MATCH


MATCH

Begroetingen vanuit onze harten.
 
Ashtar:

Gegroet Dierbaren, als familie in Eenheid op Aarde en jullie allemaal,

Wij weten dat er veel gebeurt met wat wordt genoemd, communicatie met de Hogere Regionen, geliefden die worden geïnspireerd, die duwtjes krijgen, ingevingen om te schrijven, spreken, zingen, uit te werken, over te brengen, ook via websites, You Tube, alternatieve en ‘gewone’ media, workshops, lezingen, groepen (groepjes) mensen die bijeenkomen voor verschillende soorten van meditatie of spiritueel werk, healings, mensen die met dieren, planten, elementen, sterren, zonnen, manen en planeten dit communiceren doen, met andere woorden alle mogelijkheden worden benut.

De andere kant, om het zo uit te drukken, zorgt voor hun belangen en gebruikt dit, doen hun keuzes met de mogelijkheden.

Dan verschijnen er, als de stralen en uitdrukkingen van de zon, maan en sterren, de keuzes, vele keuzes die kunnen worden gekozen, wat te doen met of hoe…..en wat kies ik te volgen of niet ………

Wij wensen jullie te vertellen als een soort van recensies, overzicht van de meest recente kwesties op de Aarde alle reacties bereiken ons, komen aan bij ons in dit Universum en dit deel van het Universum, jullie Universum. Re-acties in veelheid. Wanneer wij de invalshoek nemen van de Lichte kant en de Donkere Kant of Zijde, nemen wij aan dat jullie waarschijnlijk begrijpen dat er een tussenin is.
Van alles komt, gaat op gedachten transport, door het Leven, gebeuren en ervaren in deze drie ‘secties’. (MR)

Zoeken wij dit uit? Ja.

Om dit begrijpelijk te maken, iedere gedachte is energie en supersnel, meer dan jullie je nu kunnen voorstellen, zo dit gedachten gebeuren (is communicatie), met heel eenvoudige woorden, is nogal een reflectie van door elkaar lopen, rommelig maken, volproppen, rommelige trammelant, met het begeleidende lawaai in alle soorten en ophef en beladen met emoties en bescheiden mededelingen en gebeden en medeleven, naast het ‘gewone’ wat er ook bijhoort en alles heeft ook zijn eigen toonsoort, kleur(en). En nogal wat spektakels voor dit Nu.

Wij willen jullie graag uitnodigen, om je voor te stellen hoe dit is, het is geen misschien of wellicht, maar zoals het is!

Om het uitzoeken (behandelen, regelen) uit te leggen, er zijn hier, jullie verwanten, geliefden die hier voor zorgen, van Arcturianen, Engelen en anderen van B tot degenen van Zuben, geheel en al een behoorlijk indrukwekkende organisatie/systeem, hier erg druk mee bezig en met de bereidingen voor de laatste maanden van jullie Aardse jaar 2019 en het komende jaar, een schrikkeljaar, 2020.

Het heeft te maken met MATCH.

 • Evenaren
 • Opgewassen zijn met, voor, tegen
 • Imitatie
 • Vergelijken, om het tegen over elkaar te plaatsen, laten zeggen A versus B
 • Het uitspelen
 • Het passen, aanpassen
 • Overeenstemmen, het schakeren, in verband met verscheidenheid
 • Het linken, links maken
 • Meten, krachten nagaan
 • Wat genoemd zou kunnen woorden de MATCH (De GROTE) als een spel, opvoering
 • Om bij elkaar geschikt te creëren: ook met geluiden, kleuren en Licht.
 • Bij elkaar passende gelegenheden
 • Veel kwesties hebben een oplossing nodig via MATCH
 • Verhoogde, verfijnde gelijk zijn aan, het evenbeeld van
 • Om dit gelijke te vinden, de MATCH
 • En de MATCH voor een “blije” “vreugdevolle” socialiserende populatie op Aarde
 • En het doorgaan met het Leven en al het andere betrokken Leven, interactie

Kunnen jullie je voorstellen dat wij zeggen, nu en dan, maar met een lach en humor en grote liefdevolle hoede, oef en oofy (en oofy betekent rijk).

Dit is het waarachtig voor het moment in het Nu wat wij over willen brengen.

Het onderliggende is dat wij het vertrouwen en het geloof in jullie hebben, dat jullie aanvoelen en aannemen, de stimulatie om Door te Gaan, door en door en door!

Wij zijn zo dichtbij en zo aan het helpen! Met alles waar jullie in het heden, het aanwezig zijn, toe in staat zijn!

En nu leggen we een soort brug aan, construeren dit via communicatie, om een zeker support over te brengen van:

Wij spreken als Eén tot jullie, jullie zullen van ons gewaar zijn als Eén Licht, maar wij zijn velen waar jullie meer gekend mee zijn, allerlei geliefden uit de Hogere Regionen, van wat dan ook jullie meest dierbare relaties zijn, inclusief Hogere Zelven.

Wij begrijpen en weten en voelen aan op optimum niveau. Jullie weten het ‘ergens’, de herinnering is op de terugkeer, het als Eén familie. Maar, zoals het nu nog voorkomt op Aarde, heeft voor een aantal van jullie, geliefden als mensen, dit nog de voorkeur. En in sommige situaties is er eentje, één geliefde die dit is boven alle anderen. Maar het is in verandering vanuit alle richtingen zijn de energieën betrokken, die dit doorslaande en doorklinkend doen van Oost via Noord, naar West en Zuid en andersom, de Grote Klok heeft allerlei richtingen. Deze woord-channel-communicatie is om te ondersteunen, en het komt uit allerlei ‘richtingen’ al voor een langere periode, gekend en ongekend, via raden, federaties, broederschap, persoonlijke dierbaren en vrienden, engelen, van diegenen van Binnenaarde, van de Aarde zelf, de vier elementen, natuurwezens van allerlei aard, van vrouwelijke of mannelijke natuur of allebei, of van wat jullie Meesters noemen, speciale Leraren bekenden, gekenden te over, cohans, de Zoon van God, de Schepper zelf. Via verschillende boodschappen, berichten, daar is variatie, via de taal van communicatie van de Hogere Regionen, getransformeerd voor de talen op Aarde.

Al op weg naar een hoger niveau naar wat tevoorschijn zal gaan komen als “standaard”.

Hoe lang zal dit gaan duren?

Dat hangt ervan af hoe jullie ermee omgaan in wat er wordt aangereikt en opgenomen als de hogere energieën van Liefde en Licht op de niveaus van eenheid.

Zoveel veranderingen, degenen die dit lezen of wellicht laten voorlezen en horen, hebben net gelezen/gehoord van Ashtar hoe de MATCH gaande is, maar wat wij daaraan willen toevoegen, dat er tegelijkertijd, veel veranderingen plaatsvinden in het Universum in al de omvang en afmeting en afdelingen. Aan het bereiden, gereedmaken, uitvoeren want de mooie planeet Aarde en de vele rijken die erbij betrokken zijn, is aan het terugkeren naar de aangeboren staat van geboorterecht om te Zijn. Verschuivingen daardoor alom, verschuivingen, onthullingen en uitbreiding, eigenlijk betere manifestatie. Het is een alles is samen gebeuren, idee, uitreiking, vanuit de Bron gecreëerde schepping, een ooit gestart energie circulatiesysteem. Wij weten dat jullie het deel van het Universum waar de Aarde in verblijft meer aanvoelen maar ook hetgeen van wat verder is.

Het is een onderneming met basis van intentie van zacht, kalmerend en geruststellend.

Wij weten hoe jullie zouden kunnen reageren, want veel is het tegenovergestelde.

Maar veel beschermers, bewakers, toezichthouders waken over jullie, zoals bovenstaand vermeld uit welke regionen dit kan komen en de uitbreidende communicatie.

Wij vervullen dit betekenisvolle gevoel en besef vanuit onze ‘lichtjes’, de kern van onze ware lichtharten, met alle liefde.

Wij hebben zojuist gesproken over Eén Licht, er wordt meer en meer voor jullie om weer te bemerken via zintuigen van beide kanten, wanneer dit meer en meer de onthullingen ingaat, meer wordt geopend, zullen jullie in dit Ene Licht, er binnenin meerdere Lichtjes zien, kleinere, dat is het unieke zijn van ieder en het is een levend Licht met alle essenties in beweging. Wij willen jullie, voor in den beginne van het weer ‘zien’ erop wijzen dat er meer dan Eén Licht kan gaan worden ervaren.
Dat komt door de fase van terugkeer.
Het zal jullie, alweer ook weer, meer instellen om meer te herinneren en hoe meer makkelijk het wordt om vanuit binnenin te ‘reizen’.
Het is eigenlijk vanuit, wat jullie noemen, een gemakkelijke stoel, makkelijk om alle kanten op te bewegen, zelfs onderste boven en in de rondte draaiend.

Jullie zullen absoluut verrast zijn!

Verstop de Bron niet en hou het waarachtige hoog!

De grootste Liefde, hoede voor jullie allemaal.

Saluut voor AL  jullie, geliefden van allen die zo dierbaar zijn op elke wijze dan ook voor jullie.

Uit naam van alle Eén hier aanwezig. Amen!

Ontvangen: Zondagochtend 13 oktober 2019, met de Zon die ons begroette en begeleidde met enkele hele heldere stralen, en spots tussendoor het gevarieerde wolkenoptreden, wat een vertellandschap op zich is.

 
Geplaats op website: 15 Oktober 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

Zo veel dank aan jullie Lieve Allemaal!

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie