WOORDEN

WOORDEN – Anja en Michael

Aan alle lezers en iedereen, hallo

23 December 2019 INTRO

Dit is een bericht over communicatie met degenen waar wij mee communiceren en het begon in die momenten dat je wakker aan het worden ben, maar nog niet helemaal wakker.

Wij hoorden Samuel en hij vroeg aan ons het volgende:

“Dit is een uitnodiging om een aantal woorden te bedenken, het doel is twaalf, neem de tijd, dubbel woord is okay, maar niet te veel, ieder voor zich zes woorden, ik ga jullie na een paar dagen hier weer over benaderen volgens jullie tijd en dan zullen we het voortzetten en voor Anja, je zal wat impulsen en prikkels aanvoelen en ontvangen voor het maken van een zegel”.

Wij zijn niet meer verrast door dit soort uitnodigingen en vragen, maar heeft nog wel te doen met verwonderen op een fijne manier.

Zo was de communicatie en stapten we in een meer wakker leven van die dag.

 

29 December 2019

Op deze Zondag, Samuel met het navolgende contact.

Samuel: Een goedemorgen, liefde en zegeningen.

Wij: Insgelijks. Samuel, wij willen graag beginnen met een klein intro over onze ervaringen, over de speciale Lichtinvloeden, de werkingen, dat zij ons werkelijk raken.
Wij zien en voelen het meer aan dan eraan toe te geven. (Glimlach) In combinatie met andere energieën en omstandigheden.

Maar deze Lichtfrequenties zijn zo speciaal, de kracht, de intentie, de Goddelijkheid maken ons werkelijk weer meer gereed voor meer vertrouwen en geloof. Het is aan het veranderen!
En het zo specifieke van in de rondte gaan, de types van wervelingen, het betreft alles en iedereen.

Wij zitten hier op een bepaalde plek in de woonkamer met mooi zicht en invloeden van buitenaf, een speciale plek en wetende, realiserend, wij hebben een doel daar/hier en het maakt dat onze harten anders gaan werken, kloppen en heeft invloed op ons innerlijk.
Wij zijn Eén en wij zijn er zeker van dat vele van onze mensheidsfamilie dit ook hebben en het voelt goed, dank u wel Schepper voor dat en oh ja, zo heel erg nodig.

 
Samuel: Dank aan jullie beiden. Nu zullen we beginnen met de lijst van de woorden die ieder van jullie hebben overdacht.

Wij: Wij zijn er klaar voor en willen graag leren waar het voor is.
Samuel: De vraag is om ieder om de beurt een woord(en) te geven, bij voorkeur één, maar als het er twee zijn, dat is prima, en ik wil aan Michael vragen om te beginnen. Wij: Juist!

Eerste: Draai(en)

Tweede: Favoriet

Derde: Hoogste Grond

Vierde: Hoe veel

Vijfde: Lus

Zesde: Trek(ken)

Zevende: Catatonisch

Achtste: Globe

Negende: Krachtster

Tiende: Ontbladeren (hier enige uitleg bij, deze komt van Anja en zij bleef het woord herhalen, ik bedoel dit woord)

Elfde: Kruising/Verbindingspunt

Twaalfde: Resultaat

 

Samuel: Dank jullie wel, nogmaals. Dit is het voor vandaag. We gaan het wat Universele terugkoppeling geven en komende Zondag gaan we ermee continueren. Liefde van mij en ons.

Wij: Liefde van ons voor al van jullie en iedereen en overal.

 

5 Januari 2020

Continuatie.

Samuel: Goedemorgen geliefden, liefde en zegeningen. Wij: Insgelijks.

Samuel: Ik heb wat gasten voor dit gebeuren uit onze grote familie.

Wij: Wij hebben gemerkt dat je niet alleen bent, om uit te leggen, wij weten dat jij, wij, zijn nooit alleen, maar wel voor nu als front persoon voor de channeling.
Mogen wij vragen wie de gasten zijn?

Samuel: Zeker. Zij hebben de voorkeur voor geen namen, maar zij zijn onze broeders en zusters, bewaarders, onderhouders van de kosmische bibliotheken, ze leven en ondersteunen op zekere dimensionale niveaus en ze zijn heel vreugdevol, ze houden van het geheel en houden ervan erbij te zijn en te ondersteunen, eigenlijk hebben ze dat al gedaan.

Wij: Welkom allemaal, wij houden ook van jullie en wij zijn blij om te beginnen.

Samuel: We behandelen het in de gegeven volgorde.

 

Keer: Een keer heeft een oorzaak nodig om te bewegen, om verder te gaan.

Dit kan zijn om een as, om een rotatie te geven, een roering. Het heeft een oorzaak nodig om te gaan, een richtpunt, een kijk, bij voorbeeld naar een andere richting, voor in een andere richting, een andere standpunt, om te uiten, het uit te drukken, om te keren, kan in een tegengestelde richting, te vernieuwen, te verversen, om te sturen en te ontvangen, om te veranderen van vorm, gedaante, natuur, conditie, staat van zijn, positie, dimensie, niveau, attitude, kleuren, tonen, punt(en), Licht. Om een ander doel, oogmerk, object, mikpunt, strekking, betekenis enzovoort, toe te passen, te bestemmen voor, te dienen (of alle drie tezamen).

Het veroorzaken om te worden….een andere keer. Voor alle TRANS, wat betekent het keren, veranderen naar een andere staat of plek. Of gewoon de ronde nog een keer te herhalen, maar er is altijd een verschil, kan heel minimaal zijn hoe dan ook of wat dan ook, in/met materie ook in de meest dichte materie of dichtheid of de andere kant hiervan, de meest verfijnde substantie. Er is altijd effect, resultaat, om kansen voor keuzes te creëren, om te verkennen en te ervaren van de Schepping.

 

Favoriet: heeft te maken met begunstiging, een zekere vorm van affectie, goedkeuring, aantrekking, ik voel me goed met, welwillendheid, prefereren, hooggaand geliefd.

 

Hoogste Grond:

Hoogste, het meest HOOG is THUIS. Er zijn liedjes, literaire werken over Hogere Grond.
Hier gaat hoger over nivellering, dat is een verhoging, er zijn verhogingen, stijgende lijnen naar Hoger.

Grond: Oppervlak van elke vorm, staat van de materie (vorm van dichtheid) op Aarde of als in Hoger of het Hoogste. Heel fundamenteel bedoeld.

Jullie, als mensen zouden wellicht het woord regio, stuk land, landgoed, basis of fundatie verkiezen of substratum.

Verander het punt van de visie van het woord: het keert naar origine, reden, motief, oorzaak, om grondig de elementaire principes te instrueren.

! Het betekent niet dat de mooie Aarde de laagste grond is, het heeft te maken met de hoogte van waar of wat van de Creatie het in is!

 

Hoe veel:

Hoe, op welke wijze of manier. De middelen, omvang, mate, graad, proportie, conditie, naam, nummer, gebeurtenis, het te zijn en te doen.

Veel: inhoud, talrijk, een groot aantal, menigte, meerderheid.

 

Lus: Kosmisch – Er is een keer en een keerpunt, het vouwt, kan verdubbelen.
Manoeuvre van energie, vibratielijn, koers of reis van een planeet of ieder ander hemellichaam dat is gecreëerd om te bewegen.

Op Aarde, meer geaard zijn er ook lussen, in circuits van transport, breiwerk, naaiwerk, weefwerk, het gebruik van allerlei knoopmateriaal, als bijvoorbeeld touw en andere fabricaten, producten die een lus kunnen maken. Zelfs het menselijke lichaam. En laten we niet vergeten de Boemerang te noemen. Zoals voor op Aarde als een vorm van gedenkschrift aan de lussen in de Veelheid van de Grond Grootsheid.

De Grote Bron is een lus en ook het Leven zelf.

 

Trek(ken): Er is een werkwoord en een zelfstandig naamwoord, een object woord.
Het meest belangrijke aangaande het werkwoord is het uitoefenen, beoefenen van de attractie van magnetisme en de actie van de ademhaling, waar een zekere spanning aanwezig is en met zich meebrengt, dus spannen is erbij betrokken en de zwaartekracht. Ander woorden ervoor zijn slepen, voortbewegen, komen, gaan, (in)halen, putten. Het wordt ook bedoeld voor allerlei dingen die men kan tekenen. Het gaat over bewegen, voor sommige is er een zelfstandig naamwoord mee verbonden.

Sommige beweegacties hebben te maken met een zekere beweging of kracht, kan in combinatie zijn met spanning, stretch, strekking.

Sommige hebben te maken met overbrengen van overtuiging of vragen van aandacht.
En voor sommige is het aantrekkelijk, de trekking van loterijen van allerlei aard en het impliceert andere geld(trans)acties.

 

Catatonisch: Gr.- Tonos, L. – Tonus.

Zich uitstrekken van, met spanning in bepaalde gradaties en condities.

De uitdrukking wordt gebruikt in de geneeskunde.

Muziek: De hele toonsoort, modus. Algemene indicatie voor tonen en de stadia van de tonen.

 

Globe: bal, sfeer, rond of sferisch lichaam, voertuig, hemelse lichamen,

Alles van een bolvormige of bijna bolvormige gedaante, een orb geboren als een embleem (een symbolisch figuur) van soevereiniteit. Aarde.

 

Krachtster:

Kracht (verklaring als Hogere/Hoogste Grond); een mogelijkheid om te doen of te handelen, het kan zijn op diverse niveaus en gemoedstoestanden, vormen van bewustzijn.
Een potentiele capaciteit gerelateerd aan sterkte, kracht, mogelijkheid, het is betrokken bij elektriciteit.

Ster: Hemels wezen met wat mensen een lichaam noemen op een vast punt of een beweeglijk punt, een keerpunt. Sommige ver af, andere dichterbij.

Prachtige creaties waar jullie vanaf Aarde naar kunnen kijken met jullie fysieke ogen zoals het op die manier als dichtstbijzijnde kan zijn voor wat het zijn. In de loop der tijd zijn er hulpmiddelen gecreëerd die het dichterbij trekken.

En het woord als combinatie: voor wat er verder is dan de sterren.

 

Ontbladeren: ontdoen van blaadjes, bladeren.

Het is een natuurlijk proces op planeet Aarde via diverse omstandigheden, de meest algemeen bekend vindt plaats in de herfst en met het voltooien van bloei. Seizoen processen.

Wij hebben Anja gevraagd haar vasthoudendheid aan het woord uit te leggen.

Anja: Het heeft te maken met het innerlijk zien van een boom, imaginatie als een symbool, een gespiegelde boom, met water erbij betrokken als spiegel, met veel bladeren die zichtbaarheid verhinderen.

Dus één voor één en soms met een paar tegelijk, kwamen de bladeren eraf en kon ik meer zien van wat er zichtbaar kan zijn, erachter zeg maar. En ook in de gespiegelde versie.
Voor mij betekent dit niets kan er meer verborgen worden of niet langer meer. En de ware basis staat daar op ware hoogte, de stam en takken. Het voelde als een door God bedoeld iets.

 

Kruising/Verbindingspunt

We beginnen met verbindingspunt. De handeling van bij elkaar komen of de staat van zijn om te verenigen. Het is een combinatie, er is een punt of plek van vereniging, een verbond.
Bij voorbeeld ook in het menselijke lichaam, er zijn diverse gewrichten, zichtbare en onzichtbare wezensdelen, verbindingen in omlopen van bloed, lymfe, lichaamsvocht, meridianen, elementen en de omgevende energieën. Ontmoetingsplaats(en).

 

Kruising, dat komt van kruis. Een andere ontmoetingsplaats. Leven.

Met een midden gebeuren. Tussen …… Het over elkaar liggen van, creëerde het kruis.
Men kan zeggen, men kruist over iets, laten we dit aan de positieve kant plaatsen en in het bestaan van dualiteit is het tegenovergestelde, dwarsbomen. Maar kruisen zijn er door verschillende niveaus van de dimensies en het kruisen vindt daardoor plaats op diverse niveaus. Vervolgens zien wij het onder ogen als het symbool van het Christendom.
Degene als Ene die naar de Aarde kwam en die het gebeuren op Gogoltha heeft ondergaan.
De Zoon van God en hij overwon de wereld door middel van de Hoogste Betekenis.
En over het kruisen van de materie, de betrokken substanties (natuurlijk van alle energieën).

De Verlosser. Hij is gekomen en heeft het gedaan. En laten wij het nu uitleggen vanaf het begin van de jaartellingen, waar jullie op Aarde weer begonnen te tellen met 0 en de boog tot aan 2000 en toen verder naar 2020 (het is een grote sprong) als getallen en de betrokken energieën, het is heel mooi. De twee vertegenwoordigt ook een nieuw hoofdstuk en nul verbergt mysteries. Misschien vragen jullie je nu af, zij (wij, Samuel en de gasten) dwalen een beetje af, maar er is balans in, dat is belangrijk, het vertegenwoordigt het kruis, voor het volgende hoofdstuk. Het heeft mede te maken met een prachtig teken van de Zodiac, een vaste constellatie ‘Crux’, het Zuiderkruis. Het is heel dichtbij Centaurus en het zal meer gezien gaan worden op de Noordelijke kant door al het keren, het trekken en de kruisingen.
De ‘Crux’ is aan het terugkeren naar zijn ware bedoeling en betekenis en zal op deze manier weer bijdragen in de ware glorie.

Resultaat: effect, consequentie, uitkomst, emissie, uitvloeiing, slotsom.

 

Samuel: Eerst dank aan de gasten van de grote familie voor jullie hulp.

Wij: Ja, dank jullie wel en ook jij Samuel. Maar Samuel, er is een vraag, is er een afbeelding van de kosmische bibliotheek waar we mee te maken hebben, wij begrijpen dat het op diverse niveaus is?

 
Samuel: Kijk naar het zegel. Wij: Het is een grond, is het niet?
Samuel: Ja. Het is om erin te duiken, als zwemmen voor, naar verder dan.

Wij: Ooh, het wordt op die manier bedoeld. Pauze.

Het is met een soort van tiktak. Binnenin, bij jezelf, kan je een soort van herhalend geluid horen, het is zachtjes, het is als momenten zijn gemerkt.

Samuel: Nu een volgend verzoek. Wat is jullie samenvatting van deze WOORDEN en de woorden die gegeven zijn als betekenis?

 
Volgende PAUZE.

Gebruikmakend van de Pauze: Anja over het maken van het zegel.

Deze uitleg is al eerder door mij verwoord dan de channeling van 5 januari.

Ik ben begonnen op de 2e dag in het nieuwe jaar en het kostte mij een week, iedere dag diverse uren. Ik werd heen en weer geslingerd door de impulsen, maten, vormen, het model, kleuren en materiaal.

Gedwongen tot geduld door het lijmen van de kleine goud glitters van glasmateriaal, door het schilderen van de kleine veldjes van de cirkel in de buitenrand. Door de twintig, zeg maar ballen als een soort zonnen erin te passen, in het binnenste van de cirkel en ze te kleuren en het laatste was het invullen van het middenin, impulsen duiden aan, het is bedoeld om een soort van diepte erin te maken. Na al die uren voor het maken van dit zegel, dit was het meest dichtbij waar ik capabel voor was om te doen hier in het nu. En dan nog de digitale foto, dat is altijd iets.

 

Onze samenvatting: Leven blijkt niet zonder keren te zijn met verschillende mogelijkheden en bedoelingen. De Schepping is werkelijk bedoeld als ervaringen om te delen.

Favoriet is voor ons aan de kant van liefde. Hoogste Grond en zelfs Hogere Grond voelen aan als werkelijk zuivere solide, de Hogere Doelen vertegenwoordigend, we geloven dat er meer dan één is, ergens is deze Grond nodig als basis.

Hoe, wij blijven ons afvragen over hoe, ook omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
Wij realiseren ons dat wij hier op Aarde zijn met zo veel omdat het nodig is voor een zekere meerderheid.
Lus, gewoon zo maar, zijn we van dat woord gaan houden en op de een of andere manier kunnen dingen, die nodig zijn om te worden gedaan, gedaan worden in/met een snelle lus.

En als we het woord trek(ken) overwegen, worden we een soort van moe, het voelt alsof het vertegenwoordigt, talloze pogingen, acties, daden en heel veel werk. Misschien is daarvoor wel het woord daarna Catatonisch, omdat deze spanning en stretch echt nodig lijkt te zijn, voor een soort van bevrijding, loslaten en een scala van verbindingen welke te maken hebben met tonen, geluiden, klanken van de Hoogste Grond. Het lijkt dat niets leeft zonder enige vorm of noot van muziek.

Globe. Anja. Ik spreek nu voor mijzelf, ik heb altijd van orbs gehouden, ballen, bollen en doe dat nog steeds. Michael, als een planeet, als planeten lijken het magische ballen.

Wij houden ontzettend veel van de sterren, allemaal, wij houden ervan om eronder te lopen en ervoor naar boven te kijken en zelfs met ze te spreken.

En ergens weten we en herinneren ons af en toe een beetje van wat erachter is, het is absoluut verbazingwekkend prachtig.

Voor de bladeren te vallen, wij geven er de voorkeur aan, dat het gedaan kan worden met deze verbeeldde boom, omdat al te veel bomen hebben geleden op de planeet en nog steeds lijden.

We zijn ook erg onder de indruk van de uitleg over de verbindingen en met name het kruis.
Het is alsof er een enorme Goddelijke stroming vol kracht mee is verbonden en een heel belangrijk ontmoetingspunt, begeleid door een heel erg mooi Licht. Het geeft ons ook de gedachte dat onthullingen te doen hebben met de sterren, het systeem van de vaste sterren en magnetisme als trek, het trekken speelt een heel belangrijke rol.

De uitkomst heeft te maken met de mensheid en de missies en het dienende aspect in de levensduren op de Aarde, het heeft te maken met de realisatie dat er beantwoording is, interacties met onvoorwaardelijke Liefde en wij zijn Eén.

Dit is onze primaire samenvatting, wij veronderstellen dat er een tweede of zelfs meer kunnen volgen.

 

Samuel: Dank aan jullie. En ook erkentelijke dank van de gastfamilie.

Wij hebben gevraagd of dit op het internet kan worden geplaats, dat mensen worden uitgenodigd om te lezen. Wanneer jij één van de lezers bent die zover is gekomen, wil ik je graag uitnodigen om jouw eigen samenvatting te maken en dit bericht als een gegeven, gift, enige tijd bij je te willen houden, zoals lang als nodig. Wij zijn jouw luisteraar, ons allemaal in het Universum, zelfs als je fluistert, of met weinig woorden als een antwoord of met een heleboel. En we luisteren ook naar jouw afvragen, ik ben benieuwd naar. Wij kijken er heel erg naar uit om te luisteren, het draagt allemaal bij. En als er een antwoord nodig is of meer dan één, vertrouw en geloof, het komt en op de juiste tijd.

 
Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

Met Liefde en Dankbaarheid voor Al van ons en dank voor dit.

 
Geplaatst op website: 14 Januari 2020
Voor website bewerkt door: Anja

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie