Omnia Richtinggevend – Aartsengel Metatron

OMNIA RICHTINGGEVEND

 

Metatron via Anja Tjelpa

November 2021 van Nieuwe Maan tot Volle Maan

 

Liefdevolle groeten, dierbaren op Aarde.

In contact tredend als vertegenwoordiger met bericht vanuit de Hoogste Lichtregionen.

Al de wervelingen in het Omniale en het alomvattende van al van het Mondiale. Het stelsel waarin planeet Aarde zich bevindt is hierdoor en voor ‘het Hoogste Doel’, op transcendent niveau, zich groots aan het roeren. Detecties via diverse niveaus vinden er plaats.

Niveaus verbonden met alle schalen, denk bijvoorbeeld aan de creatie van schubben bij bepaalde diersoorten of de drie huidlagen van een mens, lieve mensen, want het ligt of is dicht bij elkaar, met de voor iedere fase, met al de momenten, benodigde intersecties.

Dunne belijningen van diverse hogere substantiële proporties.

Interstadiums, waar veel voor te regelen en over mede te delen valt.

Voornamelijk met orbs van licht, lichtdeeltjes en lichtstralen, wat een voornaam spektakel te weeg brengt, welke tevens een reis ondergaan naar stelsels, en naar speciaal wat er aan het plaatsvinden en ervaren is.
Zoals het hoogstandje met planeet Aarde. Opvallend voor mens, dier, plant, kristal, hemellichamen, het interstellaire, vele schepsels van groot tot klein, alomvattend via alle belijningen.

En de allergrootste, de meest verheven en meest prachtige belijning, het Aura van de Schepper.

 

Personificaties alomtegenwoordig.

Als punten in en op wat de belijningen omvatten.

 

Verwachtingen te voldoen. Wat is of zijn de antwoorden.

Is er een bovengrens voor de mensheid? Benedengrens?

Is er zoiets als randvoorwaarden, als woord gebruikt op Aarde?

Vind er een bewegingsvergelijking plaats?

 

Over verwachtingen; Een ieder mens op Aarde, heeft een mensenleven en voor velen in herhaling, er zijn voldoende beweegredenen hiervoor. In de ‘structuur’ van het menszijn, zeg maar, alles erop en eraan, daar is ingeweven, want het is groots weefwerk, wat er benodigd is. En iedere ziel heeft daar als Zielzelf aan meegeholpen. Wij spreken graag over overvloed, want dat is welzeker beschikbaar, onontkoombaar om te ontkennen dat er een overvloed aan Zielen, met een heel scala van intenties, naar de Aarde zijn afgedaald.
Het is overduidelijk, aan deze kant, waar het om gaat en aan jullie kant, voor zover al bereikt, worden jullie steeds meer en meer attent.

Als een antwoord: dat is echt heel goed.

 

Over antwoorden, wij beantwoorden vragen, nu gebruiken wij het woord gepastheid om het te behandelen. Voor de zovele vragen zijn er net zoveel antwoorden. Maar velen zijn geweven in de ‘structuur’ en daar maken wij jullie steeds meer en meer op attent. Maar wij hier, staan onder een andere ‘status’ van invloed van de Universele wetten en Natuurwetten dan jullie als mensen op Aarde. Het is als een korf, geliefden, welke vorm/structuur van een korf heeft gekregen voor om een door God geschapen wezen heen.
Het mooie is, als een mooi antwoord, de korven zijn beweeglijk in al hun hoedanigheid.
Dit reageert op wat het Licht doet met zijn werkingen via Hemelse stellaties, bedoeld wordt, doelgerichte openingen van de dichtheid.
En daar zit ‘een hele goede gang in’.
En jullie doen dat, de korven (omhullingen) reageren op jullie verruimingen en opruimingen.
Dat gaat echt goed.

 

Benedengrens – Bovengrens;
“Zo boven zo beneden; zo beneden, zo boven.”

De consistentie welke door het grootste deel van de mensheid als dusdanig wordt waargenomen voorziet, dat is deel van het Plan, een bepaalde tendens voor kaders (beelduitsnede), context, het is een vorm van een rustsituatie.
De gecreëerde verschijnselen van iedere status van scheppingssubstantie zijn altijd in beweging, ongeacht de graad van dichtheid. Het is altijd overal en geen restricties.
Dit omvat mede het antwoord op ‘randvoorwaarden’.

Het Scheppingsproces is een voor eeuwig uitgesproken, aanwezig en werkzaam Goddelijk “Woord”.

 

Even tussen door; bij overgevoeligheid voor het woord ‘God’ en woorden ervan afgeleid. Opties.

De Schepper, de Maker, de Bron, de Grote Bron, het Absolute, de Grote Zon of Centrale Zon, de Klaarheid, de Kiem, de Grond aller Dingen, het Onvergankelijke, het grote en heilige Heelal, de Hemel, Tao, de Uiteindelijke Werkelijkheid, het Oerbegin, de Almachtige, Onze Lieve Heer, Hemelse Vader, de Alomtegenwoordige, Deus, Dominus, YHVH, het Licht, de Vaste Burcht, de Kom van Licht. (0.a.)

 

Bewegingsvergelijking; De Opperste Observeerder, mede een optie.

Welzeker wordt er vergelijk van bewegingen geobserveerd.

De uitvoerenden, Omnia present, hebben allen de aangeboren beweeglijkheid om uit te voeren meegekregen.

 

Zijn jullie op de goede weg naar een superpositie door het samenspel van energievibraties met allerlei beweeglijkheid en behendigheid van het benodigde niveau?

Super, in de betekenis van, meer dan wat er is op Aarde, in dit geval en mede in dit deel van het Universum, zoals al aangegeven, gezien de overvloed van geïncarneerde Zielen op de Aarde, maar ook in Binnen Aarde, maar welzeker mede invloed van eeuwenlang al gedane incarnaties, is er tot stand gekomen dat deze positie meer in zicht is geraakt dan ooit tevoren.

De stimulus reeksen welke vanuit het Alwetende worden voortgebracht zijn Omnia richtinggevend. Onaantastbaar.

Voor ons hier, die ook jullie zijn, de gelederen aan deze zijde en voor jullie daar aan het Aardse, fysieke zijde, die ook ons zijn, allemaal toegerust om de signalen op te vangen.

Natuurlijk heeft er volgorde betrekking op.

Aannamestage, uitwerken, toepassen en continueren en …ervaren!!!

 

Onze intentie, de manier waarop dit onder woorden is gebracht, jullie wakker te houden en attent, moedig, onwankelbaar en bestendig, in al zijn beweeglijkheid, vanaf hier, deze kant, en dit aanhoudend te bevoorraden en jullie impact te begeleiden. Met name ‘woordspelingen’ hebben grote aandacht, lichaamstaal, wat niet wordt uitgesproken of wordt getypt of touch screen communicatie en het menselijke reactie vermogen.

 

Hierbij wat wenken:

Beweeglijkheid heeft ritme, dat is eigen en uniek voor ieder wezen.

Liefde heeft een natuurlijke expressie, daardoor vindt er tevens plaats de grote openbaring van de natuur.

Met natuurlijke geluiden, melodieën, murmelend in aanvang, horen voor de oren, het kan niet worden verdreven.

Het alledaagse gaat in een vervanging en lieve dierbare mensen op Aarde, er is altijd nieuw als er van oud afscheid moet worden genomen.

 

Geluid van Stilte is Omnia en bevat alle kansen!

Geluid van een Lach is ver reikend en bevat alle kansen!

 

Wij zijn samen en naast al hetgeen hier is genoemd, zijn wij samen om migratie te laten verlopen met gemak en gratie, comfortabel.

Alhoewel chaos ook lagen heeft, compartimenten, kunnen deze worden losgekoppeld door de grootschalige beweeglijkheid van al tezamen.
En dat is nu door diversiteit van geen woorden, maar daden en acties, ook innerlijke werk, door het hart vervaardigde denkmomenten, beweegt het op de goede vibraties.

 

Liefde is een sleutelbos, met heel veel sleutels.

Het Hoogste Thuis heeft optimaal plaats.

Ontmoeten en Geloven!

 

LIEFDE van allen voor allen. Goedheid!

 

Ik ben Aartsengel Metatron

 

Geplaatst op de website: 20 november 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website

Geef een reactie