Standpunt – over Gaia, Evolutie – m.b.v. hulp Dierbaren H.Dim.

STANDPUNT.

Geschreven augustus 2015, herzien mei 2021

Gaia, Aarde, al zo heel lang dat Goddelijke plan voor deze prachtige blauwe waterplaneet.

De Aarde als heilige ruimte met Het Ene en Het Vele, Het Geheel.

Alles is in Goddelijke (Scheppers) orde en leiding, er is geen dwang bij bedoelt om dit te erkennen, voor de mens is vrijheid bedoelt om het te ontdekken, begrijpen, in te zien. Microkosmos <> Macrokosmos.

Ritmes (bewegingen) van Galaxy’s met koersen, sterren en planeten in een universum, grote diversiteit aan stelsels, een prachtige constructie in het Heelal en al de bewoning.

En wat over de wetten; Goddelijke wetten, kosmische wetten, universele wetten, natuurlijke wetten, wet van aantrekkingskracht, ritmische wetten en ……wat we nog niet weten en/of begrijpen of aan het ontdekken en herinneren zijn ……

 

Gaia is er niet zomaar gekomen zoals het nu is, daar is heel wat aan vooraf gegaan.

Aardekringlopen en era’s zijn daar al geweest en dan NU, een bijzondere, ik ervaar het als een heel bijzondere, Goddelijk speciale evolutie periode.

NU, volgens Rudolf Steiner en dat is de antroposofie, zijn wij in de Westerse Cultuur periode, van het Cultuurperiode deel.

 

De vijfde periode, van zeven, alles is met zeven, van de aardetoestand op zich.

De Aarde op zich als bestaansplaneet, is de vierde van hele grote kringlopen, dat wordt aangegeven als zeven grote tijdperken, weer onderverdeeld in 7 kleinere tijdperken en dan weer een zevenverdeling in periodes. 7-7-7

AARDE: polaire tijdperk (1), hyperborese tijdperk (2) en dan komt Lemurië (3) en dan Atlantis (4) en dan de cultuurperiodes (5) en daarna komen er nog twee, in deze aardekringloop.

Als je de optie neemt om het op deze manier in ogenschouw te nemen, dan zijn we over de helft vanuit het standpunt, alles in de 7-delige Aarde periode.

 

Ik denk dat velen weten wat verbeeldingskracht is of imaginatie.

Het lied Imagine van John Lennon, lid van the Beatles is bij velen bekend.
Ik nodig eenieder uit voor “Imagine” of imaginatie.

 

Over het polaire en hyperboresetijdperk daar wordt niet zoveel over gecommuniceerd, veelal gaat het over Lemurië en Atlantis en daarna.

Als geïncarneerd Goddelijk wezen, had je in Lemurië en Atlantis nog niet de fysieke expressie zoals wij nu hier hebben in deze periode en ook niet wat er nu aan zielsontwikkeling aanwezig is.

Elke periode heeft zijn kwaliteiten, bedoelingen.

Lemurië (7 periodes dat is best een lange tijd of perspectief – à ± 2160 jaar, afhankelijk van de constellaties in het firmament, het werkt allemaal in geometrische nauwkeurigheid, ik heb de overtuiging dat dit nog niet voor velen exact te herkennen is of in te zien, maar er zijn een aantal geïncarneerden op Gaia met wijdere en bredere wijsheid):

 

Lemurië: I M A G I N E ….>

De continenten waren niet zoals wij ze nu kennen.

Bijvoorbeeld, lucht en water waren in andere consistentie.

En zo ook ons fysieke mens zijn en dieren en planten en de Aarde laag en korst van de Aarde, alles was anders, weker, minder verhard.

Het opmerkelijke: geen geheugen, maar wel voorstellingen, met heel bijzondere krachten die veel de toenmalige leefomgeving beïnvloedde en het instinctmatige om van alles aan te voelen qua levenskrachten en mogelijkheden om het te gebruiken, geen taal maar een vorm van gedachten lezen, veel meer één met de buiten de illusie zijnde rijken, Hemelse boden, (minder sluiers) als een ingetogen Goddelijk geheim, richting religie, zeer belangrijk de enorme wilskracht, wilinspanning om veel te doen en te bereiken, als een soort van tovenaar.

Volgens onze huidige begrippen, een heel hogeschool gebeuren.
Ontstaan van het te willen weten.

Laten we vooral tonen en ritmes niet vergeten te noemen.

Wonen deed men in de natuur met wat daar was, daar maakte men gebruik van.

Later werd er in de Lemurische periode kiemen voor geheugen aangemaakt.

Er waren niveaus van bestaansvormen (spirituele ontwikkeling), van onderaan de trap (met alle respect) en meer naar boven.

Zielleven was, net zoals nu, in ontwikkeling.

In Lemurie treedt de splitsing van de geslachten op, mede door invloed van het Luciferische, (worden lichtbrengers genoemd, maar het zijn gevallen wezens, een vorm van achterblijvers in de ontwikkeling).

Het goede en het kwade deed zijn intrede.

Om positief te vervolgen, ook de liefde, stromende liefde, deed toen zijn intrede, dat had te maken met het van binnen naar buiten openbaren, waarnemen, leren kennen, dat wordt bedoeld als zijnde in je incarnatie op Aarde. Het ontstaan van de zinnelijke liefde om dat erin te krijgen (kan men zien als introductie) en dat is bedoeld door Schepping, daar berust de vooruitgang van de mensheid op. Liefde is AL, maar het heeft ook ontwikkelingen ondergaan bij incarnaties op Aarde.

 

Van het één komt het ander, of komt eruit voort, zo ook uit deze Lemurische periode, door al de ontwikkelingen daaruit ontstond de Atlantische periode, maar niet uit het geheel, maar uit een deel daarvan, om uit te leggen, zoiets als wat wij nu waarden noemen om mee verder te gaan.

 

Atlantis: I M A G I N E > …….

In beelden denken en beleven, optimaal visueel, met een fantastisch geheugen, niet te vergelijken met ons huidige geheugen, bij ons is het veelal logica en combinatievermogen en we denken vanuit begrippen, dus meer logische denkkracht, dit geldt niet voor iedereen.

Geheugen staat veel dichterbij de diepere natuurlijke aanleg van de mens dan kracht van verstand. Dat is daar gebruikt in dit Atlantis, dat had te doen met levenskrachten.

Natuurlijke krachten konden ze omzetten in technische krachten.

Lucht en water en aarde en warmte waren ook toen nog anders.

Denk aan dunner water, dat had andere werkende vermogens en de Atlantische bewoners wisten door het enorme geheugen daar gebruik van te maken, ook voor gebruik van de fysieke gestalte.

Er was daar volgens onze huidige begrippen echt een hele opmerkelijke relativiteit van de elementen en al wat daarvan en met werd gebruikt.

Op een manier werden behuizingen geconstrueerd, best wel bouwwerken.

Wel, als creatieve gedachte voor hervorming van onze nieuwe Aarde
(doe het weer meer bij elkaar)
: de toenmalige woning was één met tuin.
(Niet je tuin achter je woning, nee gecombineerd) Maar ondertussen door wat wij tijd noemen, vervormde, veranderde er allerlei, beweging, ritmes en de verbonden energieën. Kleur en klank tevens van grote betekenis.
En als combinatie met elkaar geheugen en klank daardoor ontstond taal en dat ging onder elkaar weer een andere band scheppen. Deze klanken bezaten kracht, zoals wij niet meer herinneren. (Nog niet)

Er ontwikkelde zich veel in heel deze Atlantische periode, ook zoiets als bestuurlijke o.a.

De trap was daar mede qua niveaus van het zijn als mens op Aarde, en had veel met inwijdingen te doen en vereringen, toen kwam misbruik om de hoek kijken, inleiding tot een soort van downfall.

Dat werd op een manier ‘hersteld” door ontwikkeling van denkkrachten en het kunnen vergelijken, daar ontstond het oordeelsvermogen…

Maar wat aan denkkracht toenam, verminderde de beheersing van de levenskrachten.

Denken en verstand ontwikkelde zich en ging meer leven bepalen.

Dit beïnvloedde de levensomstandigheden, vernieuwingsdrang.

Dit zijn maar enkele zinnen met uitleg voor een hele lange periode, maar er ontstond misbruik, door al die ontwikkelingen, er was geen gewild besef dat de krachten van Goddelijke oorsprong zijn/waren, de Aarde raakte behoorlijk in beweging hierdoor, Gaia als levend planeetwezen incasseerde dit al en ging aan het verwerken en er kwam ondergang, vernietiging, grote beroering.

Net als in de Lemurische periode, uit een deel van dit Atlantis en alles wat daar heeft mogen bestaan, daaruit is ontstaan het vervolg van de mensheid en ook andere rijken.

Het klinkt niet vriendelijk, maar niet alles was geschikt.

Dat wil niet zeggen dat er geen herkansing bestaat.

 

De overgang naar de cultuurperiode(n). (Nummer 5)

Het was een gang van het Westen naar het Oosten, het leeuwendeel van waar je op Aarde kon verblijven, dat was aan de Westelijke kant van onze planeet. De groep die door kon gaan, geselecteerden, daar komt het eigenlijk wel op neer, deze groep verplaatste zich naar het Oosten en vandaar uit ontstonden de zo benoemde, volgende periodes:

Indisch, Perzisch, Egyptisch-Mesopotanisch, Grieks-Romeins, Westerse (Europees) dat is NU, nummer 5 van 7.

(Tijdvak indicatie 7227 – 5067 v C Indisch, 5067 – 2907 v C. Perzisch, 2907-747 v C. Egyptisch Mesopotamisch, 747 v C. door O – 1413 n C Grieks-Romeins, vanaf 1413 na C. (Westers)

Jaren en era’s zijn hiermee verstreken en de planeet Aarde daalde meer af in de sluiers.

Opdoen van ervaringen, ervaringen en nog meer ervaringen in fases en ontwikkelingen met ons zijn als Goddelijke wezen, als kind van God en relaties met degene van de grote familie in de andere rijken.
Verlichte rijken in het Universum, in de wonderlijke Universums.

 

Ik kan nu woorden gaan gebruiken over hoe wij in en met het Duistere terecht zijn gekomen, want dat is zo, er is al veel over gecommuniceerd, voor mij
(ik hoop velen met mij) is de allerhoogste essentie om eruit te komen.

Ik doe, ik ben, het is – Wij doen – wij zijn – het is.

 

Soort van resumé; als je personen, plaatsen of begrippen aan gaat halen, waarom dan noem je die, omdat dit in mijn gedachten komt of er is er dan toch nog meer mee, dan alleen dat.

Kahlil Gibran, Lao Tzu, Charlie Chaplin, John Lennon, Charles Dickens, Kepler, Hildegard von Bingen, Goethe, Desmond Tutu, Paulus de Apostel, Marcus Antonius en Cleopatra, Dalai Lama, Chopin, Aboriginals, Zen, Sankofa vogel, Yellowstone park, Toon Hermans,Donald Duck, rivier de Nijl, planeet Pluto, pinguïns, walvissen, Grandma Chandra, BBC of CNN, Midzomernachtviering, al de Jan de Jong(s), al de John Baker(s), de bakker op de hoek van de straat, de carwash medewerker…daar kan je vele A4 mee vullen.

 

Het is al verbonden met elkaar, we zijn nu aan het groeien en leren in dit bewustzijn met onze bewustzijnsziel, wat zo lieflijk wordt bijgestaan door Goddelijk Licht en energieën en al de dierbaren die niet fysiek op Aarde zijn, maar multidimensionaal in vele vormen en hoedanigheden, samen met ons zijn. Dit is toch onbeschrijfelijk WOW.

 

Er is al zo veel aan de gang en gelukkig maar, de huidige manieren van communiceren hebben zo hun voordelen.

Citaat Ashtar: in 2012 is het Ascentieproces pas goed begonnen.

Een breder en langer gezichtsveld toepassen over een langere periode, dan denk ik ook al aan in de 19e eeuw, dat kan heel verruimend en openbarend werken, je breidt jezelf uit in het levensperspectief qua ascentie van Gaia en ons al.

Het is en was niet alleen nu in de 21e eeuw, er is voorwerk verricht in de 19een 20e eeuw en … misschien nog wel eerder… we gaan het beleven en herinneren.

Het denken vanuit de wet van één, de totaliteit.

 

Misleiding en verleiding > grootste sluiers en vastgeroeste, beperkende gedachten en uiterlijke schijn.

Ons ego mag geen dominante kracht zijn

 

Liefde de grote transformator, Liefde van de oermoeder, Liefdeslicht dat helderder blijft schijnen, Liefde en Vreugde.

Liefde, compassie, vergevingsgezindheid, dankbaarheid.

Discipline vanuit het hart, zonder oordeel en afwijzen.

Innerlijke attitude.

 

En deze weg is ook heel belangrijk, de weg van vrede, vergeving maakt vrij, vergiffenis reinigt, bekrachtigt door Liefde.

 

Pulseringen vanuit het hartcentrum van de Grote Bron.

Alles in de Creatie is een aanhoudend Scheppingsproces met constante veranderingen en kent diverse namen:

Het kosmisch netwerk of weefwerk, de continuatie van eeuw na eeuw, de Fotonengordel, sterrenpoort portalen of openingen, de smeltpot van het Goddelijke potentieel, de tweede komst van Christus.

 

Heel erg snelle lichtquantums, super kleine, uiterst minuscule lichtdeeltjes (geen dichtheid – geen lading), ik benoem, het komt vanuit de magie van het Hogere.

Het gaat ook om punten en lijnen vanuit jezelf, nu als mens zijnde (de ik ben die ik ben) en met wat er nog meer is, binnen<>buiten// buiten <> binnen.

Er is mogelijk en nodig, een horizontale opbouw>verbinding en een verticale.

Wat door het ene wordt opgebouwd, dat breekt het andere af. Kruisenergieën.

Ze maken een punt, punten, met verhogende, optillende mogelijkheden.

Deze zo zeer kleine lichtdeeltjes (fotonen) zijn daar opperst behulpzaam bij, het kunnen (ook) begeleiders zijn van het geometrische, de geometrische creaties. Kleur heeft mede invloed.

Kleuren is een scheppende wereld, daar zijn hogere wezens mee verbonden. Kleur is wat de mens uit het materiële verheft en naar het Hogere (Geestelijke) leidt.

 

Stapsgewijze activeringen vinden er plaats en er worden bepaalde Hogere wezens mee verbonden.

Heeft met cirkels te maken. Het is allemaal geometrie.

Die twee werkingen zijn heel nauw met elkaar betrokken.

Levenszaad (punten) > levende organen. (Cirkels) vraagt om creatie.

En klankether of chemische ether.
Er zijn vier ethersoorten, die erbij betrokken zijn.

 

Nulpuntsenergie; creatie vanuit het nulpunt, maar zoals je zou kunnen begrijpen, het zijn er allemachtig veel en overal, diverse berichten, grote leraren spreken hierover, hebben hierover gesproken.

Het is de verbinding die de mens, als aardebewoner, nu kan maken in de materie, maar omdat er zoveel veranderd, is het tamelijk chaotisch, in allerlei niveaus van het bestaanszijn van onze aardse leefgemeenschap.

 

De optie is er om de geometrie te gebruiken om altijd weer nulpunt (van jezelf) gerelateerd naar de (eenheids)verbinding, een groter punt, te creëren.

De werkelijke manier van verbinden.

Eenheid van nulpunt lost angst op.

Het wil niet aangeven dat dit allemaal in één keer gaat, het is een bewustzijnsbezigheid, alles is altijd in beweging en vooral nu in deze zo veranderende tijden in de evolutie.

Moeder Gaia, met behulp van Vader Aarde, geeft ook aan dat Eenheidsbewustzijn één van de krachten, pilaren is om de vernieuwende werkelijkheid te scheppen.

 

Zo schep je standpunt. Het gaat om het ‘goede’ te doen, het wordt door mijn hogere gezelschap mede aangegeven, om dit te verwerken in dit bericht.

-Maar opdat het goede realiteit kan worden moet het niet alleen leiden tot een begrijpen van wat goed is, maar het goede moet gedaan kunnen worden –

Dat is een punt, de standpunten.

De lichtdeeltjes uit het allerhoogste zijn daar mede behulpzaam bij als spiegelend de overgangen, van wat los te laten, van het klampen aan de 3D matrix en lagere 4D matrix, het gekende leven in 3D en lager 4D (vanuit verstand), en met andere normen en waarden te continueren en veranderen (vanuit bewustzijn).

 

Er komt nog een ander fenomeen aan te pas, dat is klank.
En de combinatie van klank en kleur, klankkleur. Intervallen.
De Aarde is anders gaan spinnen, dat vind ik zo mooi uitgedrukt, met behulp van o.a. volle manen en nieuwe manen resonantie.
Tonen van de oude Aarde en tonen van de nieuwe Aarde, verandering in fases van octaven.
Macrokosmos en microkosmos, als de Aarde kosmisch, een ander gebied is binnengegaan en andere kleurenergieën, dat betekent dat ook klankresonantie daaraan meedoet.

Het is allemaal en altijd aan het vibreren, de Stilte is het eeuwige heel speciale vibratiepunt.

 

Ik kom terug bij: I M A G I NE, de melodie, harmonie, ritme en maat (geometrisch) en kleur…… en licht in de kosmische duisternis.

En wij hebben de vrijheid en keuze om daarin en mee te bewegen en wat kunnen en mogen we er mee doen …. Het Goede vanuit Eenheidsbewustzijnstandpunt met onvoorwaardelijke liefde.

Het is een heel verhaal en veel meer uitleg is beschikbaar, maar om een eenvoudige aanzet aan te geven, wij krijgen de mogelijkheden en energieën om uit deze 3e dimensie en lagere 4e dimensie te gaan, welke we nodig hadden (hebben) om te evolueren.

Hoe meer we groeien in het bewustzijn vanuit het hoofd, naar bewustzijn vanuit het hart, hoe meer we groeien in de 4e hogere dimensie.
Combinaties moeten altijd worden aangegaan en gedaan.

 

Maar lieve Gaia bewoners, we horen eigenlijk alle koninkrijken van de Aarde op handen te dragen, planten, dieren, mineralen, mensen, elementaren, natuurwezens, elementen en Gaia zelf in zijn geheel en het omgevende, het grote totaal Zijn.

 

Planeten hebben stemmen, zon, maan en sterren verspreiden klanken.

Natuur kan spreken, heeft klank.

Kijk en luister naar de bomen.

Luister en kijk naar de zee, wat is daar allemaal……

De hele kosmos is muziek en dat is al vanaf …… wanneer het is begonnen en dat door jaar na jaar, eeuw na eeuw en elke periode, seconde, miniseconde heeft zijn tonen. Ook de kristallen zingen.

Verschijnselen te leren begrijpen en daar naar binnen te kijken.

Er is meer in de bloem, boom, schelp, wesp, steen, mos, wolk en de mens, enzovoort. De boodschap van de Hemelen.

Er is vele documentatie over hetgeen hier beknopt wordt gebruikt, maar doe, voel, beleef en luister.

 

En toen kwam nog het volgende, er werd me gewezen op onderstaande afbeelding van de precessie van de Aarde.

En op de tekens van de dierenriem, waar begint men met lezen, immers een cirkel heeft begin noch een einde.

Wat is de volgorde…… en de auteur die hier geciteerd wordt, zegt:

Denk eens aan het raadsel van de sfinx, dit woord komt van het Griekse sphingoo en betekent samensnoeren.
De sfinx met het hoofd van een vrouw en lichaam van een leeuw.
In de Egyptische tempel van Esneh zijn afbeeldingen gevonden/gezien/overgenomen.

Hier komt een klein deel uit wat wordt genoemd de drie Hemelboeken.
Ieder dierenriemteken wordt begeleid door drie andere sterrenconstellaties. Totaal 48.

Het eerste Boek – De Verlosser. Virgo of Maagd, het begin.

Hoofdstuk 1 – De profetie van het beloofde zaad van de vrouw.

VIRGO (Maagd) Een vrouw draagt een tak in de rechterhand en een korenaar in de linkerhand.

Begeleidende sterconstellaties: 1. Coma (Begeerde), 2. Centaurus (Paardmens) en 3. Boötes (Hij komt) of de Ossenhoeder of wel Arctarus.

Hoofdstuk 2: Het verzoenende werk van de verlosser.
Hoofdstuk 3: De strijd van de verlosser.
Hoofdstuk 4: De triomf van de verlosser.

 

Het tweede boek: De Verlosten.

Hoofdstuk 1: De zondebok geslacht voor de verlosten.
Hoofdstuk 2: Hun zegeningen verzekerd.
Hoofdstuk 3: Verwachting van de zegeningen van de verlosten.
Hoofdstuk 4: De zegeningen der verlosten vervuld en genoten.

 

Het derde boek: De Verlosser.

Hoofdstuk 1: Messias, de komende rechter over de gehele aarde
Hoofdstuk 2: De heerschappij van de Messias als de Prins van de vrede
Hoofdstuk 3: De vrijgekochte bezittingen van de Messias
Hoofdstuk 4: De voltooide triomf van de Messias.

Sluiter is LEO (Leeuw). De leeuw van de stam Juda ontwaakt om de vijand uiteen te rijten.

Begeleidende sterrenbeelden:

  1. Hydra (Slang) De oude slang, de duivel wordt vernietigd,
  2. Crater (Beker) van Goddelijke toorn wordt over hem gegoten,
  3. Corvus (Kraai of Raaf) Deze roof of aasvogels verslinden hem.

(Niet alle begeleidende sterconstellaties zijn genoemd, alleen aanvang en afsluiting van deze cirkel)

 

Er gebeurt natuurlijk een heleboel volgens de Hemelse Boeken, geen ontkenning mogelijk.

In het betreffende boek wordt volgens Bijbelse namen en nummeringen uitleg gegeven, met alle respect.

Wat is het punt dat er (via mij), de aandacht wordt op gewezen.

Ik voel me echt een doorgever, van wat hier staat, dat is het voor nu, ik verwacht andere aanvullingen, door …….

Het is wel zo, dat er wordt aangegeven, te verwoorden aan degene die dit lezen en er mee resoneren, het verzoek om te combineren met het andere…wat gegeven is en nog gaat worden.

 

De ecliptica of het pad van de Zon en de Equator van de Hemelen, de twaalf sterrenbeelden zoals genoemd voor de dierenriem hebben alle twaalf raakpunten met deze beide cirkels.

Anderen hebben positie binnen in de cirkels ervan en weer anderen hebben een positie erbuiten. Met een ontelbare variatie van sterren en benodigde aanwezigheden.

Daar gaan deze Hemelboeken over in relatie met het Goddelijk plan.

 

Bewegingen, constante creatie die wordt gemaakt door het toenemend aantal Lichtdeeltjes en het bereikt ons ook op Aarde, via dit prachtige Lichtwerksysteem. Opzienbarende zonenergieën verschijnselen en maanenergieën verschijnselen en de herstellende as van de Aarde en lijnen en beweging(en) wat een combinatie met diepgaande betekening en zonder twijfel zullen planeten hun bijdragen verzorgen.

 

De komende Gouden Periode en wat ik beleefd heb, is er zo nu en dan al een voorvlaag, heeft zeker met dit al te maken.

Via dat van de antroposofie wordt er gesproken over een 100 jaar verdeling in 3x 331/3, door Christus geschreven in de Aarde. Gerelateerd naar het aantal jaren (en maanden) vanaf de geboorte in Bethlehem tot aan Pasen op Gogoltha. Dit is bedoeld als ritme voor het werk in de werkwereld van Aarde voor de moderne mens als Aardebewoner in een maatschappij.
Ritme voor de ontwikkeling van al wat bovennatuurlijke waarheid is, onverklaarbaar en ingewikkeld, ontwikkeling in relatie met Liefde, want wat als de Liefde niet bestond.

 

Gezien vanuit deze cyclus, volgens de Christelijke jaartelling, het volgende uitgekozen uit heel veel om te vermelden, globaal;

In 1900, Parijs opening vijfde wereldtentoonstelling, nieuwigheden elektriciteit en film. Eerste metro in Parijs. Proefvlucht Zeppelin.
Max Planck schrijft en publiceert een belangrijk werk dat wordt aangenomen als het begin van de ontwikkeling van de kwantumfysica.

In 1933 werd het licht van de ster Arcturus (alpha Bootis of Ossenhoeder of berenhoeder) gebruikt om de wereldtentoonstelling in Chicago te openen. Rijksdagbrand – overwinning NSDAP en machtigingswet van 1933 Duitsland. VS erkennen de Sovjet-Unie er worden diplomatieke betrekkingen aangegaan. Wereldwijde economische crisis.

In 1966, de eerste geslaagde landing op de Maan en andere ruimte ondernemingen. Het internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR of BUPO) werd door 76 landen ondertekend, weliswaar volgden er latere rectificaties, maar toen was de start.
Popmuziek, Flower Power, make Love No War.

In 2000, veranderingen in munteenheid. VS-verkiezingen Bush, versus Gore, uitslag wordt later door supreme court bepaald. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Computervirus ILOVEYOU. Kim Dae Jung winnaar Nobelprijs van de Vrede.

 

Maar lieve mensen, de poorten van Camelot staan wijd open en het zwaard van Excalibur wordt aangereikt door aartsengel Michael.

Citaat uit de channeling: als jullie ook maar enige twijfel hebben over welke weg te gaan, wat te doen, of waar iets werkelijk over gaat, wil ik jullie Excalibur aanbieden.

Met Excalibur, het blauwe licht van Waarheid laten schijnen, door er mee te zwaaien, op wat het ook moge zijn dat wij helderder willen zien.

 

Liefde en vreugde. Vier liefde met vreugde.

Stuur de boodschap uit en versterk deze, steun het.

Onthoud je missie en geef niet op.

 

Liefde, Waarheid, Vreugde en Dankbaarheid,

AnjA en dierbaar Gezelschap uit Hogere Dimensies.

 

 

Bronvermelding, buiten het Liefdevolle support van Gezelschap uit Hogere Dimensies.

Rudolf Steiner:
Akashakroniek GA11, Het wezen der Kleuren GA291.
Lievegoed: naar de 21e eeuw.
E.W. Bullinger: Het getuigenis van de Sterren.
Collot d’Herbois: Licht, kleur en duisternis.
Boodschappen van Aartsengel Michael – Ronna Herman
Afbeelding precessie: Bauval Gilbert
Afbeelding deel sterrenkaart: Visualcapitalist.com
Afbeelding Gaia: video Leaf Studio

 

De tekst is gedeeltelijk herzien in mei 2021.

 

Auteursrecht 2015-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie