Aquarius Kennismaking in een Ander Mooi Kleed

METATRON en MICHAEL Aartsengelen

Maandag, 27 Januari 2020 – Anja Tjelpa

 

Aquarius Kennismaking in een Ander Mooi Kleed

Welkom met een liefdevolle groet vanuit het hart van Ons wezen!

 

Een aantal verhalen beginnen met, Er was eens, als verleden tijd.

Wij beginnen heel graag deze communicatie in de tegenwoordige tijd,

Er is eens …..

In de lus, het circuit van ecliptica in de Hemelen IS aan het ingaan en het zal daar zijn voor nogal een lange tegenwoordige periode, Aquarius, het elfde teken van de Zodiak. Het is aan het gebeuren met een voorname, zachte maar imposante beweging in momenten en ook met geweldige begeleiding van de Maan tussen en onder de Sterren en Planeten in dit deel van het Universum.

Nu, in deze laatste dagen van Januari 2020, de maandenergie betredend betrokken bij een jaar als op Aarde. Dit teken van de Zodiak met wassende Maan. Een Maan empowered, het betekent met macht en speciale kracht van de Sterkte van de Grote Bron via een straal welke de Maan Zee oplicht en opheldert en met zuivere natuurlijke uitvoering van de handhaving van Aquarius, de Gever van Water, een teken met meer dan 100 sterren.

Aquarius, met waterkan, gieter (met alle respect) om sprankelend Natuurlijk Bronwater uit te schenken via de openingen als een groot geschenk voor Al wat dorstig is op planeet Aarde.

 

Wij moeten aan jullie uitleggen, dat Water dat komt van zulk een Hoge Prachtige Sterren Waterkan, dat met de koers van het Water naar Aarde het mede deelt met wat de verstuivende Stralen ontmoeten in het Universum.

En wij hebben wel enkele verwachtingen, geliefden in menselijke belichamingen, dat jullie wel benieuwd zullen zijn naar de vernieuwing van het kleed.

 

Zo, wij vervolgen graag deze ‘er is eens’ historie op metaforische wijze.

Schepper maakte Creatie en Creatie maakte (en doet nog steeds) vele creaturen en sommige van deze creaturen, twaalf, werden de symbolische schepselen voor de Zodiak. Ook, Aquarius, uitgedrukt in Sterren Taal.

En, ook als een evenbeeld van de Schepper, zoals met mensen.

Vertegenwoordigend, en nogmaals ook, het Element Lucht, maar met een distributiefunctie van het Element Water, met Licht en Liefde.

Lucht en Water in relatie met elkaar als waterdamp.

In dit niet een prachtige en wijze manier voor het reizen, begeleiden en vergezellen (als een deel) voor de reizen van de Goddelijke Zielen, voor Allen met een Ziel en wat is met een andere Spirit.

 

Het volgende gaat over het maken, doen van de innerlijke kennismaking.

Wij hebben Anja als channel uitgenodigd, deze ochtend, heel vroeg.

Zij werd een soort wakker maar nog in een bepaalde staat, om te komen naar een ontmoetingsplaats in Hogere Gronden, om ons Metatron en Michael te ontmoeten. Zij nam het aan, met behulp van haar Hogere Zelf en gidsen.

Dat is aanpassen aan Hogere Niveaus en wij hebben ook aanpassing gedaan, het komt van verschillende kanten.

Daar waren wij, Wezens aan het zijn, sprankelend, stromend in Hoger Leven met de betrokken energieën en kleden, gewaden dragend.

Onze van lichtere stoffen en Anja’s met een ietsje meer van Aarde.

Dat laatste betekent wanneer je het ziet, dat het zwaarder en langzamer is.

Gewaden zijn gevuld met het Wezen wat het vertegenwoordigt, als een lichaam, een vorm, met een soort reflecterende foto, met individuele Zielster van het Goddelijke Kind. Bijvoorbeeld wij als Aartsengelen reflecteren in dit soort situaties zo licht als vlinders maar om ons meer begrijpelijk te laten overkomen, is het beeld, de foto met een type van engelen, zoals jullie ze in jullie waarheid uitbeelden op Aarde.
Ter verduidelijking dat is een optie.

 

Er vond wat voorbereidende conversatie plaats en wij spraken tegen haar over een introductie die daar zou gaan plaatsvinden. Alles verliep tot dusver goed. Dus wij creëerden wat bestaan voor de introductie daar, voor jullie te begrijpen als ruimte om te betreden, om te zijn.

Anja heeft ons toestemming gegeven om het met haar woorden/ervaring te vertellen.

 

In deze mooie, licht plek, stapten Aarstengel Metatron en Michael ieder naar een kant en toen verscheen er een Wezen.

Lang, veel langer dan de Aartsengelen. Het was als, ooh wat is dit, niet onvriendelijk maar….? Wat is dat?
Ik vraag, “is dit zo bedoeld?”

Zij verwachtten dit en toen voelde ik dat het zich vestigde, keurig en aardig, zodat het door kon gaan.
Ik ontmoette een lang Wezen, mooi van postuur, met een mannelijke indruk, als mensen, maar niet gedetailleerd, maar het postuur gevuld of gemaakt van een soort stromend Licht, zoals de aderen in menselijke lichamen. Hoofd, armen, benen, romp en trouwens niet met ogen en zo.
En van de meest mooie kleur blauw die ik ooit heb gezien.

Schijnend en stevig stromend, dat geeft tinten van dat soort blauw.

Des te meer het HET werd, groeide het in lieflijkheid en vriendelijkheid.

Iets heel goed vertegenwoordigend, speciaal. Als start kon ik enkel maar kijken, ervan bewust worden, dat duurde even. En dan voelde het aan, het werd welbewust, daar is een klik die je met elkaar maakt en toen begon de conversatie. De woorden die deze conversatie vertegenwoordigen zullen later in het bericht volgen. Nu zullen beide Aartsengelen uitleggen, met hun woorden waar dit over gaat.
En ja, alles was geweldig en goed en ik had een veilige terugkeer en werd wakker met een ander soort van vervulling.

 

Aartsengelen Metatron en Michael:

Voor ieder die dit ontmoet, dit mooie, liefdevolle Creatuur (met alle respect)
vertegenwoordigt op deze wijze, Aquarius.

Evenbeeld vanuit de Schepper voor Zijn Wezen, op deze wijze liefde tonend, licht en elementen voor dit Zodiak teken, met wat andere componenten, voor latere uitleg. Het is zo dat Aquarius dit nog niet zo veel ‘dagelijks’ doet en heeft geoefend anderszins, voor wat hij gaat doen.

Zo, is dit de uitleg van één van de starts met nieuw kleed.

Het is bedoeld als een start voor velen van jullie, wij bedoelen zoveel mogelijk.
Via de innerlijke wereld, dat is de plaats van ontmoeting.

Wij kunnen voorstellen dat jullie assistentie zouden willen en dat kunnen jullie aan Ons vragen, velen zijn beschikbaar, tevens jullie Hogere Zelf, gidsen, Hogere fragmenten, zelfs jullie Ziel of combinaties.

Wij geven jullie graag nog wat advies. Roep of noem drie keer de betreffende naam, namen in gedachten of hardop. Schakel de innerlijke babbelbox uit en gedachtestroom box en manier van gewoonte om te denken.

Bij spreekwijze, houd het ego onder de duim, desnoods twee.

Dat creëert bestaan, bereik voor het ondernemen met meer gewaarworden in bewustzijn, voor ontmoetingen. Als het wordt gewenst, uiteraard.

Het zou ook kunnen worden gezien, ondervonden als een koers naar de waarheid voor jou, voor jullie.

Het is van belang voor wat er al aan het komen is en blijft komen.

Zoals al gezegd, voor nogal een lange tegenwoordige periode.

Het is tevens, een kwestie van en voor jullie, neem de tijd ervoor.

Het is daar op het pad voor de juiste tijd en de juiste plaats, voor ieder van jullie.
En de Gever van Water is eigenlijk een Wezen met vele kleuren, dit Blauw met wat tinten en zo, zijn een begin, het komt van achter het Licht.

Wij beschouwen dit als iets om maar uit te kijken en om te doen, om ermee te zijn!

 

VAN AQUARIUS in WOORDEN:

Water is een mooie, liefdevolle Creatie.

Kijk naar al de vormen ervan op Aarde, overal en ergens.

Ik ben verheugd om de Gever van water te zijn voor dit deel van de evolutie.

Kijk naar de hoeders van Water op Aarde, de Walvisachtige!

Luister je ooit wel eens naar Water?

Voor altijd wat mogelijk is en er zijn verschillende manieren.

En wanneer je enkel kan kijken en niet luisteren, het vertegenwoordigt de Stilte van Liefde, of het is volgens beiden.

HET vertegenwoordigt zeker verrukking en ondersteunt de stroming van emoties, nu met de verschuiving en andere mooie kleed, omhoog!

En wat en hoe met de Kus van Water?

Het komt via Mij naar Jou, Jullie!

En wat en hoe het gevoel en het zijn met deze Overvloed van Liefde?

Om te dansen met regendruppels en om dauwdruppels te koesteren?

En om hierin te zien een soort van vertegenwoordiging van de innerlijke wereld?

En om melodieën te horen als nooit tevoren!

En om te beginnen te schijnen in Water, om te beginnen te schijnen met alle soorten van golven, waterbewegingen?

Al komend van Water en Lucht!

Wat over al deze mooie innerlijke momenten en bewegingen die je naar buiten wil brengen, in het buiten wil brengen voor de wereld op Nieuwe Aarde? Voor dat soort van waarneming?

Ik veronderstel dat je niet zonder het zou willen doen en wilt zingen en meeleven, de hele tegenwoordige tijd lang?

Om te gaan naar de bovenverdieping van het Binnen, om Mij en Mijn constellatie te ontmoeten en te zien, om ermee, erbij te zijn?

Reikend naar en jullie hart wil ZIJN, want het is liefde en wil ZIJN.

Heilige liefde van een plaats van de Sterren om te delen.

Woonsteden delen – Nieuwe Aarde – Liefde – Vrede.

Al de mensen delend met de Overvloed van Aquarius?

Kunnen jullie de wijsjes van het Water ervoor horen?

Met het fluiten en tevoorschijn toveren door de Lucht?

Begrijpen jullie hoeveel liefde er is voor jullie op Aarde?

Het komt gratis vanuit een soort van schuilplaats.

Spreek mijn naam uit als hulp.

Dit is voor de Altijd!

 

Omhelzing van Mij Aquarius, de Gever!

Het is draagbaar en energie efficiënt!

Om het allemaal blijer te maken!

Ik kijk uit naar jullie knuffels, omhelzingen, het is gratis!

En welkom, Hou ervan om jou, jullie te ontmoeten! (Weer)

 

Aartsengelen Metatron en Michael:

We voegen alleen toe, we sluiten ons hierbij aan met dezelfde bedoelingen!

Zijn we niet hier en daar om te BEWIJZEN dat het kan worden gedaan!

En om Creatie te verenigen!

LIEFDE en Amen.

 

Ontvangen: Maandag 27 Januari 2020.
Geplaatst op de website: 28 Januari 2020.
Voor website bewerkt door Anja.

En met:

Dank, zo veel dank, zo veel als liefde overal is!

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie