De Reling – Vader Aarde

DE RELING

Bericht via channeling met Vader Aarde – 26 juli 2021.

Vader Aarde:

Hallo lieve Mensenkinderen van de Aarde!

Hallo lieve kinderen van het Heelal!

Hartelijke groet en Liefde van mij voor jullie!

 

Wat een avontuur, weer verdeeld in allerlei avonturen van allerlei aard, verdeeld in en onder individualiteiten.

De Zelven die er zijn. De Zelven die Eén zijn.

 

Hoe gaat het met de Aarde? Zeer gevarieerd.

Als jullie het zouden bekijken zoals bijvoorbeeld via het ‘grid’ systeem, in ieder vakje is er wel wat, het is een soort doorkijk en ook in wat de ‘grid’ op zich vormgeeft.

Eigenlijk op een manier automatisch reagerend volgens de dualiteit.

Het reactievermogen van iedere energie op zich en het totaal.

Het reageert op elkaar en in deze periode van het jaar, waar specifieke overgangen in plaats vinden, vindt er met regelmaat en ritme vereffening plaats op een grotere ‘grid’ schaal. Wat als, wat wij ‘vanzelfsprekend’ noemen, in grote, openbarende, stabiliserende, met gevoelsmatig best wel druk uitoefenende, in feite in- en uitademingen, in de lagen van de processen zijn continuatie heeft, zo merkbaar anders is.  Het is meer intens, de planeet Aarde, lieve Gaia, komt steeds dichter bij het Uitspansel en omdat dit zo wijds is en tevens alles samenvattend, komt daar het e.e.a. uit voort wat complex is, wat qua ordentelijk niet zomaar 1,2, 3 in jullie Aardse vaarwater passend is.

 

Grote kapiteins staan daarbij aan het roer, in liefdevolle samenwerking.

Iedere zon heeft een vertegenwoordigende kapitein.

Wat van belang is voor dit deel van het Universum, daar is dit stelsel van de Zeven planeten in relatie met de Pleiaden, de dierenriemtekens, dat van de Sterrenwereld. Wanneer jullie dit kapiteinsoverzicht zouden kunnen hebben en er is hier geen ontkenning dat er enkele incarnatie op Aarde hebben die dit kunnen, dan zou dat wiel voor het bedienen, het sturen aanvoelen als een machtig zinderen van al de transacties die zo hoognodig benodigd zijn om plaats te vinden. Dat is het machtige en prachtige samenspel, de actieve samenwerking van degenen die hiervoor bij elkaar de kapiteinsgroep zijn en ten uitvoer brengen. Alle windrichtingen, elementen, geluiden, berekeningen, kleuren, werkingen van de Planeten- en Sterrenwereld, intensiteit van de bewegingen zijn erbij betrokken.

Het is een spectaculair samenspel, want naast kapiteins, zijn er diegenen die de zeilen bijzetten, een aanzienlijk aantal. Kosmische winden en wateren voor al wat daar is gecreëerd voor deze speciale, mooie planeet Aarde, diversiteit aan rijken en de populatie van de mensheid.

Prachtige kinderen van onze Schepper.

De velen variaties van kinderen, creaturen van onze Schepper.

Daar komt de warmte bij, alles omvattend, al het substantiële zoals aanwezig is op Aarde, maar tevens van andere lichamen van het firmament die dit deel van het Universum bewonen en nog veel verder weg en…toch heel dichtbij.

 

Vaderschap belandt ook in de zeilen, even zo goed als Moederschap.

Soms, het hangt af van de stand, blaast de wind van Vaderschap wat meer specifiek in de zeilen dan van Moederschap. Dus diegenen die de zeilen bijzetten hebben een aanzienlijke dienst te verlenen voor ons allemaal.

 

Velen zijn al meewerkenden, onbewust en bewust. Ik, in de rol van Vader Aarde wil hierbij zeggen, gelukkig wordt er via veel mogelijkheden al veel doorgegeven en ondernomen. Ieder minuscuul percentage van de kracht van God heeft waarlijk kracht. Hoera voor dat.

 

Deze lieve als Moeder zijnde planeet Aarde heeft de macrokosmos in haar ziel en hart. Dit vormt de hartslag van de planeet aangedreven door de wind, met warmte en al het waterige van het Zijn van een waterplaneet in relatie met het substantiële.

Ooh en wat nu over mij, Vader Aarde, ik ben de stuurman van de as in samenwerking en het geheel met de kosmos. En hou een oogje in de zeilen van al de betrokken zielen. Het Moederschap en Vaderschap overkoepelen we samen met alle liefde waarom we zijn en doen voor wat er is.

 

Ik neem de vrijheid om over planeetsferen te spreken.
De hoofdplaneten, vanuit Aarde. De sfeer van De Maan, de sfeer van Mercurius, de sfeer van Venus, de sfeer van de Zon, de sfeer van Mars, de sfeer van Jupiter en de sfeer van Saturnus.
Deze hebben originele bedoelende invloeden voor wanneer mensen en andere creaties op Aarde een levensduur hebben.
Er is de mogelijkheid gecreëerd om levensduren te herhalen.
Deze sferen zijn als een geheel van vibrerende circulaties van energieën, met een typerende, als van karakter hebbende eigenschappen en functies. Aarde, lieve Gaia, is hier al  lang mee aan het mee vibreren en haar circulerende bewoners mee aan het samenleven.

Wat ik hiermee wil aanreiken, de essentie ligt in samenleven en de benodigde herhaling, voor het geheel van al wat er bij elkaar hoort.

De ketens van onstoffelijkheid en aanverwanten en de ketens van de stoffelijkheid en wat daaruit is voortgekomen. Aaneenschakelingen.

 

Van het een komt het ander. En dan komt het nog een keer of toch maar niet weer….  Daar zijn we nu druk mee, met elkaar en voor elkaar.

Wat staat er te doen. Er is zeker wat staande en gaande.

 

Jullie zijn er druk mee, in ieder geval velen, om de nodige stappen, zelfs kleine stapjes uit te voeren. Wij als Moeder en Vader Aarde ervaren het als deiningen, met golven en circulaties, kabbelen.  We zien de obstakels in.

Het hele betrokken stelsel is gewaarwordend van nature.
Met andere woorden, je doet het nooit alleen. Ook al -schijnt- het zo.
Flarden of glimpen van Licht blijven aanhoudend activerend. Het komt vanuit alle richtingen, maar vanuit bovenal uit jullie Zelf.
Deze drukte is best overweldigend en alom merkbaar, ieder op zijn niveau van bewustzijn.
Ieder niveau van bewustzijn is altijd en immer aan veranderingen onderhevig.
Waarmee ik hierbij wil aangeven dat dit in deze periode expliciete aanwezigheid heeft in het alom gebeuren.

 

Bij deze een voorstel; maak een overzicht voor jezelf zoals jezelf erin staat en formuleer daarin deze aanwezige veranderlijkheid. Dat roept vragen op.

Wellicht heeft het voorkeur eerst een analyse te maken, er zijn gegevens genoeg van allerlei kanten. Een vorm van reling om aan vast te houden om verder te kunnen gaan, zolang dit nodig mag zijn.

 

Dit betekent dat het planeet ‘schip’ Aarde onderweg is naar andere oorden van ander bestaans- en bewustzijnsniveau. Ik kan me voorstellen dat jullie je graag vast willen houden, met één hand of allebei. Het is een mooie, maar af en toe turbulente koers, terugvaart naar een veiliger haven in het Heelal.

 

Verbeelding van de veilige haven is een ultieme kracht, met optimale werking.

Voel jullie omarmd door de betrokken planeetsferen en hun oer bedoelingen voor alle goedheid en uitkomst.

Het zal jullie aangeven hoe de juiste wind in de zeilen te blazen voor wat zo hoognodig beter is volgens een breed spectrum voor gezondheid, vrede, saamhorigheid, welvarendheid, welwillendheid voor mondiale wereldorde en handhaving voor Aarde en jullie als medebewoners.

 

Liefde voor Allen en zegeningen voor jullie geloof, durf en moed! En liefde!

Op voorhand dank voor al wat jullie met alle liefde continueren met bijdragen via leven op Aarde aan dit gebeuren.

Vader Aarde

 

 

Ontvangen: Maandag 26 juli 2021
Geplaatst op de website: 27 juli 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.

En met:

Dank, zo veel dank, zo veel als liefde overal is!

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie