BEZIG ALS BIJEN

ASHTAR en Aartsengel MICHAEL- Zondag 22 december 2019.

 
Anja Tjelpa
Eindejaar boodschap voor ons de geliefde familie op Aarde
van een bezige Commander Ashtar en Aartsengel Michaël

BEZIG ALS BIJEN

ASHTAR
Geliefden die op Aarde verblijven, gegroet!

Is alles al gezien

Is alles al gehoord

Is alles al gezegd

Is alles al gedroomd

Is alles al gekozen

Is alles al herinnerd

Is alles al aangevoeld, geproefd, geroken

Is alles al gedaan

Zijn alle stappen al genomen

Dit is of zijn de vragen, het zich afvragen circuit die jullie jezelf kunnen blijven stellen, voorlopig.
Leven wij van punt naar punt, ja, ook wij hier in het Grotere Geheel?

Er vindt een bepaalde overgang plaats, kosmisch, in het macro kosmische, wat als principe soepel en leef beweegt met het micro kosmische, mede op de prachtige planeet Aarde, zo belangrijk voor jullie als mensheid, in al jullie zo prachtige gedaanten.

Als ik de woorden plaats: de cyclus van twintig, de macht en kracht van twintig, dan hoop ik vanuit mijn ganse Ashtar hart en wezen dat er bij veel van jullie een herinneringslicht(je) gaat branden.

Herinnering aan de lichtimpulsen en de sferen van de harmonieën.

En de relatie met de machten van vijf en tien en het mysterieuze, uitzonderlijke van twee en nul.

Als voorbeeld bij enige uitleg heb ik gekozen voor de icosaëder, een heilige vorm, met twintig gelijkzijdige driehoekvlakken, twaalf hoekpunten en dertig ribben.

Jullie zouden het kunnen aanvoelen, bedenken dat heeft een zekere begrenzing.

Dat is het niet, dat komt door de punten, veelhoekpunten en beweeglijkheid, speelsheid in het oneindige. Bedenk de regelmaat die ermee verbonden is, die de verwarring van de diverse en grootste transformaties compenseert.

Een veelvlak heeft een vernuft van uitbreiding, op internet of in boeken zijn er vele afbeeldingen te vinden die aangeven hoe dit kan veranderen. Ernaar te kijken of te bestuderen is een manier om inzicht in de Grote Creatie en de gebruikte geometrie, te bekomen. Bedenk wel dat dit nog op illusionaire, dichtheid manier is. Maar dit is in grote verandering, wanneer jullie je meer en meer ontwikkelen naar het ‘echte’ zien en horen en de spirituele zintuigen meer en meer gaan gebruiken, ik kan de beelden niet met woorden schilderen, maar het zal wonderbaarlijke fantastische en bevrijdend gaan zijn en blijven zijn en vol met vreugdevolle terugkeer van herinneren, daar kan lach en een traantje aan te pas komen.

Wat voor jullie de twintigste eeuw was, van 1900 tot en met 1999, dat was een voorprogramma wel met twintig getal invloeden en betekenis en toen begon de telling vanaf 2000, met drie nullen en nu landen jullie bijna in 2020! Ja dat is dubbel. Ontvouwing! Ik nodig jullie van harte uit om dit in te beelden en wat het o.a. met zich mee laat brengen, want jullie staan het bij > bewust of onbewust, is de ondersteuning vanuit de hoekpunten in combinatie met de constructie, voor de uitbreiding van jullie bewustzijn, Christusniveau en de relatie met de Grote Kosmische Kristal.

En waar zijn wij van het commando, waar ben ik Ashtar zo druk mee?
De genoemde ontvouwing en de effecten, voor dit deel van het Universum en verder.
Dat een manier van reorganisatie nodig heeft, voor jullie begrippen, het is aan het schuiven.
En buiten dat houdt het Ashtar Commando een oogje in het zeil bij jullie verkenningen, onderzoeken en exploitatie van wat buiten de planeet Aarde is en alle andere gebeurtenissen op de planeet zelf.
Dit is voor deze keer mijn deel als aanvang van de boodschap, Michaël aartsengel neemt het over en ter afsluiting hebben wij samen een nawoord. Het is nu aan jou lieve broeder Michaël.

 

Michaël, aartsengel,
Er wordt zoveel om elkaar gegeven, de Liefde stroomt overvloedig!

Ik zou kunnen aanvangen dat wij hier vleugel aan vleugel zijn voor bij dit zo enorme belangrijke gebeuren op Aarde. En dat is ook zo! (Her)kennen jullie het, zoals jullie hand in hand staan, bijvoorbeeld in een cirkel. Wij doen dat ook.

Mijn passie voor de taken als Aarstengel, dat heeft een Bron, om het te kunnen vervullen.
De elementen zijn een heilig middel om in te zetten, voor het Leven Zelf, de bestaansvormen, voor de stroming van het ware gedachtenleven, IN-spire en inspiratie, de wil en de kracht ervan.
De Grote Krachtcentrale is de Liefde met de Lichtimpulsen in Eénheid, deze zet zich in beweging door het Vuur en wakkert aan door wat de kosmos is, ontmoet de Lucht, voor de stroming, actie, beweging, door Water en Aarde vervult wat er op Aarde kan zijn als bestaansvormen op de prachtige Planeet Aarde.
Daarbij horen de machten en krachten en heerschappijen van de creatie van de systemen van de Zonnen, ook de voor jullie zichtbare Zon, de Manen, de Planeten en hun kroost en de Sterren.

Zoals jullie doorhebben, ben ik aan het herhalen en dat is wat ook constant gebeurt.

Velerlei wat de afgelopen decennia aan jullie is overgebracht is van belang om te worden herhaald, het is een aanbeveling van mij om het gegevene te herhalen op welke manier jullie past en ook wat er bij jullie past bij jullie eigen unieke Zijn als Goddelijk wezen en Nu voor velen als Menswezen.

Herhalen maakt wakker, zetelt zich als het ware om het ware weer te herkennen en weten.
Denk maar aan de puzzels met al die kleine stukjes die in en bij elkaar passen.
Hoe meer stukjes er bij elkaar zijn, dat versterkt draagkracht en uitstralingskracht, wat zich al zo prachtig mooi aan het laten zien is! Deze schittering vanaf planeet Aarde. Ook ik kan geen woorden bedenken om dit beeld te beschrijven dat wij ervan hebben, kunnen en mogen zien en willen zien.

De boodschap van Christus en waardoor Kerstmis tot ontstaan is gekomen, is universeel.
In allerlei religies is er iets van aanwezig. De HER-herhaling van de Geschiedenis, het Gebeuren gaat over, om jullie de essentie van de eenvoud in te laten zien met jullie veranderende, uitbreidende of herstellende bewustzijn, waar het om en over gaat in deze universele, multiculturele, van meervoudige, in grote diversiteit gecreëerde creaties zijnde samenleving.

Op Aarde is het zo dat jullie dierbaren als mensen kunnen kiezen hoe de viering te beleven.

En dat gebeurde ook en gebeurt nog steeds, maar met veranderingen, door bewustzijnsveranderingen, door veranderingen in jullie verantwoordelijkheid en het daarmee verbonden gevoel en eerlijkheid vanuit jullie meer openende en stralende harten. Al die prachtige mensenlichten en de Eenheid van Licht en Lichtimpulsen. De ‘tekenen des tijds’ hebben met veel van doen, ze symboliseren een enorme en belangrijke essentiële stroming van gebeurtenissen in het evolutionaire relatieve spectaculaire levenservaringsproces. En om op van punt tot punt terug te komen waar Ashtar over sprak, het gaat inderdaad om meervoud.

En zo bezig als Bijen!

Ik heb net gesproken over zekere samenhangen, in de originele natuur bestaat namelijk tussen alles een merkwaardige samenhang.
Het is verbonden met wetten, dat is het allerbelangrijkste, wetten gemaakt door de Schepper, deze wetten doorzien jullie niet als mens zijnde (met alle respect) met het ‘gewone’ verstand. De natuur is voorzien van een wijsheid, die altijd kleine ruimtes overlaat, openlaat, voor het spel. In de bijenmaatschappij, als structuur en orgaan is een zekere wijsheid gecreëerd, erin, natuurlijke wijsheid. Het is voor dit bericht te veel omvattend om in detail te gaan, maar de bijen weten deze ‘open’ ruimtes goed te gebruiken, er ontstaat juist geen tussen of open ruimte. Omdat er net over geometrie is gesproken door Ashtar, het knappe en bekwame hierbij is de geometrie van de celvormig, in een bijenkorf komen verschillende soorten cellen voor.
Hier is het van belang voor de kleine larve bijtjes, op een manier wordt de structuur namelijk IN genomen, een knappe kopie wordt opgeslagen voor het vervolg van een bijenleven.
Er gebeurt heel veel in zo’n bijengemeenschap, op een niveau dat op een manier aanwezig is in de creatie van de mensen, met dit grote oorspronkelijke eenheids-bijen-bewustzijn, als vanuit een vorm van een inwendige ‘wetende’ Zielcelkern.

Hier zijn wij ‘bezig’ wat veel heeft te maken met bijenwerkzaamheid en al wat er mee samenhangt als Creatie. Om de puzzelstukjes erbij te halen, deze moeten weer bij en in elkaar passen, het hoort te gaan zijn als in een honingraat voor de periode tijdens de grote transformaties.

Geen spelruimte meer voor de illusionaire spelletjes. En wij komen weer dichter en meer bij elkaar, de korf wordt aangepast. 2020 Is een nieuw platform en de Lichtimpulsen zijn al van een dermate structuur dat deze, wat wij nu op deze manier uitleggen al aan het overbrengen zijn, wakker maken.

Wij hebben bewust gekozen voor deze uitleg en willen ook het bijengezoem nog noemen, velen van jullie horen een bepaald soort geluid, zoemen. Dat is een vorm van geluidsactiviteit als wij o.a. “bezig zijn als Bijen”. Ook dat gaat naar het nieuwe platform, hogere begrijpbaarheid van horen.

 

Michaël en Ashtar

Met dit nawoord willen wij graag ons enthousiasme van nature overbrengen.
Gebruik geen oordeel meer, jullie en ook wij hoeven alleen maar stil te zijn en zo de dingen laten helen, met elkaar en voor elkaar. Stilte na ‘bezigheid’, het is als intermezzo’s, een specifiek tussenspel.

Jullie zijn als een kindje de eerste stapjes, bewegingen aan het maken van het oorspronkelijke, jullie zijn alles van het heldere zien, horen, voelen en weten weer aan het ervaren, ieder met zijn eigen unieke Zijn, met een ander jasje, als een kiem, een zaadje uit een wonderbaarlijk menselijk omhulsel.

Er is gesproken over de Lichtimpulsen van het getal twintig, deze worden op vleugels gedragen door de Lichtimpuls van Christus, een opperste Lichtimpuls. Vleugels waar wij naar reiken en die wij aanklikken of vasthouden om de cirkel te vormen voor het Nieuwe Jaar voor jullie, onze dierbaren, geliefden op Aarde en om de korf te Verlichten voor het verdere, wat er gaat komen! Reik!
Al en Eén is tezamen, komt Allen Tezamen en jubel van vreugde!
Met alle Liefde van ons,
Michaël en Ashtar

 

Ontvangen: Zondag 22 December 2019.
Geplaatst op website: 22 December 2019.
Voor website bewerkt door: Anja. DANK en LIEFDE.

Geef een reactie