Een Worp van een Speer – Moeder Maria Aartsengel Metatron

DE WORP VAN EEN SPEER

 

 Moeder Maria en Aartsengel Metatron

 APRIL ’21 – 11 en 12 – via Anja Tjelpa

 

Welkom met een liefdevolle groet vanuit het hart van Ons wezen!

Wij samen vertegenwoordigen het doorgeven van een boodschap aan jullie geliefden op Aarde. Het Universum spreekt, degenen van het Universum datgeen wat een gezamenlijk van hart tot hart onderhoudt, benodigd om jullie bij te staan, met een innerlijk krachtig, met levendige liefde aanraking van de Absolute Meester van de Bron.

 

Het eerste is aangaande een aanmoediging om jullie hart te openen, of verder open te zetten om de verhoogde en verhogende Liefde op natuurlijke essentiële manier in leven op Aarde erin te laten, in te lassen.

Daarin schuilt een uitdaging, een kans die uitdagend is om Liefde als mens nauwkeuriger te bepalen en tot uitdrukking te brengen en ruimere betekenis eraan te geven dan voorheen en het onvoorwaardelijke erin te ervaren als glans van de Grote Bron.

Met een modern woord door meer stretch toe te staan via het Zelf, doordat overduidelijke veranderingen in allerlei wat tezamen is, leeft en doet op planeet Aarde. Er zijn invloeden vanuit allerlei kanten, de bewegingen van stemming, peil of richting van liefde wat doet leven als eb en vloed, met kalm karakter of stormachtig of iets ertussenin.

Het kan het gevoel oproepen van, ik loop op al mijn niveaus van mijn mens zijn op mijn tenen. Dat is al ietwat de hoogte in, lieve allemaal, start van stretch of continuatie.

 

Verbijstering door de snelheid en veelheid van wat er allemaal arriveert, mede van de verte en vormen van overzicht van waaruit het Licht schijnt te komen, welke het vernieuwende ongewone Aardse landschap oprecht belichten.

Het openen van het hart en het bijbehorende centrum is bedoeld en betekent (mede) dat je binnengaat in dat wat je altijd hebt gekend en de aanname ervan. Ieder individu draagt het eigen potentieel en combineren via her- en erkenning is een prachtig onderdeel van de oneindige manieren die dit combineren met zich meebrengt voor het oprecht vernieuwende landschap via het hele elementaire bestaan, voor prachtige liefhebbende planeet Aarde.

De grotere, de meer intensieve krachten van de kosmische en kosmologische Aquariusenergie hebben deze combinatie nodig, deze krachten kunnen enkel tot expressie en gebruik gaan werken in gecombineerde, bijeen horende individuen als mens en als mens in relatie met wezens van het Hogere of Deva wezens. Deze samenwerking brengt prachtige glanzende energieën weer bij elkaar.

 

Waar is de Aarde gezond?

En waar is planeet Gaia in de juiste krachtvelden en in balans of juist aan het balanceren? Ook daar is de combinatie aan de gang en benodigd.

Het ware van de Aarde zal jullie uitnodigen om dit te doen, dit kan heel verrassend zijn, want dat is niet hetgeen wat met fysieke ogen en oren, laten we zeggen ‘nog veel voorkomend normaliter’ wordt waargenomen en opgenomen. Daar is in feite een uitknop voor nodig en de carte blanche van Zelf, de Ik ben aanwezigheid.

Er zijn enorm veel gecombineerde realiteiten aanwezigheid op Aarde, vele zielen hebben zich als mens met de mensheid verbonden en zijn ingestapt en ingetapt in het aangrijpende evolutionaire programma van Gaia.

Velen zijn van hoogte naar het lagere gegaan op Aarde en ondervinden ieder voor zich in zijn/haar realiteit het helende gebeuren op Aarde en leveren, doen de uitvoering via hun zintuigenvisie, bewustzijn en natuur Zelf, de missie.

Het resonantiegebied van het totale collectieve bewustzijn, het is als een toren of wolkenkrabber, gestapeld en alstublieft realiseer, kijk in jouw innerlijke bron, het collectief is ontworpen om elkaar te helpen, het gestapelde rasterwerk te beklimmen. Het collectieve bewustzijn draagt talrijke machtige intenties in zich, welke op een uitzonderlijke manier zijn verdeeld in de kleinere, ieder mens op Aarde is er drager van. Synchronisatie gebaseerd op configuratie en magnetisme. De basis is directe samenwerking via bewustzijn, wat als het ware tevens gestapeld kan worden ingezien, het via de weeflijnen van licht en liefde welke inprent aan alle mensen is voorzien, het liefdeswerk in deze vernieuwende fase van activiteit uit te voeren.
In harmonie met alle Rijken en Aarde en het Heelal.

 

Frequent en op diverse niveaus wordt hieraan gewerkt en deze energieën, door het in quantum toebedeelde liefdevolle Licht, hebben reeds een luisterrijke invloed en intentie en ondersteunt in hoge mate verantwoordelijkheid. Met name het zojuist genoemde combineren en verbinden met de anderen en het andere, de lijnenbouwers van de bovenstromen <> boventonen in relatie met onderstromen <> ondertonen.

Zoals Goddelijk Vuur zich verspreidt vanuit het Allerhoogste, zo doen dat mede de tonen of klanken.

 

Natuurlijk kan dit plaatsvinden op fysiek niveau, welzeker participant.

In deze periode heel veel via digitaal niveau, eigenschap van elektronische technologieën. De technologie van de twee mogelijke waarden, toestanden, statussen. Andere niveaus dan het meer verdichte fysieke, welke andere participanten zijn, zijn ook volop actief, van heel voornaam belang is de stimulatie en uitwerking van hogere manieren van communicatie.

Vibratiecommunicatie. Telepathie. Kristallijne Lichtgolf Technologie.

De taal van voor de Toren van Babel. De oertaal, Lichttaal vanuit onvoorwaardelijke Liefde vanuit het ware Hart – Godcelkern.

Via hogere communicatietechniek is er veel minder misverstand mogelijk door interpretatie. Via oertaal geheel en al niet.

 

Het volgende;

Het kosmische, de kosmologie dat is de leer van het heelal, heeft een oneindige intelligentie, als mens zijnde op Aarde kan men dit uitleggen of aangeven als dat het de onzichtbare bron voor en van de oneindige voorzieningen van al het leven is.

Van Sterrenzaad naar menswezen op Aarde met biljarden cellen, welke op zich, ieder voor zich een hele minuscule kosmos zijn.

Cellen als bouwonderdelen uit het macrokosmische bestaan, grandioos ontworpen en gemanifesteerd boordevol Hemelse toewijding, tot stand gebracht voor leven als mens op Aarde. Gespecificeerd met karakter, vorm, structuren en activiteit voor de diverse functies, de te vervullen rollen op Aarde. Als het ware bezig als mieren en bijen.

Lieve mensen, adem waarheid in. Ademhaling is overbrenging naar iedere cel van het menselijke lichaam en omhulsels.

 

Cellen zijn een zeer complexe situatie van Leven. Cellen hebben een levenscyclus, het DNA (molecuul) bevat genen met genetische codes welke hierin differentiaties bewerkstelligen, de verbijzondering aansturen, het in vertoon brengen om een levenscyclus te vervullen. DNA bevat grote verantwoordelijkheid voor het multidimensionale wezen, het wezen van kind God (in fragmenten). DNA bevat toegangscodes voor dit altijd gekende, ook Sterrencodes. Het zijn opslagplaatsen voor het benodigde voor de incarnatie op Aarde via dit intercellulaire niveau. Wat hieruit komt, dit uiterst verfijnd gecodeerde, geprogrammeerde, gecompliceerde DNA, ook wel codes van Leven genoemd, is individueel dus zeer persoonlijk voor een mens. (In dit geval spreken wij over mens als mens op Aarde). Zo is bijvoorbeeld bloed een bijzonder gecodeerd lichaamsvocht. Voor de geboorte is er al een deel DNA actief, bij de geboorte wordt dit ingeschakeld voor Aarde, door het ademhalen. Zoals bekend, in ieder geval bij velen, heeft DNA strengen/koorden, met wat schakelingen kunnen worden genoemd (deze zijn substantieel specifiek en volgorde specifiek, zoals bedoeld voor DNA), met elkaar een verbinding vormend, als bruggen, mini lemniscaten.  De volgordes hebben een relatie met codes, codes die het proces bepalen voor vorming van eiwitten.
Eiwitten is een benaming voor lange rijen, aaneenschakelingen van aminozuren, er zijn twintig aminozuren. Het fragment van DNA dat een code voor eiwit bij zich heeft, dat is een gen, welke weer uit andere aaneenschakelingen van diverse aantallen kan bestaan van voor gen bedoelde substanties.
Onderlinge communicatie is van essentieel belang, daar is constante signalering mee gemoeid, waarmee duplicatie afsplitsing van het benodigde wordt uitgevoerd. De afsplitsing, het formele patroon voor de nieuw te vormen rij (aaneenrijging) en dat is RNA keten. RNA de informatie overbrenger, welke spiegelbeeld (er is negatief en positief bij betrokken) is van het oorspronkelijke, met als detail dat er één stikstofbase is gewisseld. Het overbrenger RNA dat zich losmaakt van het formele patroon in de kern, bevat codons en gaat via een opening of porie naar celvloeistof. Daar vindt het complexe proces plaats van eiwitsynthese.

 

Door ons is gekozen om dit gecompliceerde proces heel eenvoudig en deels uit te leggen om aan te geven dat spiegeling en finesses in hoge mate betrokken zijn bij de Schepping. Spiegeling van de perfectie van de Schepping en de finesse, de verfijnde bijzonderheid.

Daarom is gekozen voor uitleg van cel en het innumerabel aantal delingen.

De essentiële natuur is een grootse aanbieder, onderhouder, met immense krachtvelden aanhoudend actief voor continuatie van alle levensvormen.

Het te beïnvloeden DNA; door trillingen van allerlei naturen, positief en negatief. De mens voedt zijn celstructuren en de inhouden.

Wij verwachten dat jullie geliefden, door alles wat er in al voorbije decennia heeft plaatsgevonden, jullie zijn gaan inzien door ondervindingen en ervaringen dat met name de negatieve invloeden, geen spiegeling van de perfectie en finesses van de Schepping zijn.

Jullie, ieder op zich, uniek mens, bestaande uit de zo mooie cellulaire structuur in het zichtbare fysieke, ondervinden ook positieve levenservaringen, van Liefde en Licht en Warmte, Zorg en Mededogen, Vrede en Samenzijn. (O.a.)

En dat deze invloeden bewust of onbewust de betrokken cellen en codes uitermate liefdevol en welwillend, hierin wijzigingen kunnen aanbrengen.

De golven (diverse cycli) van verhoogde energieën; over te veel tijd doorbrengen met technologieën, bepaalde fysieke uitdagingen, wellicht met een klachtenpatroon, kunnen hiermee een relatie hebben, te realiseren is dat de natuur een roep uitzendt om meer in/met de natuur door te brengen om de balans en harmonie hiermee te herstellen. Echt op Gaia te zijn. Gaia vertegenwoordigt een punt in het menselijke voertuig, in het centrum van het Heilige Hogere Hart en het Zonnevlechtsysteem.

De Ziel, ook in een mensenlichaam, is betrokken bij een herweving tot in het diepst van celniveau, het is een proces van ijking tot het Hogere Lichtlichaam.

Kosmologische uitlijningen blijven continueren, er zijn veel sterren in het firmament van het Heelal.

 

Geliefden, uit al jullie keuzemogelijkheden, kies alleen situaties die leiden naar liefde en kijk, overzie dan het leven van wat daaruit zich als een vorm van magie ontvouwt. Kies hoe te reageren op elke situatie die zich voordoet in het leven. De mogelijkheden zijn er om verder te gaan en de dingen te veranderen die ervan weerhouden op elk moment gelukkig te zijn. Alles wat nodig is, is sowieso binnenin jullie Zelf. Bekijk via innerlijke blik als door een vergrootglas en doe als het ware controles met behulp van het Hogere Zelf, jouw manier om de keuzes uit te voeren. En het volgende om jullie nog verder behulpzaam te zijn. Wellicht heeft het jullie al bereikt via de mogelijkheden, er zijn vele Raden in de Hogere Rijken. Herinner a.u.b. dat jullie de Grote Bron, Woonstee hebben verlaten en voordat dit gebeurde, aan jullie werden toegewezen een Raad of meerdere Raden van wijze hoge Lichtwezens (familie), het gaat om Twaalf die de Twaalf stralen en de vele eigenschappen e.d. van de Schepper vertegenwoordigen.

Dit zijn Wijzen die begeleiden wat aan te nemen voor een incarnatie, dit omvat alles tot aan DNA toe. Accepteer deze waarheid ongeacht wat je dit keer hebt aangenomen, herinner het is je eigen keuze en bedoeld als bijdrage in het grote Plan, wat dan ook de inhoud van de bijdragen betreft.

Men kan het noemen jouw persoonlijke Raad van Licht, deze is altijd en overal te raadplegen. Contact zoeken en vinden en vragen. Begin met Ik ben…

De Raad van Licht heeft diverse ‘leden’ vanuit allerlei hoeken om het zo maar te zeggen. We hebben gesproken over meerdere Raden, dit gebeurt ook, dit kan je het beste inzien als sub-Raden, zoals een Sub-Universum.

Sommige onder jullie hebben zelfs persoonlijke teams aangenomen, naast de Raad, sub-Raden voor dit speciale evenement.

Helder onderscheid maken is echt een aanrader, het leven omvat meerdere cycli, in deze periode vindt er een cyclus plaats van samenkomen van oud en nieuw, dat betekent dat er een midden is, een standpunt, een overzichtspunt, van uitermate belang voor het vervolg. Wij hebben al gesproken over de meerdere realiteiten. Iedere realiteit is betrokken bij de helings-, herstel en openbaringsprocessen. Vanzelfsprekend zijn er combinaties.

Het Allerhoogste Licht dat hieraan bijdraagt, Licht dat energie is, wat ook afsplitsingen heeft, is de overdracht via het Meesterplan en de Meesterhand, in quantum, onzijdig, zo veel als wenselijk.

Lichtexplosies horen erbij, wat betekent dat reflectie wordt geactiveerd.

Er staan een aantal intriges en ontknopingen op uitbarsten.

Opschudding is in zicht, er is een ordelijke volgorde. Wij zijn hier optimaal paraat en voorbereid om dit bij te staan.

 

De worp van een Speer.

De speer is sinds lange tijd in gebruik. De speer heeft een maker nodig, inspiratie, inzicht, kracht, vuur, materialen: hout, steen, metaal.

De speer voor gebruik (nut) en gebruiker.  Er zijn sporen op Aarde te vinden van meer dan 100 eeuwen geleden, jacht en verdediging, onderzoek en ontdekking, hulpmiddel.

Een ander voorbeeld is de eeuwenoude Chinese vechtkunst en het tegenovergestelde met bewegingsleer voor zelfverbetering, verdediging van gezondheid en welzijn van de totale mens. Speer als voorwerp voor rituele functie. Als functie bij een spel. Op latere data komt het tevoorschijn als sportattribuut.

Wij opperen hier het idee, dat de mens dit eventueel heeft overgenomen door ‘vallende’ sterren (speerspitsen) te hebben gezien en van dichterbij dan heden.

Het Heelal aan het doelen regelen voor ordening, rituele heling met dans of op oorlogspad? Spanning – Ontspanning. Combineren, van alles wat!

In menig historische geschiedenis komt het voorwerp voor.

 

Wetende dat menigeen wel eens, het meest eenvoudigste is een stok, heeft geworpen. Dat menigeen herinneringen heeft van andere levens op Aarde en met speer in aanraking zijn geweest. Speermaker, drager/verzorger of werper/bezitter of degene die het onbruikbaar maakte.

 

Waar zijn wij op uit? Om het aan jullie aan te bieden, te verbeelden als gereedschap voor het beteren, het ten goede te veranderen.

Ga je de speer zelf maken of … met verbeelding is dat mogelijk een mooie uitdaging om te doen. Het lange stuk van hout, beschilderd met kleuren, tekens en motieven, bijvoorbeeld. Met een gouden punt of…keuzes te over.

Hoogstwaarschijnlijk heeft dit relatie met het doel wat eraan kan worden toebedacht. En dan het lichaam, realiseer wat ervoor nodig is om goed te kunnen werpen! Verdiepen, wat voor opening is er nodig om het eruit te halen en te laten vertegenwoordigen in de speer en waarheen en waarvoor?

Komt motivatie uit het geopende en meer openende hartcentrum?

Doelgerichte kracht over te brengen, welke weerstanden zijn er te ontmoeten?

Komt Aartsengel Michael in gedachten die met een speer de draak ombrengt?

Of het verhaal van Wodan en Siegfried? Of Mars als symbool van strijd?

Of de oude grottekeningen? Of rituele dans van indianen? Of de sport, lichaamsbeweging, dans? Ga je de speer met een worp loslaten of plant je de punt dichtbij en hou je de speer vast?

Wij verwachten dat er allerlei in jullie verbeeldingen kan gaan plaatsvinden om het naar keuze in te zetten, er zijn wat mogelijkheden aangereikt.

 

Maar lieverds, denk aan de spanne, het elementale erbij betrokken, ver of dichtbij, loslaten of vasthouden, geluid is er en het gaat ergens doorheen.

Spanne kan worden ervaren als luisterrijke stilte met inhoud.

Er IS wat jullie kunnen doorbreken!  Wij staan bij, vraag!

 

Geliefden, wij hebben ons tot jullie gericht vanuit en via De Blauwe Straal, de Eerste straal, deze kan alle lagen van de dimensies bereiken, het totale beeld van het mens zijn in expressie, in al het weefwerk, het grote samenzijn.

Om jullie eraan te herinneren dat eenieder van jullie een magnifiek mens is. Begroet elke dag met nieuwe ogen voor de enorme grote familie.

Heb de moed en durf om door eventuele belemmeringen heen te breken die het ten goede veranderen belemmeren.

Het Dirigentschap, door de Dirigent vanuit de Stilte. Vertrouw in vertrouwen je Zelf toe aan de kracht en macht van de Spirit van Liefde die dirigeert.

De verschijning van Licht in Glans vanuit de Woonstee als het intermediaire.

De lichtglans waarin jullie kunnen baden (b.v. cellen, aura), met het meer en meer bewust worden van liefde via het openende hartcentrum.

Afscheid nemen van blokkerende emoties en ego gedrag van allerlei aard, oorzaken en gevolgen.

Dingen doen die het verschil uitmaken, hoe minuscuul of groots dit mag zijn. Vergeving in Vrede, absolute Verschoning.

Het waterelement, essentie via Aquarius in relatie met onze Goddelijke Moeder is optimaal in werking en doet de nodige dienstverlening voor alle missies in relatie met de gecreëerde kosmos.

Er zijn harmonische codes bij betrokken van de kosmische Moeder Matrix.

Verrijk de Godcel en jullie cellen, baad en dans in harmonie en glans en sterrenpracht en kracht en onvoorwaardelijke Liefde.

LIEFDE van allen voor allen. Vreugde!

 

Moeder Maria en Aartsengel Metatron

 

April ’21 – 11 -12.
Geplaatst op de website: 12 april 2021
Voor website bewerkt door Anja, met stimulans en support van Michael e.a.
En met:
Dank, zo veel dank, zo veel als liefde overal is voor en aan iedereen!

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie