SENSIBILISEREN – Merlijn

Van Nieuwe Maan naar Volle Maan
December 2021

SENSIBILISEREN – Merlijn

 

Hallo, hallo, hallo mooie lieve mensen op Aarde en hallo, hallo, hallo voor alle andere prachtige, dierbare creaturen op Aarde, hier Merlijn.

 

Jullie daar in de energievelden, op, in en rondom de Aarde, aan het ervaren dat veel geenszins op orde lijkt, ongeregeld, verstopt, van alles door elkaar heen, niet van goede systemen, tamelijk verwarrend en rommelig en zo.

Duidelijk zoveel zoekende naar andere posities en levenservaringen die beter te rijmen vallen. Een percentage van het energieveldgebeuren komt intrigerend over op het Universum.

Wat de benodigde uitwerkingen bewerkstelligd.

Energievelden hebben namelijk gedragspatronen en sommigen zijn ambivalent. De Lichtstimuli reageert en ageert.

De Leiding en de Keten zijn in liefdevolle, constante paraatheid.

 

MAAN

De kracht van de maansferen, de innerlijke werkzaamheid.

Deze wekken in het huidige innerlijke iets op wat kan worden aangeduid als natuurwerkingen om meer van het mens Zijn naderbij te brengen in relatie met Natuur.

Deze natuurwerkingen zijn afwijkend van de aardse wereldse culturele standaardiseringen. Te omschrijven met woorden als bijzonder, buitengewoon en zelfs magisch.

Er wordt hierbij aangegeven dat de ontwikkeling plaats vindt van binnenuit, door de innerlijke dragende maanwerkingen, het bewustzijn dat in verandering is en maakt de mens een verkenner van de gebieden buiten het fysieke lichaam. Dit heeft sterke werking op de stofwisseling op alle betrokken niveaus. Dit is rijk aan invloed voor de uitwerking van ontwikkeling van de droomwereld.

Met mooie woorden: “het geestelijke maanlicht weef- en leefwerk, een magisch verlichting”. Als stimulans, denk maar eens aan al die lichtjes die jullie zo graag aansteken gedurende Kerstperiode.

Magisch verlichting zo nodig voor onderscheidingsvermogen, begrippen vermogen van de spirituele werelden.

Om over de draden, paden, lijnen te gaan die het stoffelijke zichtbare verbinden met hetgeen wat minder stoffelijke is en dan meer inzichtbaar verschijnt.

 

De Maan een behulpzaam element in het uitspansel boven en rondom mooie planeet Aarde, in een gezegend, natuurlijk, essentieel cyclussen samenwerkingsverband volgens de hoogste begrippen, met de overige bewoning van deze constellatie en constellatie buurtgenootschappen.

 

De grote reflectie van de Natuur. De Grote Leermeester.

Wat het vertelt over het Leven, de levende realiteit en de gigantische diversiteit en de ontmoetingen, het deelgenoot zijn.

De constante vertellingen in alle mogelijke toepassingen met die grootse, nobele, onvoorwaardelijke genegenheid.

De tendens van de Parel van de Natuur. Gezagsgetrouwe taal.

De kracht van de Liefde voor AL, alle dingen en alle wezens.

Codes? Te over, codes hebben te doen met Universele wetten, waaronder de Natuurwet of Ware wet, de wet van oorzaak en gevolg, de wet van aantrekken en afstoten,
Alles is Liefde, en nog wat anderen.

Om langs bijzondere wegen te communiceren?
Om de grote Relatie duidelijk te maken?
Raadseltaal? Met behulp van symbolen, signalen van Licht of Elektrisch of Magnetisch of een mengelmoes ervan?
Manier om een gegeven in te pakken en waarmee en waardoor kan het worden uitgepakt?

 

Het is een kwestie van herinneren.

Niets ontsnapt aan deze wetten.

Daar helpt o.a. het Licht en de Kracht van de Maansferen bij.

INzicht is jullie herinneringszoektocht.

Binnen, welkom, kom maar naar Binnen!

Betekenend dat de buitenwereld, zoals jullie die nu als mens zijn kennen, gematigd dient te worden.

Daar zijn jullie constant, dag en nacht mee bezig.

Vorm van touwtrekken, of wellicht zoals sommige jaloezieën in huis gebruiken, met een koordsysteem, elektrische of handbediening.

Leuk, niet leuk. Moeizaam, tja soms wel en dan opeens niet.

Laat maar zitten… dat blijkt in de tussen tijd toch wel lastig…

Spanningsveld, ja…!                                                                                           

 

Kom ik weer met de Maan aandragen, wat een prachtige hemelbol, zo vol … schitterend heden en wat een uitdraagkracht van witte tonen pracht.

De komende Volle Maan is er met één van de langste nachten van dit jaar en kortste dagen. (Noordelijk halfrond).

Bij uitstek geschikt voor losmaken, loslaten, afstand nemen, matigen, met name wat in de buitenwereld minder passend blijkt, maar ook de Binnenwereld kan nog een opruimbeurt nodig hebben.
 
Voor degenen op het andere halfrond, de maanwerkingen zijn ook bij kortere nachten en langere dagen.

Wij zijn er altijd om te helpen met oplossingen voor wat er aan de orde is, dat is onze Ziel, ons Universele Hart, ernaar uitkijkend om elkaar te helpen.

Vragen hoeft niet in codetaal, taal van het Hart werkt uitmuntend.

Iedereen weet wat er in het Hart is en leeft.

 

MINERALEN – de KWARTSGROEP

De Aarde heeft een moedergesteente, een hoofdbestanddeel van de korst, dit heet kwarts of kiezel. Er zijn zeer veel kwartshoudende gesteenten. Graniet is er een van. Kwarts op zich is doorzichtig, toegankelijk voor Licht, houdt van het spel van het Licht.
Kwarts kan heel fijnkorrelig zijn, ofwel minuscule kristalletjes.
Zand van stranden bevat grote hoeveelheden kwarts. Rotsen, kiezelstenen, grint. Bouwstenen van gebouwen en kerken. Etc.
Gezien als geheel is dit een grootschalig medium voor Licht en Lichtwerkingen.
Het heeft atoomrooster wat scalaire eigenschappen vertoont.

Even een kleine opsomming van wat variëteiten; rozenkwarts, bergkristal, citrien, rookkwarts, valkenoog, maar ook jaspis en carneool, onyx. E.a. Het is beschikbaar.

 

Nu kom ik bij de titel van dit bericht, sensibiliseren.

Het gevoelig maken van zintuigen. De menselijke sensoren.

Mede een proces wat aangaande is.

Ze zijn er om te zien, voelen, horen, ruiken en tasten, meer gericht op wat er van de buitenkant tot jullie komt.

Jullie mensen gaan meer naar de Binnenwereld, laten we het de eerste binnenwereld noemen, welke ook werkelijk heel reëel blijkt te zijn. Dit gaan jullie steeds meer en meer bemerken door de zintuigen die hiervoor gecreëerd en aanwezig zijn, te sensibiliseren, onderdeel van het ontwakingsproces.
Waar zitten deze van hoger niveau ‘zintuigen’?

Dat betreft de Zielkern en het Chakrasysteem. Later in dit proces vindt er integratie plaats van de meer op buiten georiënteerde zintuigen en met degenen voor de werelden van het verruimende bewustzijn.

 

Om door te dringen is de kwartsgroep mineralen een alom aanwezig hulpmiddel voor dat van de buitenkant. Wanneer jullie daar meer IN komen, gaat dit als hulp naar binnen toe meewerken, aan het binnen gebeuren. Dat gaan jullie als heel fijn beleven.

Merlijn zegt tegen jullie lieve allemaal op Aarde, alles en ieder heeft zijn eigen ritme, in tijd en ruimte, maar ook buiten, tijd en ruimte.

 

Wat er al waarneembaar is, via hogere zintuigsferen, is dat deze kristallen wereld, op Aarde, met als voorname basis de kwartsgroep, ze zijn al een poosje ‘bruggen’, ik gebruik het woord ‘bruggen’, omdat dit het voor nu het meest duidelijk maakt, aan het maken.

Aansluitingen met dat van de ‘wereld’ van het volgende niveau van bewustzijn. Vanuit overal, wat er zich nog in de natuur bevindt, maar ook bijvoorbeeld in privéverzameling, opslagplaatsen e.d.

Voor een aantal onder jullie is dit al vrij duidelijk en er wordt al mee gewerkt op allerlei fronten. Het is heel mooi als aanschouwelijk waarneembaar, het komt uit verder af kosmische gebieden.

 

Maanwerkingen en Kwartswerkingen beiden groots betrokken bij sensibiliseren, de terugkeer naar communicatie met de Natuur en al de betrokken, aanwezige soorten en wezens en de machtige kracht van de etherische Christus impulsen.

 

Dit is geen magie gekkigheid, ieder grassprietje is aanspreekbaar, conversatie met beton is mogelijk, de smartphone bevat wezenlijk wezens van diverse natuur. Stilte is een heel betrouwbare gesprekspartner en de blauwe lucht is een machtig luisterend oor.

Met andere woorden, er zit overal leven in, ook al lijkt het hartstikke levenloos.

 

TOTEM

Alles behorend tot Sacra, d.w.z. Heilige Zaken, welke zich als Spirit van Natuur, uit allerlei Rijken, uit diepere lagen van Werkelijkheid, vertegenwoordigen, weergeven (reflecteren) in energie, in een vorm, een schepping van allerlei aard. Waar ieder individueel mens levend op Aarde grote affiniteit mee kan ‘aanvoelen’, zich er zeer bewust van is en het is merkbaar en waarneembaar op hogere niveaus.

Wat als behulpzame, communicatieve deelgenoot van het mensenleven wordt ervaren.

Wat voorbeelden van wat er voorkomt op Aarde:

Totem -dier-, iets uit de Flora, -ster- (hemellichaam), -kleur-, -getal-, mythische figuur, -edelsteen-, -melodie-, -schelp-, -vogelveer-, elementair wezen, natuurwezen, galactisch wezen, -sprookjesfiguur-, -sieraad-, -engel-, religieuze persoonlijkheid, historische persoonlijkheid, dierbare overledene (n).

 

De ontwikkelingen van bewustzijn en de zintuigen laag en hogere, het kristallijne, het sensibiliseren, brengt meer openheid en openbaringen ook op dit ‘gebied’.

Het diepere vertoont andere diepte, het archetypische in een andere lichtwerking, communicatie geraakt in een ander dag- en nacht lichtwerking. De Natuur observeert, communiceert, neemt waar en ziet jullie als mensen in ‘veranderingen’ en is weergaloos in bruikbaarheid in veelheid en ontvankelijk voor een hernieuwd samen burgerschap voor op Aarde.
Lieve allemaal op Aarde, ‘er is meer tussen de Hemel en de Aarde’.
Belevingsgebied blijkt veel minder begrensd.

 

WATER en IMAGINATIE.

Jullie ervaren allemaal water op Aarde. Aarde is een waterplaneet.

Door de aangaande verruimingen heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden in de waterprocessen voor regen, hagel, mist en sneeuw. Met name is er waarneembaar en dit gaat meer en meer plaatsvinden, dat er een regengordijn als een soort waterscherm uit de atmosferen komt en op Aarde verschijnt, daalt naar Aarde, als een soort gordijn, met prachtige regenboogachtige kleurverschijningen, vertoningen.

 

Sensibiliseren, wat denken jullie ervan?

Stappen jullie in gedachte – woord – daad?

Het aanbod is grootschalig, tot aan zekere scalaire hoogten.

En jullie zijn nooit alleen. Jullie zouden het kunnen ervaren als, er is een ‘scheidingsglas’ er tussenin.
Dit ‘glas’ is niet als het water/regengordijn.

Het glas is niet zoals gemaakt op Aarde, er is wel kwarts bij betrokken, maar dan in een andere hoedanigheid.

Dit ‘glas’ niet substantieel, jullie kunnen er gewoon doorheen en jullie worden niet nat of bezeerd. Het water van Aquarius.

Er zijn velen die jullie de hand aan willen reiken, laat jullie hart de vraag uitspreken!

 

Wetenschap of liever kennis als mensen, dat er ‘iets’ is dat met liefdevolle energie bij je is, dat geeft ‘gevoel’ van bescherming.

Het stof uit oude hoofdstukken is opgewaaid door al de wervelingen vanuit diverse richtingen, gereinigd, uitgezaaid voor de hernieuwing en het proces voor de opbloei en handhaving voor Nieuwe Aarde.

Komend jaar is een heus jaar voor het brengen van meer evenwicht in relatie met kosmisch HART niveau. Daar is geen la la sim sim ba ba voor nodig. Het benodigde wordt loepzuiver aangegeven, het is een kwestie van zien en inzien, de menselijke sensorenwerking vanuit hart en ziel, vanuit Aarde en Hemel, en dan wat het beste past voor als fase aan te nemen en afstand te nemen, afstand te doen van wat niet langer dient voor leven op Aarde.

Kijk in de spiegel en gebruik de bascule voor gedachten en daden.

 

Graag wil ik benadrukken dat het om geven en ontvangen te doen is.

Met alle Liefde heb ik op mijn manier bijgedragen met dit bericht om het ongelooflijke Liefdesproces te accentueren.

 

Ik hou van JULLIE, Merlijn.

Omnino Bonus 2022.

 

 

Geplaatst op de website: 17 december 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie