TRANS

Zondag 4 Augustus 2019

MOEDER GOD

 

Wij voelden weer iets tastbaar ‘anders’ aan, zelfs voor de channeling voelde het anders aan.

Wij vroegen ons af: “Waar zijn zij?” “Wat over “een hartslag verwijderd?”

 

We horen zeggen: “Het gaat over de beweging, bewegingen. De Aarde is werkelijk aan het herpositioneren. En aangezien wij al in Eén zijn, zijn wij er allemaal bij betrokken.

Alstublieft realiseer jullie, nooit staat er iets stil, zelfs niet in het stiltepunt van de stilte, daar is de meest Goddelijke, Heilige beweging, moment van bewegen van het innerlijk van de Schepper.

Het is even stil en dan komt het door, dit is Moeder God!

Wij zijn heel verheugd want dat is precies wat we nodig hebben, wat er nodig is.

Zo zijn we een poos in deze meditatie channeling in stilte en genieten van het zijn ervan.

 

Hier ben Ik, Moeder God, Ik moet hiervoor zorgen, zoals planeet Aarde fundamenteel Moeder Aarde is voor nu, wij hebben de eerste, de oer Natuur van een Moeder, als meer helder, lumineus, levendig, pienter, vrolijk, onbaatzuchtig verzorgend en dienend met toewijding, ronddraaiend met liefde.

Het is nog steeds minder eenvoudig om jullie androgyne uit te leggen.

En waarom de/het ene meer actief, present, meer levendig is dan de/het andere.

Of dat die kant wordt toegekeerd om op te treden en de andere kant te keren naar de minder verlichte kant (tijdelijk). Het kan ook anders, het kan samen verdeeld zijn.

Dan staat het Licht op gelijk, een mooi voorbeeld hiervan is de Zon van dit deel van het Universum.

Die zo benoemd is als zijnde vaderschap, Ik spreek nu tegen jullie, onderschat de andere zijde niet, wat de vrouwelijke energie is.

En het grootse bewonersverblijf die het vertegenwoordigt voor Hogere wezens, want deze zijn zeker daar.

 

Om door te gaan over Moedertaken voor dit gebeuren en Ik spreek tot al de moeders op Aarde en in dit deel van het Universum, anderen en Hemelen en om het woord Moeder niet onjuist te begrijpen, iedere wezen heeft het allemaal, zoals ik zojuist heb gezegd, het gaat over de positie waar het in is geplaatst, het vertegenwoordigt Goddelijke deugden, kenmerken, karakteristieken, aspecten, innerlijke zintuigschoonheid van het wezenlijk Moeder. Als Ik aan jullie zou vragen een omschrijving, beschrijving te geven van Moeder, een Moeder, Ik weet zoals Ik dit alles op de manier ontvang zoals Ik kan, dat er veel verschillende antwoorden zullen zijn van jullie op Aarde.

Aarde is een tamelijk breed spectrum van ervaringen, die jullie allemaal hebben gedeeld met ONS, de Moeder/Vader van jullie allemaal, op jullie eigen manier, niveau.

Het omvat, bevat grote diversiteit en het komt nog steeds.

Natuurlijk zal de communicatie gemeenschap nooit eindigen met Ons, de Vader/Moeder van al dat is.

Wij weten dat velen van jullie werkelijk van de woorden ‘Moeder en Vader’ houden in alle talen en we kennen al de vervangingen ervan en al de betekenissen van de ervaringen, degenen die gedaan en zijn voorgekomen op Aarde.

Dit is een veelomvattend onderwerp. De betekenis van Mijn intentie van deze channeling conversatie is dat de Moeder, de ware Goddelijke Moeder natuur, het oer origineel voordat het met velen in dit Universum en anderen op ervaringsreis ging, een belangrijke taak en dienstverlening heeft vanwege de verschuiving van de positie van Moeder Aarde, naar aankomende sterplaneet en Mijn positie als Grote Moeder om dit en voor het geheel te bemoederen. Tijdelijk bemoederen voor de evolutionaire activiteit van het Moederlijke.

Want jullie weten, wij beiden hebben kinderen, wij allemaal hebben kinderen.

En nu is deze planeet zo vol met Moederliefde werkelijk een groots ding aan het doen.

Zij krijgt de liefdevolle hulp van zo veel kinderen op Aarde en vanuit de Hemelen.

Het heeft haar in de lift geplaatst!

De terugkeer naar haar originele geplande plek in deze Galaxy te midden van en met de sterren.

Het recht van geboorte ook als planeet naar ster.

Dus allen van Onze kinderen herinner en realiseer alstublieft dat de wederhelft er altijd bij betrokken is, beide aspecten, het is gecreëerd als Eén.

En om een verbeelding te geven over de balans, het balanceren, zie het als een “munt” maar de munt staat rechtop, misschien hebben jullie ooit met een munt gespeeld en geprobeerd de munt in de rondte te draaien.

Dat Is Het! Maar het blijft rechtop staan, als het ware met een as, dit betekent dat het verschillende Vader\Moeder posities heeft in de relatie, geleid door het Licht voor dit balanceren, keren en gelijkwaardigheid. Toupie Magique!

Nu heeft het Licht het gekeerd naar volle Moeder kant voor dit positioneren en dit te doen voor dit gebeuren met de uiterste Moederzorg.

Ik veronderstel dat deze uitleg voor nu voldoende is dat iedereen kan aanvoelen Haar/Hem, Hem/Haar zelf in ieder van beide.

Of het eventjes in de wacht zet, tot later plaatst.

Ik zal nooit in staat zijn om deze Moeder kant te keren, geleid door het Licht zonder de wederhelft.

Het heeft mede de bedoeling om te benadrukken dat de geslachten als oer schepping geen strijd voeren. Zij hebben de aspecten met respect lief van beiden.

Het is zoals gezegd: “Het één kan niet zonder het ander.”

Licht en Liefde zijn op een manier als Vader en Moeder, het Licht geleid door Liefde.

Dit is altijd zo geweest.

En niet alleen voor dit deel van het Universum, ja het is Onze meest recent geboren deel van het Universum nu groeiend naar volwassen.

De hoogste tijd voor dat.

Wat een spectrum van Licht, Leven is het als ervaringen geweest, tot dus ver.

Het Licht, Hoge Lichtwezens, Hogere Lichtwerkers en sommige van jullie op Aarde hebben geactiveerd de transactie, de door- en overgang, vervoerbaarheid, overbrenging, doorlating, het omverschikken, het te boven gaan, dat het kan doorsijpelen en voor later verheerlijken, herscheppen, ten hemel voeren zonder dood, het creëren van doorschijnendheid, het meer vervormbaar maken.

Zoals jullie dit allemaal aan het ervaren zijn met ieder zijn unieke staat van geest, bewustzijn en ontwakingsproces, het is een hele onderneming.

Zoals jullie “waarschijnlijk” begrijpen of pogingen ertoe doen, want processen zijn verbonden met scholing en keuzes, jullie eigen keuzes en daarvan het samenkomen tot één, is het allemaal op weg zijn in de voor jullie geschikte momenten en tempo naar wat komt later.

 

Wij begrijpen dat jullie willen weten en praten over “later”.

Het “later” als de planeet een “sterplaneet” is geworden.

Wij weten dat jullie al verschillen hebben ervaren die met de overgang te maken hebben en dan wat er nog gaat komen, ieder voor zich op zijn of haar unieke niveau dat “tijd” kan rennen en plots lijkt stil te staan, overdenk dit beiden!

Dat is het Nu, het Hier is voor de acties.

Ik zal de vraag voor jullie formuleren: “Maar Vader, Moeder wat is een sterplaneet?

Het betekent: dat het met een ander Licht en Liefdesniveau schijnt en een ander doorkruisen en verbonden is op een andere manier met de Galaxy en meer direct met de Centrale Zon, heilige Stergeometrie en symbolische betekenis.

Dus na een paar, na een aantal van Hier’s in het Nu zal het zo zijn.

Maar de betrokken acties in het HIER die hebben te doen met het vullen, toeleveren van de energieën, die jullie hebben, creëren, vibreren, uitstralen maar ook aantrekken, jullie ontwaken, jullie bloeiende bewustzijn, interacties, veranderende levenshoudingen, het leven vanuit het hartcentrum, begeleid door de ziel, verenigen, al wat jullie zijn met doen dat leven op en met Aarde betert, het omhoog brengend naar de Hogere Werelden en samen de verbanden zichtbaar te maken.

Kunnen jullie de “klik” al horen? Verbeeldt het! Dit dimensionale geluid van deze klik van weer samen, als een sleutel in een slot, een heilig energiepatroon dat weer bij het andere komt, klik! Mooie aanhechtingen met fonkelende reacties als van vuurwerk met fabelachtige kleuren, en lange straallijnen, radiatie verspreidend en de muziek van de Hogere sferen, die jullie fysieke oren kan bereiken, door al gedane overgangsprocessen zijn er hogere zintuigen geactiveerd en gecombineerd….., herverbonden connecties.

Vrede en begrijpelijk. Vreugde, gelach, liefde, tevredenheid, rust en verdere scholing voor nog “later”, voor meer beter.

Herinnering: Verbeelding is een krachtige hulp!

 

In de tussentijd ………..zijn er nog steeds allerlei zaken zich aan het uitwerken, de overblijfselen welke nog door de processen behandeld gaan worden, ook via jullie, zelfs om te elimineren wat niet langer nut heeft voor de vooruitgang voor allen en de levensprocessen en houdingen hierdoor aanhoudend verbeterend.

Als jullie de keuze willen maken, het is nu tastbaar, dan kunnen jullie dat doen en er mee leven en werken. Waarschijnlijk voelen sommigen dit al aan, deze ‘kracht’ van de kant van Moeder, de Vrouw, op Aarde en in het Hogere.

Het is vrij en open om mee te verenigen voor dit Hoogste Goed voor al Nu en Later.

Welkom geliefden! En communiceer, de totale ervaring is helemaal ook voor en van jullie!

Wij zijn zo dichtbij, Ik ook, om bij alles te helpen met heel onze Liefde.

Amen!

 

Ik ben Moeder God.

Ontvangen: Zondag 4 augustus 2019.
Geplaatst op website: 5 augustus 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

 

DANK U WEL MOEDER GOD!

 

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie