Conversatie met Samuel, 3e.

Maandag 9 December 2019

Conversatie met Samuel, 3e.

Hartelijke groet geliefden, allemaal, bij deze vervolg conversatie met mij, Ik ben Samuel.

En welkom en lieve groet van ons hier, Anja en Michael, voor jou, Samuel en allemaal.

A en M: Wij willen graag zo vrij zijn om te beginnen met het formuleren over hoe wij het -zich afvragen- zijn gaan ervaren?
Samuel: Prima!
A en M: Met onze woorden, is het als een spoor op het pad naar het ware iets binnenin.
Er is al wat conversatie geweest over al die vragen. Wij vragen ons heel wat af.
Voortgaande hier op de Aarde is onze ervaring geworden, als van een verzachtende, vriendelijke stroming water, van een fris, kabbelend beekje tot de voor onze waarneming meest ruige dansende, klinkende oceaan, dat is zelfs bedarend en een paar andere soorten waterstromen ertussen in.
Zelfs via bevroren waterdruppels ontdooiend door de stralen van de zon. Daardoor brengen wij het nu in verband met de elementen. Laten we het verwoorden als dat onze fysieke ogen een camera zijn, die in actie komen door de stroming het -zich afvragen- via water, lucht, warmte welke de Aarde raken en omringen. Wij maken beelden, foto’s die gaan een bewaarplek IN, binnenin.
En dan sluiten we de ogen en gaan naar binnenin en kijken ervan binnenuit naar.
Dan nemen we die beelden, foto’s waar, in een orbcel ingesloten, zwevend daar ergens binnenin, wat daar dan zichtbaar is. Wij voelen daar niveaus aan, in elkaar overvloeiend op een hele mooie manier met veel respect. En doorheen deze niveaus vanbinnen nemen we waar, eigenlijk constant, lichtprikkelingen, die hele mooie piepkleine mooie duwtjes geven (er is geen vergelijk met een fysieke ervaring) het daar verfijnde bestaande in beweging houdende. Wij willen graag uitleggen dat dit verwarrend kan zijn.
Daar moet je doorheen, werk het uit. Vandaag de dag ervaren wij dit als een erg fijne, aangename prikkelduwstroomlichtjes, een stimulans voor het -zich afvragen- en zijn begonnen ons te realiseren dit is een pril begin van wat werkelijk is. Wij geven graag het advies om heel rustig te blijven en benieuwd, als een soort stemming van “Alice in Wonderland’. Het is daar erg mooi en het vertelt ons op deze flexibele manier van licht, beweging, stroming, een indicatie beweging voor het -zich afvragen- en de antwoorden. Met een glimlach voegen wij er nog aan toe, Samuel, je weet dit aannemelijk!

Samuel: Diepzinnig! (Glimlach)
A en M: Het is buiten-binnen, met een relatie met ons mooie menswezen, het fysieke deel en de andere delen.

Samuel: Wat heeft de stroming voor vragen gebracht, wat is de eerste vraag?

A en M: Zijn wij echt zo Intens betrokken bij wat wordt genoemd de tests en beproevingen hier op de Aarde, is het van zo groot belang hoe wij reageren en keuzes maken op alle niveaus?

Samuel: Het is een veelomvattende vraag, mede qua tijdsduur in en met de evolutie ontwikkeling.

Maar het antwoord is, ja. Wanneer jullie in staat zouden zijn om het grote plaatje te overzien, en ik verzeker jullie, dat jullie goed op weg zijn om dat te doen, van Alfa tot Omega, dan is het volledig begrijpelijk. Omdat jullie het je afvragen, dat is al een bijdrage.

A en M: Nu voelen we deze stroming ook aan, worden er meer gewaar van, het is nog steeds een enorme, mysterieuze stroming.

Samuel: Geliefden, voor het hier in het Nu, (eind jaar 2019) de aanbeveling is, neem het aan en neem het IN, stroming is essentieel. Overweeg deze lichtprikkelstroom met de aansporingen en maak de keuze het te gebruiken en laat het uitwerken door jullie Zelven. Het Zelf weet, is zich ervan bewust.

Ik heb hier een woord bij bedacht IN-SPIRING. Een Engels woord, de uitleg zal verduidelijken.

IN is IN, van binnenin. Spiring komt van spire. Een taps toelopende, piramidale vorm, zoals bijvoorbeeld waar bij de boom de takken beginnen, torenspits, piramide, met een punt, draaipunt.
Waarom heen het cirkelt, spiraliseert, want dat is wat er gebeurt. En jullie, Anja en Michael vertelden net over verwarring van binnen IN, dit heeft deze spits, draaipunt nodig, het hervinden ervan.
Dat is het rustpunt of stiltepunt van en voor de juiste balans. Dan schommelt en wervelt het beter en werkt het niet als een achtbaan.
Balans van binnen IN heeft vele stadia van het afbeelden via deze mooie liefdevolle lichtprikkelstroom.
Dat is het begin van het uitpakken. Jullie weten het! Het is een geschenk!

Wanneer jullie de stroom van liefde van de Bron binnen IN aanvoelen, dat zal gaan verschillen hoe jullie naar de buiten wereld gaan kijken. Het heeft een graad van onderscheidingen in jullie staat van ontsluieren. Jullie vertelden net over die hele fijne kleine lichtjes, dit kan uitbreiden naar hele kleine blije ‘ik zie het’ momenten en soms nog meer Intens en van langere duur.

A en M: Dank je wel!

De volgende vragen hebben te maken met de overgang naar het nieuwe jaar 2020 en voortgang.
Er is ons verteld over zuiver ongemanifesteerd potentieel en Trilliums. Is dat hetzelfde?

Samuel: Laat ik het beantwoorden met de volgende uitleg.

Het ongemanifesteerde potentieel is alles dat ooit is gecreëerd en alles dat ooit gecreëerd kan worden binnen de uitstraling van de Opperste Schepper.

Met andere woorden, dit is primaire zuivere kosmische levenskrachtsubstantie.

Trilliums zijn daardoor tot stand gekomen met een zekere potentie, mede functioneel voor de empirische relatieve levenservaringen in dit Universum. Zijn net uit het primaire gestapt.

Anja en Michael ik zou jullie willen vragen om de link toe te voegen van de Hathors via Tom Kenyon over Trilliums?

A en M: Maar natuurlijk, gaan we doen.

Om door te gaan Samuel, hoe zit het met getransformeerd potentieel?

Hetgeen is gebruikt en op een manier door transformatie is gerecycled, voor hergebruik?

Samuel: Dat is weer anders. Het heeft te maken met de twee kanten.

De ene zijde van het zuivere ongemanifesteerde potentieel en de zijde van ‘aangeraakt door gebruik’, met alle respect, voor het leven in het universum. Er is een grote ontmoetingsaanraking van deze twee kanten, ergens, hoe dan ook voor uitleg hier in het Nu, voor neutralisatie met een infuus van het primaire en een kleine losbarsting, daar gaat het weer. Het heeft transportkrachten nodig, energieën, en dat is waar uitstraling/lichtkrachten, aantrekking en magnetisme, de heilige elementen en ook Trilliums eraan te pas komen in en met het andere van de constructie van de Heilige Creatie.

A en M: WOW! Ontzagwekkend!

De volgende vraag gaat over ons ontwakingsproces van hoger bewustzijn, wat zeker met bovenstaande te doen heeft, de overgang naar het Nieuwe Jaar 2020 en wij hebben voorgevoelens dat tijd, ruimte en de planeet Aarde Zelf, het gewaarworden, beleven een groot verschil gaat presenteren, ook voor ons gedrag als de mensheidfamilie. Wat te doen met denken, vragen, doen, reageren, al de dagelijkse dingen die we doen met leven op Aarde, wat te doen met de zo goede bedoelde intenties en de potenties, wat…?

Samuel: Dien met oneindige Grote Goedgunstigheid, Opluistering en Pure, Onschuldige Onvoorwaardelijke Liefde van uit het diepste van jullie Ziel! Ongeachte de staat, met alle respect, waarin deze zich bevindt. Iedere diepte van Iedere Ziel heeft bijdrage, het bijdragen.

Diep vanbinnen, IN jullie ware Zielkern, kindZiel weten jullie HET! Jullie weten dat het jaar 2020 op een manier een mooi genummerd jaar is voor jullie, het heeft mooie codes, dat is een deel van magnetisme en uitstraling, het is in dit ware binnen IN dat jullie weten dat 2020 ‘match’ een speciale periode met de grote kosmos. Het vraagt, ook de kosmos vraagt, kom er IN, voel de frisheid, onderzoek jullie kracht om vreugde, vrijheid en vrijgevigheid aan te trekken en gebruik mededogen op niveaus van hoger bewustzijn, geef mooie planeet Aarde keer op keer een bad er mee waar jullie zo Intens mee en op zijn, breng daar alle Liefde bij over. De elementen reageren op Liefde, jullie Liefde en mooie Aarde ook.

Denk twee keer na, wellicht drie keer of overzie van meerdere kanten en reageer dan of niet en werk het binnen IN uit. Het is de dienstverlening van de mensheidfamilie om te kiezen, door het afvragen vanuit de innerlijk stroming zoals vermeld.

A en M: Liefdevolle dankbaarheid!

 
Samuel: Er is nog een andere vraag?

A en M: Inderdaad, deze komt van een vriendenrelatie. Het gaat over berichten die gelezen worden of naar geluisterd, die vertellen over een grote straal komend van de Centrale Zon naar de Aarde, die ons volledig wakker maakt en doet herinneren wie we werkelijk zijn, Over hoe en wanneer. En of de stralen van liefde genezend werken voor onze lichamen, met name voor degenen die wij onder ogen zien die wij zo graag willen helpen.

Samuel: Een andere veel omvattende vraag. Wij weten dat jullie willen helen, beter willen maken.

Voor dit is Christus toegetreden bij deze conversatie bijeenkomst.

Christus: Geliefden als mensheid die aan het leren leven is in en met de wereld op Aarde van dichtere materie, waarin wordt geleefd met fysieke zintuigen en lichaam, ontworpen en ontwikkeld voor deze levenswijze, wat door jullie geliefde mensen op Aarde nu het zichtbare wordt genoemd.

Ik ben en heb jullie allemaal het hele pad zo lang als het al duurt ondersteund, vanaf alle invalshoeken met Liefde en alle liefdevolle dienstverlening ermee gepaard gaande. Al van voor mijn verschijning in het fysieke bestaan op de Aarde, met het prachtige geschenk om alles en vooral ieder wezen, jullie als menswezen te zien zoals jullie waarlijk zijn. Dierbaren als hij/zij’s in alle missies, aardelevens die eenieder van jullie aannamen, sommige vele malen, andere minder, sommige hebben hun laatste aardemissie voltooid en sommige zijn nog niet aan hun laatste toe.

Grof weg kan dit worden gezien als twee niveaus, het eerste wat jullie nu het zichtbare noemen wat een klein percentage is van het geheel en het andere niveau wat jullie het onzichtbare noemen, het grootste deel.

En Nu zijn jullie decennia geleden begonnen -weer- te veranderen. Glorie voor jullie moed, durf en liefde om het te doen, jullie dierbaren als menswezens die het plan van Liefde en Licht aan het verwezenlijken zijn op en met de Aarde en hoe! Prachtig en verbazingwekkend!

Over de ondersteuning, door mij wordt dit gedaan zoals jullie Zijn, in welke rol dan ook nu en van voorheen en voor wat er nog gaat komen en met vele anderen van de Eenheid.

Gewaarwordend, aanhoudend, van wat jullie ervaren van het ervaringsduo voor het relatieve
Liefde en Angst en de drie natuurlijke emoties.

De stadiums worden bereikt waarin jullie meer en meer ontwaken.

Noot: het Lichtje, jullie aangeboren kan nooit uitgaan, wel zwakker worden.

Ik begrijp de vraag over hoe lang dit duurt en hoe.

Laten we Abraham en Sara erbij halen, het wordt gebruikt als ‘ik heb Abraham gezien of Sara’ wanneer jullie 50 jaar worden op Aarde. Laten we er een taart voor bij nemen en dat wordt er eentje met vijftig kaarsjes. Jullie begrijpen, waarschijnlijk allemaal, dat al die kaarsjes niet in 1x kunnen worden aangestoken.
Zo is het ontwakingsproces ook. Met een herinnering aan de wet van Aantrekking!

Licht trekt Licht aan! En minder angst van welke vorm dan ook, creëert meer toelating.

Hoe ‘mooier en helderder’ ieder van jullie zijn/haar Lichtje laten branden, is een innerlijke manier van bijdragen aan het aanwakkeren van andere Lichtjes van het geheel.

Ik veronderstel dat jullie weten dat het aantal broeders en zusters als mensen op Aarde tussen de 7 en 8 miljard is anno Nu.

Dan gaan we nu naar de Stralen, Straling toe, welke alles te maken hebben met Licht.

Wij stimuleren jullie om verbeelding te gebruiken, dat is zeer waardevol.

De Grote Bron met het grote aantal stralen. Omniversum > Universum > Melkwegstelsels > Zonnestelsels > naar daar waar de Aarde zich bevindt.

Het is zoals oprecht doorgegeven en ingegeven, alles is Liefde en ja, er zijn stralen betrokken bij heling, bestemd voor heling. Straling > Energieën die ook de Aarde bereiken voor een heel scala van helingen constant overal en ergens.

Daar is een kindZiel van de Schepper verbonden met alle missies.

Wat weet jij, wat weten jullie over de missie van…dat heeft met groter overzicht en herinneren te maken. Geliefden, het kan zo zijn dat er onvervulde taken worden gedaan voor volbrenging door degenen die Nu op Aarde leven of nog gaan leven. Het gebeurt niet zomaar.

Het kan zijn dat de gekozen missie een snelweg is naar verlichting.
Al wat jullie Nu onder ogen zien is daar onderdeel van. Hoe het ook is…..

Maar ook, ieder geliefd menswezen op Aarde heeft een Pranakanaal, de zogenaamde verbinding met de Grote Bron en wat wordt genoemd het Lichtje dat brandt, houdt de betrokken energieën in beweging, op Aarde is dit vanuit het hart van Gaia en de andere kant van de Grote Bron, het proces van deze twee levensstromen, met het bewustzijnsniveau van de kindZiel, het Goddelijke Kind.

Bewustzijn wordt letterlijk bedoeld als de benodigde innerlijke essentie, de pure zuivere verbinding met het levenskracht schenkende. Dan komen de invloeden van allerlei kanten op Aarde.

Genodigd of… voor de volgende keer. Wat ik begrijpelijk wil maken is dat de confrontaties die met de missies te doen hebben en deze zo heel bijzondere evolutionaire episode, daar is groot inzicht en overzicht, begrip voor nodig, innerlijke begrijpen voor nodig, weten en liefhebben.

En dat er keuzes mee verbonden zijn. Dit is een uitleg als antwoord op helende werkingen, daar zijn twee kanten voor nodig in het oneindigheidspatroon.

Daarom wil ik jullie nogmaals herinneren aan de samenheid van voordat jullie op missie(s) gingen naar de dimensies van de Aarde. Jullie gingen vanuit samenheid, overleg, besluiten of keuzes van de Ziel.
Familie Eenheid.
En om aan jullie over te brengen hoe vele anderen en Anja en Michael dit weergeven in hun gebeden en meditaties met ons, “Hoe liefdevol zijn wij, gelijk onze Schepper om dit voor Al te doen!

Samuel en Christus: Wij houden ervan om dit te doen, ook dit, met alle Liefde.

Want er is meer tussen Hemel en Aarde en dat is ook een gegeven.

Met alle Liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel, Christus en de Eenheid.

DANKBAARHEID met ook onvoorstelbaar veel Liefde. Anja en Michael.

 

Links Trilliums: https://tomkenyon.com/trilliums

https://wakkeremensen.blogspot.com/2019/04/een-hathor-planetair-bericht-door-tom_5.html#more

Ontvangen: Maandag 9 December 2019.
Geplaatst op website: 9 December 2019.
Voor website bewerkt door: Anja
Op de website staan de eerste twee conversaties met Samuel.

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

 

Geef een reactie