Conversatie met Samuel, 2e

Maandag 11 November 2019.
 
Conversatie met Samuel, 2e.
 
Hartelijke groet geliefden, allemaal, bij deze vervolg conversatie met mij, Ik ben Samuel.

En welkom en lieve groet van ons hier, Anja en Michael, voor jou, Samuel en allemaal.

Samuel: Voor de voortzetting is aan jullie gevraagd om vragen te overdenken welke reëel zijn voor het geheel. Dat hebben jullie gedaan en deze zijn via channeling aan ons overgebracht. Om te beginnen is voorgesteld door mij deze vragen voor deze 2e conversatie te plaatsen bovenaan.

A en M: Ja, lieve Samuel. Het is begrepen. Bij deze.

Kan er meer worden uitgelegd over projectie?
De tweede vraag gaat over bemoediging, kan er bemoediging via deze channeling worden gegeven voor wat er al aan de gang is en wat er nog, wat wij hebben begrepen, dichtbij aanstaande staat te gebeuren? Sleutelwoord is hoop.
Zijn er nog meer woordsymbolen met L’s waar je uitleg over kan geven?
Door ons wordt er regelmatig naar de Zon gekeken en vinden de pulseringen mooi en gevend, kan je hier wat meer over vertellen?

Samuel: De wereld op Aarde is een afbeelding voor de reizen van de Ziel. Om te ervaren met alles wat jullie hebben gecreëerd en waar jullie van zijn gemaakt met dit lichaam als menswezen en dat is wat is top heilig en mysterieus. Wat er gebeurt met de menselijke uitrusting en hulpmiddelen, in aanleg met de zintuigen, hersens, gedachten, zenuwstelsel (o.a.), is dat, en nog velen van jullie doen dit, jullie maken afbeelding na afbeelding na afbeelding met hoge snelheid en constant, jullie maken een soort van film, of reportage, nogmaals, de hele tijd. Maar deze eenling beelden, opnames worden over elkaar heen geschoven, in elkaar geschoven, worden dan een compositie van wat er op Aarde Nu is.

Misschien voorkomend om als voorbeeld te noemen, de opnames op een geluidtape, als deze snel worden afgespeeld dan krijg je een apart geluid of wanneer er een film wordt opgenomen en er is de wens om beeldfragmenten (bijvoorbeeld reclame) over te slaan, dan zie je het heel anders.

Wij nemen aan dat er begrepen kan gaan worden dat er te veel, te snel gelijktijdig over elkaar heen wordt geschoven. Ik ga het woord menselijk opnamesysteem gebruiken, wat een heel complex proces is, en wat in deze periode op Aarde wordt gecorrigeerd met bewustzijnsniveaus, gebaseerd op de Ziel.

Deze periode op Aarde werkt uitbreidend en verheffend, wat betekent dat op zekere punten de projectie anders gaat verlopen, meer Hoger Dimensionaal. Het wordt weer meer geheiligd zoals het zou moeten zijn. Dit gebeurt moment na moment is deze versnelde staat van energieveranderingen en jullie zitten er middenin en doen HET!

Herinnering: Interactie is Reflectie! Op het niveau van bewustzijn!

Waar jullie op het moment verblijven is echt voor waar jullie Zijn, dus waar jullie Zijn is echt en wanneer er het begrip filters wordt bijgehaald, minder filters, waar jullie er veel van gemaakt hebben gedurende het evolutionaire leven als mensen, dan wordt het weer uit elkaar geschoven naar het meer vloeiende, flexibele, andere vibraties van een andere stroming.

Er is een maar, het proces omvat van groepsbewustzijn naar een individueel bewustzijn, geen enkel mens is hetzelfde, en het heeft deze vele individuele camera’s van de Ziel teweeggebracht en willekeurig en verwarrend, roepend om resolutie.

Herinner: IederEén heeft een individuele mogelijkheid, die van jou en jou of jullie is het beste in de momenten na momenten van de terugkeer naar jou, jullie Hoogste Waarheid.

Er zijn andere L’s, Leven zoals het Is te Zijn en te Hebben, met de Levenskrachten vanuit de nooit eindigende stroom.
De L van Libra, het zevende teken van de Oude Dierenriem, voor de zo nodige Balans, want niets is eenzijdigheid, alles heeft twee zijden in de wereld. En ook een hele belangrijke: Laten Gaan!
Geen aanhechtingen of beslaglegging, te kleverig.
Dit zal ruimte maken en als bemoediging, het is al aan de gang. Ruimte en openingen om te vullen, componeren, samen te stellen met andere projecties door de verruimende en verheffende effecten en meer gebruik maken van de L’s. (Glimlach) Ze zijn bevrijdend, werken bevrijdend en ze bekrachtigen de veranderingen van het bewustzijnsniveau. Het voor de Nieuwe Aarde Wereld benodigde collectieve bewustzijnsniveau met individualiteit. Jullie dragen Licht in je, dat het meest echte is in het menswezen, jullie hebben het meegebracht naar de Aarde, Licht (L) wat gedachten helpt verwijderen van kortstondigheid en hetgeen zonder waarde en het brengt vernieuwing voor jullie prachtige harten en geeft Licht aan de projecties voor de inzichten vanuit van binnenin.

Wij vragen aan jullie om te gaan richten op het schijnen van dit Licht en bij voorkeur in alle stilte, want dan en daarmee zijn er projecties vanuit een ander, het juiste Licht en brengt universele erkenning teweeg.

Aanpassingen op basis van vergeving zal souplesse creëren, wat een vorm is van het element Vuur of Warmte, het Eerste Element, het is voedsel en verzorging voor het negatieve, al dat wat in de onthullingen fases gaat komen of er al in is, openingen betekent open, openheid en wie of wat op Aarde kan dit Opperste Liefdevolle opening systeem stoppen? Er zijn er onder jullie mensen op Aarde, die constant Lichtwerk verrichten, op allerlei niveaus en het benodigde. Zij zijn er aanhoudend mee bezig met al dit ceremonieuze openingswerk. Het is een ceremonieel Opperste Goddelijk Evenement.
Er is geen schuilen of ontsnappen. Maar …. Het zal wel aan het Licht brengen de gevolgen, en deze kunnen een onaardige natuur vertegenwoordigen en zullen aanroepen ontbindingen, moties, resolutie en oplossing met doortastendheid.

Zo er is al deze stroom van hoop, voortkomend, opbloeiend vanuit jullie geliefden op Aarde.
Dat deze wordt gevoed en gekoesterd, dat is het beste te doen, want dan stapelt het zich op, verticaal naar pilaren van Licht.
Ook onontkoombaar, want jullie zijn volhouders! Wij weten het, wij zijn met jullie.
En wij overhandigen jullie de benodigde energieën, in elke vorm die ieder van jullie past in zijn/haar wezen en waarvan jullie aangeven, ja ik kan het en ik wil het. Wij stellen voor om jullie ‘camera’ van binnenuit te gebruiken en deze pilaren te zien, dat is echte projectie en dan ze te zien uitstralen alles waar ze van gemaakt zijn voor de wending van verandering.
Jullie zullen er mee bezig zijn! Het heeft koestering nodig!

Nu zal ik een ietwat spreken over de pulseringen van de Zon. Een ‘baan’ om Zon te zijn is om volger te zijn. Van jullie en de planeet Aarde en van ons in de meer verheven omgevingen en al in.
De zon als een gecreëerd Zonwezen heeft ook zijn inwoners en bewoners en relaties.
Dit al bij elkaar is heel redelijk actief, dat drukt zich uit en jullie zien deze pulseringen ervan, het is projectie.
Een andere ‘baan’ (taak) van de Zon in de staten van het ceremonieuze van de evolutie is dat er ingevingen komen, aanzetten naar en voor de andere planeetwezens en de omgevende sferen, welke ook met elkaar samenwerken en een gemeenschappelijk iets zijn. Dat is mede van opperste belang.

Er zullen momenten gaan komen door middel van jullie in progressie zijnde projecties, dat jullie zullen gaan inzien en begrijpen dat het vanuit de periferie tevoorschijn gaat komen. Materie die uit balans is en met behulp van Libra deze wending maakt naar collectieve centralisering.
Eenvoudige uitleg, het gaat boven 3D uit en dan komt het aan de andere kant door de andere dimensie tevoorschijn. Het continuüm is een speciale plek en alles heeft samenhang op een complexe manier.
Vol van Zon Geheel.

Jullie voortgaande kruisvaart! Hou in gedachten, op de juiste plek, het heeft te doen met uitbreidende focus, dit zal magnetisme meer magisch maken. Voor het grotere perspectief.
Op de kruisvaart dat als collectief met individualiteit zich bij elkaar aansluit zonder drakenkrachten, voor de Nieuwe Wereld Aarde.
 
Het oproepen tot verschijnen is één ding

Om het te horen is een ander ding

Om het te zien, is verbazingwekkend in haar projectie

En alles tezamen is wonderbaarlijke Nieuwe Aarde

Bij deze deze woorden als ondersteuning en als ondersteunde en frisse wind.

Met alle Liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

Ontvangen: Maandagochtend 11 November 2019.
Geplaats op website: 12 November 2019.
Voor website bewerkt door: Anja
Vorige, de eerste conversatie zie onderstaande link.

https://tjelpanja-art-spiritual.com/2019/10/29/conversatie-met-samuel-1e/
Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie