Spirituele Parameters

Spirituele Parameters

Bestudeerd en geschreven met behulp van het Team, augustus 2020.
Artikel van Anja Tjelpa

 

Kosmos > Macrokosmos > Heelal

Daar is wat mensen tijd noemen maar die is veranderlijk en met stretch, in – en uitvouwbaar.

Mensen > Microkosmos > Aarde

Er is vergankelijke tijd, lineair en gestructureerd en deze is gericht op gebeurtenissen.

Mensen kennen het allebei, maar het herinneren dat hoort bij het incarnatieproces als mens zijn.

Natuurlijk is er verbinding, alles is in samenhang.

 

Er zijn krachten die zogezegd,
die worden waargenomen op Aarde die worden genoemd van ‘buiten = eigenlijk binnen’ te komen,
die andere wereld.
Hiermee wordt aangegeven vanuit dat, wat onzichtbare wereld wordt genoemd, geestelijk, spiritueel.

De mens heeft als creatie menswezen homeostatische systemen. Voorbeeld: een cel.

Om te functioneren als menswezen. Het zijn gesloten systemen op zich en in balans.

Daar zijn hele boekwerken e.d. voor beschikbaar.

Dit kan men kenmerken als wetenschappelijke zienswijze, gelimiteerde op Aarde.
Structuur, lineair, geprogrammeerd etc.
Met respect voor andere informatie die er ook is, maar anders in algemeen gebruik.

Als je parameters intypt (Google) of via zoekmachine dan komt er van alles zoals het hier is ontdekt en is gaan gebruiken in de materiele wereld op Aarde.
Daar zijn bedrijven die daar goede zaken mee doen, door het verzamelen via data op Aarde, dat hoeft ik niet uit te leggen hoe dat gebeurt en dat (illegaal) te gebruiken als parameters voor, bijvoorbeeld de gedachte een smartcity te construeren.

Basis van verkregen gegevens, laten we het maar niet op de manieren waarop hebben, want er zijn ook goede en bruikbare bedoelingen mee verbonden.

Allemaal in vakjes en hokjes.
De samenhang met veranderlijk en stretch is ver weg.
Maar, het is er allebei wel, hier op deze planeet.

Wat wordt nu door wetenschappers, artsen e.d. ook een parameter genoemd, wat prikkelreacties oproept bij het functioneren van de mens.
Het verstoort het systeem.
[Dit is dan op Aarde, maar ik ben ervan overtuigd dat dit ook al is ontdekt op aardse wetenschappelijke manier voor buiten de Aarde, sub-universele omgevingen.
Maar met computersimulaties wordt er van alles uitgeprobeerd….
Allemaal of in ieder geval veel met aards verdicht materiaal.]

Het voorbeeld gaat over motivatie, waar komt dat vandaan? Prikkels.
Waarvan wordt gedacht, dit verstoort via zenuwstelsel, hersenen, verstoort dit systeem.

De verstoring door motivatie is een parameter voor hun.

Dat is deze kant.

Dat betekent dat dit aan de andere kant ook is. Het komt ergens vandaan. Macro.
Alleen op een andere niet materialistische manier of verfijnde tot zeer verfijnde materie.
Andere bestaansvormen.

En hoe ziet bijvoorbeeld motivatie eruit?

Mijn overtuiging is dat het mogelijk is om spirituele parameters te activeren, met andere woorden, meer in het licht (spirituele vormgeving, symbool, kleur e.d.) te zetten, herinnering kenbaar te maken.
En volgens mij kan dit tweezijdig worden ingezet:

Om het goede in te zien, herkennen > voelt goed

Om blokkades, wat tegenwerkt herkenbaar te maken > die ‘eventuele’ uitstraling of wat dan ook het voortbrengt > wat niet aantrekkelijk is.

Dit komt uit allerlei richtingen, zoals de energieën vanuit gedachten hun (voor velen onzichtbare) weg kunnen koersen. Denken is ongehoord gecompliceerd.
Want zoals jij en vele andere weten, bij meditaties is er altijd eerst het ertussen in, de passage.
En dat is breed, want daar is al wel rekbaarheid en veelal met invloeden en aanwezigheden van astrale natuur.

Om het maar met dit soort woorden uit te leggen, als je daar de goede verlichting aanzet of voor wat en waar het voor nodig is, dan wordt het duidelijker.
Want het is de bedoeling dat er veel mee gaan doen en aan de goede bedoeling bijdragen.

De optie is de ‘passage’ smaller te maken, iets vertelt mij, dat daar niet zomaar toestemming voor is.
Wel voor de activatie van parameters.

Zij, ‘die van boven’ ‘van binnenin’ zij willen ons, hun dierbaren stimuleren, aanzetten tot imaginatie en het versterken ervan, want dan kom je in een ander veld of gebied en dat maakt ons als mensen enkel maar sterker voor waarneming met innerlijke zintuigen.
Maar ook ‘beelden’ worden steeds duidelijker.
Dit idee is heel goed! Ook als dit erbij betrokken wordt.
Want wanneer parameters worden duidelijker gemaakt in dat hogere gebied bij meditatie, is er intuïtie nodig, het intuïtieve weten wordt op een manier herenigd.

Waar zitten die parameters?

Het eerste meest bruikbare deel in het Lichtdek wat over de Aarde is gelegd.
Doorheen dit meditatie passage gebied, stretch en dan komt dat kleed, wat in principe een beschermlaag is en wel met stretch maar geen enorme dikke laag.
Eigenlijk HiDi armaturen met licht.

In eerste instantie krijg ik door, de regenboog en de kleuren ervan.
Rood, oranje, geel, viridiangroen, kobaltblauw, indigo, violet, in diabolo vorm.

Groen altijd in het midden. Maar het kan bewegen, als de energievelden bij ons zelf als mens.
Kleur IS beweging. Kleur IS een zielervaring. Als je denkt aan een kleur vanuit je hart dan ben je die kleur en met oefening, kleuren.

Hoe worden de ‘meters’ herkent? Zodat de diabolo erop kan worden geplaatst?
En hoeveel zijn het er? Zeven.

Iedere kleur heeft een zuil met krans, als bijvoorbeeld zo’n Griekse/Romeinse zuil en een diabolo met zeven kleuren op iedere zuil.

Het is heel transparant van vormgeving en kleur, met een vlam vanbinnen bovenin de pilaar.
Er is een voorbeeld van soorten pilaren uitgezocht, want dat kan verschillend zijn.

Ieder heeft zo zijn eigen voorgeschiedenis van levens, dat heeft invloed op de uitvoering van de pilaren, dat wil zeggen dat het ook zeven verschillende kunnen zijn.

       

Jullie, daar worden wij op Aarde mee bedoeld, het is voor jullie bestemd.

 

Genesis 8–17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004

8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:

9 Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,

10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles

wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.

11 Deze belofte doe Ik jullie: nooit meer zal alles wat leeft door het water van een

Vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de Aarde te

vernietigen.

12 En dit, ’zei God, ‘zal voor alle komende generatie het teken zijn van het verbond

tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:

13 Ik plaats Mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij

en de Aarde.

14 Wanneer Ik wolken samendrijf boven de Aarde en in die wolken de boog zichtbaar

wordt,

15 zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het

water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.

16 Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende

verbond tussen God en al wat op de Aarde leeft.

17 Dit, ’zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende

wezens op de Aarde gesloten heb.’

In relatie met de betreffende kleuren en de Heilige Geest.

 

 

Rood: Het is een glanskleur, denk aan blosjes op wangen. Een zachte kleur en vol gloed, denk aan rode rozen. Wakker makend, vooral voor zintuigen. Vertegenwoordiger van goedheid, kracht en warmte, subtiele zielewarmte en heeft relatie met de wil en met Aarde, als warmte dat men zich daar thuis voelt.
Rood heeft een bepaalde interactie met de Aarde, als geven en nemen van en voor het leven.

Oranje: Deze kleur kan een geweldige stemming oproepen, denk aan ondergaande zonmomenten, het is een kort moment, maar oranje is een snel bewegende kleur, zonder centrum en omtrek en oneindig gekwalificeerd met uitbreiden. Maar het heeft transparantie en helderheid, het is speels in het optreden en weet en kent hoe dit te doen. Al die activiteit geeft en heeft een heel specifieke warmte, wellicht te vergelijken met het menselijke gevoel van enthousiasme. Een creator van sfeer en de kleur blijft dit vullen en vullen.

Geel: Die kleur is veel te zien op Aarde, in allerlei van al de natuurrijken. Glanskleur.
Behoort nog veel tot het Licht van de Bron en heeft nog veel karaktertrekken ervan.
Maar wel dimensies ingedaald zichtbaar wordende op Aarde.
Het is sterker doordat het meer geconcentreerd is en het heeft tinten die de karaktertrekken en bedoelingen van het Licht vertegenwoordigen. Warmte, vreugde, kleur van herinnering, voorwaarts gaande, wil voor toekomst. En het is onthullend en buitengewoon objectief, en heeft denkactiviteit in relatie met andere kleur.

Viridian: De kleur Viridian komt van de Bron, het Licht zelf. Dat wil zeggen dat de kleur het middelpunt is van alle kleuren, de eerst verschijnende kleur, daardoor transparant en stil.  Veel mensen zouden zeggen een soort kleur groen. Kleur met een perfecte balans en opperst objectief, ook in beweging. De kleur bereikt de Aarde via andere dimensies, maar in principe is het tijdloos. Dimensies hebben invloed op het ‘karakter’ van de kleur omdat de kleur afdaalt in het meer duistere. Het is het Licht van bewustzijn.

Kobaltblauw: Wat een mooi voorbeeld voor de kleur, is wanneer men kijkt naar het onderste deel van een kaarsvlam. Blauw heeft mede een verhouding met warmte, denk maar aan de topkleuren van een kaarsvlam. Kleur voor basis voor ons bewustzijn vanaf de Middeleeuwen, het besef van driedimensionale ruimte. Blauw heeft mensheid ruimte gegeven en alles omhullend (grens scheppend, die verlegd kan worden), het maakt als het ware een holletje en binnenin is ruimte voor Licht en voor betere verbinding met Aarde. Dragende kleur.

Indigo: Denk hierbij aan de passage van daglicht ‘kobaltblauw’ naar nachtelijk indigo, het is bedoeld voor realisatie er is een reis aan de gang. De kleur zelf is een innerlijke ervaring.
Het is een mysterieuze scheppende kleur, het bevat wel veel meer doordingbare warmte, denk aan kooltjes van barbecue b.v., als je er goed op let zie je daar bewegingen in de warmte, dat doet indigo ook.
Erg wevend. Warmte van indigo is sleutel voor warmtegevoel, maar dan met ondersteuning.

Violet: Violet brengt ons weer terug over de drempel, terug naar de geestelijke wereld, heeft een relatie met verantwoordelijkheidsgevoel. Heeft een relatie met de zaadjes die in kiem aanwezig zijn in samenhang met innerlijk licht. Overgang naar dat wat voor mensen nog geen naam/inzicht heeft. Essentieel inzicht in de heiligheid van de Aarde en al wat er mee te doen heeft. Totaalheid. Support voor bewust maken van het Ik. Het Zelf in relatie met de diepte van het bestaan en wat het van ons vraagt om aan deel te nemen, de aller diepste moed.

 

Viridian Groen is altijd in het midden. Oost en West is in de hogere wereld omgedraaid.

Oostkant: Rood – Oranje – Geel

Westkant: kobaltblauw – indigo – violet.

De vlam van wit vuur vanuit de pilaar beweegt de diabolo.

Het kan zijn dat de pilaren dezelfde kleur hebben.

 

Er is altijd wel wat met een woord, de woorden om het uit te leggen, is het niet?
Dit heeft te doen met vernieuwingen op Aarde, woorden zeg maar, staan daarbij nog niet op de hoogste treden, dan gaat het om tussen de woorden en regels door te lezen/luisteren om te bevatten wat er wordt bedoeld. Eén bedoeling is uit te leggen, het is om imaginatie te stimuleren en het beoogde te gaan toepassen.
En er is hoop ingebed dat de mens op Aarde hiermee ten voeten uit kan handelen, in groeiende toename.

 

Persoonlijk:
Het team voor mij (als voorbeeld), bedoeld wordt het individuele team, bestaat uit dierbare vrienden, dicht bijstaande relaties/familie, hele goede bekenden op geestelijk hoger dimensionaal niveau vanuit allerlei Galactische naturen.

Ik ben ook over de Vijfheid gaan communiceren/publiceren, dat is een enorm overkoepelend en behulpzaam team.

 

Liefde en Zegeningen.

 

O.a. met behulp van het onderstaande soort van informatie op Aarde.
www.encyclo.nl, nlwiktionary.0rg, straatwoordenboek.nl, www.mijnwoordenboek.nl.

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie