Bericht

Bericht

Anja Tjelpa 3 Augustus, 2020

Channeling met Samuel als woordvoerder voor bericht van
de Vijfheid, V/M God van dit deel van het Universum en de Schepper.

Anja: Als eerste, iedereen van harte welkom. Dit keer is de aanvang als volgt; Het begon 27 juli jl., wij ontvingen een enorme inbreng, in de ochtend zitten we achter de glazen ramen, in uitlijning met de Zon, maakt niet uit met welke weersomstandigheden en met deze Geliefden die de Vijfheid vormen, eigenlijk is dit basis voor deze periode. Iedere daaropvolgende dag ging deze inbreng of overbreng maar door en door, informerend over de macht en grootheid over wat de Aarde bereikt via dit systeem vanuit de Bron, Sterren en Zonnestelsel, tot zondag 2 augustus, toen kondigde Samuel zichzelf aan om dit bericht te channelen. Maar deze macht en grootheid is aanhoudend.

 

Hallo Geliefden,

Ik profeet Samuel, voor deze gelegenheid, ben Ik de woordvoerder voor een bericht van de Vijfheid, Vader/Moeder God van dit Universum, en het Opperste Goddelijke van Al, voor jullie geliefden op de Aarde. Het wordt gegeven in woorden alsof het kleine beelden zijn, van gebeurtenissen in de hogere regionen, de Kroon Constellaties. (Hemelse Kroonluchters)

Bovenstaand is er gesproken over Bron, Sterren, Zonnestelsel, maar geliefden,

iedere zon, iedere maan, iedere ster, iedere komeet, iedere asteroïde, iedere planetoïde, iedere equator, ook de Hemelse, iedere eclips, iedere verandering van seizoenen, iedere keerkring, iedere as, ieder getij, iedere eruptie, iedere ascendent, iedere horizon, iedere dageraad, iedere conjunctie, iedere magnetisme, elektromagnetisme, iedere radiatie, iedere zwaartekracht, iedere cyclus, ieder hiërarchie, iedere dimensie, iedere actie, beweging, iedere koers, oversteek, iedere ecliptica, iedere richting (Noord, Oost, West, Zuid), iedere Melkweg, iedere pool, iedere meteorenzwerm, iedere zenit, iedere nadir, ieder element, molecule, atoom, iedere fase, ieder ritme, iedere sfeer, iedere toon, kleur, ieder bewustzijn, iedere ademhaling, iedere verbinding, iedere chaos, iedere corona (krans, kroon) ieder coronium en chronologie heeft een functie.

De Opperste Schepper heeft boeken geschreven, met Goddelijke Logos, drie Hemelse Boekwerken voor het Goddelijke Plan, het verklarende deel van het bericht verwijst hiernaar. Het mag duidelijk zijn dat de Opperste Schepper, heeft gecreëerd, geschreven andere ‘scripties’ en niet allemaal als trilogie en inspireerde vele om te schrijven en continueert dit met imaginatie.

Herinnering: om deze Boeken of Scripties te lezen met Goddelijke Logos, iedere Logos, de kosmische bibliotheek, lichttaal, dit is voor jullie van sluiers voorzien omdat jullie de missie hebben aangenomen, een incarnatie op Aarde als menselijke wezen. Verhullingen om verscheidene redenen, missie redenen
(aantal sluiers) en jullie weten of wisten dit en accepteerden het voordat de doorkruising naar Aarde werd ondernomen. Later in dit bericht komen we hierop terug.

 

Tijdens de maanden Juli en Augustus is er beweging via de Zodiac naar de (Kroon) Constellatie Leo.
Het voorziet altijd in een opdrijving van energie, vooral door de Leeuwenpoort. Refererend naar de Hemelse Boeken, Leo is de laatste in de jaarlijkse cyclus van de Zodiac.

En dat betekent heel wat voor deze periode van de evolutie in de macrokosmos en gebeurtenis met betrekking met al wat te maken heeft met planeet Aarde, waar microkosmos bij betrokken is.

Ieder van de twaalf tekens van de Zodiac is als een kroon (Hemelse Kroonluchter) en de bijbehorende sterren zijn de juwelen.

Ieder teken is een andere kroon/kroonluchter, als schepping.

Dus, geliefde familie op Aarde, ik ga het zeggen met de volgende woorden, maar wij weten dat sommige onder jullie ertoe in staat zijn, als jullie het maar zouden kunnen ‘zien’ wat een impact de Opperste golven en winden hebben op de ‘kroon’ constellaties, de andere kwaliteit van het instromende Licht, jullie zouden ontzettend overweldigd zijn.

Dus Leo maakt stappen, vastberaden Leo de Leeuw stappen, met diverse intenties, wij willen graag het volgende, voor jullie meest belangrijke uitleggen.

Tussen de Hemelse Kroonluchters is er bewoning door een ster teken genaamd Hydra, diertype slang (verzamelaar van afschuw) met een uitgestrektheid, lengte onder de tekens Kreeft, Leo en Maagd. Vanzelfsprekend is het een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis, maar deze keer is het anders, meer uitleg volgt ook later in dit bericht, de stappen van Leo landen op de Hydra, die bewoont onder Leo, en deze stappen verwoesten al wat maar mogelijk is van afschuw en dit keer met speciale ondersteuning van de Vijfheid, met eenvoudige woorden, meer stappen en meer krachtig en effectief.

Het volgende Teken aanbiedend, de volgende ronde voor Virgo, een heleboel gereinigde, minder belastende Kroonluchter ruimte.

Virgo, het teken dat in iedere hand wat draagt of vasthoudt, op een manier representerend de dichotomie, in de rechterhand een tak en in de linkerhand korenaren, met zaad. Beloofd zaad.
En hiermee is de referentie naar de Gouden Belofte. Hierover is uitleg gegeven door Aartsengel Michael via channeling via Ronna Herman, zo rond de verandering van millennium.

(Later in dit bericht een korte samenvatting)

En een andere speciale Zodiac en Ster samenwerking is aan de gang, in de korenaren in de hand van Virgo bevindt zich de sublieme ster ‘Al Zimach’ of met moderne naam ‘Spica’ aan de ene kant en vanaf de andere kant, in lengte, vanuit Canis Major, Sirius, krachtig, prachtig uitgelijnd met elkaar, dit overlichtend,
extra voltage.

Dit bericht heeft de volgende intentie, uitnodiging, jullie maken/vormen de beelden en proberen de echte bedoeling ervan aan te voelen, van deze machtige impuls en dan kunnen jullie als mens jullie micro kosmische wezen gebruiken op Aarde, om hierbij aan te sluiten in de macro en het samen te brengen voor het doen van het Goede voor Aarde en Al.

 

Over wat er jaarlijks terugkeert, één van dit is het oogsten en verzamelen van de inbreng van jullie, geliefden op Aarde, via jullie mogelijkheden om dit te doen. Wij verzamelen dit, al de inbreng en investering, dat is een enorme verzameling van communicatie, van ieder niveau en mogelijkheden.

Wij communiceren ook met degene die zijn overleden. Dit wordt bij elkaar gevoegd, ook met van vorige jaren. Dit keer is het anders omdat wat genoemd is het ‘virus’ dit heeft veranderd en het verandert (nog steeds) communicatie/energie niveaus, woorden, kleuren, tonen en intenties.

En in feite hebben wij eerder geoogst dit jaar omdat de Aarde een hoger tempo heeft.
Er is overleg met de Opperste Schepper en Alle Vonken, de Kinderen, waar zij ook zijn en wie ze dan ook zijn.
Dit betekent dat niets wordt buitengesloten. De uitkomst is van invloed op de stappen van Leo, het schijnen of branden van de Kroonluchters van de Zodiac in zijn totaliteit, dit is er allemaal jaarlijks bij betrokken en al voor heel lang.

 

En zelfs nog meer speciaal omdat op 3 augustus het Volle Maan is/was in Aquarius, water dragend en uitschenkend ‘water’ levenskracht water/substantie, zo draagt Aquarius bij in de kracht en grootheid.

Dit alles bij elkaar schept een heleboel kosmische Warmte, het doel is verspreiding, daarom is er gesproken over al de functies.

En de Zon, in dit geval speciaal de Zon voor dit onderdeel van het Universum is een grootste verspreider.

Dat zal gaan worden opgemerkt. Het is warmtebronnen verbonden met portalen aan het openen, maar alstublieft vergelijk dit niet met fysiek warmte. Want dan zou er al veel eerder een heleboel zijn verbrand.

Warmte weet zijn functie; het is de oorzaak en heeft de wijsheid te weten van zijn op liefde gebaseerde doordringendheid.

Zoals op natuurlijke wijze de andere elementen.

Mede vergezelt door Elementaire Wezens, met dezelfde intentie, oorsprong.

Gezonde samenwerking in de zin van Scheppingsniveau.

Dus de Zon zal Warmte expressies gaan verrichten, vibraties, vlammen, intensiteit, natuurlijk verspreidend, in en voor omgevingen, nogmaals, anders dan voorheen, het kan effecten veroorzaken, verstoringen aan technologie dat niet in bestaansvorm zou moeten zijn, meer dan voorheen.

En gebeurtenissen in het ruimte continuüm waar de Aarde in verblijft, welke opvallend kunnen worden genoemd.

En zoveel op liefde gebaseerde Warmte is zeer behulpzaam voor stimulatie verandering te doen m.b.t. bepaalde situaties voor een bepaalde vorm en soort van liefdeloze effecten op Aarde.

 

De Brug ligt er, is er, om te worden overgestoken en soms wordt het de Regenboogbrug genoemd, er kunnen kleinere bruggen zijn om ernaartoe te gaan en om er te komen, maar De Brug zal zeker deze naam eer aan doen en het kan winderig zijn, waterig en met deze warmte zoals uitgelegd, maar alles vanuit Goddelijke Bron “Gegeven’ en WERELD AARDE WIJD.

 

Het volgende betreft samenvattende woorden van de Gouden Belofte.

Al degenen, met alle liefde en respect die besloten te gaan en werden uitgekozen om te gaan en werkelijk erheen gingen naar de Aarde, jullie wisten waarover dit allemaal ging. En dan komt het versluieren om de hoek.

Een van de redenen is, herinneringen die zich herhalen zoals het was, dat dit TE veel zou zijn, TE pijnlijk,
TE tegenwerkend voor het doel, om sluiers te plaatsen, bedoeld als een soort van verminderen, vanwege de intentie om te worden geheeld en geharmoniseerd. Nu spreek ik over het verleden, dit is ook nog steeds beweeglijk en flexibel zoals wat er te komen staat en het kan weer bruikbaar, passend worden gemaakt, opnieuw gewoven, zoals Leo aan het doen is met zijn stappen, die de verzameling van afschuw eruit drukken, uit Hydra, en alles wat imperfect is en geschikt voor transformatie of verwijdering.
Natuurlijk is dit al enige jaren aan de gang, in proces. Het sluimeren door wat er in verleden is gebeurd, het inslapen en omdat dit en vernietiging geen optie is. Daarom is iedere gelegenheid gebruikt, dat is waarom wij jullie duwtjes en zo blijven geven en jullie blijven informeren over om meer en meer wakker en bewust te worden van al wat aangaande is. Ook, de fraaiheid van de kans als een Geschenk van de Opperste Schepper gegeven voor de transformatie.

De essentie voor het vervullen van de Gouden Belofte is als volgt:

Wees ijverig om balans en harmonie te brengen aan al jullie systemen van belichaming.
Dit omvat het aantrekken, magnetiseren, de gepaste radiatie innemen en aannemen en dan via jullie, uit te stralen, te delen met wat omringend is.  Om jullie lichaam te respecteren, nogmaals over balanceren, dit te doen via zuivere, liefdevolle gedachten, levenskracht brengende ademhaling en energie gevende bewegingen en activiteit, dat is hoe jullie een perfecte omgeving creëren voor jullie Goddelijke Essentie, de vonk van de Schepper, de Ik Ben aanwezigheid, om deze volledig te vestigen in jullie fysieke lichaam.

Dan zal de Gouden Belofte zijn vervuld.

De belofte werd gegeven, dat jullie, in dit ene leven de kans zouden hebben om toegang te verkrijgen en om door te dringen met volle kracht tot de Kosmische Levenskrachtsubstantie welke is opgeslagen en ligt te wachten in het hart van jullie Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid. En dit is heel wat en geeft aan waarom de weg hobbelig kan zijn en met bruggen (zijsporen) naar De Brug voor de oversteek.

 

Dapperen en geliefden, wanneer jullie je onzeker voelen of verontrust, verstoord door onaardig, steek de ene hand in de lucht naar Licht en houd de andere hand op het hart, of beide handen op het hartgebied en kijk omhoog naar de Zon, Maan en Sterren en zo in de omgeving, in de buurt van planeet Aarde, Gaia.
Er is een wereld van Licht over het donkere gelegd en al wat te doen is naar Licht te reiken.
Inzicht is binnenin. Wij leven hierin, breng het tot herleven, maar vergeet niet dat er wortels nodig zijn om te aarden op Gaia.

Voel onze ondersteuning vol liefde. Ga door met communiceren en mediteren en vragen, spreekt het uit.
Ga door en hou vol met werk van binnenin.En het uitbalanceren met dat wat buiten(af) is.
In ieder geval er is geen goed en geen slecht over het hoe.

Wij horen, wij ontvangen jullie, en luisteren heel de tijd, Zijnde daar voor jullie allemaal, bezig als bijen, dit hebben we al eerder genoemd, herinner het. Wanneer iemand gereed is voor dit stadium, zullen jullie het zoemen horen, zoem zoem, hum, hum, herken de harmonie en melodie. Wat behoeften brengt voor het helen, in een herwoven patroon, kalmte, balans, zodat jullie naar de brug kunnen geraken met gemak en gratie en saamhorigheid, wij zijn met jullie. Als Zijnde een voorbode, voorbeeld, een leidende, ondersteunende, voor de volgers, het is bedoeld dat ze volgen, dat is het Plan, Allen zullen de Brug gaan bereiken voor de oversteek.

Blijf doen omdat: Liefde Verandert Alles met en naar Waarheid en Vreugde.

 

Met alles omringende Liefde, kracht, warmte, assistentie en mededogen van de Schepper, Vader/Moeder God van dit Universum, Christus, Dame Maria Magdalena, Helios en Vesta, Aartsengel Michael en Dame Faith, Ashtar en Lady Athena Pallas, Merlijn en Dame Isobel en mij, profeet Samuel en zo veel anderen.

 

Gepost op de website: 4/8/2020
Support van Michael.
Verwerkt en klaargemaakt voor plaatsing door Anja.
Met liefde, dankbaarheid en zegeningen voor allen

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie