“LAWAAI” op Aarde – Meester Lanto en Samuel.

“LAWAAI” op AARDE
Meester Lanto en Samuel

Mercurius retrogarde periode eind september – 18 oktober 2021

 

Gegroet dierbaren op Aarde, hier Meester Lanto tezamen met Samuel.

Hierbij vertegenwoordigen wij een bericht en bekleden wij wederom ons bericht vanuit onze manier van communicatie met woorden, met onze tegenwoordigheid van bewustzijn, geest en ziel.

Wat heeft de afgelopen talrijke decennia ervoor gezorgd dat er deze grootse afdruk is van ‘lawaai’, waar is dit beantwoording van en voor…

 

Als we het woord tempo gebruiken, snelheid waarmee gebeurtenissen plaatsvinden en handelingen worden uitgevoerd. Indrukken van buitenaf die elkaar in hoog, enerverend en levendig (ego en sensatie) tempo opvolgen.

(Tempo is een Italiaans woord, muziekterm – relatieve snelheid)

Over wegen raast allerlei verkeer, zelfs op ijzeren rails, het luchtruim wordt ook niet ontzien, de wateren idem dito. Het onder het oppervlak wordt ook weinig rust gegund. Het buitenaardse luchtruim is tevens deelgenoot geworden. Mechanisatie van allerlei werktuigen voor, laten we het een drieheid noemen, landbouw, tuinbouw en veeteelt.

Vakantieverblijven van allerlei aard zijn geworden tot karakteristieke bedrijven.

Al de apparaten en benodigdheden waar ‘geluid’ uitkomt, geluidsvoortplanting.

Allerlei technische uitvindingen die de mens van koers doen veranderen.

Zelfs met Hertz onhoorbaar voor vele menselijke oren.

Met gebieden als chemie, het nucleaire, radiologie, farmaceutische (klonen), ICT, IT, LTE, laser, nano, Cloud.

Een groot deel van de wereld van de Aarde en wat er leeft is hiermee belast.

Hoeveel verdiepingen zijn er, als men het weefwerk als een klimgordijn bekijkt? Wat is fundering als altijd alles in beweging is in het relatieve?

 

Jullie daar, geliefden, op Aardrond, in het Nu, in Heden.

Met een ‘wereld’ historie van aaneen gewoven draden en de trekkracht daarvan en de trekkracht van het Heden en het komende, het verschiet.

Oudere weefsels met mensenreeksen en nieuwere generaties, wat is er gegenereerd? Wordt generatie opvolging in acht genomen?

Trekken werkt naar kanten. Kanten in de grote, grote zee van levensenergieën.

Zijn er vaste kanten in het eeuwige weef werk?

Wij opperen de gedachte, met imaginatie en wakker bewustzijn, te proberen, dat het vierkant, een cirkel (bol of rond) kan worden en omgekeerd, als men het oer lijnenspel voor vormen, wat waarheid genereerd en waarheid is uniek, kan oproepen (dat heeft met klank te doen) zoals eenieder van jullie dit meedragen in het menselijke gestel. Het heerlijke speelse, wat opperst onderhoudend is, weer te herkennen, ook al is het maar heel even.

Jullie weten best al dat alles expansief in zich heeft. Dit heel even, speels en met blij licht verder te openen. Wij ondersteunen zo graag hierbij, vraag het maar en wij dragen bij met de lichtinbreng uit Hogere regionen.

 

ZIEL – GEEST – LICHAAM – Stukje historie maar wat ook in NU plaatsvindt.

De Geestelijke Wereld en Wetenschap heeft een streven met omvang voor het geheel, met een dierenriem, planeten, sterren, zonnen en manen en nog meer specifieke hemellichamen en de bewoning ervan in grote diversiteit met specifiek en van variërende substanties. Planeet Aarde en de mensheid behoren ertoe. Met alle respect de volgende woorden, de opvoeding van de Mensheid. Het begrijpbaar worden van het spirituele, spiritus betekent adem. Een ware realiteit voor het leven. Met steeds nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen, in het heden met name van het bewustzijn.

Er is een nieuwe manier aan het ontstaan hoe de mensen van de mensheid het Wereld AL met fysieke ogen en innerlijke ogen gaat inzien en doorzien.

Zielkrachten werken hiermee samen, krachten benodigd voor de invloeden van transformatie.

Diversiteit van de hogere regionen, die aanhoudend scheppen en expansief zijn in grote verscheidenheid van activiteiten. Uitvoering van, voor jullie vermogen om te begrijpen; Handelingen als zaaien, verzorgen, oogsten. Ontwerpen. Ontplooien, ontvouwen, onderhouden. Schoonmaken, opruimen, archiveren. Organiseren, besturen. Manifesteren, gebruiken.

Waaruit creaties, voortbrengsels ontstaan, het wordt naar voren gebracht voor het maken van keuzes en het uitvoeren ervan voor het ontstaan van Universele wereldbeelden welke ‘spreken’ (geluid) voor het Hoogste Goed voor Al.

 

Een zintuig dat tuimelt dichtbij het bewustzijn is het oor. Zintuigorgaan.

Werkelijk één van die genieuze creaties en supergevoelig omdat het allemaal zo klein is. Het gaat over waarnemen van geluid.

Essentie is dat de vloeistof in beweging wordt gezet, deze vloeistof is 700x taaier dan lucht. Het menselijke oor neemt kwaliteit van iets waar.

Het oor hoort wat erIN zit, wat er mee te maken heeft.

Dat zijn de Scheppende machten en krachten.

Het oog is anders, het oog neemt ‘schijn’ waar, alleen de oppervlakte, ziet niet onder de oppervlakte. Bij het gezicht met de ogen, zet de mens er zich vanaf.

Het oor is een sympathiek orgaan, zintuigorgaan, het is innemen met een zekere reserve. En dan verwijzen we jullie nu graag naar de trekkrachten om die hiermee in relatie te brengen. De aard van spanning voor effect.

Men kan stellen dat het oor meer schetst, toont, dan het oog.

Het bewustzijn heeft een nauwere relatie met het oor.

 

Invloeden van een speciaal hemellichaam; Mercurius.

De snelle planeet en zo dicht bij de Zon. Dat doet er natuurlijk toe.

Wij vertolken nu een deel via oudere geschriften; Hemellichamen zoals de Zon en de Maan in dit deel van het Universum zijn machtig om lief te hebben, een ouderpaar te zijn voor…

Inderdaad een planeet, planeet Mercurius, welke dicht bij de Vader is gebleven en de Moeder, deze heeft een speciale relatie met de Aarde, ook dichtbij.

Mercurius zo dicht bij de Zon, die maakt krachtige, bijzondere planeetbewegingen, gaat meerdere malen per jaar retrograde.

Het achteruitgaan, wat vaak wordt genoemd bij retrograde is een illusie, een beeldvertekening door de wijze, de gedachte energie, waarmee het wordt bekeken. Speciale taak van dit planeet Zonnekind, is Godkunde over te brengen naar de mensheid. De speciale wendingen, want dat is wat de retrogrades zijn, betekenen en iedere keer weer, keringen t.b.v. keuzes.

Mercurius is een vertolker van het Woord en eeuwige begeleider.

Met andere woorden vol wijsheid, verlichting, voor herontwaken van Goddelijke en Geestelijke wetenschap, met tempo.

Heeft de energie voor denken en gedachten en communiceren als fenomeen.

Daar heeft van alles op lieve Gaia mede mee van doen en daar worden de invloeden ondervonden, keer op keer.

De aartsengel van Mercurius is Raphael, van de vijfde straal.

Uitstraling inzake, scheppingswetten wetenschap (Godkunde), talent om te luisteren, overgave, heling.

Sirius, de meest heldere ster, is de ster van Mercurius.

De grote leraar voor de mensheid. Van de sterrenconstellatie Canis Major.

 

De gebieden waar verschuiven intensief plaats vindt zijn in het fysieke, het etherische, het astrale, wat in feite alle drie omhulling of bekleding is als mens zijnde. Met een IN-gebied, de Ik ben zone, een warmteorganisme, als een zonnetje. Dat is wat jullie individueel noemen.

De ZielSter omhult dit en de wezensKERN en de geest in iedere lichaamscel.

Alles bij elkaar in een fijnstoffelijk omhulling, een sfeer die omringt.

Aura, in beweging zijnde licht, lucht, warmte van het bovenregionale als Warmte- en Zonkwaliteit. Geluid en water zijn toevoeging van Maankwaliteit.

Aarde is Aarde van Leven voor Mensheid.

 

Activiteit van ‘lawaai’;

Door ons is verzocht het woord ‘lawaai’ te gebruiken.

Er is een verklaring hierbij voor uitleg door ons verkozen, het heeft met het Engelse woord “Din” te maken, als werkwoord en zelfstandig naamwoord, telbaar en niet telbaar.

 

DIN-werkwoord: weerklinken, dreunen, galmen, kletteren, rammelen.

En verdoven met lawaai, doordringen, instampen, inprenten, volkomen overtuigen en zelfs > de waarheid zeggen.

DIN zelfstandig naamwoord: kabaal, herrie, lawaai, geraas, gerammel.

En … met constante herhaling.

 

Wij weten dat voor velen van jullie die momenteel een leven ervaren op Aarde, dit aanhoudende salvo’s zijn van indrukken van buitenaf, met allerlei ‘lawaai’, onnatuurlijk, o.a., verstorend voor sensorische informatie, welke naar de hersenen gaan, het belangrijkste verwerkingscentrum, we refereren hierbij ook aan hormonen en neurotransmitters en verontrusting van natuurlijke gemoedsrust, wat in het gehele wezen van menszijn doorwerkt en gevolgen heeft. Verstoringen voor het gehele vegetatieve of autonome zenuwstelsel, oververmoeidheid, verstoorde digestie = verteren van voeding, de inname van.

Belastend, de mens heeft innerlijke natuurlijke processen die zich onbewust > nog niet wakker, halfbewust > in variatie, bewust > wakker met een zeker besef, bewust > wakker, met acceptatie door inzicht, meegaand, voorzichtig, met zekere tred, ongemakkelijk, moeizaam of geheel niet aanpassen hieraan. Afleiding wordt gezocht, wij claimen aan te geven, zoals vermoedt gezien het hoge tempo van technische en materialistische en niet natuurlijke ontwikkelingen, dit wordt ruimschoots aangeboden in een ontstaansvorm en bestaansvorm hiervoor en hierdoor.

 

Vooralsnog, om termen volgens tweeheid te gebruiken. Bijvoorbeeld.

Is het goed of fout, nodig of onnodig, permanent of tijdelijk?

Er bestaan natuurwetten in het deel van het Universum buiten het Absolute.

Wat voor woorden (assistentie) kunnen wij jullie bieden in relatie met de wet van oorzaak en gevolg om het Zelf te ervaren?

 

Niets zal beelden van de illusie op zijn plaats houden.

Niets zal geluid/klank/lawaai van de illusie op zijn plaats houden.

Maar de betrokken energieën alomtegenwoordig en de manier van gebruiken ervan werken onderhoudend in verhouding met de ontwikkelingen.

 

Doch jullie, dierbaren, als mensen zijn aan het veranderen, illusionaire werkelijkheid is uit elkaar aan het vallen als stukjes van een netwerk van puzzelstukjes, op onnatuurlijke plekken gearriveerd, maar niet als veilige thuishaven. Verandering komt van binnenuit, het mooie Binnen In.

Wij adviseren daar te rade te gaan over wat acceptabel is en eventueel voor hoe lang, of dat kan absoluut nooit meer, en waarschijnlijk zijn er meerdere overwegingen, dat is aan jullie, met ons aan jullie zijde, via gene zijde, vragen aan ons heeft onbeperkte vrijheid en antwoorden volgen in het ogenblik waarop in alle rust en begrip kan worden ontvangen en begrepen.

 

Natuurlijk hebben Al de energieën hierbij betrokken, kruisingen met allerlei knopen, sprongen, lussen en patronen. Welke in relatie staan met Al de Rijken.

Dat is super-gigantisch, volgens ons het beste woord om aan te geven hoe Alles deelneemt aan evolutionaire processen en hoe de Bron met de Absolute klank signaturen, wat supreme karakteristieke hoofdtrekken van de Maan zijn, hier in dit deel van het Universum en elders, daar de natuurlijke, oorspronkelijke ‘klanken’ mee aanstipt voor duiding aan het Geheel.

Ons voorbeeld: roep maar eens in gedachten op, hoe de Maan de getijden regelt op Aarde en hoe dat ‘natuurlijk’ in jullie oren klinkt.

Jullie sensorium, een ander woord (L.) voor bewustzijn, is mede in een staat van ontwikkeling om weer als vanouds, met een nieuw laagje, primair via het oor, te communiceren met natuurlijke, oorspronkelijke klanken van alle inhabitatie van Gaia en omgeving.

Het is een deel van het Scheppingsplan voor in deze speciale periode van de evolutie, om de afdruk van ‘lawaai’ welke te overheersend en kwalijk is voor al het leven op geliefd Gaia, in de veranderingen mee te nemen.

 

Het Licht van Christus is gericht op alle schepsels, groot en klein.

Op hun licht en sensorium, men kan zeggen de zetel van de waarnemingen.

Horen, zien, proeven, ruiken, voelen, als mens.

Gericht op de Liefde voor Al wat leeft en hoe.

Van speciale lichteenheden voorzien voor het doorzien van de ‘lawaai’ afdruk.

Ondervindingen en waarnemingen zijn al in de stroom van bewustzijnsontwikkeling en dat de afdruk, een letterlijke en figuurlijke betekenis omvat. Wij willen aangeven, -werk is al in uitvoering-.

 

De zetel der Waarnemingen te verlichten, is evolutionair Scheppingsdoel.

Zintuigen te verlichten, ook via het uiterlijk de harmonieën te verstaan en in te zien welke schijnen en klinken in al het oprechte. Landschap heeft een klank en straatklinkers die klinken. Het menselijk lichaam maakt geluid en de planten hummen. In aanvang zal het aanhoren zijn als een mengelmoes en via het steeds meer verlichte innerlijke zal de -waarvoor, waarheen, waardoor- gaan worden begrepen. Er is oneindig geluid, klank, muziek.
Buiten en binnen zijn invalshoeken, zoals onder de grond en hoger in de lucht.
Met winterweer, lenteweer, zomerweer of herfstweer.
Met zonneschijn of maneschijn.

Invalshoeken, standpunten, jullie worden ‘onderwezen’ om dit met wisselen te gaan gebruiken. Dit zal rationele denkwijzen/gedrag beïnvloeden tot verandering. Visies worden meer gezamenlijk, wat van belang zijnde energieën omvat, om het vernieuwende meer bij elkaar te houden, dit vormt een vorm van zeer bruikbare kaders (lijnenspel) met resultaat op Liefde gebaseerde uitkomst als uitkomst voor en met Liefde voor de Aarde en Samen Eén zijn.

 

Het is hart vervullend en hartverwarmend en voor ons hier aan deze zijde, wij doen evenzo mee, verlichtend, om zo te vertegenwoordigen, dit op deze manier aan jullie door te geven. Het bloeit op met de uitbreidende dageraad van Christus bewustzijnslicht via onze Samen Eén, Lichten en Liefde.

 

Amen.

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van ons, Meester Lanto, Samuel en de Eenheid.

 

Er volgde een postscriptum.

Lieve allen,

In deze toevoeging willen wij jullie graag refereren omtrent Mercurius aan een bericht via Kryon, zie onderstaande link.

https://kryon.wakkeremensen.org/channelingen/kryon-via-david-brown/kryon-de-magische-sleutel

 

Het prachtige water, hoe fris en zuiver levenswater

Energieën aangevuld met de ziel van God’s Zoon

Deze zee klinkt jullie nader, schijnt met kristallen stroming

Zonnestralingen en sterrenlichten laat het zingen in het rond

Mooie wateren, laten mooie melodieën horen

Horen jullie de goudvis zingen? Amor Omnia!

Wat kunnen jullie antwoorden…

 

Wij houden van jullie in al jullie verscheidenheid,

Meester Lanto, Samuel en anderen van de Eenheid.

 

Geplaatst op de website: 19 oktober 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie