LICHT ZAL LEIDEN

Ashtar:

Gegroet Dierbaren, jullie allemaal,

Hier Ashtar, om aan jullie dit bericht over te brengen in deze periode van dit wonderlijke deel van de evolutie.
Ons bewustzijn als Lichtwezens van dit evenement, bijvoorbeeld wat zojuist heeft plaatsgevonden met de Maan, mooie Selene, is anders dan van jullie.

Maar wat wij wel bemerken, wij hebben een manier om van jullie licht quotiënt ‘röntgen’ te maken, dat als het ware jullie wezen registreert, vertegenwoordigt, die alles ervaart en waarneemt, ieder voor zich op eigen niveau, met al wat er gaande is op Aarde. Samengevat is dat meer en meer van jullie (weer) aangesloten zijn met dit universele, laten we zeggen, koersen en aanwezigheid van de planeten, sterren, manen, planetoïden, asteroïden, gordels en nevels en zelfs kometen en tot aan het zonnestelsel en Galaxy. Laten we zeggen, meer met alleen de voeten op Aarde en de rest opgetild om weer meer onder en met dit van het universum te zijn en ook met en bij ons.

Wij zijn een koning te rijk!!! Ik ben hier met een groep van het Commando van de Universele Vliegende Transport Objecten, wat een behoorlijke stal aan diversiteit omvat. Wij denken dat jullie begrijpen dat een sterrenschip gewoon kan ‘hangen’ in de atmosfeer van het Universum. Wij zijn hier met het sterrenschip ‘Bethlehem’, een ouder schip maar een goeie. Wij hebben het geplaatst, bewust, in een positie tussen het Maangebeuren en Saturnus, welke zijn koers voor een periode tot 22 juli a.s. heel dicht bij de Aarde is en de relatie met de Kuipergordel en de daar bewonende dwergplaneten, manen e.a. Met onze woorden houden wij ervan jullie te laten begrijpen dat dit een speciale ‘lign-up’ situatie is, met een stretch van consequenties. Wij stellen voor dat jullie je dit proberen voor te stellen met de voor jullie op Aarde beschikbare beelden en wellicht in een staat van hoger bewustzijn en aanwezigheid, maar dat is anders. Het speciale is dat de Maan haar eigen Maantjes aan het krijgen is, zij hebben grootse universele relatie met de manen in de zogenoemde Kuipergordel.

Wij denken dat jullie wel begrijpen dat dit te doen heeft met het vernieuwen van de Aarde en de situatie in het Universum en bijdraagt aan de vorming van de Nieuwe Gouden Galaxy.

Wij, op dit prachtige sterrenschip hebben er naar gekeken, hebben het waargenomen vanuit alle richtingen, Oost, Noord, West, Zuid tot ver in het Universum. Wij willen jullie uitnodigen om in de woorden te stappen, want deze symboliseren de gebeurtenis en de bakermat ervan aan te voelen
en de zaden die hierdoor ontkiemen. Beeldvorming heeft een niet te onderschatten waarde.

Wij houden ervan jullie te informeren dat het AL te maken heeft met het Licht van de Grote Bron en dat is de relatie met de gekozen titel voor dit bericht.

“LICHT ZAL LEIDEN” En wat verdere informatie hierover te berichten over hoe het jullie leidt.

 

Zoals velen van jullie gewaar zijn of aan het gewaar worden zijn beklimt de Aarde in een zeker tempo de weg terug omhoog, uit deze dieptes van de lagere dimensies en uit de gecreëerde illusies, terug naar de werkelijkheid.

Jullie zijn in een opgedeelde staat, jullie zijn in de meest gefragmenteerde staat van de schepping, maar lieve mensen op de Aarde, zelfs naar en tot in deze staat is het leidende Licht naar jullie toegekomen en al die tijd erbij gebleven, wachtend op de momenten, of stap na stap, dat jullie je weer zouden gaan richten naar het hogere en luisteren naar jullie innerlijk, jullie ziel weer in te ZIEN en te HOREN, dat is degene die jullie al die tijd heeft aangespoord om terug te gaan. En doet dit nog steeds, de ziel weet hoe het is om terug te komen in het stralende Licht met al zijn prachtige eigenschappen.

De geest van jullie ziel. Van toeschouwer naar de actie als metgezel op de levensreis.
Iedere toewijding hieraan om weer zo te gaan leven maakt dat dit helderder gaat stralen.
Van binnenuit verzorgend, beschermend, leidend, inspirerend, werkend met de intuïtieve geest, het stemmetje vanbinnen. Volg dit het behoort bij de lichtverbinding en maak de ene na de andere wonderbaarlijke ontdekking en ervaring mee na de andere.
De harmonie van jullie ziel wordt in jullie lichaam als mens ervaren.
De ziel heeft een zoeklicht dit stroomt in twee richtingen, naar binnen voor de verlichting van het fysieke hart en de geest en naar buiten om het pad te verlichten om de mensheid te bevrijden, het licht geeft de omhooggaande spiraliserende weg aan waarvan de start is en voor sommige was door het dichtste deel van de betreffende dimensies.

De neerwaartse kracht maakt plaats voor de opwaartse kracht, dit betekent een verschuiving in zwaartekracht. Een verschuiving van deze aardekracht.
Wij veronderstellen dat jullie begrijpen dat dit een balanceren is en samenwerking heeft met de rotatie van de Aarde rondom de as.

Deze rotatie van de Aarde is langzaam aan het veranderen, dit komt omdat het planetaire magnetisme afneemt. Dit bewerkstelligt tegelijkertijd dat vibraties of frequenties hoger worden.

Dit houdt ook in voortdurende veranderingen.

Alle materie is een beetje magnetisch, het magnetisme van de Aarde zelf is nog niet zo lang geleden ontdekt. Wat de bekendste bodemschat is die magnetisme vertoont, is ijzererts, waaruit het metaal ijzer wordt gewonnen, in de aardkorst komt dit ijzererts het meeste voor van alle metalen.

IJzer kan verbindingen aangaan, meest bekende voorbeelden zijn koolstof, zuurstof en water.

Wij nemen aan dat jullie weten dat er warmte, arbeid, techniek, organisatie nodig is om de zuivere vorm eruit te halen. Steenkool en ijzer zijn een welbekende combinatie.

Door de tijd is er uiteraard onderzoek gedaan en nieuwe vindingen zijn tevoorschijn gekomen.
De uitvinding van elektriciteit heeft bijgedragen aan het maken van magneten, dit is tot een bepaald hoogwaardig niveau ontwikkelt anno Nu.
Denken jullie bijvoorbeeld maar aan de betaal- of bankpas.
Maar de test of de aantoning van het magnetisch veld, men legt een magneet onder een papier en daarboven strooit men ijzervijlsel, laat het magnetische veld zien, de kracht, maar ook het lijnenspel.

Dit channelbericht heeft geen bedoeling om hier uitgebreid op in te gaan.

 

Wat wel bedoeling heeft is het volgende. Het verbinden met zuurstof, ijzer kan zuurstof opnemen en weer afgeven, met andere woorden, de ademhaler onder de metalen, het machtige middel om dit te laten gebeuren is het Licht.

Een andere eigenschap als mogelijkheid is om zware, minerale vergiften aan zich te binden en zo onschadelijk te maken. En ijzer lost makkelijk op in water, dat betekent dat het bijdraagt aan het minder vervuilen van de wateren. Door het water, alle wateren die in aanraking komen met dit erts komt er heilzaam in het water en heeft geneeskrachtige werking op zekere plekken en meer uitgebreid, in grotere wateren een reinigende werking. De opname van zuurstof geschiedt onder invloed van het zonlicht, bijvoorbeeld op zee en geeft dit af aan de diepere lagen zeewater, dan wordt het weer lichter, stijgt op, men kan dit een vorm van kringloop van ijzer noemen.

Ook in de Flora draagt ijzer bij tot de ademhaling hiervan, onder invloed van ijzer kan bladgroen ontstaan.
Het geeft de Flora de mogelijkheid om koolzuur op te nemen en zuurstof af te geven.

Wij nemen aan dat er bij jullie nu een belletje gaat rinkelen, hoe belangrijk dit is voor al het leven op de Aarde.
Bij de Fauna speelt ijzer ook een rol via het bloed dat dit roodvorming krijgt en ook voor de luchtademhaling.

Bij de mensheid zit het in het bloed, de hemoglobine is de stof waardoor de kracht van het ijzer in eerste instantie tevoorschijn komt en het is het enige eigenlijke metaal dat het menselijke lichaam bevat.
IJzer maakt mogelijk dat in/via de longen zuurstof wordt opgenomen en om verderop weer af te geven.

Als alle andere metalen heeft het een kosmische oorsprong, metalen van de zeven hoofdplaneten zijn volgens hogere kosmische inzichten, etherische instralingen van de betreffende planeten, voor ijzer is dit de planeet Mars. Het ijzer in het bloed van de mensen werd op de Aarde niet etherisch maar als stoffelijke hoedanigheid geplaatst. Dit betekent geen uitstraling van buitenaf. Door een bepaalde ‘strijd’ toenmalig en dat is een grote poos geleden, o.l.v. Aartsengel Michaël is deze genezende toestand aan de Aarde toegevoegd, redding voor de mensheid.

Mede een belangrijke plaats innemend bij het incarnatieproces, denk hierbij aan de ademhaling.

Er is door het bloed relatie met Christus, zijn zonnekracht, door wat er op Gogoltha heeft plaatsgevonden. Incarnatie betekent dat geest en ziel verbonden zijn met het fysieke lichaam en op deze manier actief kunnen zijn. Aartsengel Michaël zorgt ook voor ijzeraanvulling, dit gebeurt gedurende Michaëltijd, dit is rondom eind september, dan zorgt hij voor een fijne meteoorregen van ijzerdeeltjes.

Lieve mensen denk aan het bewerken van ijzer, er komt Licht vrij, de vonken bij het smeden o.a.

Dus de rondgang van het bloed (hemoglobine) is een Licht inbrenger, zodat de IK BEN erin kan zijn.
In de ziel verbreidt het IK BEN zijn licht uit. Jullie zijn Lichtdragers.

 

Laten we nog een andere invloed ter channeling brengen.
De bedoeling is niet om het gedetailleerd volgens aardse tellingen en uitgangspunten te brengen, maar meer om beter begrijpen over te brengen.

Dit gaat over de invloed van het ene grotere dierenriemteken tijdperk naar het andere.
Van Vissen naar Waterman. Ook hier is Licht mee verbonden, het Licht wat van de werelden achter de sterren van de tekens, maar ook van de beelden vandaan komt. Beiden zijn opgaande tekens.
Wellicht voelen jullie de relatie aan met de opwaartse beweging van de Aarde. Als eerste stellen wij voor dat jullie opzoeken in de grote internetdatabase of wellicht ander documentatie, hoe deze twee sterrenbeelden op de Hemelse Atlas zijn weergegeven. De oudere exemplaren kunnen meer behulpzaam zijn in dit geval.

Kijk dan hoe dit elkaar overlapt. En vaak Vissen samen met Aquarius worden afgebeeld.
En dat er een Noordelijke en Zuidelijke Vis is.
En Aquarius heeft veel meer sterren, Licht. Voor enig tijdbegrip, het vissen tijdperk is er al vanaf de periode rond de geboorte van Christus. Wij willen benadrukken dat ook dit deze zogenaamde vaste sterren in beweging zijn en stretch geeft aan berekeningen en jaartellingen.

Ieder teken heeft bepaalde karakteristieken; Bij Vissen is er een tendens van tekortkoming aan terughoudendheid op allerlei gebied, dat dit kan leiden tot tekortkoming dat spreekt voor zich, en zich toe-eigenen van wat anderen nog wel hebben, ook op allerlei manieren, net woord is boevenstreken.
Mijn en dijn komt niet voor in het Vissen woordenboek, dit heeft te doen met de altijd in stroming zijnde natuur van Vissen.
Denk maar aan al de verplaatsingen van goederen als handel of uitwisseling, zeg maar gedurende de laatste 500, 600 jaar welke is uitgelopen tot wat Nu aangaande is.
De deugd is dat Vissen een goede neus hebben om de situatie van daar is te veel of te weinig van iets te verbeteren. Positief is dat er een zekere bekrachtigende werking van uit is gegaan.
Dualiteit is al de narigheid.
Het uiterlijk overheersend over het innerlijk. Het Goddelijk bedoelde begrip van geven en nemen is in schaduwen komen te staan. Dat beïnvloedt het leven brengende.

Waterman, die als teken het meest de mens vertegenwoordigt, daarbij ligt de kracht in het innerlijk, niet in de beheersing van de stoffelijkheid van de Aarde. De sleutel tot openbaring van Hogere Rijken, door zijn kennen van de oorsprong werkt de natuur van Waterman oplichtend in het bestaan. Handelen bestaat dan ook daaruit, dienstbaar zijn, de helpende hand, medeleven. In principe omvattend alle van het andere door dit bewuste innerlijk. Alles wat met strijd e.d. te maken behoort niet tot zijn natuur. De ander helpen heeft bedoelde normen en waarden, de goede kant is de ander op zijn/haar weg te helpen, de andere kant is het dienen van voldoening geven aan zelf. Het aanvoelen via het innerlijke van Hogere Waarheden, door deze vorm van bewustzijn kan het leiden tot willen bijdragen door te ver gaan met helpende en helende praktijken, dat heeft te doen dat men het Hogere nog niet helemaal doorziet.

Verdiepen vanuit het innerlijk, dit is een onderdeel van het pad van Ascentie, zoals het menszijn door de Schepper is bedoeld, weer in of nog meer in praktijk te brengen. Ieder mens is omgeving voor de ander. Mensheid is een bron van creatie.

De Waterman is een drager, draagt een kruik, sommige afbeeldingen vertonen twee kruiken.

Dat deze gever uitschenkt dat is klaar, wij wensen het te verwoorden voor Nu als water gegeven door de Waterman een stroom die zegeningen brengt voor ontkiemen van zaad Vrouw, als zegeningen voor het oogsten van Aar. Matheus 26:26. Voor de tweede kruik refereren wij graag naar broeder METATRON die recent heeft gesproken over wolken als medium, mediators.
De elementen Water en Lucht, in het etherische gebied.

Herinnering: eerst kwam de grote leegte daarna kwam het Licht.
In het Licht zijn alle wonderbaarlijke en goede dingen en liefde aanwezig, maar het Licht straalt helder door de Duisternis.
Het maakt beiden deel uit van de Schepping.

Het is niet de eerste keer dat jullie facetten hebben afgesplitst, overzie het vanuit het eeuwige leven, en realiseer de uniekheid en eerdere herenigingen met deze vele facetten van jullie Goddelijkheid.
Dat is de werkelijke jij, dat prachtige, stralende lichtwezen. Deze reis in dit zonnestelsel heeft jullie wel gebracht tot uiterste grenzen.
Niet alle fragmenten of facetten hebben dezelfde licht- of glansquotiëntie of Schepperlicht, dus het is van minnen en plussen, zelfs hele grote plussen.

Hoe meer harmonie en balans er is in jullie lichaamssystemen des te beter, in samenwerking met relatie tot julliezelf en anderen, hoe jullie dienstbaar zijn aan anderen op Aarde en in het Universum en jullie relatie met de Heilige Elementen.
De Vier Elementen zijn Heilige Elementen waar alles van is gemaakt.
Van iedere kern, tot allerlei natuur en wezens, bestaansvormen, tot het allerkleinste toe, de wereld van de sterrenstof.
De ether wordt wel het vijfde element genoemd, men kan dit zien of aanvoelen als het verbindende element.

En hoe klein de eeuwige vonk ook moge zijn geworden, want de Schepper heeft het levend gehouden zodat het Straallicht nooit geheel kon worden vergeten, als jullie die weer gaat zien, zal het jullie leren over het Grotere Licht.

Niets kan ontsnappen aan de straling en de magnetische invloed van het zuivere Schepperlicht en dat Nu na Nu al voor een poos, zo doordringt in het zonnestelsel van jullie Universum.

Jullie krijgen steeds meer toegang tot meer licht, liefde en wijsheid.

Jullie integreren het en stralen uit wat jullie centrum doet overvloeien.

Jullie zijn een kind van het Licht, hoe meer liefde jullie opnemen en uitstralen hoe meer liefde jullie aantrekken. Herinner: Adem Licht in en Liefde uit.

Het is de weg van heraansluiting bij de Lichtwezens in de prachtige schijnende harmonie van de Liefde van de Opperste Schepper voor al zijn creaties.

De lijn, het gericht zijn op, de gebondenheid met dit van het Licht is ongelimiteerd, want het is de lijn van gebondenheid met het Licht van de Wereld. Ieder van ons is het Licht van de Wereld door het verenigen van de geest in dit Licht, verklaren wij het Koninkrijk van God tezamen en als Eén.

Het is een heel programma en jullie zijn met zuiveringen of grote schoonmaak bezig en zo worden nieuwe gebieden in jullie hersenen geactiveerd, dit betekent ook op een nieuwe manier leren denken.

De informatie, de zogenaamde telepathische communicatie, of het doorgeven via menselijke kanalen of channeling, dit zijn reeksen van lichtpakketjes. Ze komen uit een voor jullie onzichtbare bron en komen via de geactiveerde hogere dimensionale delen van de hersenen van de ontvanger binnen.
Hoe meer open hoe meer er kan worden ontvangen. Lichtboodschappen. Vervolgtraject is dat naast de lichtpakketjes er ook holografische beelden van groot belang en patronen van de heilige geometrie in jullie bewustzijn gaan komen, de scholing betreft dit te leren ontcijferen.
Lichttaal activeert via de elektromagnetische frequenties de diverse bewustzijnsniveaus.
Jullie moeten in harmonie zijn met vibratiefrequenties om toegang te verkrijgen en op te nemen.
De hogere frequenties van Licht, gedachten en klank vibreren door de bloedstroom (ijzer) cellen weefsel, organen, botten, spieren en DNA.
Jullie chakra’s helpen hierbij, het zijn wat jullie noemen een soort accu’s die fungeren op elektromagnetisme, het worden ook wel vortexen genoemd.

De ademhaling houdt verband of heeft een relatie, door de fysieke werkzaamheden van de mens met het denken, dat is een gecompliceerd proces om eenvoudig uit te leggen, maar oefeningen baren vernieuwde of nieuwe denkkunst, dus meer met jullie groeiende bewustzijn ademhalen heeft zeker effect en gevolg op jullie verstoorde manieren van denken.

 

  • Het Licht heeft geen alternatief.
  • Het pad van Licht is heilzaam.
  • De werkelijkheid is verlicht en jullie thuis is temidden van de sterren.
  • De nieuwe aarde of de wedergeboorte van de Aarde is dat de Aarde een Lichtster wordt.
  • Het Licht dat ook werkt voor de nieuwe horizon leidt jullie uit deze illusionaire duisternis.

 

Wij zijn hier alle drie aan boord van de ‘Bethlehem’, Christus, profeet Samuel en ik Ashtar en de liefdevolle aanwezigheid van de anderen van de groep.
Wij hebben dit doorgenomen en overlegd om hoe dit te doen zo hulp vol voor jullie, die zo dapper op de Aarde geïncarneerd zijn. Dat hebben jullie nu kunnen opnemen.

Er is een nawoord van profeet Samuel: Het is een Nederlands gezegde, maar ….
Goede raad is duur, denk dan niet aan de energie geld, maar aan de eeuwige duur die altijd raad, licht biedt.

En van Christus: Voor vele van jullie is er zoveel onheil, zoveel leed een raadsel, zoveel om te verwerken.
Er verschijnt toch nog schijngelijkheid van het tegenwerkende.
Bij deze mijn woorden, VOLHOUDEN!!! Ik ben met en bij jullie als Licht van de Wereld. Samen.

 

Uit naam van alle hier aanwezig. Amen!

 

Saluut voor AL jullie, geliefden, van Christus en ons allemaal die hier aanwezig zijn op de ‘Bethlehem’, van degenen uit andere Thuiswerelden in dit Universum en gastfamilie uit verre Universums en van profeet Samuel en van mij Ashtar. Liefde!

Ontvangen: Een deel op Dinsdagvond voor Volle Maan en Maansverduistering.
En een deel erna op woensdagochtend.
Geplaats op website: 17 Juli 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

 

DANK aan jullie Lieve Allemaal!

 

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie