Antwoorden op vragen.

ZONDAG 7 Juli 2019 Metatron

ANTWOORDEN OP VRAGEN

Het begon nadat wij hadden aangegeven dat we diepgaand moe zijn.
Afstemmend op wat wij aanvoelden van wat is er nu vandaag toch aan het gebeuren.
Het universum aanvoelend als sinister, spookachtig.
Het voelt allemaal heel specifiek apart, anders aan.
Realiserend dat er net een zonsverduistering is geweest en volle maan op weg waarbij een gedeeltelijke maansverduistering gaat plaatsvinden, bijna tegelijkertijd.
Volgens Maya zijn we een zonnejaar aan het afsluiten en een cyclus van 13 jaar.
En alles, de werking van de zon, maan, sterren, planeten en zelfs de Melkweg zelf voelt anders aan.
En dan wat er allemaal nog meer aan het schuiven en veranderen is in de systemen en verhoudingen en aanwezigheden die er op planeet Aarde aan de gang zijn.
Radicale, soms in hoog tempo energetische bewegingen op veel niveaus, waarschijnlijk allemaal.
Plots werden we gewaar van een meer waarneembare, sterkere stroming vanuit de Aarde.

En op channelingmanier hebben we gevraagd of we vragen hierover mogen stellen, is er een dierbare in de gelegenheid om te reageren?
Voor de goede orde, hierbij de vragen:
Wat is het dit ons doet verwoorden als zelfs spookachtig, onzekerheid brengend.
Zijn jullie in de Hogere Rijken ook zo betrokken bij wat Maya’s Tzolkin noemen en de werking ervan?
Is er uitleg over die stroming welke vanuit het oppervlak van de Aarde komt?

Nog meer concentratie en wachtend.
Na een poosje werden we gewaar dat er een aanwezigheid naderde.
Ik voelde me gelijk meer ontspannen en beiden werden we gewaar van diep ontzag voor deze dierbare.
Liefde en schoonheid in zuivere, serene lichtgedaante, goedheid, wijsheid en bijzonder in aanwezigheid.

We zijn eerst een poos gewoon stil geweest met deze ontmoeting en begroeting, de interactie is minder eenvoudig te verwoorden.
Ik voelde bijvoorbeeld mijn voeten nog nauwelijks, we voelden ons heel licht, letterlijk en figuurlijk en we voelden dar iedere vezel van je lichaam wordt geraakt.
Toen begon de communicatie met woorden.

Ik ben in hoge mate verheugd om naar beneden te komen, zoals jullie weten gaat dit gepaard met verlagen van mijn normale energie aanwezigheid.
Ik ben METATRON. Wij hier in de engelenrijken, welke ik op het hoogste niveau vertegenwoordig, hebben ook jullie dialoog en vragen gehoord.
In deze perioden temidden van dit grootste kosmische evenement is het van hoog belang te communiceren met degenen onder jullie die hier en nu duidelijk beschikbaar zijn.
De vraag over de Tzolkin, het tikt niet als een materiële klok, het heeft kosmische manieren en laten we het nu ‘tijd geleiden, geleiding’ noemen. En ja, ook wij leven ermee en het is niet alleen voor dit universum, maar voor enige anderen ook.
De Grote Centrale Zon heeft een ander ‘tijd tik tabel’. Maar zeker is er de verbinding.
Er is afhankelijkheid van de niveaus en het spiraliseren van het omniversele web.
Probeer jullie voor te stellen een Orb en erin disc’s die bewegen in eclipsen, vanaf een punt (dot) tot de meest grote eclipsen en er tussen in en ook in cirkels.
Hierbij zijn belangrijk, zoals jullie het noemen, nummers, namen, tonen en kleuren, hoog energetische machten en krachten, deugden en wijsheden.
Fundamenteel en symbolische fenomenen, beelden als een Orb, gevuld en ze hebben de kanten als van windrichtingen, noord, oost, zuid, west en kunnen draaien zoals jullie zien bijvoorbeeld op een kompas. Jullie zijn gemaakt naar evenbeelden.
Ja geliefden, alles is veelbetekenend en is heel zeker van hoog belang voor deze gebeurtenis.

Dus is het antwoord, wij gebruiken dit Zonneklokwerk op onze manier en weten hoe jullie er nu mee omgaan, wanneer alles nog meer komt volgens de echte veelbetekenende verschijningen, zal er meer hierover worden onthuld van via Maya,
wij weten wat er verloren is gegaan.

Over de andere vragen. Iedere verschuiving heeft effect en wanneer er meer dan één is, kunnen jullie je wel realiseren dat dit meer effect heeft.
En inderdaad de aanstaande situatie van de maan heeft er mee te maken.
Des te meer jullie wakker worden en meer wakker worden, reinigen, opschonen, helen, verbeteren en jullie doen dat in toenemend aantal, dat heeft effect op het Universum, sommige meer dan anderen, het heeft te doen met van waarvan en hoe jullie als menswezens tot stand komen.
Ik refereer naar de zeven hoofdplaneten, de tekens van de dierenriem, de Zonnetekens, de Sterrenhemel, de elementen, de samenwerking van de hogere wezens hiervoor, jullie eigen inbreng, en voor sommigen waar jullie van origine vandaan komen, wie jullie werkelijk zijn en de betrokken missie. Het is al samenspel.

En nu van toepassing hoe wakker en hoe initiërend. En zo is het onder de mensheid aan het uitbreiden, zoals het is bedoeld en zo hier ook.
Wij zijn zo vrij nog een vraag te stellen? METATRON: Is prima.
Zijn jullie in de war? METATRON, nee geliefden, wij hebben niet van wat jullie hebben als mentale, emotionele lichamen en ego, ons geheugen is anders, onze zintuigen.
In lichtrijken is het als lichtwezen, is het meer zoals het hoort te zijn of zoals het zuiver bedoeld is om te zijn.
Nog een vraag van ons: u had meer scholing? METATRON : glimlach…
Ja dat is een mooi woord van de Aarde, het heeft te doen met geheugenzaden in jullie Godcelkern of de eeuwige vonk, de actieve facetten, Adamantine deeltjes.
Ja dat is wat jullie kunnen beschouwen als wat achter is gelaten bij het neerdalen.
Des te meer jullie als mogelijk integreren, dat zal weer gaan werken ook om te helpen herinneren en zal jullie gedrag veranderen.
Nog een opmerking van ons: in aanvang van deze communicatie en nog steeds voelt u best wel aan als één?

METATRON, deel van het plan, om jullie weer te scholen hoe verenigd aanvoelt en functioneert.
Het onbekende maakt wat jullie aanvoelen als spookachtig, anders enzovoort. Maar het is heel echt.
Het is deel van de onthullingen op het pad van terugkeer. Wanneer jullie hulp nodig hebben of vragen hebben, vraag!
Velen zijn beschikbaar omdat jullie daar op Aarde met velen zijn.
Enige uitleg is, want zoals jullie ons ‘zien’, voor ons is dat aanpassen aan lagere niveaus, des te hoger jullie gaan op het pad, des te meer helder, zuiverder, gekleurd, te horen, meer beweeglijk wij te aanschouwen zijn.
Het is aan het tevoorschijn komen, een groter begin heeft altijd beginfase.
En zoals jullie laten zien en begrijpen, wij zijn hier heel erg blij mee.

En op de manier zoals wij blij kunnen zijn, gaat verder dan jullie verbeelding op dit moment, maar wij gebruiken het om jullie te plezieren.
Wij: ik denk dat wij ook dat aanvoelen.
METATRON inderdaad geliefden, dat is voor jullie deel van de mix van verwarring en dergelijke, deze guirlande van plezieren met vreugde van ons er doorheen.
Wij weten dat het effect heeft op iedere cel in jullie lichamen.
Jullie zullen meer liefde gaan aanvoelen, opnemen, vooral wolken zijn medium, bemiddelaars.

En over het andere aanvoelen dat vanuit de Aarde komt, de Moeder en Vader.
Dit betekent dat er openingen zijn gemaakt in de beschermband rondom de Binnenaarde.
Dat zij nu op deze manier ook aan geven en nemen kunnen bijdragen, zoals wij ook doen.
Verticaal opwaarts snel ronddraaiende goedigheden via de genoemde openingen, sommige zijn heel smal en dicht bij elkaar verdeeld, anderen zijn breder, groter en zijn wijder uit elkaar en variaties, dit is het tapijtwerk voor de betrokken gebieden, daar is nog onderscheid in, zoals wij aannemen dat jullie begrijpen dat er nog verschillen zijn. Dit komt door jullie liefdevolle intenties die gegeven zijn aan de Aarde, maar ook doordat de Christusenergie in die mate bekrachtigd is om de band van Binnenaarde te omhullen en beschermen en het gebeuren te begeleiden. Geen enkele negativiteit kan er vanaf aardoppervlak ingaan.
Het is een behoorlijke balanceer act, ook vanuit onze standpunten in het universum om te assisteren.
Misschien, ik kan dit zeggen, voor degenen onder jullie van al zekere niveaus, zoals deze channelaars al aangaven, kunnen jullie dit aanvoelen en leren te onderscheiden. En de aardbeving van jongstleden 6 juli, dat is een andere opruiming, heeft nog steeds te doen met Atlantis en Lemurië. Het plaat of plateauwerk van beiden continenten, grensgebied, ver onder het oppervlak.
Wat via de openingen door de binnenband heen omhoogkomt voelt vriendelijk aan, heeft liefdevolle inhoud.

Het heeft relatie met het aanstaande maangebeuren, de laatste voor een poos, voordat dit verschijnsel maansverduistering weer plaatsvindt, en wat er in die tussentijd gaat plaatsvinden.
Er is een verzoek aan al diegenen die dit bericht ontmoeten. Sluit jullie ogen, ga naar binnen en gebruik jullie innerlijke blik en verbeeldt jullie dit gebeuren van het opwaartse uit Binnenaarde, herinner daarbij de afstand die erbij betrokken is en begin met waar jullie zelf zijn. Diepgaande en intense verbeelding maakt zichtbaar.

IK ben METATRON en uit naam van velen wens ik jullie het allerbeste met wat jullie nu ook van die zijde van Aarde aan het omhullen is.
Wij ZIJN er en mede deelnemers op Hoger niveau maar voor hetzelfde aanhoudende belangrijke gebeuren.

Herinnering aan: vraag! Blijf vragen!
Herinnering twee: antwoorden zijn niet gebonden aan tijd zoals op Aarde.
Het kan heel snel, even afwachten, wat langer wachten.

LIEFDE van allen voor allen. Vreugde!

Ontvangen: Zondag 7 Juli 2019.
Geplaatst op website: 8 Juli 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

Met grote dankbaarheid en liefde aan Metatron en de zovelen van de engelenrijken!

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie