Het Edelste Wensbeeld

Pinksteren 2020 channeling met God – Anja Tjelpa

Het Edelste Wensbeeld

Wij hoorden, zo ik ga zitten. Nee niet op een wolk, maar op een comfortabele zitplaats! Een Goddelijke.
Ik weet dat jullie willen weten hoe dit er uit ziet? Als een fauteuil, een ligstoel of een chaise longue of een kruk, een zetel of misschien als een troon? Goddelijk betekent een combinatie hiervan, gecreëerd van verfijnde materie, dus wat Ik nu noem Mijn stoel heeft dit allemaal. (Glimlach) Zijn jullie in staat jullie voor te stellen hoe dit is?

Wat een uitdaging om mee te beginnen, is het niet geliefden en een goed nu voor jullie? (Wij lachen)

Diversiteit, afwisselend, verbeelding is anders dan dromen.

 

Laat Mij beginnen met te vertellen over de geschiedenis van de ezels van het kasteel Carisbrooke op het eiland Wight. Hoe ze de mens (en levende have) al lange tijd gediend hebben door via een rad water uit een put te halen.

Ze bewogen het wiel door vanaf een onderste punt in de binnenste cirkel hun stappen te doen. Tegenwoordig wordt het gedaan voor toeristen, sommigen van jullie hebben het misschien gezien, op de een of andere manier, nu of zelfs vroeger, een ander leven of hebben het nog niet gezien.

Maar nu, deze slimme dieren, en hun naam werd (wordt) gebruikt als een standje of plagerij, om uit te drukken waar mensen toe in staat zijn als een soort oordeel, maar deze lieve ezels weten precies wat er gedaan moet worden. Ze weten hoeveel stappen ze moeten nemen om de rondes van het rad te voltooien om de emmer met water voor de toeristen te vullen.

In de loop der tijd zijn hun dienstverlenende omstandigheden verbeterd en er wordt door velen goed voor hun gezorgd en van gehouden, het kasteel is ook geliefd. Maar een kasteel is een kasteel en een ezel is een ezel, maar eens is dit samengekomen en dit is nog zo, door acties van mensen, kinderen van Mij, alles inbegrepen. Wat als ik jullie vertel, geliefden, dat hun ezel wensbeeld bewaarheid werd!
Het verbeterde daar!

Ik weet dat jullie er klaar voor zijn om dit voorbeeld met de ezels te accepteren en te begrijpen, ze ‘praten’ ook met Mij.

De hele natuur zoals die op Aarde is. Alle rijken zijn daartoe in staat.

En ook mooie planeet Aarde. Ik, God, opnieuw verwijzend naar de enorme Universele conversatieruimte, die bestaat omdat het Mijn wil is, Mijn gedeelde wil, die met jullie wordt gedeeld.

Lieve geliefden, voel de zachtaardigheid, laat het de scherpe en harde randen van de verdichte materie vervangen.

 

Laat Mij spreken over wat is gemaakt als gordijnen, net als het stoelverhaal.

Om de uitdaging te continueren, hoe ziet deze sluier waar de echte wereld achter is eruit?
Is het als een gewoon gordijn, jaloezieën, glasgordijn of als glas, want dat is in zekere zin ook een gordijn?
En hoe denken jullie dat dit kan worden geopend? Ga Ik aan een koord trekken, of met van die gordijn stokken, of met elektriciteit door op een knop te drukken, of een andere technische vaardigheid, of met de hand worden bewogen, Mijn hand of …?

En is verfijnde sluier voelbaar, of kun je ernaar kijken, zintuiglijke waarneming? Of is het als theatergordijnen of kan het worden gebroken als glas? Of kan het worden weggeblazen door wind/ het element lucht?

Dat vergt veel nadenken en wordt het gecombineerd met imaginatie of …?

Gewoon met het hoofd en het brein of schakelen jullie je hart- en zonnekrachtcentrum in, of jullie mooie innerlijke licht, of jullie Ziel, of Ster, jullie hoogste niveau van bewustzijn …of de verbinding met Mij?

Wat een hoeveelheid keuzes en mogelijkheden! Of is deze volgorde correct?

Dat wanneer het allemaal AAN is of INgeschakeld, is dat de eigenlijke opening?

 

Ik deel heel graag met jullie, Ik geniet van jullie keuzes, het zijn allemaal aanknopingspunten voor het onthullen.
Zijn jullie in staat, nee, laat Mij jullie uitnodigen om jullie zintuiglijke waarneming vanuit jullie hart te gebruiken om de goedheid ervan, de zachte natuur, aan te voelen! En hoe meer als mogelijk AAN is of INgeschakeld, des te beter. Ik moet de essentie van je keuzes vermelden, het is basis.

Keuze (s)> Willen> doen> hebben> zijn, het zal duidelijker worden.

Het Hemelgewelf van Veiligheid.

 

Ik weet dat jullie regelmatig te maken hebben met twijfels, hardnekkige terugkerende gedachten, ontmoetingen met ervaringen, het vergeten van het ware, het komen en gaan ervan en het gaan om weer terugkomen.
Het heeft gelijkenis met het rad en de ezel, maar laat jullie vertrouwen SCHIJNEN in het verhaal, de geschiedenis.
Het rad kan draaien met verschillende verheven capaciteiten en intenties.

Hoe edel kan het leven zijn!

 

Er zijn allerlei vormen van overvloed, ze overbruggen van de een naar de anderen.
Een Goddelijk advies, plaats de dingen in hun oorspronkelijke verhouding.
Ik ben Mij bewust van jullie mogelijke reactie, makkelijker gezegd dan gedaan.
Mijn volgende advies: maak te doen net zo gemakkelijk als te zeggen!
De Logos zoals begonnen was en is nog steeds een zeer gemakkelijke manier.
Hoe? Nog wat advies.

De volgorde of keuze maakt niet uit, het gaat over uitdrukken via spreken en/of schrijven.
Spreek het uit, luister naar de woorden, luister naar jullie eigen stem. Schrijf het op, met de hand of via computertechniek en zo, schrijf de innerlijke reflectie op met woord(en), op elk passend moment.

Overweeg de mogelijkheden om voor een spiegel te gaan staan of er opnames van te maken en te beluisteren. Overweeg om het van diep binnenuit op te laten wellen.

Wellicht zijn jullie op het pad al terechtgekomen bij het Hathor-Materiaal in boekvorm van Tom Kenyon & Virginia Essene, Hoofdstuk 10, ‘Klank als Sleutel’? Werkt ook heel passend.

 

Het zijn zaden, kiemen, zaaigoed voor het Geometrische patroon, sjabloon, de blauwdruk van de Schepping.

Zaden, zaaigoed, kiemen hebben zorg, de nodige aandacht en intentie op basis van liefde nodig.
Ik spreek over spirituele zaden. Inclusief degene die voor jullie beschikbaar zijn op Aarde om jullie van voeding te voorzien, omdat ze een Geschenk zijn voor degenen die dit nodig hebben op de prachtige planeet Aarde, die daarvoor draagt vanuit haar liefdevolle Moeder Aarde Planeet Hart met enorme steun en assistentie van een enorm groot aantal Natuurwezens en de nodige invloeden vanuit het Universum.

Een Geschenk als gevolg van de oorzaak van de keuze van mensen voor afzondering. De omstandigheden maken het pad toegankelijk om afzondering te annuleren, in fasen nauwkeurig volgens de kosmische klok.

 

Jullie, als Mijn kinderen zijn ingericht met de sleutel om dit binnen te gaan, tot in het kleinste detail, het betekent celniveau, innerlijk celniveau.

 

Verbeeldt jullie het poeder (zaaigoed) van feeën, deze super verfijnde materie, om jullie te helpen bij jullie creatie van jullie Edelste Wensbeeld voor leven in saamhorigheid op geliefde Planeet Aarde en het Geheel.

Betrokken is het krachtiger schijnen van de Zon van dit zonnestelsel, jullie ervaren het allemaal, op elk niveau van bewustzijn, dat het aan het veranderen is. Met andere woorden, de Zon is ook een deelnemer aan het INschakelen van zijn Zonwezen als hemellichaam. En om meer uitleg te geven met betrokken scheikundige elementen, jullie lichaam is aan het veranderen van koolstofbasis naar siliciumbasis en dit betekent kristallijn en het mooie hiervan is dat het de kleuren van de regenboog als licht bevat.

Verbonden met het genoemde kleinste binnenste niveau van iedere cel.

De keten van manifestatie en activering. Kunnen jullie je de regenboogkleurige straling voorstellen? Herkennen jullie de zoektocht naar hernieuwde verbinding? Een andere uitdaging, suggestie of deelgenoot ervan. Het conceptuele?

 

Nog een herinnering als toelichting.

Er is een route betrokken bij de ‘zaden’, van Centrale Bron naar Centrale Bron. Ertussen in zijn er, laat Mij het platforms (rasters, weefwerk) noemen, het zijn gebruikelijke overgangsterreinen met inhoud, bedoeld wordt van het Galactische naar het Solaire, naar het Aardse deel hiervan en eerdere cycli welke versmelten als het ware met de lopende. Dat betekent dat er wanorde bij betrokken is die stelselmatig wijzigt via Mijn stelselverantwoordelijkheid, het is altijd in verandering. Deze circulatie is de basis voor het leven, zoals het verhaal van de bron voor drinkwater in het kasteel, met rad en ezels, voor de circulatie van leven op Aarde. En Ik creëer het en er is co-creatie assistentie, keer op keer en opnieuw volgens de kosmische klok, al ontelbare keren.

Maak jullie geen zorgen, kans na kans voor keuze na keuze komt naar jullie toe, weg banend volgens het Rad, aanhoudend.

 

Maar herinner ook, jullie wandelen met Mij en de Zoon en Wij wandelen met jou, met jullie.
Wij koersen samen volgens een creatief proces om met succes te slagen voor harmonie, glorie, victorie, triomf en overweldigende goede gezondheid, met liefde, vrede en vreugde en gelach.

In samenzijn gebeurt er iets Groots!

In Liefde en Eenheid. Amen.

 

 

Geplaatst op de website: 2 Juni 2020
Support van Michael.
Verwerkt en bewerkt via Anja
Met Liefde en Dankbaarheid voor Al.

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel. En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie