Impulsen voor de beterende versie van Aarde vanuit het hart en de schoot van Godmoeder.

De Ladies van de Vijfheid;

Lady Faith, Lady Isobel, Lady Athena, Lady Maria Magdalena,

Lady Vesta.

Laatste deel met aanwezigheid van Moeder Maria en Christus

Impulsen voor de beterende versie van Aarde vanuit het hart en de schoot van Godmoeder.

 Anja Tjelpa – 15 december 2020

 

Geliefden,

Aansporing komt van het Goddelijke vrouwelijke bij jullie allemaal, man of vrouw.
Dit eerste deel van het bericht komt van ons vijven samen.

Wij wensen jullie te geven, als begin, een visueel, fysiek beeld als een indicatie voor de cirkel van het Leven. Een indicatie als een voorbeeld in aardse materie, met alle respect voor het originele.

Het draaipunt als Bron, spaken met mogelijke divisies met allerlei soorten opties en de grote cirkel eromheen, de uitdrukking van het oneindige, het bij elkaar houdend. In feite is dit een van de vellen of bladeren van het draaipunt, in werkelijkheid een prachtig gemaakte compositie. Al de vellen vallen samen, maar iedere essentie, deeltjes ervan, nuances, continueren apart te bestaan als blijvende volwaardige wezens in deze ingeboren gecreëerde Goddelijke rijkdom. Wat deze fysieke, verdichte, voor het fysieke oog bewegingloze kunst constructie geen uitdrukking van heeft, is de altijd bewegende werkelijkheid, vergelijkbaar met in- en uitademing, magnetisme, uitstralend en afstotend of aantrekkend, in relatie met natuurprocessen voor ontwikkeling en acceptatie.

Het Zelf, de Ik ben aanwezigheid heeft een innerlijk landschap, gebieden die dit vertegenwoordigen.
Wij veronderstellen dat er bij jullie gedachten kunnen opwellen over dit; ja, het is een uitgebreid kosmisch landschap. En met dit, deze keer zijn jullie ermee op Aarde. En dit kan voor velen een van de talloze herhalingen zijn, maar ook het tegenovergestelde, de eerste keer op Aarde en veel variaties er tussenin.
Het leven is als al de werkingen en rimpelingen van water op Aarde, vooral oceanen en zeeën zijn een prachtig en krachtig, vol karakter voorbeeld. Er is Licht, er is Duisternis, speels met elkaar, dit is een constante geliefden voor het leven in relatieve ervaring omstandigheden.

Het Licht zorgt voor toepassing van behoorlijke druk, dit is merkbaar in de loop van onthullingen en jaren van het wakker worden. Jullie zijn hierover al wereldwijd over geïnformeerd via verschillende boodschappers gedurende een zekere voorgaande periode. Het meest in het waarnemen springende is; er is iets met mij aan het gebeuren, in allerlei delen van mijn menselijke bestaan als wezen.
Kleine toevoeging; lichamelijk gevoeligheid wordt in gang gezet door temperatuurverschillen en verschuivingen van energie frequenties.

Wij stellen voor dat jullie dit overdenken en in eerste instantie proberen te maken een persoonlijk overzicht. Plaats het dan in de context van deze pandemie en wordt gewaar van wordt gebruikt voor opzettelijke aardse beïnvloeding. Overal en via allerlei mogelijkheden is dit een enorme bron van reflecties.
Het reflectie proces voor onthullingen, dit is in de handen van het hoogste Goddelijke en het is teamwork van Eenheid.

 

Lady Faith

In deze periode van de Evolutie in het Nu, zijn de Aarde, mensheid en andere soorten in een aangrijpend deel. Waarover al eerder is gesproken en het wordt heel erg opgemerkt en bewust als een constante stroom van wetend, stimulerend bewustzijn, in veel richtingen, meer dan vanuit een enkel standpunt.
Dit brengt met zich mede mee, het begrijpen dat er andere wezens zijn in de kosmos in variaties, zij kunnen de gestalte aannemen gelijkend op mens. Ik moet benadrukken dat zij leven, bestaan meer als één, maar zijn in staat om in een persoonlijk te stappen. In relatie tot jullie gezondheidsproblemen als mensen zijnde, ook van allerlei aard en vooral gerelateerd met het huidige pandemonium, jullie Universele familie van meerdere sterconstellaties zijn er zeer optimaal hoog dimensionaal bij betrokken.

Ik wens met dit bericht er enkele in het Licht te plaatsen, Schijnwerper, degene met een plus vrouwelijke natuur.
Andromeda, Coma, Lyra, Pegasus, Cassiopeia, Sagitta en de Pleiadianen.

Zij hebben een zeer representatief karakter voor speciale taken. Zij, ieder, op eigen persoonlijkheid manier vertegenwoordigen de volheid van Liefde, Compassie, Creativiteit en Wijsheid, er wordt ook bedoeld aan te geven al de leden als sterren betrokken bij de constellaties. Ze hebben een speciale krachtige inhoud om iedere facet te bereiken van de Schepping.

Deze zeven geplaatst in de Schijnwerper, gespecialiseerd door de Zeven Zusters van de Pleiadianen, doordat zij hoofdzaak zijn. In feite is het zeven-zeven, dit werd speciaal gecreëerd om leiding te zijn om het surplus van mannelijk gedrag gelijk te stellen. En mede ondersteund door hun populaties van Hoog Belangrijk Impact voor wat er gaande is op Aarde en de daar aanwezige populatie.
Veel is al doorgegeven via channeling over Andromedanen en Pleiadianen. Enige uitleg met nadruk, om het uit te leggen volgens androgyne natuur, voor het grootste deel betreft dit prominent surplus vrouwelijk, zelfs met wat jullie noemen met mannelijk exterieur, dat is gewoon een gekozen exterieur.
Over de andere genoemde vijf sterren constellaties en de populatie, daar heeft minder conversatie over plaatsgevonden, zo werd het besloten.

Voor de evolutionaire gebeurtenis op Aarde, zijn alle zeven exclusief speciaal in woorden volgens menselijk begrip.

En ik, Lady Faith is de opdracht gegeven om dit kleine bericht te verrichten wat is gecodeerd met HUN invloed, om jullie op te roepen met speciale Ster Lichten, om op innerlijke deuren te kloppen, ramen, poorten, hekken, diep van binnen in jullie mooie innerlijke landschap zelfs met behuizing waar het mee verwikkeld is, waar jullie ware oeroude geheugen huisvesting heeft en exact weet waar en waarover dit allemaal gaat.

Jullie zijn allemaal voortgekomen uit het hartcentrum van Godmoeder vanaf daar gingen jullie in de relatieve rijken, buiten het Huis.
Tot dus ver mijn solo deel met alle liefde vanuit mijn Lady Faith hart.

 

Lady Isobel

Wanneer iemand bestaat in het Universum en in dit geval in dit deel van het Universum, deze Galaxy en zijn werelden en nu richt ik mij tot mijzelf met betrekking tot de relatie met de Zon en de Vijfheid en de totaliteit die erbij betrokken is. Dit is een prachtige gemeenschappelijkheid vooral gericht op de Aarde.
Vanuit vele standpunten voor de meest door de Zon verlichte doordringende werkingen voor jullie allemaal op Aarde en andere Wezens in hun Wezen en bestaan binnen de district dimensies van deze hoofdzon.

Voor degenen die interesse hebben in het verkennen van dit deel van het Universum planeet Aarde omgevend, misschien hebben sommigen er al over gehoord en voor sommige wellicht een herhaling en voor andere om te informeren. Onderzoekers op Aarde ontdekten een poosje geleden, enorme hoeveelheden Goud substanties (zoals stof) in de dichtstbijzijnde omgevingen van de Aarde alsof het een groot wonder is. Alstublieft, sta mij toe, Isobel, jullie geheugen op te frissen. De hoeveelheid Goud of Aurum is aanwezig in ongehoorde verfijning en aanwezigheid.
De Zon van dit Zonnesyteem is een vertegenwoordiger van deze nobele substantie Goud.

De Zon is, jullie zijn je er gewaar van overdag, een verspreider kracht Zonstation voor dit.
Er is enige hulp van elementaire wezens. Betrokkenheid van ondermaans, behorend tot dit deel van het WereldAl als contrast met een meer spiritueel deel. Het is de werking op en voor mensen en met name het hartorgaan maar ook de werking op ieder hart van ieder schepsel aanwezig binnen beoogd bereik.
Er zijn zinnen, zintuigen (innerlijk werkend) die deze zo speciaal werkende gouden activiteit kunnen waarnemen en alles wat er mee en erdoor gaande is, hoe het werkt in het innerlijk met zijn substantialiteit mede als een metaal. Het draagt alle harten en het zorgt voor ieder soort bewustzijn en houdt het overeind, vooral overdag.
De Zon verlicht in alle stadia het de hele dag benodigde bewustzijn. Het, ik spreek over Goud als stof in het Universum, heeft het Goddelijke karakter van dienstverlening om te harmoniseren, balanceren van het innerlijke van het menselijke wezen op alle aanwezige niveaus. Nivellering. Vanuit dit mooie gouden hartsubstantie transport, is er een grote helende factor voor mensen gedurende zijn menselijke belichaming, het werkt het meest wanneer jullie naar binnen gaan en de innerlijke verbeelding gebruiken. En wanneer jullie de innerlijke impulsen aanroepen, ontmoeten en aannemen, neem een imaginatieve stap verder om te concentreren op jullie eigen zonnesysteem met al de cellen van de lichamelijke constructie.
– Bijvoorbeeld zoals nu gedurende de december Kerstperiode, veel van jullie houden van heel veel lichtjes, veel op materiele wijze-. Om zoveel mogelijk van jullie lichamelijke cellen te verlichten en de inhoud waartoe jullie in staat zijn en schijn mee en kom samen, want dat kan worden gedaan, misschien niet als eerste start maar als indicatie. Schijn tezamen met al deze verfijnde gouden ontelbare deeltjes in ieder wezen.

Het heeft betekenis, deels betekent dit de intensiteit van transformatie te stimuleren.
Ik moet jullie informeren over iets wat er mee te maken heeft, het gaat over begeleiding, dit heeft te maken met tussenspel van andere substanties, het heeft ook betekenis, maar het Goud is het voornaamste als een metaal substantie en het harmoniseert veel van de harmonieën die te maken hebben met tonen en melodieën. Dit heeft grote waarde zelfs voor de meest gelimiteerde levenssituatie, ieder klein ding, kleinigheid, kleinste kleinigheid heeft betekenis van zichzelf voor bestaan voor de eeuwige evolutie.

Geliefden allemaal, raak vertrouwd met dit, neem het besluit om het te vestigen in een routine passend voor jullie leven in het Nu. Zoals eten.
En vanaf deze kant, zijn er een aantal tezamen met mijn kant, met de Liefde en het vertrouwen in ons, om jullie te ondersteunen in dienstverlening.
Maak plaats in jullie mooie harten voor wonderen. Isobel.

 

Lady Athena (met haar mooie glimlach van Victorie)

De grote verwarring die aangaande is … laat me vervolgen met andere woorden.
Het bovenste, van de zogenoemde top en het is van een ijzige constructie, de spirituele, kosmische warmte vanaf alle kanten rondom de Aarde, is het aan het smelten. De kracht van het Universum is hiermee verbonden.
Het betekent dat dit gebeuren geen observatie heeft voor fysieke waarneming. Het heeft invloeden voor reflectie, ook buitengewoon krachtig.
En dit maakt dat het ijzige, wat water is, zich oplost. Deze ijs compactheid raakt verloren en het druppen is de ontwikkeling van de afwikkelingen, welke zeker worden beïnvloed door wezens van een hoger niveau, tweezijdig, van goede natuur en vervreemde natuur. Ze bevechten elkaar al voor een heel poosje.
Men zou kunnen denken de vervreemde heethoofden, let op het woord ‘heet’.

Vanuit een vorm van principe, bewegen ze in een val door het bevechten uit te voeren.
Dit spoort warmte aan en de druppels zijn aan het stromen en dus maken ze een ommekeer tot het onzijdige, stromend in de vlammenarmen van het Violette Vuur. De val is een constructie van het metaal ijzer en Aartsengel Michael en Ashtar en het commando onder zijn hoede van de federatie van Licht, heeft dit, zo te zeggen, in hun ijzeren grip. Beschermd en geassisteerd door legioenen van allerlei naturen en mede door Engelmachten met spirituele zwaarden, allen dienaren van de Universele wetten.

Het betreft de effecten van willekeurige daden relevant aan een bepaald wereldbeeld.

Wat doen de Ladies hiermee? Wat is hun dienstverrichting?

Wij, de vijf hoofd Ladies betrokken bij de Zon, werken samen voorlopig in het Nu, met de Zon en zijn bewoners en inwoners van deze prachtige Zonne-constructie en omgevingen. Ik kan het uitleggen met jullie woord ‘huishoudkunde’; verzorgen, voeden, schoonhouden, regelen, alles volgens wieltjes laten draaien, met oprechte communicatie en een volledige dosis Liefde. Dit is een kracht van hoge kwaliteit vrouwelijke natuur. Het is mijn wens jullie aan te moedigen om naar binnen te gaan in jullie schatkist in de menselijke behuizing met een open hart en innerlijk oog, om te herontdekken en hervinden, wellicht al gedaan, hoe deze kracht van oerliefde, want dat wordt bedoeld, als essentiële oer natuurlijke Liefde aan het beschermen is, het is oppermachtig, opperste kwaliteit. Ik stel voor om jullie zelf in positie te plaatsen als voorbeeld, doe de stap, stappen naar binnen, en jullie zijn in staat om te komen tot het punt in de schatkist, waar jullie het weer weten en aanvoelen. Wat wordt bedoeld? Liefde voert daar op veilige wijze haar doeltreffendheid uit in een soort uitrusting als pantser. Veel van jullie, heel veel houden hier onderbewust diepgaand van, diep van binnen met jullie alwetendheid en deze periode zeer zeker, oprechte Liefde en koestering vindt daar plaats en jullie zijn toezichthouder en beschermen HET.

Wat ‘wij’ waarnemen met onze observaties is dat deze zo prachtig ingebedde kern van Liefdeskracht, bij sommige van jullie, in variërende getale en gelegenheden, het inzetten, gebruiken van daar binnen uit naar buiten.

En ik, Athena, ik kan jullie dit vertellen, vanaf onze kant, het is een oprecht aanzicht van spektakel in deze rebellerende ervaringen en speciale levenslessen. Begrijpen jullie, weten jullie hoe zo zeer behandelbaar en bruikbaar dit is voor ons? Deze ‘ons’, jullie familie, die zo betrokken zijn bij dit evenement, wij zetten het in via de Zon in relatie met de Maan, het vrouwelijke spiegelende van de Maan en haar speciale maanconstellatie geheugen. Eindeloos tegelijkertijd. Met volledige vrouwelijke capaciteit, wilsstrijd voor oprechtheid, rechtvaardigheid, bescherming, verlossing voor de Aarde, voor het Al als Eén, voor Victorie! Vanuit mijn Liefdeskostbaarheidspunt draag ik overdrachtelijke bij. Athena.

 

Lady Maria Magdalena

Wat een buitengewone mensenlevens zijn er in uitvoering op Aarde.

Al het geleerde van eerder verrijkt het leven en bestaan op mooie planeet Aarde. En niet alleen de kostbare mensheid maar ook de andere gecombineerde bekoorlijke naturen van allerlei aard en het grootste moederlijke leiderschap van Gaia. Hoe dit wordt uitgevoerd en verricht is stijlvol in al het verwerken.
Ik, Maria Magdalena en ‘ons’, wij allen in hoger niveau van bestaan zijn in staat om het op een andere manier te zien, er is dit dat ik wens te delen met jullie over het onderwerp overzien.

Om het te zien zo ‘helder’ als het is, moeten jullie het overzien vanaf het tegenovergestelde.
Dat is om het met sereniteit en gelatenheid te overzien.

Om jullie emoties en overlevingen uit te drukken is als stempelen, een afdruk maken, in jullie aura, etherische lichaam in relatie met het astrale lichaam en het onderbewustzijn en allerlei soorten van reacties, acties en creaties die vandaar vandaan uitspruiten. Het is een wens van mij om dit ‘stempelen’ -in feite is het printen van jullie eigen waarheid doordrongen met geheugen- te doen vanuit jullie hart.
Zoals verteld door Lady Isobel, is dit een toonaangevend orgaan en gebied, het gaat ook om hartenergie, op goud gebaseerd, alstublieft overweeg het volgende wat kan resulteren, als velen van jullie op Aarde adopteren en gebruiken, hetgeen wat dit glorieuze gecombineerde schijnsel zal bijdragen voor de beterende versie van de Aarde.

Velen van jullie zijn zich gewaar of zijn dit aan het worden van ‘hen’ met een ander wereldbeeld en hun circulaties met kameraden voor welke reden dan ook, zij hanteren een vorm om jullie te bewerken en manipuleren, gebroeid door tijdgebonden toestaan, waarmee men kan verwijzen naar onderbewust adverteren. Slimme op psychologie gebaseerde bepalingen op vele openbare en geheime manieren.

Een vraag: “Waar zijn jullie dankbaar voor?”

Ik heb een wens met benadrukking, VERTROUW in de kracht van authentiek, er is zoveel verspreid op Aarde. Wordt gewaar in groeiende mate dat het weer bij elkaar brengen van de stukken, facetten van het verspreiden, een serieuze taak, authentieke taak voor jullie is op Aarde om uit te voeren.
Deze beterende verwerkingen via processen op Aarde in relatie met het omringende Universum en dit sub-universum als de meest intieme omgevende, het verwerken is hoog gegradeerd vrouwelijk, van al wat heeft te doen met ‘vrouw’ vanuit het hart en de schoot van Godmoeder, aangetreden vanaf Hoofd Bron via het originele verspreiden van Kinderen Gods die het nest verlaten naar relatief bestaan, doordrongen met Haar Zegenende Straal, gevuld met Haar wonderlijke eigenschappen en mogelijkheden om dit sub-universele werk te doen, dit nieuwer deel van het Universum, om het zo perfect en allesomvattend te laten werken. Vanuit Haar Hart naar het Hart van Gaia met deze schijnende gouden substantie, uitstralend, begeleidend de weg van de Straal. Men kan het Goud benoemen als de relatieve brandstof voor dit Goddelijke Straalkrachtstation.

Geliefden, kom weer in staat om het leven zelf te omhelzen en al jullie persoonlijke geschenken, zegeningen, wonderen en waarheid ervaringen, de enorme gecombineerde familie, het karmische wat wordt blootgelegd om te worden opgelost, al wat achtergelaten kan worden en wat niet langer er meer bij past en zeker niet meer als hoeveelheid in jullie bagage zak of drager. En mede, de enorme grootte van het Wezen van Dankbaarheid en Vergeving en Vertrouwen. Met de stem van mijn hart, ben ik mooie hele oude liefdes hymnes aan het zingen voor jullie en vele zingen mee als een koor als het gepast is. In jullie hartkamer met de schatten is het auditorium gevestigd om te luisteren! Met alle liefde vanuit mijn hart, jullie zijn zo welkom en ook voor het omhelzen, het maakt onmogelijke dagen voor jullie mogelijk en wenselijk. Maria Magdalena.

 

Lady Vesta aan het woord

Jullie zijn niet gewoon een zonneniveau maar een microkosmos zonnesysteem in relatie met Christus.
Licht wordt overgebracht vanaf de Grote Centrale Zon via dit zonnesysteem, systemen.
Dit is lijn- of koordwerk, de draden van het enorme, grootse Kosmische tapijt of weefwerk.
Wat wordt bedoeld te benadrukken is dat ieder kind/vonk/punt/ster van God een connectie heeft met God De Bron.
Niet bij allemaal is er een voldoende geopende lijn of koord.

Als vergelijk wil ik graag gebruiken de kleppen van het veneuze systeem.

Algemeen erkend heeft dit een speciale functie voor de menselijke belichaming. Maar het gaat over de kleppen of voorhangen in deze koorden en lijnen in relatie zoals zojuist genoemd. Er zijn grote verschillen in het aantal waarin kleppen open staan per geliefde individueel. Het heeft relatie met ontwikkeling op evolutionair algemeen niveau, processen voor ontwaken en bewustzijn. Hoeveel kleppen hebben jullie? Hier komt wat complexiteit.

Het is missie gebonden en gerelateerd tot wat wij willen uitleggen als wat er reeds is geleefd, hoe, waar en zo. En wat er is gaande is met de incarnatie, reactie en creatie op Aarde.

Jullie hebben om te gaan met het ene fenomeen na het andere. Ik spreek over hetgeen te observeren is op Aarde en het onzichtbare, in het grotere deel van het Universum. Ze zijn allen speciaal en behoren tot Het Ontwerp van de Opperste Schepper. Een aardige begrijpelijke naam ervoor is het dooreengevlochtende. Het geweldige van dit dooreen gewoven tapijtwerk is de gebruikte kracht van herhaling.

Het betekent dat ieder fenomeen een Wezen is essentieel levend met vele facetten, zoals kristallen verschijnen op Aarde, in grote variëteit.

Het is gecreëerd om in staat te zijn om te klingelen, zoals belletjes tijdens Kersttijd en met andere muziekexpressies op Aarde. Dit reflecteert ook met speciale kleuren, ze zijn heel snel, als het Licht zelf, met innerlijke activiteit voeren zij, onderhouden zij hun deel van dit met lichtdraden gewoven tapijt.

Dus, de Zon van dit sub-deel van het Universum met zijn Gouden Natuur, als een Wezen dient dit met vele dimensionale facetten- onderling met elkaar in verbinding staande, associërende werktapijt van het leven.

 

Authentieke Natuur is Al, de totale tijd/Nu pre-sent en alles heeft een stem, het zijn een oerprincipe voor overbrenging van het een naar het ander, het betreft en beïnvloedt een behoorlijk aantal paradigma’s.

Alle handelingen van liefdevol omgaan en optreden zijn natuurlijk, er is niets meer natuurlijk dan Liefde. Liefdeslijnen stromen vanuit de essentie van Al de Wezens, ook bij mensen.
Geliefden, voer jullie leven uit in glorie voor Waarheid en Vertrouwen en jullie eigen Goddelijke rechten.

Ik, vertegenwoordig als Vesta de Haardstee voor dit, natuurlijk om samen te werken, maar het voornaamste is de Zon Zelf.
De stroom van eeuwigheid, de flux via Zonnesysteem essentie voor de Essentie.
Alstublieft verbeeldt jullie de saamhorigheid van Al de Zonnen en de eeuwig-stromende uiterst grote Rivier van Liefde en Leven en de veelvoudige distributies, gelijk splitzijde.

Ik ben met mijn liefde bij jullie in deze uitwisselbare Essentie van Liefde en Leven. Vesta.

 

Lady Faith, Lady Isobel, Lady Athena, Lady Maria Magdalena, Lady Vesta, met de aanwezigheid van Moeder Maria en Christus.

Nu zijn wij met zeven, een koor van zeven stemmen om met jullie te spreken met een beetje neuriën, het is Kersttijd.
Er is over Essentie gesproken en daar willen we graag nog een paar woorden aan toewijden.
In de stroom van de Essentie zijn jullie in de flux van Kerstdagen en wisseling van het jaar en de essentie voor het komende jaar.

Woorden hiermee in verband staande;

Omstandigheden van diverse natuur en gebeurtenissen zijn in verandering (smeltkroes).
Overbrenging als of op zichzelf heeft een machtige taak voorzien van Goddelijke begeleiding.
Revolutie staat op het menu in meer dan één opzicht en betekenis. Er zijn lagen bij betrokken van verfijning, jullie zullen de wereld om jullie heen anders beginnen te zien, er zal in bruikbare verschijningen output verschijnen van hoger bestaan. Doordringbaarheid zal een hoger niveau bereiken, er zijn door de Zon beïnvloedde lagen om het balanceren te ondersteunen van complexe, zeer verstrengelde relaties.

Er zal support zijn op de benodigde niveaus vanuit de sterren geboren wijsheid.
Mensen zullen elkaar gaan zien met een ander licht in hun ogen.

De symbiose van mens/plant/dier/mineraal/ongelijksoortige organismen zal een opvallende verandering ondergaan.
Alle leugens zo snel en behendig in uitdrukking, WAARHEID heeft grotere snelheid om erachter te komen, eeuwigdurend sneller.

Geliefden, het is hartverwarmend voor ons om jullie welgemeende Kerst gevoel te zien en de toekomst beterende bedoelde wensen te zien bloeien.

Wij wensen jullie een speciaal geschenk aan te bieden, zoekers en degenen op het Pad, de condities van het koord doen er niet toe.
Wij bieden jullie aan vanuit een heel speciaal paradijselijke aanwezigheid, een takje van de Boom des Levens, er is imaginatie voor nodig voor de ontmoeting en overdracht.

Het geschenk zal vanzelf zich ontvouwen door jullie kind van God, innerlijk.

 

Christus, ik spreid mijn armen uit om jullie op deze wijze te zegenen.

Z E G E N I N G E N!

 

Van ons zevenen hier en vele anderen, enorm veel liefde en omhelzingen en constant support vanuit onze harten en onze Staat van Zijn.

AMEN.

 

                                IMAGINE

 

Geplaatst op de website: 15/12/2020
Support van Michael. Verwerkt en bewerkt door Anja.
Met Liefde en Dankbaarheid en zegeningen voor Al voor een beterende toekomst in de Nu op Aarde.

 

Informatie: dit bericht is in delen ontvangen gedurende de periode vanaf de laatste week van november tot en met 12 december 2020. De afgelopen twee dagen is er de samenwerking geweest om dit tot dit geheel te maken, met name gisteren, voor het laatste deel.

 

Afbeelding wiel: Zontempel Kanarak India (Hindoe)

 

Afbeelding engel: door Anja recent gemaakt November/December 2020.
De engel zelf is gemaakt van kleine papierstukjes. Er is een collectie van dit soort werk en die wordt spoedig toegevoegd aan de portfolio, jullie zijn welkom om een blik te werpen

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie