De Plek van Ontmoeting

ASHTAR en Aartsengel MICHAEL- Zondag 22 Maart 2020.

Jezus Christus – Dinsdagochtend 24 Maart 2020

 
Anja Tjelpa

De Plek van Ontmoeting

Hallo, Saluut, Geliefden, Meesters,

Hier zijn wij nog een keer als duo om woordentaal te gebruiken via telepathie als communicatie.
De woorden die wij hebben gekozen zijn geladen met Licht en Liefde van Al in Eén.

Het begin is om jullie te verstaan te geven dat letters-cijfers-woorden kunnen worden gebruikt voor een bepaalde uitkomst, – wij veronderstellen dat wij jullie er niet aan hoeven te herinneren hoe dat wordt toegepast op de planeet Aarde-, maar onze intentie is voor de Hoogste Uitkomst van GOED voor Allen, wat ook de gehele kosmos betekent, want dat is wat de Aarde heeft gemaakt en al de bewoners.

 

Aartsengel Michael:

Zoals jullie je nu aan het bewust worden zijn is het mutatieproces gearriveerd in een onstuimige stroom van energieën. Impressies blijken multi verspreid te zijn door….. en waargenomen, ingenomen door …., dat behoort tot kiezen, individueel, massaal en aantallen ertussenin. Wanneer jullie dit innemen, waarnemen als middelen om pijn te doen en de angst zijde activeren, dan zal dat het doen. Maar het kan ook als, ik wil het opnieuw in ogenschouw nemen, loslaten, herstructureren, her programmeren en ik wil blij zijn, gebaseerd op de zijde van Liefde en Licht. Liefde en Licht is voeding.

Wij hebben het overzicht van de anamnese, de erfenis van eerder gedrag wat nog van supplementen wordt voorzien door de twee stromen van Licht en Donkerte. Jullie als mensheid zien onder ogen grootse veranderingen, het komt van de innerlijke natuur van alle soorten van gebieden, het is de onjuiste waarde aan het verliezen of loslaten.

 

Kosmische invloeden; enige uitleg met betrekking tot ademhaling en longsysteem.

Al het leven op planeet Aarde volgt het ritme van de cycli van Zon en Maan.

Van de Zon komen twee fases van ademhaling:

Dagelijkse cyclus (ongeveer dag en nacht)

Jaarlijkse cyclus (ongeveer als seizoenen, zomer- en winterwendes)

Van de Maan en planeten met de woorden, de maanopkomst en de maan ondergang, dit heeft een magnetische invloed op al het leven. De posities van de planeten zijn betrokken qua versterkingen, vooral in combinatie met de sterconstellaties van de Zodiac, de zogenaamde vuurtekens.

De inademing verzorgd door de Kosmos levert zuivere zuurstof.

De uitademing door de Aarde regelt het doordringen met koolstof, de ademhaling op Aarde is hiermee verbonden.

Koolstof de drager van al de processen in de natuur die te doen hebben met vormgeving, gestaltegeving.

Men kan dit ook inzien als twee stromen, er is meer bij betrokken, voor nu voor het moment even zo.

Het systeem van de longen is in samenhang met de relatie van de mensheid tot het universele natuurlijke leven. IJzer is de bemiddelaar.

Het is het orgaansysteem voor het uiterlijke (lucht) ritme.

De innerlijke longfuncties worden verricht gelijk kosmische krachten van planten, dit moet echter niet samenkomen, daar is het ritme van de ademhaling voor.

Het longsysteem heeft verschillende functies, een andere functie is het centreren in de mens, van wat weerklank heeft tot/met de vitaliserende zone boven de planeet Aarde.

Het longsysteem is een proteïne-organisme en heeft zeker veel te maken met ontwikkelingen, ook van bewustwordingen, ook van het Zelf.

Alles tot in de kleinste details, nano, super minuscuul, microrealiteit heeft een klanksignatuur, dit is een noodzakelijkheid van al het Leven.

Binnenin de menselijke cellen zijn proteïnen voor signalering, zorgdragend voor de communicatie, dat is klanksignatuur. Het is een complex proces, het veroorzaakt reacties en het kan verstoord raken of worden.

Signaaltransductie kan dan effect hebben en onverwachte verbindingen veroorzaken.
De vorm van een eiwit is bepalend voor de interacties met andere moleculen. Dit is een ingekorte uitleg van de ademhalingen welke plaatsvinden in de kosmos en hoe en waarvoor het longsysteem functioneert.

 

Jullie lichaamselementaal is meer dan gewillig om te assisteren om terug te keren naar goede gezondheid en vreugdevolle vitaliteit.

Roep of spreek jullie helende klanken van de Schepping aan.
Waar, naar muziek luisteren, spelen en zingen ook mee te maken hebben.

Of kies ervoor jullie te laten bijstaan door een van degenen die hiervoor naar de Aarde zijn gekomen, internet is heel geduldig en is ervoor gemaakt.

Maar van origine hebben jullie het instrumentarium binnenin.

 

Ik ben enorm verheugd om op deze wijze naar voren te brengen:

Het Verrijzen van de Bewakers en Beschermers.

Uitvoerders van Goddelijk Wettelijke Overeenkomst met daden, met waardigheid en flexibiliteit.
Het is mogelijk om toe te treden.

Het heeft jullie innerlijke intentie nodig, bij voorbeeld:

Ik kies te zijn-, Ik ben er deelgenoot van, Ik wil daden doen, Ik kan dit vertrouwen, of Ik wens mij hiermee uit te lijnen, Ik heb de mogelijkheid, Ik creëer… .
Geliefden, wees specifiek, maak en wees er zeker van dat het in harmonie is met alles van het Zijn en betrokken bij de Hoogste Keuze voor GOED, GOED hebben, doen en zijn.

Klanksignaturen hebben kabbelende, deinende, lispelende krachten voor vibraties, gecombineerd met Licht (=Liefde) en kleuren, het zijn energieën van en voor de Schepping.

 

Ashtar

Totdat jullie het bewustzijn hebben opgelicht boven de vibraties van de massa of het collectieve bewustzijn op de Aarde, zullen jullie, geliefden op de planeet Aarde worden beïnvloed hierdoor en al wat het heeft gecreëerd.

De verandering hiervan met geloof en vertrouwen vanuit het hart, uitgebreid, krijgt meer kracht van degenen op een zeker pad van Lichtwerkers, Beschermers, Bewakers, dit is nu aan de gang.

Zij hebben gewerkt en werken nog aan het Etherisch web van de Aarde, het Goud-Zilveren etherische web, een raster volledig afgestemd op Licht en Liefde van Hogere Regionen, het is gevestigd en wordt onderhouden en het werkt.

Het is gecreëerd via al de sterren van dit deel van het Universum Firmament, zelfs met datgene van de sterren die jullie nog niet overal kunnen zien of nog helemaal niet. Niets wat vanaf de Aarde komt kan dit aantasten op welke manier dan ook, het Commando draagt hier de zorg voor.

Prachtig web, o.a. met klanksignatuur, jullie zouden het wellicht zoemen noemen als van bijen en zo, maar het heeft de oprechte Hertz en decibels.

Geliefden wees er gewaar van of wordt er gewaar van dat er een Plan is om te redden. Veranderingen waar jullie nu nog geen of weinig weten van hebben, maar het is in stroming.

 

Het Commando en al die erbij betrokken zijn hebben verschillende taken en dienstverlening.
Ik heb aan Anja gevraagd het woord WERELD op te zoeken in woordenboeken. Onderstaand een samenvatting.

WERELD: systeem van alle dingen, Universum alles, ordelijk, organisch, geheel, de kosmos, planeet Aarde met al het land/wateren en bergen/bewoners, een enorm Hemels lichaam, enorme combinatie van allerlei soorten van divisies, dimensies, departementen, rijken, domeinen, sferen, bestaansheden, creaturen, creaties, Eenheid.

Het woord heeft zelfs nog meer betekenissen.

Het betekent dat het beleefd kan worden, om ervoor te zorgen, te onderhouden, te koesteren, te voeden, omhelzen en om van te houden en te ontdekken. Wat een plek van ontmoeting!

Dus wij zijn ook ‘bezig’ met leven en werkzaamheden, maar op een andere manier als Zielen in een andere, lichtere, gedifferentieerde belichaming en andere samenstelling van de structuur van het Zijn van het wezen. Wat wij bijvoorbeeld niet ervaren te hebben is het drievoudige bewustzijn en het opruimen, ophelderen van het onderbewustzijn, wat de letterlijke opslagplaats is van wat jullie in/opnemen als Mensen.

In deze periode op Aarde is er een hoop geschud en ook het schudden van deze opslagplaats en de verbindingen, laten we het hierbij noemen, het vertoon van de fragmenten van de donkere kant welke worden gestimuleerd door de fragmenten van de Lichte kant, werkt als een soort stabilisator.

Geliefden, zie, in gedachten, in deze Wereld en ontdek en herken de Plek van Ontmoeting, of wellicht komt de vraag naar boven, is er meer dan één?

Dat is wat wij aan het voorbereiden zijn, een andere taak van het Commando.
We komen steeds dichter en dichter bij elkaar.

 

Ashtar en Michael: Eerst wat wenken.

⭐️ ontwikkel wereldhuishoudkunde

⭐️ Floriografie

⭐️ Het spiegelen van de werkelijkheid van Liefde

⭐️ De andere Rijken hebben mede ongemak

⭐️ Herstel het Groene van de Natuur, zie het, b.v. eetbare wand.

⭐️ De stroom van de innerlijke Vonk met de Ster (ren) ontmoeting

⭐️ Wat op te geven en wat niet

⭐️ Jullie denken kan wonderen verrichten

 

Geliefden, wij weten dat de werksystemen, die jullie werkgelegenheid leveren, in veranderingen zijn.
Wij willen graag voorstellen dit te overdenken, overwegen en mogelijkheden te creëren voor vervangingen gebaseerd op Natuurniveau en Liefde. Er is al veel goed op weg.

Er is een hele wereld om te verbeteren, te voeden, te onderhouden, om voor te zorgen in alle richtingen en wij van de kant van het Universum kunnen jullie impulsen geven met overvloedige mogelijkheden.

Zoek en ga naar jouw Plek van Ontmoeting met ons, vraag en doe een consult. Onze harten kloppen vol verwachtingen, overstraald met en door Liefde. Wij zingen liedjes, melodieën van en vol Lof voor jullie, voor jullie Goede en Liefdevolle inzet, acties, ideeën, zorgdragen, helpen, voor ieder steentje dat bijdraagt en voor het Zijn wat jullie op de planeet Aarde aan het doen zijn. Misschien zijn jullie al een keer wakker geworden met, wat heb ik gehoord met mijn slaapland horen of in een staat van meditatie?

Het betekent dat wij zo met jullie zijn en niet alleen met het zingen, we houden ervan het te zijn, zoals met channeling berichten en dergelijke contacten van communicatie.
Wij zijn allemaal in hetzelfde wiel, posities en staten van Zijn kunnen verschillen, maar wij zijn in dat wiel.

Met onze constante stroom van Liefde, Zegeningen en Support voor jullie Geliefden.

Michaël en Ashtar

 

Jezus Christus

Iedereen is de duisternis binnengegaan, toch is niemand er alleen ingegaan.

Ik ben er met de hulp van de Hemelen binnenin Mij.

Paraat om eenieder uit de duisternis te leiden te allen tijde.

Wij zijn alleen bezig met het verwelkomen van de waarheid.

Mijn hand in die van jou ⭐️

 

Toelichting bij de ontvangen berichten:
Het bericht van Ashtar en Aartsengel Michael dat was op Zondag 22 Maart 2020
Gisteren hebben we dat uitgewerkt voor op internet en wilden dat plaatsen,
maar daar kwam een halt, nog niet.
Hedenochtend 24 Maart 2020, kwam dit bericht van de Heere Jezus.
En is het bij elkaar gevoegd volgens de impuls en verder bewerkt voor internet.

 

Geplaatst op website: 24 Maart 2020
Voor website bewerkt door: Anja, support van Michael.

DANK en LIEFDE.

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie