Steentjes

     

DOOR ANJA TJELPA – 25 november 2019  
Voor Allemaal met Meditatie, Gebaar

Geliefden als Eén,

Vaker vindt de channeling plaats vanuit jullie kant en wordt het hier op planeet Aarde ontvangen en doorgeven of anders.

Nu stel ik voor dit andersom te doen vandaag, op deze mooie, maar frisse maandagmorgen, 25 november 2019, in ieder geval in deze woonplaats.

En aan jullie een soort verslag te doen van ervaringen en bevindingen en de gedachten daardoor en dit openbaar te maken door te plaatsen op de website.

Eén: Wij zijn er geliefden en zijn er helemaal bij.

Bij deze.
Het is heel merkbaar dat wat wordt genoemd de onderste steen wordt naar boven gehaald, moet worden omgekeerd om te worden aangepakt en er zijn velerlei manieren, net zo divers als dat de mensheid is en het evolutionaire tempo.

Toen ging ik wel heel erg denken aan hoeveel stenen of steentjes, want het duurt al een poos.
Of iedereen evenveel steentjes heeft of dat de een meer meesjouwt dan de ander. En wat heeft er allemaal mee te maken, dan begrijp je wel ergens, dat zal heel waarschijnlijk ook wel ieder voor zichzelf zal zijn.
Heeft Janus de marktkoopman net zoveel steentjes als dat Alexander de Grote zou kunnen hebben gehad. (Als voorbeeld)

De volgende gedachte was, kan ik dat ergens zien, die steentjes? Ik heb het steentjes genoemd, ook omdat ik het Engelse woord ervoor leuk vindt, Pebbles en vooral niet aan rotsachtige denken, maar aan degene geslepen, gerond door water op Aarde en kleurrijk, elementair rijk, of kristalhelder door de Schepping.

       

Fysiek kan ik mijzelf zien, dat is 1 deel en andere delen zijn voor veel mensen op Aarde onzichtbaar, wellicht ongekend en voor een ander deel van de mensen gekend, op een manier tastbaar, laten we zeggen, aan te voelen, al op andere golflengtes.

En daar doen ze ook al wat mee, dat is mooi en helpt met de steentjes.

Waar slaan we dat op, waar is de stapelplek voor dat, die vormen van energie?

Eerst dit eenvoudige résumé: Wij hebben de vier lagere lichamen, het fysieke lichaam met al wat daarbij behoort en de meer subtielere lichamen, het mentale lichaam, emotionele lichaam en etherische lichaam.
Er zijn zintuigen -hogere en lagere- een chakrasysteem -met centra-, een aura, een kolom van Licht – Zilveren Koord, cellen -Hogere, lagere, Monade-, Genen, een ego, Chromosomen en DNA, codes, Goddelijke Essentie, Liefdeskracht, Christus(energie), de Elementen, trillingen/beweging, het mannelijke, het vrouwelijke, Karmische wiel, bewustzijn met niveaus individueel/collectief, elektromagnetisch krachtveld met netwerk, dimensies, pad, Ik Ben, Schepping, Eenheid, de Bron.

Daar wij als mensen kennelijk de steentjes op Aarde opdoen, verzamelen en leven uit en leven in transporteren, het Rad mee in beweging zetten, moet het toch wel met de lagere lichamen te maken hebben, maar wat zijn deze zonder dat van het Hogere?

In ieder geval heb ik een expressie bedacht, ben ik ze als steentjes ben gaan zien, daar dit verbeelding is, kan ik het verbeelden zoals ik wil en hoe. Keuze en voorbeelden genoeg op deze planeet.
Dus door dit mooie gebeuren op Aarde wordt aan mij aan ons gegeven, deze steentjes van de plek af te halen.
Ik zelf zie ze zelf niet zo zeer in het fysieke, meer in de samenstelling van de mantel die wij erom heen dragen en de interactie.
Door deze bijzondere transformaties met behulp van Liefde en Licht en de wonderbaarlijke Grote Eenheid, wordt ons nu de Gouden Kans geboden in deze levensduur, om ze los te maken, ik noem dit fase 1, in beweging te zetten fase 2, de actie aanvoelen fase 3, overdenk- schoningsperiode fase 4, keuze(s), beslissing(en) fase 5, en het vervolg hangt af van fase 5. Dat is een circulatie en ik, de echte Ik ben maakt de keuze voor het vervolg.

Zo, onze geliefde Eén, ik begin nu onderhand te begrijpen, wat een heel erg mooie kans, geschenk dit is en zou het niet fantastische zijn als dit in een zeker tempo door kan gaan en heel veel opruimen en transformeren kan plaatsvinden, zodat als wij nog een keer terug willen gaan in een menselijke vorm, dat dit zonder steentjes is of met veel en veel minder naar de Nieuwe Aarde, een nieuw leven op Aarde in.

De volgende gedachte en de vraag daardoor is: Hoe gaat dat daar in het Hogere?

Ik weet het, jullie zijn nu aan het luisteren.

Nu, anno einde 2019 naar het mooie jaar 2020, kan ik mij dat ‘nog’ niet herinneren.
Maar wat komt er wel…

Zoals zo mooi is verwoord in de Heavenletter “De God-trein”:

Nu druk Ik Eenheid in je hand en vandaar snel in je Hart.”

En in de Heavenletter “Ik Zie Je Mooi”:

Ik weet dat je houdt van de Palm van Mijn Hand. En weet je wat de Palm van Mijn Hand is? Jij bent de Palm van Mijn Hand.

Je heilige zoektocht, boodschappen van Aartsengel Michael via Ronna Herman:

“In de bijbel wordt verteld dat jullie zijn gemaakt naar Gods evenbeeld en dat is waar.
Jullie zijn als pure Spirit gemaakt uit het hart van onze Vader/Moeder God geprojecteerd in verschillende vormen van licht, in vormen, afmetingen en kleuren in grote diversiteit, een minuscule, doch perfecte replica van een bepaald facet van onze Schepper”.

Wat ik daardoor heb opgezocht want er is een woord voor, gesticulatie, het gebaren.
Dat is eigenlijk heel erg ongelooflijk mooi!

Daar is weer één van mijn oooh’s!
Een soort raampje wat opengaat en meer laat begrijpen.

Handen! Replica! (Muziekterm)

Toen werd het stil in mij. En hoorde een woord: ‘Ad Sum’mam.’
Dat blijkt te betekenen, ik heb het opgezocht, ‘in het geheel, in totaal, samen’.
Ooh! Wellicht herkennen degene die dit lezen de ooh’s.

De taal van de Schepping, van de Bron. Klank, muziek, gebaren, vormen van licht met kleuren en formaten in een onvoorstelbare prachtige diversiteit en bewegingen en wat er nog meer bij hoort, de magie.

De meditatie:

Door Liefde betreed ik deze natuur van mijn waarheid en de Bron en de omvang ervan.
Ik bevrijd mij van de steentjes en de energieën die ermee verbonden zijn.
Daarvoor roep ik het Heilige Violette Vuur aan.
Sta mij bij, bij het loslaten, verwerken, transformeren en helen.
Zodat ik al wat bij mijn wezen hoor eraan herinner dat met de ontwikkeling en onthulling van de Liefde binnenin, ik de toegang en voortgang creëer en blijf creëren welke is voor de terugkeer en dit kan voortzetten in gezondheid en vertrouwdheid en liefde en liefde erken en herken als reisgenoot naar de Eénheid, de bewuste Eénheid met de Bron. Zodat deze wonderbaarlijke reis op alle manieren ook met gemak en gratie doorgaat en vervullend is. Lieve Mijzelf ik sta je toe NU om de Essentie van de Bron, de Schepper binnenin mij en overal om mij heen te Zien en te herkennen en dat deze een en al positieve invloed is voor mijn wezen en ieder ander en comfort brengt om dit aan te voelen en vertegenwoordigen en door te gaan met ervaren in de momenten in het Nu.

Het gebaar:

Ik ben, leg de toekomst in de handen van God.

AMEN.

Dank geliefde Eén voor het toehoren en verder voor al wat hiermee verbonden is en tot stand is gekomen.
Met alle liefde van mij voor iedereen, ik ben Anja.

 
Referenties:
Heavenletter nummer 6227 en 6230.
Boek, Je Heilige Zoektocht, Aartsengel Michael via Ronna Herman.
Course in Miracles: Lesson 194.
Vreemde woordentolk, boek van de Universiteit voor Zelfstudie.

Geplaatst op de website: 25 November 2019.

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie