Ontmoetingen zijn niet toevallig

Donderdagochtend 9 April 2020 – via Anja Tjelpa

 

Er is channeling met de metgezellen van Familie Lichtwezens, geliefden.

Iedere dag is er communicatie contact met hen, soms kort, soms meer uitgebreid, veel in stilte omdat woorden niet gebruikt hoeven te worden.

Met diverse die de leiding hebben bij de communicatie.

Er is besloten om dit niet te specificeren, want Eén en het Totaal zijn meer belangrijk.
Mijn Hogere Zelf doet met veel plezier de taak om dictafoon/secretaresse te zijn en ik maak de nodige kern aantekeningen.

En deze ochtend is bedoeld om het een en ander uit te werken voor een bericht op het web.
En wij maken ieder moment genietbaar met dit.

 

Zij: Dat is een mooi woord om mee te beginnen, genietbaar, omdat jullie eraan worden herinnerd dat ieder moment een stap is en een gelegenheid om te vervullen, vullen en genietbaar te maken.
Uitwisseling met wat in dualiteit is.

Stappen die kunnen worden veranderd voor het Pad van Vrede.

Stappen over de hele wereld die anders worden ondernomen.

Jullie kijken naar en zijn je bewust van elkaar op een andere manier, waaruit een gedrag aan het spruiten is met andere interpretatie, zoals lente het doet.

Het kan in een breder spectrum worden gezien, kies nog eens, het zal waarschijnlijk optreden (het kan al zo zijn) als een kettingreactie, het ene moment na het andere en maakt dat jullie ervaren, geen enkel moment blijft hetzelfde. Wat niet ongedaan gemaakt kan worden is de Wet van Oorzaak en Gevolg, de woorden spreken voor zich.

 

Nu een ietwat over communicatie volgens Hogere niveaus ter ondersteuning voor het kijken, overzien anders dan anders.

Het heeft te doen met beeldspraak, metaforen, expressie op metaforische manier, de wereld volgens voorstellingen. In ieder moment ligt een beeldspraak of metafoor. Wij en jullie zijn in staat om daar substantie aan te geven voor creëren. Het is stimulatie voor de Ziel.

Gedachte – Beeld(spraak) – Link.

Dat is hoe het plaats vindt, mede plaatsvindt op Hogere niveaus.

Misschien hebben sommige van jullie het gevoel/bewustzijn (deels)/gedachte(n) dat jullie in een film zijn, fotofilm. Dat is zo, ontelbare fragmenten, alles is met elkaar verbonden.

Met een uitleg voorbeeld, wanneer jullie een You Tube filmpje bekijken en jullie bewegen in de zwarte balk onderin, de kleine rode indicator naar rechts, het hele scala van aanwezige beelden, de een na de ander, kan de ogen dan heel snel passeren.

Het gebeurt dat wat de ogen zien daarbuiten, en het is een prachtig menselijk systeem, gaat naar binnen en wordt opgeslagen in de bewustzijnsniveaus en het etherische lichaam.

Het betekent niet dat dit permanent is, er zijn processen en instrumentarium om het te verwerken ook eruit te werken. Wat het ‘oog’ ziet via het innerlijk, wat verschuilt omdat het de weg is naar het ware iets, dat is een ander circuit voor het ware wezen van de mens.

Dit werd gezegd om voorstellingen voor de noodzakelijke veranderingen te gebruiken, om uit te leggen dat het kan. En het heeft te maken met energieën en patronen met betrekking tot gedachten en taal, uitbreidende manier van taal.

 

Wij: Natuurlijk zijn er vragen gesteld, een van de vragen gaat over het Universum, de reactie van het Universum om ons overvloedig te geven zoals het altijd wil doen.
Wat of waar de basis hiervoor is, voor waar het terecht komt en gevestigd wordt, in dit geval, op Aarde?

En met tussen de 7 en 8 miljard mensen buiten welke schepsels er nog meer aanwezig zijn?
Wij kregen een glimlach op ons gezicht door het spontane antwoord: “Een slimme meter”.
Zij voelden onze verwondering aan en vervolgden met: “Liefde is natuurlijk altijd het antwoord maar…rechtvaardigheid is betrokken bij de terugkeer naar Liefde.

Wij begrijpen de vraag. Jullie mooie Ziel heeft de keuze gemaakt voor de inhoud van de reis naar de Aarde. Het is niet zoiets als het boek van Sinterklaas, maar het staat geschreven via lichttaal op jullie harten en fragmenten, leesbaar voor het Universum, om het eenvoudig uit te leggen.”

Vraag van ons als resultaat: “Is er een kroniek voor al het geschrevene op onze harten en fragmenten of het keuzepakket van de Ziel?”

Antwoord: ”De kroniek is genaamd De Grote Bron of de Opperste Schepper, verwikkeld met het vijfde element, de Ether. Men kan dit inzien als een grote divisie van de Grote Bron.
Er is verschil tussen leven als mens op Aarde, zoals het nu is (nog in het illusionaire) en jullie andere reizen volgens keuze van jullie Ziel voor leven in andere Universele situaties, mogelijkheden.

Het verschil is de Vrije Wil. Eenmaal wanneer jullie het grensgebied (overgangsgebied) passeren (weer of voor de eerste keer) naar de Hemelen, is het gedaan met de Vrije Wil, dit speciale geschenk.

Maar niet de grote omvang van mogelijkheden, om te kiezen voor de volgende reis van de Ziel.
En het betekent ook niet dat de ‘individualiteit/Ware Essentie’ moet worden opgegeven in Hogere Dimensies, dat ligt altijd open om in stand te houden of te verbinden, verenigen in een samenzijn.”

 

Een andere vraag betrof: “Alles keert terug? Herbeleven? Wij deden allemaal rondes van Alpha naar Omega eerder? Ook, degene waar we nu in zijn?

Antwoord: Dat is juist, in het Wiel. Maar het betekent niet dat jullie dezelfde persoon als mens zijn of in dezelfde omstandigheden of jaartelling.

Bijvoorbeeld, jullie leven nu in Sydney, eenmaal kunnen jullie in Zweden hebben geleefd.
Je kan voor hetzelfde hebben gekozen, wij zeggen dat het mogelijk is, maar het komt heel zelden voor.

 

Wij: Wij begrijpen dat sommige van ons een helder herbeleven hebben, soms met fragmenten, flitsen, zelfs totale familiesituaties of het herkennen van gebieden waar eerder ooit gewoond, van ik wil daarheen.
Wij hebben dit ook en ook van andere levens ergens anders in het Universum.

Antwoord: “Het is allemaal daar! Het hoort er allemaal bij!

Wij: “Nu betekent dit naar onze mening, onze denkwijze, dat wanneer wij onze geheugenkaart oppoetsen, deze weer oplichten en laten schijnen, daar ligt antwoord of daar liggen de antwoorden voor oplossingen, ook zoals nu op de planeet Aarde?”

Antwoord: “Ja, Eén kan verklaren dat er een kroniek is als geheugen radertjes en ook grotere raderen van het WIEL/BRON.”

Wij: “Maar wat over, het blijft niet hetzelfde?”

Antwoord: De Schepper, Bron, Eenheid en de Zielen/Vonken/Kinderen en Schepselen (MR) gaan door met scheppen, oneindig. Zoals het verteld is dat dit Sub-Universum een nieuwer deel is.
Het betekent niet dat “oudere ware creatie” dat het niet voor herhaling vatbaar is. Er is WARE basis.
Dit Sub-Universum is mooi om als uitleg te gebruiken, het is verder weg van de Grote Bron en het betekent dat er een ander hoek van Licht op schijnt en Stralen en op de betrokken systemen/constructie.
En een nieuwe Galaxy is in een voorbereidend stadium, dit zal ook weer verschillen, Eén kan zeggen van spotlicht en al wat er toebehoort. Door de verschuivingen wordt spotlicht aangepast ook voor de Aarde dat is nu aangaande.
De HOOFD-spil of draaipunt blijft hetzelfde. Dus, oplossingen liggen of beter, verblijven bij en met het WIEL.

 

Wij: Blij met veel dankbaarheid dat jullie er al zijn zoals dit, zoals het nu is en dichterbij komend.
Op dit moment voelt het als een groots, goed, belangrijk deel voor Oplossingen.
En we denken: Geef niet op, hou vol! Het betekent het kan worden gedaan!

 

Zij: Het is niet voor winnen of verliezen of eigenaarschap of overheersing, zoals al eerder gezegd.
Het gaat niet om koopjes. Fair Trade is beter.

Wij weten, jullie zeggen laten we de handen schudden en dat wordt dan ook gedaan (voor dit moment als een gezegde en het kan in gedachten worden gedaan) met ware vergevening vanuit het hart, voor conciliatie.

Het is allemaal op Eén Planeet. Er is een woord dat ervoor past:

Sthenie, wat betekent verhoogde levenswerkzaamheid.

WIJ: DANK JULLIE WEL!

 

Wij – Om dit bericht met iets anders af te wikkelen.

Gisteravond (woensdag), wij spreken over vanaf ongeveer 7 uur, wij zaten thuis en keken naar buiten voornamelijk naar de lucht en wij ‘voelden/zagen’ met groot ontzag trouwens, als dat er op de Aarde neerkwam als een soort sneeuw, ontelbare minuscuul kleine kristalletjes, als een soort van helingspoeder.

Wij brachten het in verband staande met de 4 ringen recent geplaatst rondom de Aarde, het werkt!
En de bepaalde jaarlijkse stemming van de Lyriden wat plaatsvindt tijdens de 4e maand van een jaar, voor hun meteorenzwermen, een beetje vroeg maar ….

Toen sprak een van de Lichtwezens: “En in relatie met de ontmoeting op deze manier tussen twee tekens van het element Lucht, Aquarius en Libra!”

Hoe wonderlijk!

Volgende zijn wat wenken.

⭐️    Kijk er niet overheen maar erdoorheen!

⭐️    Gemak en Gratie hebben een tempo.

⭐️    Van de Arcturianen en Gaia/ Dr. Suzanne Lie

Met Eindeloze Wijsheid, Multidimensionale Kracht, en Onvoorwaardelijke Liefde, herinner je alsjeblieft om onophoudelijk de Mantra’s te herhalen van:

WIJ zijn de Opzichters van Gaia
WIJ zijn de Portalen waardoorheen Spirit de Materie van de Aarde binnenkomt.

WIJ zijn ÉÉN met de Portalen en ÉÉN met de Aarde
WIJ zijn het Eenheidsbewustzijn van al het leven op GAIA

Als WIJ iedere nacht in slaap vallen herinneren wij ons
Wij zijn Portalen naar de Nieuwe Aarde.

Wanneer WIJ ieder ochtend ontwaken herinneren wij ons

WIJ zijn de Portalen naar de Nieuwe Aarde

Terwijl WIJ doorheen ons dagelijkse leven lopen herinneren wij ons

WIJ zijn de Portalen naar de Nieuwe Aarde

Overal waar WIJ kijken
Kiezen WIJ om de Nieuwe Aarde te zien.

Ieder ding dat WIJ horen
Kiezen WIJ om de Nieuwe Aarde te horen.

Met ieder woord dat WIJ spreken
Creëren WIJ de Nieuwe Aarde.

Met iedere keuze die WIJ maken Kiezen WIJ de Nieuwe Aarde.

Met iedere stap die WIJ nemen
Aarden WIJ de Nieuwe Aarde.

Vertaling: Cobie de Haan
https://wakkeremensen.blogspot.com/search?q=Suzanne+Lie+19+juli+2015

 

⭐️ Cosmos – A Spacetime Odyssey – Kosmische Kalender

In Nederland op TV uitgezonden in 2014.

Op You Tube zijn er afleveringen.

    ⭐️ Maya berichten Dag 161 – Imix toon

Adem! (Gedeeltelijk)

Laat de liefde van de Bron je Wezen vullen als je koestert in de glorie van je essentie.

Adem in en uit in cycli van drie keer.

Bij je eerste inademing, voel een gevoel van rust over je heen komen; bij de uitademing, stuur vrede terug naar de hele schepping.

Bij de tweede inademing, adem zuivere liefde van de Bron in en voel elke cel in je lichaam zich vullen met liefde. Als je uitademt, stuur je liefde terug naar de Bron.

Bij de derde inademing, adem dankbaarheid van Bron en alle wezens in. Adem vervolgens dankbaarheid uit naar Bron en alle wezens.

Ga door met deze cyclus van drie ademhalingen zo lang als je kunt. Voel je lichaam, geest en ziel ontspannen als je vrede, liefde en dankbaarheid verzendt en ontvangt.
Blijf gedurende de dag, zo vaak mogelijk op deze manier ademen.
Merk op hoe ontspannen je bent de hele dag. Kleine dingen zullen minder hinderlijk zijn. Problemen zullen gemakkelijker worden opgelost. Relaties zullen een liefdevol gevoel hebben. Zelfs die dingen die over het algemeen moeilijk voor je zijn, zullen veel minder stress met zich mee brengen.
Deze eenvoudige oefening is een prachtige manier om te ontspannen wanneer je merkt dat je uit balans raakt.
Ga heen en adem zo vaak mogelijk in het elixer van het leven!

Vertaling: wakkeremensen.
https://wakkeremensen.blogspot.com/search?q=maya+dag+16

 

KUNST

Er zijn door mij recent twee beelden gemaakt op papier met potlood en pastel.
Het is over hoe ik het meer gemak van planeet Aarde, Gaia aan ben gaan voelen.
Bovenaan het bericht is van 3 weken geleden en degene onderaan van 7, 8 en 9 april 2020.
Gepost bij dit bericht om met jullie te delen en dat het een hulp mag zijn. 💗

 

Zoals wij de relatie zijn als Lichtwezens, Galactisch, Kosmisch, Omniverseel Familie en Vrienden, wij wensen jullie het aller beste toe voor de dagen die gaan komen. Support en oplossingen zijn er!
De komende Paasdagen leef ermee zoals de Ware Betekenis, ieder niveaus is prima, zelfs een stilheid zal werken. Grootse dank voor al wat jullie doen, jullie zijn een actief deel van het Leven Zelf, zoals wij ook zijn.

Liefde en Zegeningen van ons allemaal en voor jullie allemaal.

Gepost op de website: 10 April 2020
Support van Michael voor een deel van de channeling en ietwat editing.
Voor de website bewerkt door: Anja
Met
Liefde en Dankbaarheid voor Allen.

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel. En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie