SCHOOL


Ashtar Maandag 17 Juni 2019

Begroetingen vanuit onze harten.

SCHOOL
Ashtar:
Gegroet aan al de lieve iedereen als mensen die dit bericht ontmoeten!

School, terrein, dit Universum.
School; richting, denkwijze, stijl, volgelingen, school op zich, het gebouw, leerschool, opleiding, studierichting, gehoorzaal, leslokaal, leer, groep, school als vissen (eenheid) > scholen vormen,
onderricht, oefenen, trainen, africhten, opleiden tot, leren, de les lezen.

Eens was de tijd dat de tocht voor deze spectaculaire SCHOOL-reis begon.
Zelfs zonder ruimteschepen, de U.F.O.’s. De leegte, zoals er nu een Nieuwe is voor de Gouden Galaxy.
Fris, vers, schoon, gloednieuw trillingsveld = Liefde om dit Universum te creëren, waar wij Nu in zijn als een School. Wij hebben de wens jullie te stimuleren, het is diepgaande leerstof, om te beginnen, waarschijnlijk deden en doen sommige van jullie dit al, te herinneren hoe er werd samengewerkt vanuit de Liefde en Eenheid en de uitdaging begon, wat voor Nu werd de Gouden Belofte.
Na een hele lange poos is het geworden zoals het Nu present is en onweerhoudbaar voorwaarts bewegend, met al de aanwezigheden.

Laten we een beetje communiceren over ‘ruimteschepen’, over wat benoemd is geworden als ‘Moederschepen’. In het vroege begin zijn ze niet tot ontstaan gebracht, zij werden gecreëerd toen alles was gevestigd op een begrijpelijke, van nature fraaie, met diverse rijken functionerende planeet Aarde.
Een hogere dimensionale projectie kopie van wat er toen was op de Planeet, als een schoot van E-don.
Alles daar present met alle toenmalige aanwezigheden. Door de aanhoudende lange poos, werd sommige aangepast, maar zoals planeet Aarde eigenlijk als Juweel aanwezig is.
Deze moederschepen zijn meer discusmodel dan globe, enigszins vierkante ronde vorm en met structuur van het symbolische geometrische patroon van de piramide, zijn er etages welke vanaf de buitenkant eruit zijn als de ‘trappen’ van piramides. Binnenin een prachtig groot kristallen centrum als kern met constante gouden vonkvorming, als een fontein, wat mede het distributiecentrum is van Hoge Energie met enorme kwaliteit van de Kracht van Liefde voor leven op en rondom.
Wij stellen voor om jullie diepgaande geheugen te gebruiken om voor jullie zelf als beeld te maken, wat een schoonheden deze ‘Schoot Moederschepen’ zijn. En een zekere woonstee voor veel geliefden en ook voor fragmenten van jullie Hogere Zelf. Gedeeltelijk vertegenwoordigend het Licht van de meest Hoge Wereld met deze verheven gloed, maar mede de cirkel van Liefde uitbeeldend, wat werd of is de missie van dit Universum en de Aarde, LIEFDE. En het is jullie recht.
Niet tot stand gekomen door invloeden van lagere dimensies en illusies, Licht heeft geen alternatief, Licht is ERIN en werkt de Wil van de Schepper niet tegen. Een voorbeeld van naar binnen gerichte Liefde, naar buiten toe geprojecteerd, een constante stroom gewaar te zijn in de heerlijkheid van Eenheid en harmonie en zo straling innemen en doorgeven.

Herinner en school jullie Zelf in het goed begrijpen van, dat de Zon, de Maan en de hoofdplaneten tezamen met de elementen diepgaand betrokken zijn bij mensvorming, het heeft even geduurd maar een gegeven moment zijn mensen geworden zoals ze nu zijn. Deze invloeden zijn nu nog optimaal actief, jullie krachtveld als menselijk wezen met al de subtiele omhullingen aan het onderhouden.
Jullie zouden geen ademhaling hebben zonder de afzondering van de zon, wat lang geleden heeft plaatsgevonden, zoals jullie het nu fysiek kunnen zien, het wordt niet zonder reden ‘de Inademing van God’ genoemd. Zo heeft ook de Maan zich niet zonder reden afgescheiden, daardoor is er het man zijn en het vrouw zijn. En toen dag en nacht.
Deze drie genoemden betreft onder anderen, deze afscheidingen en het ontstaan van de hoofdplaneten heeft veel meer tot stand gebracht en Heden uiteraard optimum Genius bij dit prachtige proces in dit Universum, met Parel Aarde, betrokken.

Begrijpen is de mogelijkheid om te integreren, beschikbaar via het niveau waar jullie er gereed voor zijn.

 

De 12 Galactische stralen zijn als levenssleutels, in principe een andere set dan van de Zodiak, sleutels om te openen, zie de mooie planeet als een prachtig Universeel gebouw met constructies om met sleutels te openen om vrijelijk te gaan bewegen en leven, gebruik de techniek van innerlijke standvastigheid om er te komen.

Jullie aandeel is nodig, van iedereen, denk niet dat het niet zo is, er is veel als residu om bij te helpen, in jou, jou en jullie en jullie deel daar ligt het in, alles, zonder dat zijn de delen geen volledig iets als geheel, noch is het geheel volledig zonder jou en jou en jullie en jullie deel.

Herinnering aan de Gouden kans om al wat aan energieën jullie heeft belast, verzwaard, gekenmerkt, serieus beïnvloedt en lang meegesjouwd, de poort is opengezet voor de Licht- en Liefdestroom van energieën om dit voor eens en altijd op te ruimen, los te laten. Wellicht (be)denken jullie, gedachten kunnen echt kriskrassen in jullie denkgeest, hoe kan ik dit laten gaan, wat dat ook moge zijn.
Wij stellen hier de studierichting ‘motivatie’ voor. Voor het onderzoeken naar waar het aanwezig is, er zullen makkelijke te vinden zijn en heel goed verstopte, met de bijvakken vergeving en vrede.
Bij het uitvoeren en de daaropvolgende vorderingen, de ervaring van ‘hoe voel ik mij zonder dit’! Aan te voelen er is stroming, straling, vibratie zonder dit, de kracht van Liefde, met de begeleidende melodie van gelukzaligheid, het bemerken van wat er verder is dan alle grief, Wonderen.

School voor de levenslessen door jullie zelfgekozen, met jullie zelfgekozen Monade voor de exploitatie in dit Universum, herinneringen aan vorig gecodeerd in het etherische lichaam, in de ontelbare cellen van jullie lichaam, met de minuscule DNA-coderingen als herinneringen aan de oudste wijsheid over de ontwikkeling van jullie als mens voor het in dit leven zo belangrijke verenigen met Spirit in balans en harmonie, herinnering aan dat jullie Spirit zijn.

Dit hoort bij waarheid, de voltooiing van de scholing is dat het Zelf wordt gecompleteerd.
Via Het Leven wordt alles volbracht. Leven heeft met Spirit te maken.
Terug naar leven in harmonie sferen.

Zoek niet in dingen die geen betekenis hebben, dat is jezelf binden aan regels, wetten die nergens op slaan want het wordt zo niet gevonden.
Vergeving is het enige ding wat staat voor waarheid van illusies van de wereld, ziet de onbeduidendheid en kijkt dwars door de duizenden manieren en vormen heen waarin het zich kan vertonen en wordt niet bedrogen.
Overziener van dat er niet echt is, de deur openend naar waarheid, ware vergeving.
Jullie, wakker voor keuzes plaatsend en om te oefenen en te blijven herinneren, hoe kan dit anders!
De plaats van vergeving is tussen illusies en de waarheid, tussen de wereld zoals jullie nu nog grotendeels “zien, kennen” en wat daarachter is.
Een brug net zo krachtig als Liefde, zo worden jullie met behulp van al de golven van energie, ook in diversiteit, via de oneindigheidspoort gebracht naar de waarheid.
De weg terug is het geschenk naar Vrijheid. Neem pauzes en reflecteer, mediteer hierop en wordt INtens gewaar van het gevoel van vrijheid, geluk en kalme helderheid. En zo maken jullie de stappen naar dit en eroverheen, door de progressie naar waarheid, de levensreisweg maken jullie voor iedereen, de waarheid gaat jullie vooruit deze is eenheid met de Schepper. Thuis is bij onze Schepper.

Jullie fungeren generatief voor elkaar, en in dit zo veranderende NU ook ter gezamenlijke bevordering van de inkomende liefdevolle, behulpzame energieën en licht en van al de hulp en liefde van ons in Hogere Dimensies.
Ter functionering als baken voor het overbrengen van de hogere trillingen van velerlei frequenties.
Dit werkt magnetiserend en creëert toegang voor anderen en zij gaan bijdragen.
Dit is collectieve generatieve eenheidsvorming het zal herinneringen blootleggen van wat jullie hebben meegenomen voor de Nieuwe Planeet Aarde, met mensheid, jullie rol, jullie zijn een gezegende missie aan het vervullen door de ontplooiing van en het gebruiken van geschenken, krachten en vermogens op de wijze waar ze thuishoren, scholing tot hoogtepunten.

Herinnering aan jullie Lichtkolom, om jullie kracht van verbeelding te gebruiken dat deze er is, maakt niet uit in welke heden hoedanigheid, er worden lichtstralen, energieën mee geprojecteerd, herken en erken dat deze projecties andere eigenschappen, deugden hebben die met onvoorwaardelijker te maken hebben, volledig! van Liefde en Eenheid. En dit gaat verder dan de Aarde, maar wel ook in de Aarde.
Deze fundatie is nodig, stevig gemonteerd voor het bereizen van het scholingspad zoals het prachtig wordt gereflecteerd vanuit hogere werkelijkheden.

Dit Universum, hoe ver weg en recent het gemaakt moge zijn, het is genieus van de Genius, het plan is er onveranderlijk en aan de gang, zie de open deur van dit Plan van de Opperschepper, de warmte van het kosmische vuur en de klank en melodieën van verwelkoming. Het item te behandelen is en blijft vergeven en ‘gij’ zult vergeven worden. Geef al aan AL, zoals wordt gegeven zal worden ontvangen.
Dit is doorgang doorheen al de gesponnen complexiteit, als een web, redding voor verdwijnen.

En wanneer jullie ‘redding’ minder goed begrijpen, vraag het onze Schepper.

Herinnering aan de nodige vele keren herhalen voor maximum benefiet.
Zo ook voor scholing van geest willend bedenken van wonderen, wij weten jullie zijn dit niet gewend, maar training, als voor bijvoorbeeld een marathon, dat jullie jezelf volledig bewust maken van kracht van gedachten om verkeerde creatie te vermijden.
De leerstof gaat ook over jullie wil en die van de Schepper, bedenk dit als een symfonie in harmonie met akkoorden uit Hemelse harmonie sferen.
Het zal jullie brengen dat dit niet van de wijs kan zijn en uit ritme en regelmaat.
Geraak in de maat en ascenDans op de melodieën.

En scholing leidt tot niveauverhoging, denken komt vanuit de Grote Bron als Licht en wanneer dit op de ‘juiste manier en motivatie’ is vergroot door dit toedoen, is de ‘tijd’ rijp voor manifestatie, het gezaaide gaat zich vertonen, met gemak en gratie en een simplisme dat jullie zal verwonderen.

Lieve mensen, let op wat je jezelf vertelt, realiseer en erken de complexiteit ook om aan de greep te ontsnappen, het tempo op Aarde is aan het omhoog gaan, Aarde gaat een octaaf hoger, en doordat treden er meer reacties op, gevoelens kunnen zich stapelen. Wij wensen jullie hierbij te herinneren aan jullie eigen interpretatie, met de werking van het reflecteren, spiegelen, het stelt jullie in staat om energetisch te reageren en te kijken naar wat er echt achter is, ligt, ook opgeslagen en het daarbij betrokken geheugenpatroon en de vrije wil voor de te maken keuzes te bekijken, overzien.

Bij deze draag ik de channelcommunicatie voor een poosje over aan profeet Samuel.

Geliefden op Aarde hartegroet van mij Samuel.

Ook eens was er de periode dat ik een incarnatie deed op de Aarde, het is een vertelling in de Bijbel.
Ik was daar om aanwezig te zijn en de Heer te dienen en te leren luisteren naar de Heer en te assisteren bij het voortgaan van Israël, daarbij te assisteren bij het tot stand komen van de eerste Koning van Israël, geliefde Saul. Beiden zijn wij met een behoorlijk legioen in de Hogere Rijken, eerstelijns hulpverleners, om jullie bij te staan met wat wij kunnen, voor het vervullen van jullie takenpakket en de terugkeer naar de hogere octaven. De uitweg is, vraag!
Gij, ook jullie worden gehoord en geholpen. Voorzien van memo label, tijd is van belang.
Maar er is nog een andere reden, deze gaat over de Nieuwe Aarde en de nieuwe Gouden Galaxy.
Om naar elkaar te luisteren via communicatie via het innerlijke en jullie op telepathische wijze woorden, gebaren, indicaties, wellicht opdrachten te overhandigen.
Vanuit onze visie en deskundigen met ervaringen, te helpen met de stroming en reflectie van goed uitgevallen oplossingen. Om jullie te helpen de prachtige energie welke wordt getransporteerd door een prachtig systeem te verhogen naar het Watt percentage benodigd voor wat als eerste nodige kan worden gezien, de octaaf verhoging. En een invitatie om door te gaan met SCHOOL of mee te gaan doen, sta op en doe mee! Van mij en ons, de legioenen van familie helpende,

Licht, Vrede, Vreugde, Kennis, support voor SCHOOL en zo ontzettend veel Liefde.
Ik ben Samuel, profeet.

Ashtar:

DANK broeder Samuel en alle anderen!

We gaan nog even verder.

De vraag welke Anja ons stelde met haar leerweg is:
“Wat is de definitie van het Nu?”
Alleen het Nu bestaat, er bestaat geen ‘wanneer’, ‘voor’ of ‘na’.
Een oneindig durend moment van het ALtijd in Waar jullie ALtijd je Zelf ervaren.
Voortdurend in verandering, maar er is een Wetmatigheid van herhaling, dit is één van de mysteriën.
Het Nu is een aanzienlijk, hoogstaand geschenk van de Schepper dat aanhoudend wordt aangeboden.

Wij zijn ons bewust dat er nog onder jullie zijn die willen en zeggen dat illusie waar is.
Geliefden dit zijn niet de feiten en voor diegenen is dit moeilijk te realiseren.
Stap, als één van jullie stappen in het scholen van ergens in jullie Zijn, er is niets om bang voor te zijn.
Jullie gaan zien zoals het werkelijk is! Het is een wonder en nogmaals het is jullie recht.

Wij vonden het volgende recent gebeuren op Aarde heel mooi, hoe de 89-jarige Colin Trackery met kameraden British Got Talent heeft gewonnen, met het lied “Love Changes Everything”.
Hier de link naar de You Tube als uitnodiging.

https://www.youtube.com/watch?v=_5CPJHyg95M

Lieve mensen op de Parelplaneet Aarde, er ligt nog zoveel mysterie geplaveid op de weg van terugkeer om door jullie te worden geschoold.
Er komt binnenkort een prachtige hulp aan te pas, als deel van de Grote Zon en kosmische klok, de Heilige Zon, nummer 14, genaamd “Ix”, die na de dag buiten de tijd, dat is 25 juli aanstaande, de nieuwe cyclus van 13 jaar gaat, laten we zeggen aansturen, “Witte Tovenaar” (sjamaan) is de vertaling van “Ix”, een Zon van het Noorden en wat wij als voornaamste taak willen aangeven, is detailleren, van het aangaande, het gezaaide en te manifesteren en te openbaren.

Dus lieve mensen ook hiermee kunnen jullie je scholen, daar zijn prachtige lieve mensen voor op Aarde om jullie daarmee te helpen. En zoals Anja zei: tovenaar van het Wit doe je toverwerk! Wit is Licht.

-Licht reflecteert Leven, licht en leven horen bij elkaar, gaan samen als verschillend aspect van de Schepping, binnenin. Licht maakt ‘zien en visie’ mogelijk onder alle omstandigheden, fysiek met open of gesloten ogen. –

In naam van Het Licht van de Wereld! Amen!

Saluut voor AL  jullie, geliefden, van Christus en ons allemaal van de Vloot van deze Galaxy, Thuiswerelden en van mij, Ashtar en profeet Samuel. Liefde!

Ontvangen: Maandag 17 Juni 2019.
Geplaatst op website: 18 Juni 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

DANK aan jullie Lieve Allemaal!

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie