Kleine Beetjes – Wonderbaar, CHRISTUS

CHRISTUS

KLEINE BEETJES – WONDERBAAR

Via Anja Tjelpa, via enige dagen van de eerste maand van het jaar 2022 t.b.v. plaatsing laatste dag van deze maand.

 

Geliefden,

Het geschenk van Leven in het Heelal.

Het geschenk van een Leven op Aarde.

De Scheppersdaad van Geven. Doel, voor verwezenlijking.

Doelverwezenlijking waarmee geen schepsel, mens zijn ervaring, belast dient te worden, onaardigen in allerlei gradaties.

Wel e.e.a. tot stand gekomen door Leven op Aarde, de Aarde samenleving(en) met de allerlei die daarvoor mede zijn bedoeld. Verkregen door inspanning in ieder leven ‘genoten’ op mooie planeet Aarde.

Het tegenovergestelde is de inhoud van Geschenk, bedoeld als groots te ervaren, vol aardig, blijmakend en gevuld met liefde, iedere seconde, van ieder moment naar moment voor heel, heel lang, altijddurend.

Nu kan ik gaan spreken over, hee, je moet het gedaan of gezien hebben, volgens mensen spreektaal. Is er daarom tijd en is het daarom ermee verbonden, om het allemaal te zien, te doen, horen enzovoort, met menselijke zintuigen of andere fysieke uitrustingen en hogere Ziel uitrustingen?

Is ieder mens of andere creatuur daarvan gediend of voor aan het dienen?

Of is de toepassing een kwestie zoals, spreken (doen, hebben, zijn) is zilver en zwijgen (beleven) is goud?

Zoals van de Zon in deze constellatie, die Goud vertegenwoordigt.

Komt daar de wijsheid vandaan, de krachten, energieën, vibraties, warmte, liefde, via het Goud van de Zon, dat stilzwijgende, gevende zonder condities of oordeel, voor alles en iedereen.

Maan, de zilverwereld van de Maan, het zich voegen naar, wat ervoor en wat erachter is, beeldvormende spiegelingen. Spiegelend zilver, altijd beweeglijk en veranderlijk. Overdrachtelijke eigenschappen. Vertellend…

Komt daar vandaan wat toekomst wordt genoemd, roept het vragen op en spiegelt het vanuit de Hemel speciaal, de antwoorden voor het zich voegen naar?

 

In de constellatie waar Aarde in leeft, als Geschenk, zijn er nog andere hemellichamen met eigenschappen, karakters bij betrokken, er is een natuurlijke samenleving, zoiets als een Aarde maar dan als constellatie.

Ik kan jullie hierbij aanduiden dat daar mede het een en ander plaats vindt en heeft gevonden. Het heeft allemaal met elkaar van doen.

 

Is er sprake van aantijging, ervaringsdrang, toespeling, verleiding…

Ik ga het aanduiden als inwikkelen en is er wat er in bovenstaande regel wordt genoemd, ermee ingewikkeld? Ja, via levensinspanningen, via aards speelterrein mogelijkheden en via allerlei gebieden, kwesties en mogelijkheden, zaaien en oogsten.

En…het ermee meedoen, via mini kleinigheden, via ietwat grotere, via grotere en via veel grotere.

 

En over erbij betrokken stimuli.

Waar komt de stimuli vandaan van de tendentie?

Het ‘scherm’ waar vele zich van bedienen?

De audio waar menigeen naar luistert? (Lucht is geluid!)

Lectuur? Instinct van navolging? Het ondervinden? Avontuur?

Zoektocht? Gewoon een Leven? Karma? Zielsverlangen?

Heeft Geld als energie beïnvloeding van sinistere krachten? Of andersom?

De ether?

Energieën via Hogere Leiding?

Het Al van het Heelal?

Dat van de Macro heeft reflectie op dat van de Micro en vice versa?

Gesteld zijn op vorm, menselijke lichaam, andere materiele ontmoetingen en vormen van bestaan op Aarde … overschatting? Onderschatting? Midden?

Of kan men dit samenvatten als globale samenvatting van al wat er te beleven valt op planeet Aarde?

 

Er is reactie en actie, te veel om onder woorden te brengen in al de gradaties.

Dat laatste woord betekent opklimming, met als voorbeelden, verloop van zwak naar sterk, van zwaar naar licht, het is een verloop.

Een verloop naar -geen onderscheid-.

 

Zichtbaar – Onzichtbaar, het is Eén geheel.

Het verlichte gevoel vanuit het donker, vanuit schaduwen wat tegemoet treedt, is van een andere licht gradatie dan de ontmoeting van het fysiek waarneembare als mens, zoals de mens de fysieke Zon aanziet.

 

Onnatuurlijke doelverwezenlijking in relatie met inwikkelingen.

Het AL heeft te doen met wat de leefomgevingen vormt.

Het ontsnappingsmiddel hieraan…?

 

Terug naar de Natuur!

De natuur van oneindige naturen.

De ontmoeting, het weer ontmoeten van de Ziel van het Levende.

De vindingrijkheid van de Schepper en mede-scheppenden.

 

De Warmte, het Vuur, Licht en Lucht, en dan Water en Klank (Geluid), Leven en Aarde. De Hemelse fanfare, orkesten en koren, zanglijnen, melodieën, octaven, kwint, kwart, terts, secunde, prime, nummers, harmonieën, kleuren, schakeringen ervan, figuren, vormen, bewegingen, plezier en blijheid, floreren en het samen zijn en doen.

Met flair, soort speurzin of bijzondere handigheid, er zijn niveaus.

Het begin van AL herkennen…

 

Vorm, alle soorten vorm, welke zo vergankelijk en veranderlijk blijken op allerlei niveaus van de plateaus en sub-plateaus van Al het bestaan.

Nu komt er een gezelschap bij mij, om het laatste deel van dit bericht bij te staan.

De raad van Elementaire Wezens die de kronieken van de Etherische Elementaire wereld en de Godin Natura vertegenwoordigen, inderdaad 12.

 

Omwille van, zijn door deze Raad en mij, in overleg, voor in dit bericht, vragen geformuleerd en bedoeld via vraagstelling als intrede voor de herkenning van Natuur en de bijhorende Kennis en het vervolg hiervan.

Het weer opdoen van kennis van allerlei naturen en bestaan, is geen gebeurtenis vol isolatie en limieten. Het is uitkomst van collectieve, methodische ontwikkelingsgang, voortgang, werkingen en verloop.

Luminositeit of de sterkte van Licht heeft invloeden op vermogen.

Evenals impressie, werking heeft op.

Beiden betrokken bij de diverse plateaus of niveaus.

 

Wat hier op deze manier in woorden wordt weergegeven heeft bedoeling tot oproep voor Leven, Natuurleven, voor mensen nog wel in grote hoeveelheid via buitenwereld, maar tevens introversie, het via inwaarts of binnenwaarts gekeerd zijn. Oproep aan alles dat een innerlijk heeft.

Voor alles wat door Liefde, beleefbaar, waarneembaar is geworden, absoluut en relatief. Op Aarde in bepaalde stadia, vaak onbewust, hier en daar, hier en nu, met meer bewustzijn, en vooral van belang, toename van bewustzijn en liefde.

 

En waar …, geliefden, waar wij zeer verheugd over zijn en mede om dit met jullie te delen, te kennen willen geven, is het volgende.

Alle beetjes helpen, ook de allerkleinste. Dit vindt plaats over de gehele linie.

De winden waaien over deze gehele linie, vanuit alle richtingen wordt het bijeen geleid en gebruikt via ‘zo boven – zo beneden’.

Het draagt bij aan het uiterst wonderbaar gebeuren voor Aarde en Al in Eén. Wij stellen voor, dat jullie je voorstellen, vormgeving en uitvoering, prachtige beelden en geen woorden maar daden, om bij te dragen aan het gebeuren voor Leven als Geschenk op Aarde en Al samen. Het heeft Geschenk Essentie.

Jullie hebben een evolutie beelden geheugen!

 

Er is gekozen door ons voor slotwoorden van een toepasselijk lied (het is uit het Engels vertaald) voor de simpele reden dat het eenvoudigweg verwoord en ondersteunt wat er wordt bedoeld.

 

Geliefden van ons hier alle Liefde, Zegeningen en Samenwerking in Solidariteit.

Maak Leven op Aarde Weergaloos!!!

 

CHRISTUS, bijgestaan door de Raad van Godin Natura, de Raad van de Etherische Elementaire Werelden

 

De woorden die te zeggen zijn

Kunnen eenvoudig zijn, maar ze zijn waar

Totdat jullie Liefde geven

Is er niets meer dan dat te doen

 

Liefde is de deur die opent

Liefde is waarom jullie hier kwamen

Geen kan meer te bieden hebben

Weten jullie wat er bedoeld wordt?

Hebben jullie ogen echt gezien?

 

Er wordt gezegd, het is moeilijk

Het leven achter te laten wat gekend is

Maar er is geen andere weg

En Nu is het echt aan jullie

 

Liefde is de sleutel die jullie moeten omdraaien

Waarheid is de vlam die jullie moeten branden

Vrijheid is de les die moet worden geleerd

Weten, kennen jullie wat er wordt bedoeld?

Hebben jullie ogen echt gezien?

Weten, kennen jullie wat er wordt bedoeld?

Hebben jullie ogen echt gezien?

Weten, kennen jullie wat er wordt bedoeld?

Hebben jullie ogen echt gezien?

 

 

 

Geplaatst op de website 31 januari 2022
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Informatie vertaalde lied:
Het is vertaald zoals bedoeld voor het bericht.
Love Song van Lesley Duncan.
Geen rechten worden hiervoor geclaimd.

 

Afbeelding bericht: Anja Tjelpa 2022.

 

Auteursrecht 2017-2022, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie