HET BELANG INBOEZEMEN

 

Via Anja Tjelpa – Zondag 27 september 2020

Introductie: Allerlei soorten wolken geschilderd op de blauwe lucht, doordrongen met heel helder Licht van onze Zon. Lapjes, plek(jes), stukken van Licht creërend tussenin al de soorten wolken in de tinten van wit en grijs.
Bij het kijken naar de Zon verschijnen er allerlei soorten van hoger dimensionale kleuren rondom de Zon en ze geven nabeelden in ons menszijn, veel van de nabeelden zijn orbs. Dit kijken naar de Zon hebben we een poos gedaan en we keken niet naar de klok.
Een volgend moment en de wolken bewegen zich tot een gehele mix als deken van deze witte en grijze tinten en er lijkt een pauze te zijn. Wij veronderstellen, leuke voorbereiding voor het volgende, maar nog niet om naar te kijken.
Wij weten dat Aartsengel Michael met ons is, wij hebben begroeting al gedaan en hij begeleidt ons met dit kijken naar de Zon voor wat informatie.

Geliefden, de Zon is als een toverbal en zeer hoogverheven met Zon pulsaties.
Het produceert deze kleurexpressies, die jullie met fysieke ogen kunnen zien en mede met het innerlijke oog.
Het straalt de expressies uit tot zo ver als bedoeld in de omgeving, wat een helder, mooi voorspel voor wat er staat te komen.
Geen cinema kan ermee worden vergeleken, het is Goddelijke intentie voor het Belang van het Totaal, om jullie voor te bereiden, jullie gewend te raken en vertrouwd met Hogere Dimensionale Vibrationele kleuren, o.a.
Want dat is wat jullie zullen ontmoeten met wat er staat te komen, voor 24/7.

Een voorstel om het belang in te boezemen, in de kamer van jullie hart, jullie prachtige hartcentrum, met een intentie voor het ophelderen, het kleuren van jullie innerlijk, jullie bewustzijnsziel, de intentie voor het denken, jullie totale menswezen in al van zijn creatie.

Er is heel wat betrokken bij het seizoenmoment van de herfst, het ene na het andere, moment na moment, deze zullen gevuld zijn met openbaringen, innerlijke activiteit en gedeeltes om openbaar te maken, ook die kant. (Nieuws)
Ook bedoeld om jullie innerlijk te bewegen om te herinneren de oneindige talen, de klanken. Zij behoren tot het Goddelijke Ontwerp.

Wij stimuleren jullie en wij hebben de attributen ervoor, met het verlangen om het te kennen, om duwtjes te geven voor een soort van nieuwsgierigheid, de aard die jullie stappen doet maken buiten de veel te veel systeemlijnen, kaders.
Om in jullie innerlijk de ware kleuren, klanken en talen in te luiden.

Er is heel veel wat jullie omringt, zelf overweldigt, waar jullie beter geen compromis mee kunnen sluiten.

Kijk naar wat er boven de scene is van de chaos en verwarring,
Nieuwe Aarde is een klein beetje hoger, er zijn geen grote afstanden tussen dimensies.

Wat werkt als een soort magnetisme, is jullie gehechtheid wat zeker, veilig en vertrouwd lijkt, het is pretentie met een fopkarakter, het neemt jullie beet, bedottend en op velerlei manieren door het hoge aantal effecten van al de oorzaken.
Een ander iets om in te boezemen in jullie heilige hartkamer; niets, bijna niets, een deel is echt op Aardse manieren, lijkt wat het is, deze periode van de Evolutie verklaart, legt jullie nu uit, laat jullie zien waar het echte van de Goddelijkheid present is en hoe, de onuitspreekbare schat. Jullie zijn kostbaar voor ons en zeer geliefd, sta mij toe dit nog een keer te herhalen, de manier om te herinneren heeft een Goddelijke bedoeling, een zachtaardige, jullie hebben al genoeg meegemaakt met Aarde levens.

Aartsengel Metatron heeft recent verklaard wat er aan het gebeuren is als een tableau, dit tableau is net buiten en onder het midden van de toestand, men kan dit begrijpen als onder de equator van het tableau, recht er overal boven zijn er krachten van het midden, hoger in dimensie, deze krachten bevatten het ritme van de bedoelde ontwikkeling, nogmaals o.a. Om dit ritme te ervaren en mee te werken betekent samen te werken met het echte leven, het is van het grootste belang.

Wanneer jullie je nu gewaar en meer bewust worden in jullie innerlijk van jullie onderzoekende, verkennende genen, want deze zijn er in ieder van jullie de juiste dosis voor deze reis naar de Aarde, het is een Wow om de kleuren, klanken, talen en ritme te ontdekken en de in de deklaag bevindende krachten van dit speciale midden.

Maar er is meer om te verkennen, herontdekken en in te boezemen in de kostbare ruimte van jullie harten.

Niets is meer zachtaardig dan de natuur, het geheel.

De schepping is bedoeld om samen te werken, te associëren, gemeenschappelijk.
Ook met de Spirit van de Natuur en al de betrokken creaturen, mede de soorten van de Elementaire Rijken.

De mensheid, ik gebruik met opzet het woord mensheid, ieder mens is er aandeel in, laten we het vatten onder het hoofdstuk ‘de Boog van het Proces van de wet van oorzaak en gevolg door/met de ervaringen in de empirische rijken’, (empirisch is voelen van ervaringen) het is een Goddelijk feit.

In een circulatie van een groot aantal jaren, heeft de mensheid zich afgescheiden van de samenwerking met Elementaire wezens en er is aangevangen met het verwaarlozen van de Natuur op Aarde.

Ik stel voor vanuit mijn Lichtwezen Aartsengel hart dat wij dit dopen met een enorme hoeveelheid vergeving, in herhalend ritme en te richten op de toekomst, met de intentie dit in te boezemen, voor de stappen voorwaarts in een veel helderder verlichte Nu.

Het is mij toegestaan jullie te verzekeren dat de restauratie, het in heling zijnde, het opgewaardeerde van het bestaan van deze coöperatie in gemeenschappelijkheid jullie VREUGDE zal brengen, het zal jullie behagen en plezieren. VREUGDE zit IN de Schepping! En ik stel voor om dit te verwelkomen met open armen en hart. Het zal jullie helpen om bovenuit te gaan de huidige conditie van de Wereld op Aarde.

Versus elementaire werkelijkheid heeft leven met een fopkarakter en beduvelen en bedotten e.d. geen krachten.

Wij hebben ons super goede Goddelijk verlangen en wij spiegelen het in de overlay van het tableau en met de impulsen van expressies van de Zon, onze liefdevolle support intentie, dat jullie zullen binnentreden, toetreden in groten getale deze dimensie van de midden krachten om bij te dragen aan de verbetering van Moeder Aarde, de wereld die ertoe behoort en het belang van het Totaal, inclusief Vader Aarde en de geliefde familie bewoners van de Binnenaarde.

RAAKT HET JULLIE, HOREN JULLIE, VOELEN JULLIE,

BEMERKEN JULLIE HET in jullie Binnenruimte!

MOEDER AARDE VERDIENT DIT! HET BEHOORT ONS ALLEN TOE!

BOEZEM HET BELANG IN!

 

Wat wordt verlangd is om het in jullie op te nemen, het te kennen, innerlijk weten, het Proces zal jullie verder begeleiden en wij allemaal zijn in het Proces.

 

Wat citaten via Aarstengel Michael:

Ontspannen is een overwinnaar.

Als het GOED genoeg is, ontvangen jullie de middelen.

Iedere aanval is een roep om hulp.

Sensatiezucht verdoezelt wat ertoe doet.

De kunst is om te laten gaan; de echte waarnemer is de artiest.

Wij verschillen van elkaar om te realiseren hoezeer wij elkaar nodig hebben.

Het heeft al zijn start, dat wat te komen staat, DIT IS DE TIJD, REÜNIE!

 

Mijn volgende verzoek, het posten van een citaat van Novalis:

De wonderlijke kracht van het geloof.

Al het geloof is wonderbaarlijk en doet wonderen.

God is dan aanwezig, als ik in Hem geloof.

 

De relatie met planeet Aarde, Moeder Aarde, jullie wezen als lichamen als mensen, de nieuwe krachten en associaties zijn er volop in de innovaties.

Moeder Aarde is opgetogen! Voel het kloppen van jullie harten, stem af op het ritme van DEZE TIJD, jullie als microkosmos met het Hart van de Kosmos <> Macro. Er zullen er onder jullie zijn die zichzelf zullen terughouden, zeg maar, aanpassingsobstakels, wij begrijpen het en ieder voor hemzelf/haarzelf met de relaties niveaus, willen deze geliefden assisteren om mee te komen.
Deze hulpverlening is onderdeel van de missiereis naar Aarde. De kracht van het geloof assisteert jullie hiermee en voel de warmte, liefde en levendigheid van de zo vele aura’s van degenen die jullie omringen, zij hebben een reikwijdte, behulpzaamheid, welwillend effect voorbij aan jullie bevattingsvermogen.

WIJ ZIJN DICHTBIJ! En koesteren jullie en houden van jullie diepzinnig.

IK BEN Aartsengel Michael

Lieve mensen die in contact gekomen zijn met dit bericht, Aarstengel Michael heeft gevraagd er een P.S. aan toe te voegen.

De mens wordt met zijn hele leven in het natuurbestaan verweven, erin.

Doorheen de vier seizoenen wordt er een soort natuurbewustzijn doorgemaakt. Daardoor wordt het natuurbewustzijn tevens uitgebreid en versterkt het Zelfbewustzijn. De waarnemer die kunstenaar is, hij/zij die de juiste bevindingen beleeft, aanvoelt die ontmoeten de wevende natuur als een objectieve vergeestelijking. (Onstoffelijk)

De blik resulterend in beweging in de hoogte dus bovenuit de huidige scene in de dimensie van de midden krachten, daar is deze uitbreidende Kosmische Lichtende Intelligentie, alles als tezamen.

In deze wevende natuur van de Kosmische Lichtende Intelligentie openbaren zich, het drukt zich uit in een verfijnde, verdunde gestalte/vorm als wezens.

Lichtlijvigheid! Lichtweven! Alle soorten van wezens.

De seizoenen hebben hun vertegenwoordigers in relatie met de natuuromstandigheden en Lichtweven en vervullen zo het benodigde natuurwerk, daden, acties.

Hier is een aantrekkingskracht mee gemoeid en afstoting; aantrekken en afstoten is een natuurlijk liefdesproces.

StofMoeder – Zilver < ZOON > GeestVader – Goud.

Verweven in de jaargang van de Kosmische Lichtende Intelligentie zijn morele principes.
Het onderling verweven brengt met zich mee de klanken, kleuren, lichteffecten o.a.

Over zo boven, zo beneden, mede in onze huidige aardse dichtheid, meer verstarde bestaan is er deze kosmische lichtwevende macht en kracht.

Over het leiderschap van de Aarsengelen voor de seizoenen zoals door ons gekend (één van de taken):

Herfst – Aarstengel Michael; hij begeleidt het verval in de natuur, nadat hij oogst heeft beschermd, feitelijk heeft dit te maken met de wederopstanding van de Spirit.

Winter – Aartsengel Gabriel; Kerst Engel, aankondigend en begeleidend, wat heeft te maken met de geboorte van het kind Jezus.

Lente – Aartsengel Raphael; Lente Engel, de Heler, hoeder van het ontwaken van de Natuur, de Spirit, en hoeder over het Paasgebeuren.

Zomer – Aarstengel Uriël; de hoeder voor ons gedurende de zomermaanden, wachter/bewaker over ons om ons niet te verliezen in het TE plezieren op Aarde.

Informatie over Novalis:

Periode op Aarde: 1772-1801. Van Duitse afkomt, officieel is de naam Georg, Philipp, Friedrich, Freiherr von Hardenberg. Novalis is zijn pseudoniem. Dit leven op Aarde heeft niet zo lang geduurd maar hij heeft verbazingwekkende dingen verricht in deze 29 jaar. Schrijven is er één van.
Er is veel over te vertellen, bij interesse is het advies zoek het op via het internet.

Onze slotwoorden voor dit bericht:

Er is bewust gekozen voor de afbeelding met glas-in-lood en de afbeelding met de kristallen achtergrond.
De sleutel heeft te maken met doorschijnendheid. In het deel van het bestaan waar Aartsengel Michael vertoeft is het om en nabij zoals dat, rijkelijk gekleurd en kristallijn. De zovelen andere aan die kant zijn hetzelfde. De zovelen anderen in Binnenaarde en die ons ook omringen zijn hetzelfde.
Wij zijn op weg om te zijn zoals daar.

Geliefde Aartsengel Michael, heb morgen, de 29ste, de dag van St. Michael een hele mooie dag!
Dat vele zich kunnen verheugen met uw zo speciale ondersteunende presentie!

Wederom veel dank geladen met dankbaarheid en liefde voor dit mooie bericht en het super goede support voor ons Degenen van de Mensheid en de Al in Eén.

Gepost op de website: 28/9/2020
Support van Michael.
Verwerkt en klaargemaakt voor plaatsing door Anja.

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie