Instrumentarium

 INSTRUMENTARIUM

 Channeling via Anja Tjelpa – 23 Februari 2020

 Inhoud: channeling, postscriptum Aartsengel Michael, gedicht van Anja

 

Vader Aarde:

Hallo lieve Kinderen van de Aarde! Liefde van mij voor jullie!

Wonderbaarlijk, wonderbaarlijk, wonderbaarlijk wat er allemaal met deze Planeet aan het gebeuren is.

Als eerste, waar ik jullie heel graag voor wil eren is het platform, een soort van constructie voor de momenten wanneer jullie omhoog springen naar het Hogere en zo veel zijn dit aan het doen en zo veel vaker, in groten getale.

Wij, Degenen van Binnenaarde zijn ons gewaar van iedere sprong of stap die jullie doen naar dat meer hogere platform en jullie vallen er minder vaak vanaf terug naar het Lagere. Al de welwillende pogingen, acties en reacties zijn van optillende aard of dat wil zeggen ze maken de Planeet ook aan het sprongetjes maken. Ik veronderstel dat jullie je kunnen voorstellen hoe enorm dit bijdraagt aan de betekenis van het Evenement.

Jullie zintuigen zijn in veranderende condities en ik weet zeker dat een aantal van jullie kunnen ‘voelen’ met de plus zintuigen of teruggekeerde, herstelde zintuigen, dat jullie kunnen ‘voelen’ dit prettige, veerkrachtige bewegen, moment na moment. Wij zijn op de vervolgroute van de Er Tussenin Periode.

De reactie van het Universum is ook ontzagwekkend wonderbaarlijk, vooral de Boog van Aartsengelen en hun Dames. Ik heb eerder over een boog gesproken, zij zijn meer gezamenlijk geworden, overstraald met Christus Licht, ook heel helder.

Op een manier consumeren zij jullie Liefde, Vreugde en welwillendheid voor vrede en verandering, als rijpe appels van een oeroude boom.

Begrijp alstublieft hoe Men, Eén, kan grootbrengen, hooghouden, voeden en verzorgen.

 

En al die letters, lettertekens, zinnen, frases, op mensen manier in lager begrijpen (M.R.), met al die soorten talen op deze Planeet.
Ik moest er weer aan wennen, ik moest zelfs wennen aan de manieren van denken. Dus, ik als de Vaderhelft van deze mooie Planeet had te doen, doe het nog, het aanpassen. Ik word heel blij van jullie verbeterende gebruik van Hogere communicatiemogelijkheden. Dat is zo prachtig en liefdevol hoe JULLIE je aanpassen in de terugkeer aan geluid, klank, kleuren, licht en ware oeroude gebruiken. Dat doet de magie van de Planeet weer werken en veel, veel beter. Het begon ons, van Binnenaarde, weer te laten zingen, meer verenigd, weer het Lied, het is een oeroude melodie, De Schepping van de Aarde Wereld.
We zijn begonnen met neuriën. Ja! Jullie, onze Planeet is aan het zingen, is weer in melodie.

Moeder kan niet ophouden met neuriën, geheiligd neuriën, de Logica van de Chaos beïnvloedend.
De show van Oorzaak en Gevolg. Het scherm aanpassend, eerst met dit deel van het Universum en op de vervolgroute te verbinden met anderen.

En de andere Natuurrijken zijn ook aan het ontwaken, meer en meer, zich herinnerend oeroude invloeden, bases en ook meer gewaar van het reinigen dat wordt gedaan, aanvoelend dat fragment na fragment, na fragment uit het illusionaire stapt, geschoond naar onbedorven Ware Naturen.

 

Vader Aarde tot Aartsengel Michael: Wil je het nu overnemen?

Aartsengel Michael: Alstublieft?

Vader Aarde: Kom zo nog terug, we doen samen het slot, zo mooi om aan te sluiten bij deze Boog en vooral met deze mooie de Zon vertegenwoordigende Aartsengel Michael, jouw beurt Michael.

 

Aartsengel Michael

Geliefden, laat mij beginnen met deze Planeet Aarde zo geliefde Planeetouders, om ze met liefde te eren, om te worden en te zijn zoals Hogere Ouderen, om deze missie te vervullen en om het op hun schouders te nemen met verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en creativiteit met alles wat er aan het gebeuren is op deze speciale Planeet!

Want zij zijn door een gecompliceerde initiatie en onderwijs/ontwikkeling gegaan vanuit en door het Hoogste om te Zijn zoals zij Nu zijn.

