbodem van Hogere Bron, het heeft te doen met het niveau van op Aarde-Zijn en Mens-Zijn met al de andere natuurrijken en Ons in het Hogere, dat de nodige stappen plaats vinden om de evolutie, de transformatie op die manier bij te staan. Ontdekken, registeren en herinneren!

Op zich is dit voor het NU zoals jullie Geliefden dit kunnen op-, in- en aannemen in het fysieke Zijn en zien.
Een spannende en vertellende manier, verkennende manier voor de Tocht maar ook voor de duwtjes vanuit het ware voor de herinneringen.

Wij weten, nemen waar hoe jullie ervan genieten, het wijdere aanvoelen en waarderen en er ook vrede mee kunnen hebben.

Dit zal voor een periode nog zo aanhouden dit waarnemen op deze wijze, maar wat zich aan de andere kant, zeg maar als polariteit mede ontwikkelt is het innerlijke waarnemen en herinneren.

Het is onze wens en wensen ook die van jullie dat dit op een beminnelijke wijze zijn voortgang zal vinden in plaats van tegenstrijdigheid.
En dat dit fysieke verslag wordt doorgeLICHT door de innerlijke herinnerende waarnemingen en op deze wijze zal bijdragen aan de weg vol herinnering en naar de echtheid. Op de innerlijke weg daarbij kunnen beeld(en) optreden, glimp(en) waarvan de betekenis is dat het uit het Hogere komt en eeuwigheid en naar meer overtuiging laat doen groeien, bewegen.

De oorspronkelijke betekenis doet ertoe.

En om op geld en angst gebaseerde ‘grip’ op Leven te laten gaan.

Moeiteloos voor de Nieuwe Vormen, zonder kleinheid, met bereidwilligheid.

 

  • Jullie vergaten om weer te herinneren.
  • Vergeving is geen verlies maar redding.
  • Iedere gedachte begint en eindigt in stilte.
  • Vanaf onder het dek GA!

 

Een andere tip: luister naar het lied One World Love vertolkt door the Seekers! Voor de Nieuwe Aarde.
(Het is op You Tube gezongen voor het concert van hun 25-jarige bestaan)

Wij ondersteunen jullie met alle mogelijke toegestane manieren om door te gaan en vol te houden, maar bovenal is er de drievoudige kracht van de Heer Jezus, Liefde, Trouw en Toewijding.

Vrolijke Lente!

Vreugdevolle Herfst!

Saluut voor AL  jullie, geliefden van Sananda en ons allemaal van de Vloot van deze Galaxy, Thuiswerelden en van mij, Ashtar en profeet Samuel met alle respect, als wingman. Liefde!

Ontvangen: Donderdag 21 Maart 2019.

Geplaats op website: 22 Maart 2019.

Voor website bewerkt door: Anja

met

DANK aan ieder en Liefde!

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie