Vertrouwen is een Pilaar

24 April 2020 – via Anja Tjelpa – channeling

CHRISTUS   –   MERLIJN

Geliefden,

In een meer geopend circuit van de Evolutionaire gebeurtenis, is het mijn wens om jullie visie en inzicht te brengen ook via channeling berichten omdat het zo nodig is, maak ik gebruik van diverse en vaak.

Op Aarde is er de sfeer van de “Paas” gebeurtenis. Men kan zich wellicht voorstellen dat de totale ontwikkeling van Aarde en al de betrokken Rijken en de ontwikkeling van de mensheid, dat dit een enorm aantal jaren in beslag heeft genomen om tot dit centrale punt te komen, dat ik, Christus, afdaalde in een fysiek lichaam, doodging als een mens en na drie dagen de dood heb overwonnen.
Het betekent dat het een nieuwe inhoud heeft gegeven, een kracht, een mogelijkheid, het is de vorm van een kern (zaad) en dat is het nog steeds. En het is van 0 – 2020 in jaren op Aarde, kosmische telling die loopt uiteen, het bevat ook de mogelijkheid om ermee te verbinden, dit is in het hart van iedereen. Om meer specifiek te zijn, vanaf hier begon het met de uitwerking. Op een manier is het tuinieren voor de Nieuwe Tuin van de Aarde.
Ik daalde af als een kosmisch Wereldwezen en werd Christus, Zoon van God en werd Heer van de Aarde.
Een heleboel geschiedenis is verbonden met de oorzaken en de gevolgen van de val, van animositeit en het doorgaan, handhaven en wat leidde tot het beschadigen van de planeet Aarde zoals het nu is. Verlossing werd hoog belangrijk. Het creëerde ook de polariteiten, zoals bijvoorbeeld, goed <> slecht.
Wij, jullie zijn en iedereen is, wordt zich meer gewaar, wordt meer wakker voor de Eenheid. Maar deze woorden geven ook te vertellen, dat Eén, degenen van het Absolute met al de liefde waar ze van en met gecreëerd zijn, moesten instappen in de relativiteit en om de Goddelijke Dichotomie te ervaren.

Met woorden in een hele korte lijn, er was het beginpunt en tot het Nu, Paassferen ervarend op Aarde.

Wat is er verschillend hiermee in dit jaar 2020?

Ik gebruik het woord portaal om het beter begrijpbaar te maken voor de resultaten van het Paasgebeuren of het Mysterie van Gogoltha, want dit wordt meer dichterbij, helderder en dierbaar.

Mooie planeet Aarde is al in Hogere Circulaties van Elektromagnetische krachtvelden en dit ‘portaal’ is erbij betrokken -Christus Paasportaal-

Rechtschapen, heilzaam, krachtig, maar boven al vol vertrouwen, eigenlijk gemanifesteerd vanaf het Gogoltha gebeuren.

Gedurende deze periode van dagen betrokken bij Pasen in relatie met hemellichamen (behoorlijk betrokken met allerlei berekeningen) is het met meer empowerment. En prachtig en omvangrijk is het werkend meer dan jaren voorheen en ook voor vooruit. Wat is een portaal?

Het is een opening, een doorgang. Maar het is meer dan dat in dit geval, het is ook een pilaar.
Pilaar ondersteuning voor rechtschapenheid, rechtopstaand als reflectie, voor rechtstreeksheid, het is gevolmachtigd, niet omslachtig, het is een pilaar van Vertrouwen. Een enorme heel heldere pilaar gevuld met vertrouwen, vertrouwenswaardige liefde. Het is één van de pilaren gevormd om het welfsel van de Hemel op te plaatsen in Zijn Schepping.

Om te vervolgen met Schepping, oorzaak en gevolg, repliceren enkel creatie.

Gezien in het juiste perspectief zonder vervorming of/en angst, herstellen ze de Hemel.
Plaats oorzaak en gevolg in één opzicht in hun ware volgorde en het zal de wereld leren te veralgemenen en transformeren. Maar de huidige oorzaken hebben correctie nodig.

Laten we vervolgen met een vraag?

Hoe kunnen jullie beginnen jullie focus niet te verliezen en het overschaduwen te stoppen?

Herinner nogmaals dat alles een energie is.

Overweeg voor een moment of net zoveel als nodig (wanneer het welkom is)

Liefde zonder Vertrouwen.

Men zal ontdekken dat het onmogelijk is, ook wanneer twijfel erbij betrokken is, men zal zien, inzien dat er geen naast elkaar bestaan is tussen twijfel en vertrouwen. Dus, wat maakt de balans van streek?

Wat is dat allemaal van misschien? Kan men waarneming vermijden van de moeilijkheidsgraad?
Men kan er conflicten in zien.

Geliefden, overweeg alstublieft een grensgebied van gedachten, men zou het een interval kunnen noemen, energieën tussen de verlossing in.

Jullie zouden het kunnen waarnemen als een gebied rondom de Pilaar van Vertrouwen en vertrouwbare Liefde om jullie geest van gedachten te doen veranderen, welke wellicht nog steeds denkt in plaats van jullie hart.

Het is een mooie, open invitatie, met een onderliggende invitatie, om jullie focus op God opnieuw in orde te maken.

Om te stimuleren jullie Zelf te bevrijden van oorzaken die resulteren in onvriendelijke resultaten, om onbevooroordeeld te stimuleren, om mindfulness los te laten en oud spul waar jullie je mee volgestopt hebben, gedrag, gewoonten enzovoort en alles met wat ego invloeden te maken heeft.

Misschien vragen jullie je af waarom Merlijn dit keer mijn compagnon is?

Dit heeft een mooie reden, het heeft te maken met het ontwaken van andere Rijken.
Er wordt al over gesproken via andere berichten. Er zijn bekende zoals flora en fauna, mineralen, natuurwezens, elementaire wezens. Maar er zijn er meer, bovennatuurlijke wezens, sommige zijn erg klein.

Ik vertel jullie geliefden over Merlijn. Merlijn is de Opperste Expert betrokken bij dit soort van Rijken van de Creatie. Hij houdt ervan bij jullie te zijn als mensen en heeft hierbij wat woorden voor jullie.

MERLIJN

Welkom geliefden! Dank u wel Christus voor uw aanwezigheid!

Ik zal over een paar dingen spreken; het is om het bericht van Christus te ondersteunen.
Ik kan beginnen te vertellen, dat ik ervan hou en om te glijden en te zeilen door de portalen, omdat dit werkelijk kan worden gedaan.

Maar dat is voor later en ook over de liefelijke schepselen die om jullie heen cirkelen, leven van andere rijken, welke hier en daar worden gezien.

Christus heeft gesproken over een bepaalde start. Gedachten zijn een gereedschap voor de Schepping. Betrokken bij start en continuatie.

Op Aarde in mensen vorm en wezen, begint men te handelen volgens wat wordt geleerd, aangeleerd, verworven door ervaringen, de kennisleer en verstandsbegrippen, en toen eenmaal werd aangevangen met het gebruiken van woorden in plaats van gebaren, keelklanken, keelgeluiden, toen begon men met het gebruik van de keelconstellatie. Om dezelfde lijn als Christus te gebruiken van dan naar nu, het werd uitgebreid en gebruikt op diverse niveaus van polariteit. Woorden zijn minder betrouwbaar, zeker vergeleken met Lichttaal, maar het is in De Verandering.

Weefwerk van de schaduwkant welke werd blootgelegd en onderhouden, ook de behoeften ten koste van anderen, wat dan ook degenen die dit hebben gemaakt in gedachten hebben/ hadden, is niet gemaakt van zuivere Lichtstructuur voor Eenheid voor Het Hoogste Goed, het betekent dat het aan het ontrafelen is en jullie zijn je daar zeker nu van bewust.

In dit schaduw weefwerk zijn “zaken/dingen” ingesloten en het is van Hoger Hand besloten om een deel hiervan voor altijd te laten zwijgen.

Het andere deel is in de openheid geplaatst voor onthullingen, dat is een poos geleden al begonnen en gaat nog voor een poos door.

Het betekent het is niet echt helder, maar wordt enorm begeleid.

Het betekent mede dat het Universum niet heeft gekozen voor het allerergste. In de lijn zoals het nu is in meer openheid, moeten er ‘openingen’ blijven voor Liefde en Vreugde, Gratie en Dankbaarheid.

Via Licht van het Opperste en ontelbare Lichtwerkers met diverse taken, bijvoorbeeld om de planeet Aarde in de positie te houden waar het nu in is en voor de progressie gebeurt het ook.
Deze geliefden, zij weten wat ze zijn en wat ze aan het doen zijn. Maar er is een soort van balans in het gebeuren;
het Lichtwerk en het ontrafelen van het Schaduwland Weefwerk.

Om het uit te leggen met keuze van woorden, het is niet bedoeld nog meer turbulent te zijn als een wipwap.

De Weg van Nieuwheid. De waarde en het wonder van doen – daden als gevolg van “het denken” – nu “Vertrouwd Denken” > woorden > daden om te doen. Het is al gegeven, de magie om te doen is te vinden waar het is op het wiel van de Creatie voor de manifestatie. Alchemie bevindt zich in de pilaar.
Het is waarschijnlijk niet nodig om te zeggen, maar er is er meer dan één.
Ook deze van vertrouwen, vertrouwen hoort erbij.

En tijdens dagen (niet slapen) is het een grote hulp om te verwijderen wat beter verwijderd kan worden en getransformeerd van negatieve vibraties en dit is: Vreugde Liefde en Dankbaar te zijn.

Het zijn sleutels om twijfels op te lossen, angst, zorgen en negativiteit.

Nu iets van muziek gemaakt op Aarde. Ik, Merlijn hou van muziek, het is geweldig, vreugdevol en blij.
Ook om muziek te maken met natuurwezens, bovennatuurlijke wezens en Engelen en anderen ook.
Daarover later meer.

Er is een lied gekozen, om enkele regels van de tekst voor jullie te herhalen, om opbeurende openheid te ondersteunen. Het is een lied van Soul II Soul, uit 1992, JOY, songwriters Beresford Romeo, Will Mowat.

-Life is the answer to all the questions

 Take one at a time

 ‘Cause there are too many to mention

 That’s the way of life, come on now

 Joy, it’s a new sensation

New vibration, rocking the nation –

 

-Leven is het antwoord op alle vragen

Neem er één voor één

Omdat er te veel vragen zijn om te noemen

Dat is de weg van het leven, kom op nu

 Vreugde, is een nieuwe sensatie

Nieuwe vibratie, die natie op z’n kop zet

 Natuurlijk is er een onderliggende intentie om jullie uit te nodigen om naar het liedje te luisteren.
Het kan worden gevonden op media die daarvoor is of wellicht is de CD aanwezig!
En alstublieft besteed aandacht aan het ritme!

 

CHRISTUS   –   MERLIJN

Met mijn woorden (Anja):

Zij lieten mij zien een mooie, witte Lotusbloem, met wat bloemblaadjes uit de knop, er waren stralen van Licht verbonden met de geopende bloemblaadjes. Zij zeiden dit is het deel wat al onthuld is.
Meer stralen zullen zich verenigen, verbinden met de bloedblaadjes en de procedure van bloesemde onthulling continueert.

Dit waren hun laatste woorden van het channeling verloop:

Wat heeft invloed op jullie?

Waar hebben jullie invloed op?

Kleine complimentjes, zoals een goedbedoelde glimlach of een vreugdevol gebaar of om iets vanuit je hart te zeggen hebben een wonderlijke uitkomst.

Roep jullie onschadelijkheid aan!

Stop nooit met proberen in de naam van de Liefde!

Zet door!

Met aanrakingen van onze liefde en vertrouwen met iedere ademhaling die jullie doen! Goedheid en zegeningen!

CHRISTUS en MERLIJN

 

Gepost op de website: 24 April 2020
Support van Michael bij de channelings.
Voor de website bewerkt door: Anja
Met Liefde en Dankbaarheid voor Allen.
Het bericht is op diverse data ingekomen, een groot deel op afgelopen maandag 20 april.

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie