SPREEKGESTEENTE – Samuel

SPREEKGESTEENTE

Channelartikel februari 2021, diverse data, in vier delen.

DEEL 1

Hartelijk gegroet geliefden, als aanwezigen op Aarde en andere aanwezigen, bij deze een conversatie met mij, Ik ben Samuel.

Het gebruik van Spreekgesteente komt uit de historie, vanaf daar kon eenieder het woord richten tot de toehoorders, of nu in de moderne tijd ook tot lezers.

Gesteente gevormd door de elementen en in een zekere positie geplaatst voor diensten op Aarde.
Het gesteente vanaf waar ik deze woorden tot jullie richt is van hogere natuur, vandaar deze mooie afbeelding van een mineraal met piramidevorm (Piramide(s)- veelvlak, zo toebehorend bij de Aarde), fluoriet (vloeispaat, het betekent dat het licht kan uitstralen van een andere kleur dan deze van het Licht waarmee het beschenen wordt, tevens is het thermoluminiscent, wat betekent dat het via verwarming lichtgevend wordt, grote velden fluoriet zijn over de hele wereld in al de delen op Aarde verspreid, bekende producten ervan zijn lenzen en prisma’s ).

Deze producten zijn voor zien/kijken/onderzoeken/waarnemen.

 

Waarnemen is een geschenk in relatie met de elementen.

Het is in een relatie met en om in staat te zijn om te begrijpen, jullie zijn op een reis, één van de velen, en als mens zijn jullie voorzien van verstand en het orgaan hersenen, zenuwstelsel, o.a., om hier uitvoering aan te geven en te gebruiken.
Het gebruik verloopt via het innerlijk, dit heeft wel te doen met inluiden want via de uiterlijke wereld om jullie heen vindt nog steeds het grootste deel van waarnemen plaats en op een ingenieuze manier, met een hoofdrol voor zintuigen, komt interactie buiten<>binnen in werking, een ontdekkingsfase van de reis en met vervolg, de gebruikersfase. Dit houdt in dat er vorming en aanleren plaatsvindt. Het zaadje voor de opnieuw te vormen relatie en dit is met zintuig, hebben jullie allemaal meegekregen als mens.

Even terugkomend op piramides, in verband met binnen<>buiten, elke piramide heeft trilling kracht, dit is te meten, let wel, er is differentiatie tussen buitenkant en binnenkant. De trilling kracht binnenin is veel hoger dan aan de buitenzijde.

 

Met jullie daar in de getale als op Aarde zijn daar al marges in de rolgelegenheid, d.w.z. nog nieuw te vormen, bezig te vormen en al gevormd. (Er zijn tussenpauzes) Er zijn parameters bij betrokken maar dat zijn degenen vanuit de ‘onzichtbare wereld of ordening’. Mediums, grootheden in coöperatie met willekeurig, toevallig, individueel voor de bevordering van de belangen van de evolutie.
(Zie blog Studie artikel Spirituele Parameters)

Om met over het innerlijke te continueren, er is de wil en naarmate deze zich meer verdiept, marges ondervindt en hierin mede vrije ruimte ontdekt, dat wil zeggen binnen bepaalde bepalende persoonlijke lijnen, de wil herontmoet, als een krachtcentrale voor de bovenzinnelijke support van het hart- en keelgebied, in relatie met het hoofdgebied, wat kan zijn zoals net uitgelegd met marges.
Een grondbeginsel voor meer één worden en voor alle ontwikkeling voor meer hogere vooruitgang.

 

Alles voor het beste.

Alle goede gaven ons omringend.

 

Dit alles vindt plaats in het kosmische heelal, al het galactische bij elkaar met wijdte.
Doordat er reizen worden ondernomen vanuit het ware Thuis, in wat kan worden ondervonden in diverse soorten levensduren in de ervaringsgebieden van diverse naturen en posities, kan er worden ervaren wat tijd wordt genoemd. Daar zijn zintuigen voor geschapen als waarnemingsinstrumenten en dan…, kan eraan toegevoegd worden. En in de loop van de mensheidsontwikkeling, daarbij het denken, voelen en willen in relatie met de daarbij behorende fysieke gebieden en systemen, en dan wat of hoe nog verder.
De mens in ontwerp en uitvoering is in de loop der tijd gegroeid tot het aanwezig zijn van een ‘eigen taal’, de taalgeest en de wegen en manieren om zich hiermee, hierdoor uit te drukken.

Taal, met klank, letters/tekens en gevormde woorden/zinnen/gebaren/intonatie/vaardigheid/volume, zijn escort, toegerust en beschermd door Goddelijke intentie, als eregeleide en achtenswaardig.

 

Jullie zijn via het ontwakingsproces allemaal meer bewust van zintuigen en wat gebeurt er allemaal mee, wat in relatie met denken, voelen en willen.

Wat in relatie met het fysieke lichaam en de beweeglijkheid ervan en werking ervan. Wat in relatie met de ontmoetingen van het stoffelijke op Aarde en het gebruik ervan. Wat in relatie met het eigen Ik, het Zelf.
Wat in relatie met wat in de omgeving is met andere mensen op velerlei manieren.
Wat in relatie met wat is in de natuur, natuurrijken, mede in grote diversiteit.
Wat in relatie met dat van Buitenaarde. Wat in relatie met wat ‘onzichtbaar’ kan worden genoemd, dat van de geest en de ziel en Hogere Rijken. Op deze wijze een kleine samenvatting, maar het is een heel groot pakket vol diversiteit aan ervaringen.
Jullie zijn op pad in deze reis als menswezen zijnde in een als totaal zijnde, gevarieerde vorm van ontwaken en ontwikkelingen met doel en inhoud.

Taal betreft en raakt zintuigen. Het waarnemen van taal is een fabuleuze, toverachtige, paradijselijke, maar ook buitengewoon en verbazingwekkend ervarings- en waarnemingsgebeuren, in relatie met een engelengroep uit de tweede Hiërarchie in maatschap met engelen uit de derde Hiërarchie.

Er zijn hogere systemen, van dit deel van de Hiërarchieën bij betrokken van kosmische natuur, als toetsen van een piano (voorbeeld ter verduidelijking) dat is waarnaar wordt geluisterd voor taalgebruik, door jullie als prachtig menswezen met jullie Ik Zelf van waaruit dat kan, in diverse fases/condities van het bewustzijn. Het volgende ter verdere verduidelijking hoe prachtig het is als mens zijnde dat jullie in staat zijn dit te verbinden, in taal, woorden om te zetten en hoorbaar te maken! Er is scheppende vormkracht mee gemoeid.

Het volgende betreft een voorstel/vraag: “Lieve dierbaren als mensen op Aarde, wat horen jullie allemaal iedere dag om jullie heen? Waar komt het vandaan? Wat is mechanisch? Wat van de natuur?
Wat vanuit de binnenwereld? Wat vanuit de Geestelijke wereld?

 

Herinner en onthoud alstublieft het volgende, hierbij in letters als geschreven woorden:
“Enkel het kind in de mens kan scheppen, op alle leeftijden”.
Doel: De Hemel weer op de Aarde brengen.

Er is iets hogers bij taal (gebruik) serieus betrokken om in verschijningen van het aardse te geraken.
Wat is er op Aarde aan het gebeuren wanneer dit in ogenschouw wordt genomen.
Er is een ander op Aarde en er zijn talrijke anderen op Aarde, met hun eigen Ik.
De positieve zijde van zintuigen is, zeg maar, dat mensen het met elkaar kunnen vinden, eenvoudig gezegd, dan ervaart men deze Ik als ‘aangenaam aanwezig’.
Dit ontmoeten jullie vooral op de onsympathieke manier als er verschil is van …meningen, inzichten, overtuigingen, belevingen en waar dit toe kan leiden.
Dit betekent dat als jullie naar iemand anders luisteren, het ‘ik’ van een ander ontmoeten.
Elkaar niet goed of minder goed begrijpen vindt plaats door expressie en vooral via taalgebruik van mondiaal niveau en in delegaties naar kleinere gebieden, bestaans- en relatievormen.

Dit doet zich voor kriskras over heel de wereld.

Dan kunnen jullie het ontwakingsproces als bijzonder behulpzaam (gaan) ervaren.
Het altijd wakker zijn en blijven in omgeving met anderen.

Van Ik-zwakte kan wel degelijk gebruik worden gemaakt en het heeft nu geen intentie om in te gaan op het hoe en waarom, deze Ik-zwakte in bestaan is gekomen.

Ik kom nu bij een heel heden ten dage gebruik terecht, media, moderne communicatie, internet.
Talrijke verleidingen in gesproken en geschreven woord, (beelden) de ene kant van het speelveld.
De andere kant de eigen Ik overtuiging/mening (waar het dan ook maar om gaat) welke deze Ik-individualiteit probeert door te drukken. Beiden aantastingen of charges op het ik van degenen zelf of van een ander en wanneer hierbij het concept bespiegeling in beschouwing wordt genomen, dan raakt het beiden.

Redekunst, welsprekendheid, overredingskracht, van oorsprong één van de zeven vrije kunsten, die op diverse plekken werd onderwezen als basis van spiritueel onderwijs en met name in Europa, als educatie bedoeld voor innerlijke ontwikkelingen. Maar de wereld onderging een verandering, het materialistische deed zijn intrede en raakte in gebruik, grootschalig gebruik.

Materialistisch spreken is een hindering voor de taal, taalgeest, de oorsprong en bedoeling ervan.
Er kan worden gezegd, van de betreffende originele groep van Engelencontact is afgeweken naar gevallen Engelen, tijdelijk of permanent of naar believen?

Gelukkig, is er het veranderingsvermogen van de mens.
En er is wederzijdse inleving bij nodig voor de ander(en), vanuit meer dan 1 standpunt of overzicht. Ontplooiing, ontwikkeling en groei, essentieel.
Rekening houden met een ander, een heleboel anderen of in ieder geval zoveel mogelijk?
Jullie maken deel uit van de hoede, circulerend onder de Hoede.

Voor zintuigen van wezenlijk, het wakker zijnde belang.

 

Lieve mensen en alle kinderen van God, dit is het 1e deel van Spreekgesteente. Een boodschap, een vertelling met woorden zoals gekend door jullie op Aarde via de taalgeest via Engelen via groepen van de 2e en 3e hiërarchie.

Dat heeft met oorsprong te maken, de Bron spreekt de taal van de Liefde > Warmte > Licht en toen en nu continueren deze drie oneindig.

Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van mensen in relatie met de Engelenrijken en hun ontwikkeling, co-creatieschap, vanuit geestelijk niveau.

En dat lieve mensen heeft en is een heel diepgaande uitleg, en enkel als dit wordt het vermeld in dit spreekgesteente, deel 1.

Maar het heeft alles te maken met liefde en de relatie met wijsheid, taal kan men beter innig liefhebben en ook zo hanteren.

Woorden kunnen het weer goedmaken, onvoorstelbaar beter.

Ik ontmoet jullie graag bij deel 2!

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

 

 

DEEL 2

Hartelijk gegroet geliefden, als aanwezigen op Aarde en andere aanwezigen, bij deze een conversatie met mij, Ik ben Samuel, het 2e deel van ‘Spreekgesteente’.

De lineaire wereld en de daarbij nu aanwezige daarop georiënteerde tijd, is in de passage naar het tijdloze. Wellicht hebben jullie daar ‘iets’ van bemerkt?

En wellicht nu door de overgang naar een ander jaargetijde, wat op het Noordelijke halfrond anders is dan op het Zuidelijke, mede beïnvloedt door de breedtegraden en de lengtegraden, is dit merkbaar.
De opmerking over de graden/maatgevingen heeft te doen met dat het in het meer spiralende aan het geraken is.

De natuur reageert op de passage, al het natuurlijke, mede jullie als mensen.

Merkbaar bij de ritmes van de ochtend, middag en avond en daarna gedurende de nacht. Er zijn er onder jullie die bijvoorbeeld om 2 uur in de nacht wakker worden en denken heel de nacht geslapen te hebben. En bijvoorbeeld, ik heb dat toch net daar neergelegd… dus niet net maar al wat ‘langer’ geleden en in een soort van flits-tijd-actie alweer opgeruimd naar wat de bedoeling was, gedaan in de meer vloeiende realiteit.

Over het wakker worden na het slapen, dat kan voor sommige een hele onderneming geworden zijn, vanuit slaapland naar het wakkere leven op Aarde. Het herplaatsen van jezelf wat een behoorlijke impact kan hebben.

Het hoort erbij, in slaapland is het anders dan in jullie fysieke menswezen op Aarde, het is onderdeel van de overgangsprocessen. En wanneer er een droom is beleefd, welke bijzondere inhoud kan hebben, dan staat hieronder de link naar een channeling met Kryon, die dit mooi heeft uitgelegd.

https://kryon.wakkeremensen.org/channelingen/kryon-via-lee-carroll/channeling-163-vancouver-bc-canada-teruggaan-om-de-toekomst-te-pakken-5-de-akasha-tijdmachine/

Ik kan jullie vertellen dat er met de handhaving en het bijhouden van de ‘tijdklok’ in al de uitvoeringen van de Aarde wereld jullie wat te stellen krijgen en zeker terug zullen of eigenlijk vooruit zullen ‘blikken’ naar wat er in de hemel, de kosmos en dit deel van het Universum waar te nemen valt om in en soort datum/tijdsysteem te continueren. Deze omschakeling omvat als onderdeel het erkennen van de innerlijke ‘klok’.

 

Dit gaat en is de al naar buiten gerichte (lineaire) analytische denkrichting aan het beïnvloeden (linkerhersenhelft voorkeur gebruik voor sommigen) en mede de integratie van beide hersenhelften, de rechterhelft is de intuïtieve, creatieve (die zeker ook evolueert, o.a. met betrekking tot het imaginatieve), en wat daarmee en daarin werkzaam is. Dit betekent dat de hersenstructuur functie door dit gebeuren op evolutionair niveau aan het veranderen is.

En andere facetten van jullie Zelf ter introductie worden kenbaar gemaakt.

 

En wat doet de liefde daarbij, daarmee? Liefde beïnvloedt emoties en die zijn er volop, dus liefde is volop actief. Emoties, het astrale, wel geliefden, dat is in woelige wateren en van allerlei kanten, wat een aura heeft dat!

En wat heeft dat aura een energetisch netwerk met een enorme draagkracht.

En wat een facetten, talrijke facetten, dat wil zeggen, hoe ieder mens ‘het’ beleeft op Aarde en wat er eventueel al meer van hogere dimensies wordt waargenomen, zijn daarbij betrokken, ook uit verleden. Maar vooral NU.

De huidige complexiteit van al de interacties op dagelijkse, in verandering van tijd zijnde basis.

Liefde is allereerst van je zelf te houden, dat laat nog meer liefde en licht toe in jouw eigen energieveld, jouw expressie in een menselijke vorm.

Dat maakt de stroom vrijer, vloeiender, ook voor de meer vloeiende wordende realiteit en het is een codering als deuropener voor verfijning en het loskomen van de oude(re), de te mechanische, materialistische, uit gebruik rakende systemen en structuren en afscheidingen.

Dat heeft wel wat overzicht nodig en …ervaringen blijven komen en gaan van allerlei aard, er wordt het e.e.a. aan karma uitgewerkt en voorgoed is zeker al de inspanningen en ondervindingen waard.

Denk daarbij aan lief hebben, geliefden, emotioneel in balans is een prachtige bascule met draaipunt voor de vrijelijk stromende liefde voor al wat is.

Kleur heeft een scheppende kracht en zie hoe rijkelijk de Aarde is voorzien van een prominent aanwezige kobaltblauwe (in tinten) lucht die op de bedoelde manier ontwikkeling teweegbrengt. Het heeft te doen met ruimte waarnemen en de illusie van optische zijde en dit komt niet door dat blauw daar aan de hemel omdat het er zo is, maar omdat het inwerkt op de ziel en het innerlijke aanspoort via de ziel.

En achter de bekleding als omcirkeling op Aarde van dit blauwe daar is de warmte van wat erbuiten is en jullie zien het als duisternis, dit blauw heeft een verhouding met kosmische warmte, een expressie van het scheppende willen, dit aspect is vervuld met de warmte van die enorme liefde.

En er is altijd omringend licht. Zie de wijdtes via de kleur en de wolken die daarbij regelmatig helpen en het altijd alles omhullende. Deze kwaliteit van dit blauw is kosmisch support voor het ontwakende en groeiende bewustzijn van mensen op prachtige planeet Aarde en een verbinding met de Aarde Zelf.

 

En wat dan met die andere kleuren in de lucht?

Wanneer een kleur een andere kleur of meerdere andere kleuren ontmoet geven al de betreffende kleuren leven. Wat valt er voor jullie aan waar te nemen? En dat vindt iedere dag plaats in meerdere of mindere gelegenheden, daar is de opmerking over breedte- en lengtegraden ook van toepassing, het is een geheel, het kan de indruk als waarneming doen oproepen, dat inderdaad het ene het andere oproept en tevoorschijn brengt. Het is altijd in beweging.

Lijkt het wellicht dat de kleuren van achter de blauwe bekleding vandaan komen uit een oneindige ruimte? Of komen de kleuren vanaf de Aarde door wat daar aan substanties aan het leven en werken is?
Grote afstanden dus.

Zijn de afstanden er om bewegingen te laten zien?

Ik kan jullie vertellen dat er wetmatigheden mee verbonden zijn in relatie met het licht maar ook dat donkere van daarachter in de hogere omringende sferen. En met wezens, kleurwezens, net als engelenwezens.

En het zijn verzorgers in relatie met etherische krachten die bij juiste toepassing helend, schonend werken via de ziel, zoals klanken, edelstenen/mineralen en licht, overdracht van energieën.

 

Zo kleur voor kleur, wolk voor wolk (ook hele grote en als een deken), klank na klank, woord na woord, ademhaling na ademhaling (het ritmische), stap voor stap, zonsopkomst en ondergang na zonsopkomst en zonsondergang, jaargetijde na jaargetijde, van ster na ster, van mens, dier, plant en nog andere wezens van leven na leven, van drukte na drukte, van pauze na pauze, van liefde na liefde, van stilte na stilte, er is ook rust geliefden, zelfs als alles altijd in beweging is. De rust van Thuis. Thuiskomen bij jullie Zelf.

Zelfs op reis in de oneindigheid, tijdens vele kosmische, galactische, universele, en aardse belevingen.

Op naar het volgende deel, ook daar ontmoet ik jullie weer graag!

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

 

 

DEEL 3

Hartelijk gegroet geliefden bij dit vervolg, als aanwezigen op Aarde en andere aanwezigen, bij deze conversatie met mij, Ik ben Samuel.

 

Draaiboek van de Wereld.

Als eerste, citaat uit channelartikel 22 maart 2020 ASHTAR en Aartsengel Michael.
Titel: De Plek van Ontmoeting

Er werd aan mij (anja) gevraagd het woord wereld op te zoeken in woordenboeken.

 

WERELD: systeem van alle dingen, Universum alles, ordelijk, organisch, geheel, de kosmos, planeet Aarde met al het land/wateren en bergen/bewoners, een enorm Hemels lichaam, enorme combinatie van allerlei soorten van divisies, dimensies, departementen, rijken, domeinen, sferen, bestaansheden, creaturen, creaties, Eenheid.

Het woord heeft zelfs nog meer betekenissen.

Het betekent dat het beleefd kan worden, om ervoor te zorgen, te onderhouden, te koesteren, te voeden, omhelzen en om van te houden en te ontdekken. Wat een plek van ontmoeting!

 

Deze wereld van alle dingen, de status praesens, de toestand in het NU en de status quo, de toestand van voordien, deze twee volgen elkaar op.

En in de tussentijd wordt er gewerkt aan de status van wat in wording zijnde is.

Dat is een draaiboek van een enorme boekrol van en op hemels papier.

Dat het draait dat is jullie wel duidelijk. Dat er rijken betrokken zijn bij Aarde die de cycli van de natuur volgen, volgens deze boekrol van de evolutie, anders dan de mensheid, is buitengewoon merkbaar voor alle betrokkenen.

 

Laten we het in een drieheid vatten, het oude, dat wat Nu gaande is en het nieuwe, dit nieuwe verdeeld in drieën, wat als manifestatie al geïntegreerd is en werkende, wat er als passend klaar staat voor integratie en wat in een meer priller stadium wat verder af als zaadjes ligt te wachten. Alles energieën in gebruik volgens de cycli > Wat is geweest dat zal er zijn, en wat is gedaan, dat zal worden gedaan; er is niets nieuws onder de Zon. Is er iets, waarvan men zegt: ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die er vóór waren.
Er is geen heugenis van dit er vóór en ook van de latere, die er zullen zijn. Maar lieve kinderen als mensheid doe het Aardse werk ondanks alles. Zodat jullie kunnen zien de glorieuze reflectie van Liefde die in alles schijnt, ondanks alles.

 

Onder de Zon van het gehele Zonnestelsel zijn er volgens dat veranderingen zich aan het voltrekken.
In dit sub-universele deel, met het Licht van de Zon die jullie op Aarde kunnen beleven. Deze zon, één van de velen in een mooi totaal Solair stelsel, is veel meer dan alleen licht, warmte, zonnevlekken en vlammen, het substantiële dat het licht verspreidt, deze gloeibol aan het voor jullie zichtbare firmament.
Een groots Zonnewezen en ja er is bevolking van hogere aard met even zo grootse dienaar taken als lichtwezens, als het Zonnewezen op zich en menig ander. Denk maar eens aan wat er allemaal op lieve planeet Aarde gebeurt doordat de Zon nu zo aan de Hemel kan staan.

 

Al het leven op mooie planeet Aarde is ontleend aan dit stelsel, vanuit de Ene kenbare Bron welke Leven schenkt aan al-wat-is, aan alle schepselen – van de Allerkleinsten tot de Allerhoogsten van al de bestaande wezens, met andere woorden er is geen onderscheid.

Leven vanuit de Zon – Grote Bron doordringt de gehele Schepping, het gehele ingenieuze Solair systeem. Alles van iedere oorsprong.

 

Ja, het is door ons gekend, dat ‘heugenis’ bewerkt is voor jullie incarnatie als mens op Aarde, maar voor deze periode is het versoepelt, dat wil zeggen dat er ‘meer’ kan worden herinnerd naar beide kanten van het Nu.

Het is bij vele van jullie reeds bekend dat dit een periode in de evolutie is in relatie met planeet Aarde, met een hoop spektakel, wat intergalactische familieleden heeft aangetrokken om behulpzaam te zijn.

Waarvan diverse broeders en zusters, als lichtwezens voor een incarnatie hebben gekozen op Aarde, om op hun specifieke wijze, als dienaren van het Goddelijke plan, voor en met elkaar op Aarde er te zijn.

Het is een kansvol project voor radicale opruiming, deze woorden worden hier gebruikt om als begrip de wijdte en wijsheid uit te leggen, die het omvat.

 

Geliefden als mensen Nu op Aarde, jullie allemaal zijn dappere zielen, de één is met dit verwikkeld en dan weer met dat en dat gaat zo ook met al die anderen.

Individueel gespecificeerd, want er is karma en de missie op zich bij betrokken.

In woorden van deze tijd, een keuzeprogramma.

Wij weten dat dit nog niet allemaal heel begrijpelijk is, maar welzeker gezien via deze specifieke zuiverende en groots veranderende mogelijkheden via veel omstandigheden is dit een gave volgens het Goddelijk plan om meer duidelijkheid te scheppen. Er is geen dag hetzelfde!

 

Op deze in zicht en gehoor zijnde drempel van de aanvang van de Nieuwe Aarde, is er een mate van zuiverheid benodigd. De processen zijn als toetsen met de bijbehorende toon als van een piano.
Het vormen van samenzijn in groepen van, vanaf twee is zelfs al werkzaam, is bijzonder nodig.
De communicatie, het spreken is uitermate van belang, in verband met het ontmoeten en toestaan van het Ik van de ander, zodat er een vorm van onderling bewustzijn kan ontstaan die voor een bepaalde periode kan worden aangehouden en onderhouden en in samenwerking naar uitbreiding groeit.

En nieuw arriverende, geliefden, heet ze alstublieft van harte welkom en besteed een deel van jullie groepszijn aan integratie van deze volgers.

Het volgende is… dat groepen een soort van samenhang gaan vormen, wereldwijd op Aarde en … ook voor daarbuiten. De Spirituele werelden.

Dat wordt de fase van, even op de drempel en dan erover naar leven vanaf beide kanten. Dat betekent in aanvang vanuit het innerlijk en via het al aanwezige collectieve bewustzijn met hogere frequentie leven met ander bewustzijn van liefde en dat zal voor veel verlossende opluchting gaan zorgen.

 

Zijn er nog lessen te leren? Ja.

Zijn er nog testen en beproevingen te gaan? Ja.

Blijf alert op iedere helder signalement!

 

Hart voor hart, in dit hemelse boekrol tempo, zijn jullie echt aan het herstellen.

Al het verkeerde, al wat geen recht doet zal worden verholpen.

De intentie is, in samenwerking en samenleving met ons, degenen die niet in een fysiek lichaam op Aarde zijn, om fundamenteel alle tegenstanders, tegenstrevers, in wat zij zijn als medemens en wat dies meer, te veranderen.

Dit beslaat wel enige tijdspanne! Al wat op Aarde plaats vindt, heeft gevonden, daar is verlossing voor. Liefdeskrachten zijn in staat dit te verrichten, met handen en voeten vanuit meer innerlijke redmiddelen als moed, geduld en vertrouwen, de benadering vanuit Goddelijke deugden en natuur.

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

Ik ontmoet jullie graag bij het laatste deel!

 

 

DEEL 4

Hartelijk gegroet geliefden bij dit deel van spreekgesteente, als aanwezigen op Aarde en andere aanwezigen, met mij, Ik ben Samuel.

HAAN en VOS

Een vertelling met van het dierlijke erin verweven.

Lang geleden op Aarde en in relatie met het buitenaardse, bestond, leefde er overtuiging onder de mensen dat dieren van groot belang waren.

Dieren werden ingezien als meer van het hogere, als gidsen, begeleiders naar deze werelden, zelfs als goden.

Een bron van wijsheid en kracht, ingewijd in de geheimen van de natuur, welke voor de mens niet openstonden.

Spiegeling met deze naturen met divers astraal karakter genoot een leer voor de mensen hoe krachten, eigenschappen te ontwikkelen, vooral voor creatie en de al genoemde wijsheid en kracht.
Dierencontact mede via symboliek was en dat het is het nog immer, een bron van informatie en overbrenging van helende energieën.

 

Meer recent hebben de verhoudingen met het dierenrijk, op deze wijze, voor een groot deel verandering ondergaan, er resten nog tradities, overtuigingen en geloof in het huidige leven op aarde, en deze worden onderhouden, echter, veel van de mensheid heeft hier menig ander standpunt tegenover ingenomen.

 

Door mij, Samuel en de helpende hebben er voorafgaand wat overwegingen plaats gevonden, er is namelijk oeroude historie mee verbonden en beide dieren vertegenwoordigen een heel scala.
Wat is gekozen om in de vertelling toe te passen is voor de essentie voor deze vertelling anno 2021, alsook het enkelvoud, de dieren als één dier van het soort, een geheel.

 

HAAN

De haan is aan Craosha gewijd, de hemelse wachter, die door het vuur gewekt is en zelf weer de haan wekt en het kraaien van de haan heeft menige betekenis. De haan staat vroeg op iedere dag, kondigt met kraaien getrouw aan dat er een nieuwe dag aanbreekt, met zijn waakzaamheid en aanwakkerend vurig, solair karakter voor herrijzenis. En met kraaien mede allerlei bozigheid verdrijft wat ronddwaalt in de meer donkere uren. Buitengewoon alert, zorgzaam op het territorium en de toom, de onderlinge verhoudingen. Daar heerst hiërarchie, rangorde, bezig zijn, regelen, ondernemingslust met enthousiasme, er wordt wat af getokkeld. Haantje de voorste klinkt de meeste mensen bekend in de oren. En de haan gaat ter verdediging, overheersing en bescherming een gevecht niet uit de weg.

Daar is moed voor nodig. Het uiterlijke, de verenpracht geeft uitdrukking aan de status het Haan man zijn en daar is haan iedere dag eveneens druk mee in de weer. Liefdesaangelegenheden, heraut eigenschappen, optimisme.

Met licht voor zijn bewustzijn.

Haan een belangrijke dierlijke verschijningsvorm waar veel mannelijke magie en mysterie mee is verbonden. En genoemd in de Bijbel bij specifieke momenten.

 

VEREN

Buiten dat er prachtige vogels bestaan die dit mogen dragen, in grote variatie, vertegenwoordigen veren symbolisch een verbinding met het spirituele, al wat daar is, tezamen met de Goddelijkheid, de gehele schepping.

Gevleugelde dieren die kunnen vliegen en zweven door de lucht waar geen grenzen zijn, en leven en beleven vanaf een hoger perspectief en overzien het alles anders van wat er echt toe doet.

Vrijheid door het vliegen, bewegen met hart, geest en vermogen om te doen.

Symbolen die vertegenwoordigen dat er grenzeloosheid is en beperkingen kunnen worden overstegen.

De structuur met de as, het holle gedeelte, vertegenwoordigt de ruimte voor de communicatie met de Schepper, engelen en anderen in het Hogere.

De hele veer, (het type veren) de pen en het zachte gedeelte, bij elkaar gedreven, wat het vorm en kleur (kleur speelt een rol) geeft en lichtheid, veren tezamen daarmee wordt voortbewogen door de lucht en soms met water. Ook kiezelzuur (is in dit geval in vloeibare toestand) is van groot belang, naast keratine, lipiden, andere mineralen dan kiezelzuur en pigmenten. Veren hebben andere groei dan haren, veren hebben de rui nodig, alle veren zijn aan slijtage onderhevig en het verenkleed wordt regelmatig vervangen en is een serieuze noodzaak. Ruien is een intensief proces en vergt veel energie, dieren worden dan rustiger. Het vederdek heeft diverse functies, denk maar aan al de afmetingen en manieren waarop het is geplaatst. Vliegen natuurlijk, isolatie, camouflage, bescherming en differentiaties. Maar, wat een licht-gewicht stuwing met etherische invloeden.

 

VOS

Wij verwachten dat het opvalt dat VOS mannetjes en vrouwtjes omvat,
Het gaat hierbij om magie en bij dit dier is het vrouwelijk.
Een van de vindingrijkste dieren in de natuur, een uiterst gewiekst dier.
Heeft wat van hond en kat in zich.
Vos heeft een geweldig uithoudingsvermogen en kan in hoog tempo goed doorlopen.
Zintuigen zijn voortreffelijk ontwikkeld; ogen, met elliptische pupillen.
Scherp gehoor. Meest voortreffelijke zintuig is de reuk.
Vos heeft voortreffelijke instincten en weet zich ondanks bepaalde omstandigheden,
mede in het heden, goed in stand te houden.
Eén van die instincten is potentieel gevaar uit de weg te gaan.
Instinct vanuit wijsheid.

Vos is behendig en geduldig, meester in camouflage, springt vaak boven op prooi, meest opvallend is wat ‘biologeren’ wordt genoemd.
Vos gaat tot heel dichtbij prooi en haalt allerlei capriolen uit en gaat dichterbij en springt en vangt.
Grootse prooivanger.

Vos laat zich zien in de schemerperioden, deze zijn de overgang van de nacht naar de dag en omgekeerd. Dit is de kruising waarin de illusionaire wereld zich kruist met de meer magische wereld.
Voor sommige culturen een magische boodschapper.

Door de vacht lijkt vos groter dan hij/zij is en met die prachtige staart.
Vacht (ondervacht zacht, meer dichter/ buitenvacht stijver, stugger) en staart metafysisch en symbolisch van grote betekenis.

Vos is groot deel van een jaar solitair, ook met jagen, het wordt geprefereerd.
Maar gezinsleven is er ook, in een vossenhol en met elkaar en dit wordt goed beschermd. Voortplanting is geheel anders dan bij haan, met meestal monogame man vos. Man en vrouw vos, zoogdier, die enkel een paar dagen in wintertijd vruchtbaarheid genieten. Vos wordt genoemd in het Oude- en het Nieuwe testament.

 

HAREN

Haren, bij dieren vaak vacht genoemd, zijn oude symbolen van energie en vruchtbaarheid.
Met meerdere lagen staat dit voor diverse niveaus.

Kleuring en type kan inzicht geven in precieze rol en de karakteristiek.

Vacht wissel kan bij sommige diersoorten plaatsvinden, met name bij seizoenswisselingen.

Haar draagt bij aan het onderhouden van de lichaamstemperatuur.

Haar is er voor bescherming, bijvoorbeeld weertypen, of beschadigingen bijvoorbeeld bij een gevecht of een ongelukje. Haar heeft tevens een functie voor het regelen van lichaamsvocht. Al die haren werken als een soort antennes voor het zintuig tasten. Haren zijn zeer kiezelzuurrijk, (in vloeibare toestand).
Ze zorgen voor aansluiting op de onbewuste buitenwereld.
Kiezel heeft relatie met warmte dat uitgaat van de planeten saturnus, jupiter, mars. Werkt activerend.
Kiezel heeft geen relatie met water, wel met warmte

Overal waar haren zijn overheerst het etherlichaam.

 

HAAN en VOS beiden op en top spirituele dieren met diepgaande bedoelingen voor het suprême Scheppingsplan voor planeet Aarde waar grote, mooie verscheidenheid uit het hele Universum naar toe is gecreëerd, samengebracht, met samenleving als belangrijk doel.

Deze dieren zijn een bewuste keuze, er heeft wegzinken plaatsgevonden in de densiteit en verstorende invloeden van de lagere dimensies. (3e en 4e)

Dit veroorzaakte een aantasting, bedreiging en ondervinding van het verloren raken van het contact met het Hogere, maar als mens zijnde ook bewustzijn, wat een diepe duik aannam naar het dierlijke/menselijke bewustzijn.

Dit heeft veel effect gehad en schade veroorzaakt en heden ten dage worden daar de naweeën van ondervonden en waar mogelijk uitgespeeld en naar hoop, worden getransformeerd.

De mens kon echter wel degelijk in contact komen met dat van het dierenrijk, wat in de vroegere ontwikkelingen zeker werd gedaan en met bepaalde redenen. Zoals bovenstaand aangeduid dat is de ene kant, de andere kant om een hogere plaats in te nemen dan de dieren.

Haan en Vos voor het heden op Aarde.

De haan en de vos hebben elkaar te gast, hebben het voortouw genomen.

Er is net gesproken over uitspelen van, deze twee ‘dieren’ zijn qua het geschetste daarmee ‘bezig’ op Aarde. Dat heeft een zekere verdeeldheid onder land- en water met de bevolking. Wij willen jullie voorstellen dit in gedachten uit te beelden. Hanen en vossen zijn er op diverse niveaus, maar het voorstel is om vooral bij de zogenaamde TOP van dit gebeuren, waar veel draait om geld en macht, bezittingen, dominantie, geheimzinnigheid, slimmigheden, uithoudingsvermogen en zelfingenomen behoeften, om daarmee te beginnen.

De hogere plaats innemen op deze wijze, in een door de Schepper bedoelde eenheid.
Het gebruik maken van welk deel van haan en vos.

Jullie zullen zonder twijfel opmerken dat dit ook in het veel bredere gebied onder de top, (met alle respect voor het wezen van de mens en dier en alle creatie) ook daar dit aan het gebeuren is.

Het is aan de gang en het heeft een andere, positieve kant, de vele belangrijke lessen die hiermee en hierdoor worden opgevoerd en in de huidige toestand, via het digitale makkelijk kenbaar te maken over de hele wereld. Een kijkje achter de schermen, er is veel meer tussen Hemel en Aarde (citaat van een bekende schrijver), en lieve mensen op Aarde, onderschat de werelden vanwaar de dieren komen (dat er andere diersoorten zijn), planten, edelgesteente, de Elementen, Natuurwezens en Sterren en Planeten niet.

Met een herinnering aan dat jullie jezelf gefragmenteerd hebben.

Wat zich af- en uitspeelt heeft relaties.

 

Menig sprookje, sage, legende, fabel en verhaal zijn geschreven in relatie met dieren.
Waar veel moraal en lessen in zijn verweven.

Verweven met behulp van spirituele invloeden.

(De haan en de parel. De twee hanen. Haantje Kukeleku. De vos en de ganzen. De vos en de kat. De vos en het paard. De haan en de vos. Zie website Ode aan Sprookjes)

 

Wat maakt het tot wie jullie zijn en wie wij zijn, die steeds dichter en dichter bij jullie komen. Haan en vos, veer en haar zijn metaforen voor ons leven, naast, met vele anderen. Overdrachtelijk.

Hoe wordt er gereageerd op wat er wordt verkregen?

Visie en missie, het beste te doen wat aan ons door God wordt gegeven.

Door en met elementen gedragen door de reizen, reis naar de Aarde, het vuur, de lucht, het water, de aarde en de ether. Begeleid door harmonieën, tonen, kleuren, vormen, substanties, magie, geometrie, hiërarchieën, spiegelingen, mysteriën, waarheid, gigantische variatie, vreugde, Licht en Liefde vanuit Goddelijke hand. Boordevol keuzes voor ons om te reageren op velerlei manieren.

Lieve iedereen, maakt dit het leven niet onvoorstelbaar interessant en boeiend en fascinerend en vol met o, a, i, e, u en het skelet van de overige letteren, de prachtige kunde en afkomst van de letteren om te communiceren in het Nu.

Dat alles bij elkaar gaat de oplossingen en verlossingen in verschijning brengen, in groeiende mate en zichtbaarheid en beleefbaarheid.

 

In principe woorden in overvloed om spreekgesteente af te sluiten, bij deze.

Dank aan iedereen die hieraan bijdraagt en heeft bijgedragen, op alle fronten.

Liefde en zegeningen voor al wat is.

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

 

 

Gepost op de website: 22 Februari 2021
Support van Michael, gedeeltelijk.
Dank aan de websitebeheerder voor assistentie in verband met problemen met updates Word Press en plugin.
Voor de website bewerkt door: Anja

Met Liefde en Dankbaarheid voor Allen.

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie