Vijfheid in Positie

VIJFHEID IN POSITIE

Verklaring en Channeling – Anja Tjelpa 7 juli 2020

Deze channeling heeft plaatsgevonden gedurende een specifieke periode.
Gedurende de Maan in de posities van bijschaduw naar bijschaduw (juni en juli) en de Zonnewende – Ringvormige Zoneclips en de Volle Maan van 5 juli.
Met overgaande vibraties van maand energieën en Zodiac energieën, de energie van het zomerseizoen, overgangen in een geordende turbulentie voor de specifieke veranderingen die aangaande zijn.
Energieën die doorwerkende kracht hebben voor dit evolutionaire bijzondere gebeuren.
Onder invloed van Jupiter en Saturnus nog steeds dicht bij elkaar.
Met Draco in opvallende constellatiestanden en beweging tot aan toppositie toe, de planeet Mars in actie brengend.
Maar de natuurlijke tegenstanders van Draco zijn ook actief, vertegenwoordigt in de constellatie van Lyra, de prachtige ster Vega laat haar geweldige sterglans krachtig schijnen met behulp van andere heldere, helpende sterren in Lyra en omgeving en het onderlinge helende spreidende klankenspel.

Er is verzocht om het op deze wijze te presenteren.

De vijfheid is voor een zekere periode als uitgangspunt aangenomen, vertegenwoordigt door vijf paren van onze Sterrenbroeders en zusters of Zonnekinderen van het Heilig Huwelijk, waarvan dan het gezamenlijke getal 10 is. Het getal vijf is het getal van de mensen, met telling, 10.

Vijf paren in positie, met alle respect.

Christus, de Heiland.

Met Dame Maria Magdalena, de eerste apostel met zeven inwijdingen.

 

Helios, de God die onze Zon rondleidt aan het firmament, die het schijnen van de Zon verzorgt.

Met Dame Vesta, die de Haardstee van de Zon verzorgt voor dienstverlening en circulaties.

 

Aartsengel Michael, bode van Christus en de Zon(systeem), met zijn bijzondere taak voor de evolutie via de Sterrenwereld.

Met Dame Faith, vrouwelijke aartsengel van de Eerste straal, voor kracht en bescherming.

 

Ashtar, Commandant onder directe leiding van Christus, van de vloot en medewerkers van de vloot van Lichtbroederschap, Interplanetaire Confederatie.

Met Dame Athena Pallas, Godin van de Wijsheid, de wakende, strijder Godin, helpster van helden, beschermdame van ambachten, handenarbeid.

 

Merlijn, leermeester van Koning Arthur, de tijdloze Koning, tovenaar.

Aanvoerder onder directe leiding van Christus voor het Etherische Rijk en alle Natuurrijken en de daartoe behorende wezens.

Met Dame Isobel, kind van God, gewijd aan God en toegewijd aan zorgzaam zijn voor Zijn Schepping.

 

De Zon komt via dat mooie systeem van Zonnen vanaf de Grote Centrale Zon.

Er is een zekere beweging die de Zon maakt gezien vanaf een punt op Aarde, door de draaiing van de as. (Hulp afbeelding drie)

De Zon is als een as waar de vijfheid omheen draait. Posities. (Hulp afbeelding twee)

Hulp afbeelding één gekozen voor de verdeling als voorbeeld voor vijfheid.

Deze afbeelding is een pentagram om aan te tonen dat het kan verdelen en vermenigvuldigen.

Deze prachtige, liefdevolle, in deze voorname positie geplaatst als kinderen van de Schepper, bij en met elkaar meebewegend, op het beweegschema van de vijfheid staat tot tien van het pentagram.

In dit deel van het Universum tot stand gebracht waar de Aarde zich bevindt in dit belangrijke gebeuren voor de Aarde in relatie met dit deel van het Universum en het gehele Universum.

Al wat zij vertegenwoordigen, de uitstraling en energieën en eigenschappen, die bewegen nu constant over onze hoofden, over onze wezens, alle wezens op de Aarde en de Aarde zelf tot waar het reikt in de kern.

Het kan worden uitgelegd als iedere graad in de lengte en breedte is een stap in een Nu Moment.
De Zon op zich is standvastig, maar Helios is een grootste beweger, die scheert over de rasterwegen van de Zon en rondom de Zon, ook in het pentagram, in zijn chariot en chariot betekent triomfwagen.
(Hulp afbeelding vier)

Zonnige, trouwe en zorgzame hoeder voor dit gebeuren om Licht van de Zon te onderhouden, bewegen en regelen.

(Hulpafbeelding 1 linksboven, Hulpafbeelding 2 rechtsboven, hulpafbeelding 3 linksonder, hulpafbeelding 4 rechtsonder)

 

   

     

 

Wat nu volgt zijn channelings met ieder persoonlijk van deze paren. Dames eerst.

Dame Isobel:

Ik spreek, werk niet zo veel via channeling met woorden, meer via andere niveaus. Zorgzaam zijn werkt op allerlei manieren, maar soms kan een klein gebaar kracht geven om bergen te verzetten en wat minder uit zijn op eigen voordeel kan vriendelijkheid en saamhorigheid doen ontwaken en tot diepere liefde leiden. Vanuit mijn hart alle liefde voor jullie. Isobel.

 

Dame Athena Pallas:

Een channeling conversatie kan jullie op andere gedachten brengen.

Of je nu alleen bent of samen of met meerdere, wij als kinderen van de Schepper zijn veel hechter, dan er op Aarde wordt beseft.

Maak er ruimte voor en vul dit met de dingen die jullie als waarheid kunnen vaststellen.
Het weten brengt vreugde en houdt stand daar in schaduwland.

Bewapen jullie met woorden en gedachten van Liefde en de omstandigheden zullen veranderen.
Ik ben Athena en altijd alert en paraat om jullie met alle liefde bij te staan.

 

Dame Faith:

De weg is zich aan het ontvouwen en jullie reizen naast elkaar, met elkaar en voor elkaar.
Jullie reizen tezamen vanuit de Duisternis en sluiers en vergetelheid naar het Land en Thuis van Licht.
De sterren wijzen de horizon.

Sommige van jullie hebben geen horizon om naar toe te gaan, maar we kunnen dit noemen, degenen die achterblijven, langzaamaan gaan, dat er wordt voor gezorgd dat zij toch door kunnen lopen.
Dat verlicht het proces van transformatie voor een veranderde 3D en lagere 4D aanwezigheid.

Op Aarde zijn er schaduwen, soms is er een spel in het bewegen van de Zon, de Maan en de planeten, in het koersen door dit deel van het Universum, jullie noemen dat verduisteringen, diverse van natuur.

Er is of zijn altijd posities van waaruit je de lichtbron kunt waarnemen, ook als er verduisteringen, bijschaduw, schaduwen zijn.

Ga voorwaarts met liefde en Geluk en mijn zegeningen. Faith.

 

Dame Vesta:

Wanneer je zo werkzaam bent met het element Vuur en Warmte en Licht verspreidt, waar cycli mee verbonden zijn die alsmaar en continue circuleren en op en met deze Zon en het hele solarsyteem, dat is een warm makende, liefde verspreidende bezigheid. Het is dankbaar om te vervullen want het levert zo heel veel toe voor het bestaan zoals het kan worden gedaan op Gaia, op Aarde.

En nu vol liefde en dankbaar een positie erbij nemende voor al te helpen op Aarde en het geheel en er is al gesproken over vulling of invulling, dit prachtige wezen, welke de Zon is in dit deel van het Universum heeft ook ruimte gemaakt, als verbeelding, de Haardstee is uitgebreid, wij hier met elkaar de bewoners van de Zon, hebben plaats gemaakt voor meer invulling voor Centraal Zonlicht om aan jullie door te geven.

Met alle liefde vervul ik de taak om hoofd van deze Haardstee huishouding te zijn.
Bij deze een omhulling met mijn Vesta armen vol Zonnewarmte liefde.

 

Dame Maria Magdalena:

Liefde is het begin. Verwelkom het veranderende van elkaar en vooral van jullie Zelf.
Dat is het doen om te zijn, dat daar het Licht van Thuisland is.

Dat daar is waar jullie thuishoren. Waar gaan jullie naar toe? Naar huis!

Daar is het Hemelse Gewelf van Veiligheid met vele aangenaamheden.

Het gaat niet om strijd, maar dat is op Aarde wel ontstaan.

Deze Vijfheid is er om jullie bij te staan om de ware aard van jullie waarheid en de Grote Bron te helpen betreden. Om jullie Zelf te bevrijden van, dat is voor ieder persoonlijk, door jullie unieke individualiteit, maar eenieder is dit aan het ervaren, beleven als mensenkind van God op Aarde, om dit te herkennen, herinneren, accepteren en waarderen, door positiviteit in energieën te laten beïnvloeden en daar wakker voor te zijn. Dat er essentie is die zich openbaart keer na keer, voor iedereen, die comfortabel aanvoelt.

Ik stel aan jullie voor om de gedachte op te roepen van ongelimiteerd vrij te laten en dan, dat is ook individueel, maar hoe meer saamhorigheid hiermee, beïnvloedt het comfortabele, vanuit van binnen, de binnenwereld bevrijd te zijn, wat zonder twijfel uitstraalt naar wat er buiten is.
En dat in grotere groepen en herenigingen in te zetten voor het grotere algehele welzijn.

Met hart liefde van mij, ik ben Maria Magdalena.

 

Merlijn:

Jullie zijn mensen om te ervaren, jullie zijn aan het proberen.

Dame Maria Magdalena heeft net gesproken over laten gaan, dat is een prachtig advies.
Jullie als mensen hebben het een en ander aan Aards erfgoed geproduceerd. Eronder bevindt zich ook erfenis van deugden en goedheden. Dan kunnen jullie een ietwat toveren, door ze in het Zonnetje te zetten.
Ik ben er om te assisteren, een vraag wordt altijd beantwoord.

Ik kan mij de vraag voorstellen: “Maar Merlijn hoe doe ik dat dan?”

Als ze zijn verstopt, hoe of op wat voor manier dan ook, moet je ze tevoorschijn halen en laten blijven.
Als ik nu over binnenkamer ga spreken en die is er, op een manier, die kunnen jullie daarmee inrichten, opgeruimde binnenkamer, deze er mee verlichten!  Echt Licht wat geen schaduwen meer werpt.
Ja dat is interieurkunstenarij met een tikje magie!

Knipoog van mij, want ook dat maakt blij! Liefs Merlijn.

 

Ashtar:

De Lichtfederatie met veel van jullie familieleden of jullie fragmenten als vertegenwoordigers, die verzetten bergen universeel, sub-universeel werk.

Er is zoveel aan het gebeuren en er staat zoveel te gebeuren op de planeet, dat hoe meer kosmisch bewustzijn als eenheid kan worden gebruikt des te beter. De communicatie van dimensie naar dimensie heeft stroming die is uiteraard aan de onthullingen onderhevig en merkbaar voor ieder die erop afgestemd is en er mee gaande is, elk niveau.

Wat de intentie o.a. van deze vijfheid in deze positie is, dat jullie onze dierbaren als mensen, maar het gaat niet enkel om de mensen, andere inspanningen gaan verrichten weg van materialistisch gedachtegoed en vormen. Het ware Leven verloopt rijkelijk door het Universum.

Het ware Leven communiceert met alle creatie van onze Grote Schepper.

Dit is ook bedoeld voor op planeet Aarde.

Er is kosmische, Goddelijke betrouwbaarheid in het proces, de processen, mag ik jullie vanuit mijn Ashtar hart adviseren dit te aanvaarden en met behulp van elkaar, ook die van ons, gewoon vragen, de weerklank te gaan inzien, herkennen van de positiviteit die met zaden is gezaaid voor wat er staat te komen.
Het nadert. Saluut! Liefde! Ik ben Ashtar.

 

Aartsengel Michael:

Onder jullie zijn er nog een aantal die struikelen of vallen over dezelfde hindernis, misschien wel meer dan één, voordat er voorwaarts wordt geboekt. Hoe kunnen jullie met meer gemak de hindernissen nemen of er rond om heen bewegen zonder weer te vallen?

Om met meer gratie en vrolijkheid en gemak te navigeren op het Pad?

Nu ga ik praten over een gereedschapsriem (denkbeeldig), waar de tools zich in kunnen bevinden.
Er zijn al gedurende een periode tools of gereedschappen aan jullie doorgegeven, in ieder geval hebben wij ernaar gestreefd. Jullie hebben als individu jullie eigen riem gevuld. (Innerlijk)

En dan, willen jullie de riem dragen of af en toe, en gaan jullie nog een keer dezelfde hindernis nemen, in sommige gevallen kan dat nodig zijn.

Maar het verschil berust mede op bewust en onbewust leven.

Bewust op elk niveau de tools in te zetten of op die manier te blijven struikelen.
Wellicht de riem aan te vullen met andere gereedschappen.

Het is een keuze, iedere keer weer, de keuze is bepalend voor het te nemen gebeuren van welke aard dan ook. Dat is de impact. Het inzicht in effectiviteit. Ik ga wel zeggen, dat dit meerdere malen nodig kan zijn.

Ook dient er onderliggend innerlijk werk te worden verricht.

De Aarde is tot een zekere mate gevuld met gewoontes, ik gebruik er dit keer één woord voor, die werken bindend eraan. Zo ook een beetje Lichtmagie.

Jullie kunnen jullie Licht erop laten schijnen en er bovenuit stijgen!

Ik sta jullie bij en tezamen met de Vijfheid en vele andere helpende wezens voor succes.
Ik breng jullie dit met de Zonkrachten van de Vader Zon en de onvoorwaardelijke liefde.
Ik ben Aartsengel Michael.

 

Helios:

Hallo lieve mensen en andere aanwezigen! Ik hou van de snelheid van het Licht door Liefde en ik ben in de positie om dit optimaal te gebruiken. Wel bijgestaan door een team Zonnebewoners en anderen van wat verder weg. Dit Goddelijke bouwwerk en rasterwegenplan heeft onderhoud nodig, het is altijd en immer in beweging. Zo hoog boven de Aarde en wat verder weg belicht de Zon met mijn behulpzaamheid zijn lichtende werk en het is schoonheid. De Zonnestralen zijn omarmend, liefhebbend, onvoorwaardelijk, en hebben de intentie en kracht om de Aarde te bereiken door de band van Liefde.
Wat jullie zien zijn fysieke stralen die jullie verwarmen en van licht voorzien.
Maar het omvat veel meer, de hele ether is erbij betrokken.

Deze vijfheid vertegenwoordigt dat, wanneer jullie aandacht willen schenken aan de Hulp afbeelding nummer 1, van het een komt het ander, het kan uitklappen en inklappen om het zo maar uit te leggen. Beweging, overbrengen, samenwerking, Eenheid. Fantastisch mooi toch!

Ik ben Helios en vertegenwoordig dit met onvoorwaardelijke Liefde en toewijding. Zonneliefde!

 

Christus:

Er is gehoord dat is gezegd:

“Ik wroet en woel nauwelijks aan de oppervlakte ik heb meer informatie nodig, de mensen van en op deze wereld hebben kennis, het weten nodig.”

Is het leven op Aarde woelig, turbulent en onverwacht of ……?

Wij zijn, ja ook wij in de andere dimensies, de kinderen van de Schepper die deelnemers zijn van deze koers van de evolutie, welke koers bijzonder gericht is in het momentum, op dit deel van de Schepping en met name mooie planeet Aarde.

Het beginsel van de Schepping is Natuur, de aard van het geheel.

Wat is Natuur? Alles waar de Schepper zijn Liefde en Licht aan heeft meegegeven voor het bestaan in een soorten systeem (met respect), in een geheel. Er zijn geen afzonderingen, soorten betekent dat er aan de elementen met liefde en licht, welke bestaan als beginsel als minuscule kleine deeltjes, stofjes, in een continuüm, er een bestaansvorm mee is gecreëerd. Zoals bijvoorbeeld, de Hemelse Oermens.
Maar er zijn variaties, ontelbare. Er is ook een Oerplant, een Oerdier, Oer Engel, Oer Microwezens, et cetera.

Gaia is een exclusieve planeet met bestemming, omdat er daar veel gecreëerde soorten van het systeem voor bedoeld zijn om er bestaan te kunnen hebben. Laat ik als gelijkenis een knoop, een ganglion gebruiken, een prachtig labyrint van oorsprong, dan wordt er een nieuw deel in het geheel tot stand gebracht in het Universum, het labyrint wordt in de energiekoers geplaatst, een wezen labyrint, dat wordt gevuld met een flinke variatie van het soorten systeem. Van nature een oprechte onderneming van de Schepper. Dit labyrint werd en wordt door de invloeden met betrekking tot de ontwikkeling van het menswezen zijn met een individueel bewustzijn, verwikkeld tot een knoop in een knoop in een knoop.

Het labyrint, de paradijselijke Creatie, is van streek geraakt. Het ligt niet in de bedoeling om de hele geschiedenis te gaan vertellen, maar NU is de ontwarring aan de gang en duidelijk merkbaar voor jullie en voor ons.

De ontwarring is geen kamp in je eentje, dat is geen stap, zijn geen stappen naar glorie en victorie.
En Degene, de Schepper, Vader, die ons geschapen heeft doorgrondt ons tot in detail.
Hij weet als de beste wat weeën zijn voor openbaringen van ontknoping. Het samen, het geheel.
En ja dat is veel volgens aardse begrippen in het menszijn en één met de Natuur.

Merlijn sprak over de Binnenkamer, dat is jullie fragment van het Grote Huis, een kamer via welke de Schepper hoort en zijn Goddelijke zintuigen gebruikt om zijn kinderen te begeleiden en helpen, met de dynamiek van de kosmos.

Dynamiek zoals nu het geval met deze vijfheid, pentagram, een Goddelijke Buitengewone mooie creatie om door te gaan en door te gaan, bemoediging om vol te houden. En wij, deze paren en via ons ontelbare helpers, zijn daar voor jullie via dat vanuit het Koninkrijk, de Macht en de Glorie, mede kampers.
Het is aan de gang, een stralende gang vol Liefde, Licht en voor gemak en gratie.

Er is gesproken over schaduwen, is expressie van het fysieke deel.

Onze Schepper die verblijft in het Grote Huis met reuze vleugels waar jullie allemaal, alles onder thuis hoort, werpt hiermee geen schaduw, enkel Liefde.

Vleugels die bewegen als de snelheid van het Lichtheid in prachtige onvoorstelbare patronen, ik ben, Christus sta ook onder de vleugels, ik reik mijn handen uit naar jullie, zo dat jullie op een dag, mijn hand zullen vinden en aanraken en God horen zeggen, welkom terug in het paradijs onder Mijn vleugels. Amen.

 

Van ons allemaal de meeste liefde en groeten en constante steun vanuit ons hart en onze Staat van Zijn.

 

Geplaatst op de website: 7-7-2020
Support van Michael. Verwerkt en bewerkt via Anja
Met Liefde en Dankbaarheid en zegeningen voor Al.

 

Uitnodiging, geplaatst op de website: Gaia, bewegingen in tekening.

https://tjelpanja-art-spiritual.com/projects/gaia-bewegingen-in-tekening

 

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

 

Links websites van de afbeeldingen:

https://www.webpages.uidaho.edu/larc301/lectures/siteSun.htm

https://www.demilked.com/analemma-sun-figure-eight-trip-in-the-sky/

https://vishal12.wordpress.com/2013/05/07/measuring-a-year/

https://www.volker-quaschning.de/articles/fundamentals1/index.php

Geef een reactie