Uw wordt liefdevol geprezen!

 

Het tweede onderwerp is over, waar we allemaal mee worstelen, is om de strijd, strijdperken te hebben en jullie Geliefden in Menselijk Vorm, jullie doen, zijn aan het doen, een grote taak en deel, hier met al het bezige gedoe op de Aarde. Alstublieft herinner GEZAMENLIJK!

Wij zijn jullie ondersteunende leden van de Eenheid Familie.

Hoewel wij weten dat iemand verschillende type van strijd kan ondervinden op Aarde, ook met familieleden en relaties en jullie Zelf, naast een paar anderen (cyber, virus, Ego, massa, media) en het ploegen en werken op en met de velden op Aarde, gevuld met zaaiwerk door de Mensheid (M.R.), negatieve, illusionaire zaaiproducten, resultaten.

Ik vraag aan jullie; maakt dit niet dat jullie je voelen als GOED AAN HET DOEN ZIJNDE Boeren of Herders of Werkmannen/vrouwen?

Jullie hebben gekregen en meegenomen jullie Instrumentarium!

Herinner alstublieft jullie Goddelijke Codes, ook in de cellen van jullie Menselijke Vorm.
Wij kunnen zien en ik kan zeker zeggen, zij horen de oproep tot ontwaken (muziek). Zij, de cellen, hebben de oren om te luisteren. Jullie kunnen beginnen aan te voelen als deel van jullie doen, om ze te doen laten weerklinken, fijn, heel fijntjes, als tedere belletjes, het is aanpaswerk. Ik ga vermelden, één van de aanpassingen, zoiets als wat Vader Aarde te doen had en nog doet en Moeder Aarde die weer neuriet.

Deze Hoge Ouderen die het tonen!

 

Laten we naar een ander standpunt gaan. De Planeetouders zijn al in een ander Licht, deze Hart Cel Kern is in het Binnen van de Planeet en zij gebruiken het Instrumentarium.

En wanneer zij ‘kijken’, met alle Liefde vanuit het hart en zij kunnen dit en zo ook de geliefden van Binnenaarde, naar wat is aan de oppervlakte van de Planeet, naar wat toont de spiegel nu?

Eén ding is zeker, het verschilt van dag tot dag, of van moment tot moment.

Om te assisteren om te realiseren, stel jullie voor, kennen jullie deze disco glitter ballen met de stukjes spiegel aan de buitenkant?

Draai het om. Het heeft dan facetten op deze wijze maar vermengen met elkaar, gaan in elkaar over, er zijn geen frames of grenzen, het reflecteert de Eenheid Populatie van al de Rijken als een geheel.

En dat spreekt, of vertelt of laat zien met een bepaald taalgebruik, de condities.
Wij spreken over een Globaal Overzicht. Bij voorbeeld, wij als Aartsengelen, zijn in staat om dat ook te doen en jullie hebben ook deze mogelijkheid, dit stuk werktuig in jullie Instrumentarium.

Om Moeder en Vader Aarde en degenen van Binnenaarde als voorbeeld te gebruiken, op een manier kunnen zij uitvoeren, kunnen ze een bepaald soort controle (check up) doen, ieder moment.
Om het heel duidelijk en eenvoudig te zeggen, leidt dit tot hun manier van denkwerk en het doen en hun niveau en tot doen wat er nodig is om gedaan te worden.

Hier volgt mijn voorstel, om ook meer bewust te worden van jullie Instrumentarium.
Doe jullie persoonlijke check up en mogelijk als wereld in geheel of gedeeltelijk, zoals het is in het Nu van de Aarde.

De spiegel van de Glitterbal is ook van en voor jullie.

Om bij jullie Zelf te beginnen is eigenlijk een moeten, ‘ken uw zelve’ is een erg waar iets.
Controleer de reacties, ook degenen die zich herhaaldelijk aandienen op of door wat voor omstandigheden dan ook en de condities dito. Zo doende zullen er punten van vergeving of om te vergeven ontstaan.

Dus, doe ook de check up van degenen die jullie omgeven, omdat, en dat is zeker waar, zij hebben hun eigen overtuigingen en hun stap(pen) op het pad en hun deel van de fragmenten van de Illusionaire Wereld, waar zij nog steeds in geloven en in en met leven. Deel van het Instrumentarium is hier inzetbaar, jullie mogelijkheid om te werken, te doen, helpen en te helen met Licht.
Het eerste wat ik ga noemen is het Violette Vuur, nog niet gekend?

Zoek het alstublieft op, bij voorbeeld in eerdere berichten via mij, het is op het internet, in boeken, You Tube, veel mogelijkheden.

Vanaf Hoog geadviseerd, gebruikt het! Het tweede zijn jullie handen en ook jullie voeten, zij bevatten hoogwaardige energiepunten. Roep mij aan of iedere andere Aartsengel of Lady van de Boog zoals genoemd.

Wij willen, wij zijn in staat te vullen, te activeren met overgebracht Licht, deze punten, tippen in jullie handen/vingers en voeten/tenen of beiden.

Het is Licht van Christus, helend. Al wat jullie doen met aanrakingen, beroeren met de tippen, de hele voet/hand van handen/vingers en voeten/tenen of beiden, dit zal het doordringende werk doen in relatie met de staat van jullie Zijn, van Bewustzijn, welwillendheid, Liefde. Wij zijn ons ervan bewust, omdat wij kijken naar degenen die dit al aan het doen zijn, het is aan activerend, te doen proces, wij spreken over stadia.

Wij benadrukken de zo nodige actieve deelneming voor een spoedige Victorie uitkomst van het Plan voor het Evenement.

Dit is waar al dit verzoeken over gaat, de check up te doen, visie te veranderen op het geheel. Doen.
Wat Leven op Aarde werkelijk betekent en wat van belang is om te doen voor het Hoogste GOED voor allen.

Jullie innerlijke Heiligdom is de plek om te beginnen, om van daaruit te gaan bouwen, vanuit jullie innerlijke Hart Paradijs, wij weten dat het overbodig is om te zeggen, maar DOE het met Liefde, Harmonie, Vrede, oprecht, met loyaliteit en begin dan met uitstralen.

Het kan worden gecombineerd met de Lichtwerk kansen van handen en voeten. Het is geleidelijk aan, maar des te meer van de meesten is het Beste, het zal de Wereld veranderen weer meer, omdat dit al aan het gebeuren is, en al van het wie of wat wordt aangeraakt.

Om nog een ietwat te assisteren, een ander voorbeeld (denkbeeldig), met wat eigenlijk zo heel kostbaar is, kijk naar de waterdruppels op het groen van de Natuur, ze zijn als kleine kostbare orbs als diamanten, gebruik het denkbeeldig om aan ieder moment bij te dragen en voel de perfectie ervan aan.
Het zijn geschenken van Vader/Moeder God maar ook van Moeder/Vader Aarde.
Nog een kans om in te zetten en te gebruiken, vul jullie prachtige Harten met “Ik wil het doen.”
Te willen is Sterk in Kracht, heel magnetisch ook met de radiatie. Zoals al gezegd des te meer van de meesten, dan kan het dit jaar gedaan worden.

Het Instrumentarium bevat mede deze gecodeerde formule.

 

Vader Aarde laten wij een slot weven aan dit bericht.

Vader Aarde en Aartsengel Michael:

Reik naar een Ster en Slinger aan een Ster, jullie verbeelding is zo snel als gedachten, het is Licht (snelheid).
Met één van jullie wonderbaarlijke vingers kunnen jullie tegen een ster duwen (teder), iedere ster, wellicht is oefening nodig, maar de techniek van aanraakschermen is een soort van leer, wij verzekeren jullie dat het vreugdevol is en er zal her tevoorschijn komen muziek, klanken, het wederhoren van de Muziek van de Sferen. Voor herklinken van grote kostbaarheid. De magie zal jullie leiden naar de echte sterren in plaats van naar satellieten en zo.

En het is toegestaan om te oogsten, met zoveel van jullie als jullie in staat zijn en welwillend vanuit jullie liefdevolle harten.

Begin met het oogsten van Gezondheid, Welzijn, Gezondheid en Welzijn met Blijheid, zelfs nog in de bewegende schemering Licht,

om het OP te helderen 👆.

Liefde voor Allen en zegeningen voor jullie ongelooflijke durf en moed!

Vader Aarde en Aartsengel Michael

Postscriptum van Aartsengel Michael, het is al voor invitatie, het eerste gaat over een meditatie en het tweede over een stimulatie voor kunst.

Herhaling van een meditatie om de verbinding sterker te maken met jullie Zelf, Hogere Zelf en Goddelijke Zelf.

Het is in relatie met degene wanneer jullie zijn in jullie Piramide van Diamant Kristal van Licht gevuld met de vijf aanvullende hogere Galactische stralen, die daar door jullie naar toe, beneden, zijn gebracht om het proces van transformatie te vergemakkelijken, een hulp om deze connectie sterker te maken.
Onderstaand is om het nog sterker te maken.

Zoals hierboven vermeld wordt gedaan door visualisatie van de energieën.

Voor de herhaling, laten we het de volgende stap(pen) benoemen, zou ik Michael graag willen voorstellen dit te doen met de verbeelding van de Essentie van wie jij bent, jullie Zijn, om het uit de Menselijke Vorm te lichten en met dit op het pad van Licht te gaan en te verbinden met jullie Goddelijke Zelf.
Deze Essentie Energie is een Totaalenergie, een schitterende, prachtige Energie, volledige projectie.

Het is als nemen van een heel kostbaar bad in het eigen schijnsel en de schittering, de ware Ik Ben.
Zodra jullie dit aanvoelen hebben verkregen en de waarde ervan, en inderdaad het kan wat pogingen nodig hebben, zijn jullie in staat deze krachtige bron te gebruiken voor al jullie pogingen en aanvaarding van jullie Goddelijke nalatenschap en voor gemak en gratie voor jullie positie als mede schepper.

 

Basis is de Piramide van Diamant Kristal van Licht, daarin kunnen jullie plaatsen willekeuring van alles van wat jullie willen creëren, transformeren, in balans brengen. Voel hoe je omhoog beweegt op het pad, het is jullie Essentie, blijf dit in gedachten houden en verbindt met jullie Goddelijke Zelf.

En dan en daar zien jullie een enorme fontein van Goudstof, prachtig sprankelend, dit is de energie van de Twaalfde Straal, het transmuteert en brengt voort het geschenk van Christusbewustzijn van de Vader/Moeder Schepper van dit Universum. Zie jullie zelf in deze fontein wat het brengt stroomt vanuit jullie Goddelijke Zelf tegelijkertijd vanuit jullie Kern van Zijn.

Jullie plaatsen dat ‘iets’ in de Piramide en zien hoe al wat er mee te maken heeft erom heen gaat staan, in een cirkel, dan hoe deze fontein energie via jullie Goddelijke Zelf Essentie, deze heilige, transformerende energie al wat betrokken is doordringt en equilibrium en harmonie brengt of een oplossing hoe te behandelen.

Herinnering: Het moet zijn voor het Hoogste Goed voor Al en in harmonie met de Goddelijke blauwdruk of missie. Geloof en durf. Jullie zullen in staat zijn om jullie Goddelijke geboorterecht te claimen.

Innerlijke attitudes die behulpzaam zijn: de aanwezige vonk (en jes) van hoop, dragen bij aan toenemen. Iedere wens of verlangen voor Liefde, zal het sterker maken. De omvang van de poging doet er niet toe voor de oplossing of wat er dan ook nodig is om te worden opgelost, of om gevonden te worden om te worden opgelost, om Eenheid te bereiken is voor de assistentie en gemak, Om samen te werken geven jullie je niet langer over aan jullie Goddelijke Zelf, maar het maakt dat jullie HET worden.

 

Tweede:

Twee beelden van kunstenaars, er is een link naar de bedoelde beelden.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Jan_Brueghel_-_Krans_van_vruchten_en_bloemen_rond_een_allegorie_op_de_landbouw.jpg

 

https://www.wikiart.org/en/mikalojus-ciurlionis/paradise-1909

 

De ene is van de 16e eeuw en de andere van de 20e eeuw.

De invitatie is een vorm van stimulatie, hoe zal jij, jullie dit nu schilderen, uitbeelden?

Er is verschil in Licht, in Kleur, technologie en materiaal.

Zullen jullie het doen met verbeelding of met materiaal van de Aarde?

Jullie Instrumentarium weet hoe het beeld over te brengen naar het Hogere!

(Glimlach) Bij voorbaat dank jullie wel, Liefde en Creativiteit.

Ik ben Aartsengel Michael

 

 

GEDICHT van ANJA: Nieuw Samen

 
Hunkeren vervult
Werk in de Werk Wereld

 
Maakt hoorbaar
Het Gebaar

 
Met Muziek
Met Kleur
Met Licht
Met Equilibrium
Met Coulance
Met Coulisse

 
Bij toverslag
Nieuw Zicht

 
Door Samen
Amen
 
 
Ontvangen: Zondag 23 Februari 2020.
Geplaatst op de website: 24 Februari 2020.
Voor website bewerkt door Anja en support van Michael.
En met:

Dank, zo veel dank, zo veel als liefde overal is!

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden. Ook voor het gedicht.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie