DE HEILIGE NACHTEN

DE HEILIGE NACHTEN

Het is geworden tot Christelijke traditie. Het gaat over de viering van het Kerstfeest, het geboortefeest van Christus, Epifanie, verschijning of verhulling van een ster, van een godheid en het feest ter ere daarvan in het Nieuwe Jaar, Driekoningenfeest. En de daarbij betrokken dagen zoals op Aarde kan worden beleefd.

Dit gebeuren heeft een relatie met data volgens huidig kalender gebruik.

Wanneer je in de geschiedenis duikt dan is er een meer diepgaande historie bij betrokken. Voor toepassing in dit werkstuk is hiervoor nu niet gekozen.

In principe betreft het 12 nachten, van 25 december tot en met 6 januari.

Wanneer men de keuze maakt, de dag voor 25 december, de 24e december, wat wordt aangegeven als de Adam en Eva dag, de dag van de verwijdering uit het Paradijs, erbij te nemen, dan zijn het 13 Heilige Nachten.

Er is voor het eerste gekozen om te beleven en ervaringen op te doen en wat later bleek, er een werkstuk van te maken.
12 HEILIGE NACHTEN.

 

Het is wel zo dat waarover hier wordt verteld, is gebaseerd op het Noordelijke halfrond, waar 21 december de kortste dag is en de dagen daarop ook nog kort van daglicht zijn, maar ietsje al in de verlenging gaan.

Bij onze begeleiding hebben wij dit nagevraagd en het antwoord was als volgt. Het betekent niet dat het op het Zuidelijk halfrond geen betekenis heeft, het staat enkel in een andere relatie in verhouding tot de duur van de dagen met dag- en nachtlichtwerkingen.
De slinger beweegt van Noord naar Zuid, de ritmische swing van de ene pool naar de andere.

 

Introductie volgens huidig begripsvermogen;

De mensheid vertegenwoordigt op Aarde een microkosmos van de macrokosmos waar dat mee van doen heeft.

In eerdere periode heeft het Mens Zijn op Aarde andere vermogens gekend en gehad. Het menselijke organisme was van een andere orde.

De relatie met het Zielleven was van een ander niveau en men was meer in staat de innigheid te beleven van Zielleven.

Het Zijn als mens was in staat via een vorm van ‘onderdompeling’ zich te verplaatsen in niveaus en daarbij aanwezige ‘bovenaardse wezens’, de mensen waren meer in staat een diepgaande stemming via innerlijke gebeuren mee te beleven. Het heeft te maken met het volledige zintuigensysteem (voor boven en beneden) in relatie tot verstand en bewustzijnsniveau. De mens was zich meer gewaar van de mogelijkheid om zich terug te trekken van de opgedane waarnemingen van de ‘lagere’ zintuigen. Er is een minimum en een maximum aan invloeden vanuit de kosmos. Tijdens de donkerste, kortste dagen is er minimale overvloed van licht en warmte, het daglicht, het donkere heeft als het ware de overhand.

En dit laatste kan men bevorderen, als een soort vorm van aanplanten, waardoor dit gereduceerde licht, het licht van binnen van de geest, meer wordt aangewakkerd, de vlammen van innerlijk vuur krijgen meer geconcentreerde inhoud en andere vorm. Dat werd gebruikt voor het zogenaamde helderwaarnemen in de 12 Heilige Nachten.
Een mogelijkheid om meer of geheel één te zijn met de geest van de Aarde.

De mogelijkheid om de heiligste geheimenissen mee te beleven in relatie met de 12 Heilige Nachten, profetie inzicht voor het komende jaar, voor het persoonlijke of een ander iets waarop men zich kan instellen.

Met diepgaand eerbied en overgave tegenover de openbaringen.

Met de Aardgeest vormt de mensheid Eenheid als Eenheidsonderdeel van de Allergrootste Eenheid.

Helderzien, horen, voelen en weten werden op deze manier met overgave en eerbied, beoefend en beleefd.

 

Hoe kan je dit nu doen?

Het is een andere manier van zintuigen gebruik, vooral luisteren en reflectie.

Net zoals leren lezen of schrijven, is het oefenen, stil in je Zelf.

 

Hier volgen een paar tips en mogelijkheden:

Voor het inslapen, een terugblik op de dag doen, het is een voorbereiding voor het veld van intuïtie van de komende nacht, om te openen.

 Voor het inslapen, een bepaalde vraag in jezelf ‘planten’ en meenemen naar en in de nacht. (Een onderwerp, situatie, persoon, groep, wellicht meerdere vragen, dier, plant, edelsteen enzovoort)

 De keuze voor het maken van een terugblik of een vooruitblik.

Bijvoorbeeld in de nachten van het aflopende jaar, een terugblik en in de nachten van het nieuwe jaar, een vooruitblik.

Er kan dus een plan voor de innerlijke nachtelijke actie worden gemaakt.

 

Indien van toepassing of wenselijk kan die ene vraag of onderwerp etc. worden herhaald.

 

Een andere manier is om iets te doen met het numerieke, het getal twaalf.

Bijvoorbeeld, de maanden van het jaar, de tekens van de dierenriem, de twaalf uren van een klok, de apostelen, de twaalf stralen waarover Aartsengel Michael spreekt, de 12 stammen van Israël, twaalf maal twaalf maal duizend en nog meer.

 

Hoe kan je er verder mee omgaan?

Opschrijven in een speciaal schrift of notitieboekje, een 12 Heilige Nachten boekje voor de betrokken jaarovergang of via digitale mogelijkheden. (Foto’s dat leg ik verderop uit)
Het voornemen om het opgedane het hele jaar door mee te nemen.

Je verder erin/ermee te verdiepen, te ontwikkelen. Wandelen in de natuur. Lectuur via boeken of internet of eigen (kunstzinnig) werk. Museumbezoek. Opgedane ideeën. Workshops, opleiding. En wat er meer is.

 

Eigen ervaringen;

Ik heb een studie gevolgd op antroposofische basis en ben daardoor met het gegeven van de 12 Heilige Nachten in aanraking gekomen en uitvoering ervan. Eind 2007 heb ik een voornaam deel van de studie afgerond, het bleek namelijk net zoals het leven, een oneindige studie te zijn.

Door de studiebegeleiding is er toen uitleg gedaan hoe je dit ook kan doen op een andere manier.

 

Dat heb ik toen gedaan van 2007 naar 2008.

Kijk op een door jou uitgekozen plek in de ochtend naar de opkomst van de zon en in de avond naar de ondergang. Dit is anders want je ‘normale’ zintuigen zijn er meer bij betrokken tezamen met een innerlijke meditatieve houding. Ik tijden opgezocht op internet en opgeschreven.

Ik hoefde er niet echt vroeg voor op te staan in die tijd van het jaar, maar wel het doen en dat een gekozen moment voor aanvang, dat je er bent om waar te nemen voor opkomst en ondergang, bleek best bepalend te zijn en heel speciaal intensief.

Met andere woorden het heeft veel met mij gedaan. Korte uitleg, je slaat het in je op en neemt het mee in je innerlijk en het werkt door bewust en onbewust. Ik heb er foto serie van gemaakt en nog steeds na al de jaren na data als ik naar de foto’s kijk, is er iets in waarmee je je dan verplaatst naar die beleving. De bovenste twee foto’s bij dit werkstuk zijn er enkele van.

 

Kort verslag;

Zo in de vroege frisse ochtend bemerk je onderscheidingen, de ervaring van de inhoud, kwaliteit van de komende dag.

Leerzaam om aftasten te ontwikkelen van het Licht en wat nog Duisternis is.

Het heeft een ritme, de processen blijken zeer verfijnd te zijn, en Licht en Duisternis, beiden met eigen karakter en vele nuanceringen.

Sommige nuanceringen zijn kennelijk dragers voor de kleuren, voor de te komen dag en andere hebben kennelijke andere taken.

Je voelt betrokkenheid van de hele omgeving en met ruimere blik nog veel verder dan dat. De hele atmosfeer draagt een beginsel in zich en een vertelling, het dragende van de Aarde (Aardgeest).
En er zijn bijzondere ontmoetingen, herkenningen en ontdekkingen.

Bij de ondergang, westkant, mede zo waarneembaar en dan omgekeerd.

 

In de daaropvolgende jaarlijkse 12 Heilige Nachten is er anders mee omgegaan, beetje van dit en dat, een beetje schrijfwerk, met wat onrust en verwarring, het voelde anders, waarvan nu, meer bewust, kan worden gezegd, typerend voor wat er aan de hand was en nog steeds aan de hand is op Aarde, groot transformatieproces.

13 Jaarwisselingen zijn zo gegaan. Tot 2021 naar 2022.

Toen werd het anders, ergens half december kwamen de ingevingen.

Het heeft te maken met invloeden uit de elementaire wereld, de natuurlijke wereld.  Wij hebben daar al een poos, speciale contacten mee.

Maar ook van het team en andere begeleiding.

Daardoor en daarmee is dit werkstuk tot stand gekomen.

 

Er zweefde als het ware een dun boekje uit de boekenkast met twaalf boomsoorten. Okay, duidelijk.

Zomereik, Berk, Beuk, Els, Wilg, Populier, Esdoorn, Paardenkastanje, Iep, Linde, Grove Den, Fijnspar.

 

En een boek, Engelstalig, over New Crystals uit het jaar 2006.

Daar werden de nummers van de pagina’s voor doorgegeven van twaalf bedoelde ‘New Crystals’. (23, 54, 77, 101, 73, 44, 31, 35, 83, 140, 159, 99)

De benamingen uit het boek zijn gebruikt.

Fairy Quartz, Smoky Elestial Quartz, Rainforest Jasper, Stibnite, Epidote in Quartz, Blue Quartz (natural), Faden Quartz, Blue Siberian Quartz, Heulandite, Covellite, Marcasite, Chalcopyrite.

 

Daarmee voorbereid de nachten ingegaan.

En de volgende morgen, de ingevingen en resultaten uitgewerkt.

Waarvan een klein deel in dit werkstuk is opgenomen.

Het is aangegeven dat het als voorbeeld is bedoeld, want het bleek te zijn bedoeld om te worden doorgegeven via de website, aan eenieder die daar terecht komt, hoe dan ook.

Dit is wat werd doorgegeven en doe er jouw ding mee.
Met alle respect.

 

Laten we als voorbeeld nemen, de Fijnspar.

Daar heb je kennelijk iets mee, wellicht de soort boom zelf of het kan leiden naar iets, bijvoorbeeld

De frisse scheuten van de sparren en dennen zijn een natuurlijke bron van vitamine C. De naalden kunnen worden gegeten of er kan thee van worden gezet in overlevingssituaties. De naalden zijn ook een bron voor hydratie. Ook de binnenbast is rijk aan vitamine C en kan gekookt gegeten worden. De spar kan helpen tegen scheurbuik door de vitamine C. Sparrenbier kan worden gemaakt van het vocht uit de naalden en takjes in combinatie met gember, hop, suiker en gist. Op schepen werd dit gedronken tegen scheurbuik.

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2020/12/fijnspar-een-spoor-uit-de-laatste-ijstijd/

Het kan zo zijn dat je dit moet gaan gebruiken voor jezelf of iets met teelt of verzorging, of helpen bij brouwen van bier, er kan iets mee bedoeld zijn…

 Of, het zijn 12 bomen en 12 edelstenen, kristallen of mineralen (door ons gekozen voor het woord edelsteen), wordt er iets bedoeld om te gaan ondernemen? Een monografie van 1 van de edelstenen of bomen, of meerdere? Ook zo’n werkstuk op jouw manier? Wellicht foto’s kijken, maken of een boek of een nieuw medicijn, nieuwe ontdekking bij 1 van de edelstenen, enzovoort. Studie? Ommekeer in werk, leven?

Het is breed, van de Aardgeest, vol uitdaging en van belang!

 

NOOT!: Extra aandacht gevraagd voor het volgende.

Er wordt gevraagd respect en eerbied hiervoor te hebben, er wordt geen ‘money making’ bedoeld. Het is bedoeld voor de natuurlijke leefgemeenschap op Aarde, voor onderhoud en heling van Aarde en al de naturen en de Hogere Gemeenschappen.

Er wordt voorgesteld PSYCHOMETRIE in te zetten, waar mogelijk en nodig.

“Vaardigheid d.m.v. het aanvoelen van het benodigde voor gebruik, een intuïtieve verbinding” via bijvoorbeeld foto’s van de edelsteen of een blad, tak of vrucht van een boom.

 

Onderstaand een gedeelte van het door ons gemaakte werkstuk.

GENEESKRACHT VAN EDELSTENEN

Wat is deze dimensie van waaruit de edelstenen naar de Aarde zijn gebracht?

Er is duidelijk bewezen dat er een intieme relatie aanwezig is tussen edelsteen, plant, dier en mens.

De geschiedenis leert de mens dat er al eeuwen geleden bekendheid en gebruik, handel en bezit was van dit edel geschapen ‘gesteente’.

Inzicht verschaffende prachtige edelstenen uitermate verbonden met oeroude kennis, mythes en magie.

Resonerende eigenschappen, ontvankelijk voor trillingen.

De verwantschap tussen mens en natuur. Het wezen, het geestelijke wat ‘staat’ achter edelsteen, plant, dier en mens, het stoffelijke gebeuren op Aarde. De mens is uit edelstenen opgebouwd, ze helpen de mens bij ‘ziek’ zijn. Er is een veelheid aan allerlei edelstenen en met allerlei benamingen en de mogelijkheden…hoe ver wij als mensen daarmee zijn… tot op zekere hoogte zij wij zeker geraakt voor het gebruik bij allerlei aandoeningen van de mens. (Maar niet uitsluitend voor de mens). Er is medegebruik van sporenelementen van edelstenen bekend. Daar is een relatie bij betrokken met dat van de Flora, er kan mee worden gecombineerd. Ontvankelijk voor natuurlijke communicatie van cellen en alle betrokken wezens.

Technologie heeft het breed toegepast voor allerlei doeleinden, of dat onder het kopje geneeskracht valt… ongetwijfeld zijn er aanrakingspunten.

 

FAIRY QUARTZ

Fairy Quartz is een minder etherische edelsteen dan Spirit Quartz.
(Eigenlijk een soort baby ervan)
De (edele) kristallen langs de laserpunt zijn klein en minder prominent en de vibraties zijn aardser, maar het draagt niettemin de vibratie van Spirit Quartz, met een subtiele, zachtaardige energie, helder en rustgevend.

In plaats van hoge spirituele dimensies, verbindt het zich met het Feeënrijk en maakt contact met planetaire en Aarde Deva’s.
Deze helpen familiemythen en de voorouderlijke of culturele verhalen waarin men opgesloten zit te ontrafelen en deze waar nodig opnieuw te formuleren.

Dit is een nuttige edelsteen voor gezinnen omdat het de thuisomgeving kalmeert, emotionele pijn wegneemt en kinderen kalmeert na nachtmerries.

Fairy Quartz kan worden gebruikt als een toverstok om emotionele of lichamelijke ziekten naar voren te brengen of om helende energie in het lichaam te brengen, vooral van een kind.

Deze edelsteen is perfect om te programmeren om de verlangens van een creatief innerlijk kind te manifesteren.

Geschikt voor diepgaande meditatie.

Het brengt vrede en sereniteit aan iedereen binnen het energieveld van de edelsteen.
Verlicht stress, depressie, emotionele pijn, benardheid.

Het geeft een ontspannende en vrolijke attitude.

Gunstig voor: ontgiften weefsels, pijnstilling.

Nummer: 9 Dierenriem: Tweelingen Chakra: Kroon

Uiterlijk: lange ondoorzichtige punt met kleine edelsteentjes die reeksen vormen.

 

GENEESKRACHT VAN BOMEN:

Deze bestaat uit meer dan duizend vormen. Er bestaat nauwelijks een kwaad waar een boom (deel van een boom) niet tegen opgewassen is, omdat de aard van boom en mens fundamenteel niet zo verschillen, zoals velen veronderstellen. Onderstaand in dit werkstuk, is 1 van de vele voorbeelden van het heilzame palet waarmee bomen geschapen zijn, als medebewoners op planeet Aarde.

Bomen hebben wij als mensen harder nodig dan ooit.

Bomen zijn in staat om te helpen tegen ziek worden, om ons ertegen te beschermen. In deze tijd op Aarde met al de turbulenties is het essentieel onze mentaliteit daarvoor aan te passen. (1986)

 

Citaat: God, 3e gesprek met Neale Donald Walsch, gedeelte uit hoofdstuk 18.

Soortensysteem. Het gaat over hoger ontwikkelde beschavingen welke diepgaand begrijpen om aan de behoeften van alle levende dingen tegemoet te komen indien de fysieke vormen dienen te overleven die zowel het systeem scheppen als in stand houden.
Ze begrijpen ook dat al deze behoeften niet gelijk zijn, qua eisen die aan het systeem zelf wordt gesteld.

God neemt ons soortensysteem op Aarde als voorbeeld, met wat wij noemen ‘mensen’ en ‘bomen’.

 

Het is duidelijk dat bomen niet zoveel dagelijks ‘onderhoud’ vergen als mensen. De behoeften zijn dus niet gelijk. Maar toch onderling gerelateerd.

God bedoelt dat de ene soort afhankelijk is van de andere.

Wij op Aarde zouden net zoveel aandacht moeten besteden aan de behoeften van de bomen als de behoeften van de mensen, de behoeften zelf zijn minder groot. Als wij de behoeften van de ene soort verwaarlozen dan doen wij dat op eigen risico. Refereert aan het boek ‘The Last Hours of Ancient Sunlight’. Waarin dit prachtig wordt beschreven. Het stelt dat bomen kooldioxide uit onze atmosfeer halen en het koolstofgedeelte van dat atmosferische gebruiken om koolhydraten aan te maken, dat betekent groeien. Tegelijkertijd wordt het zuurstofgehalte door de boom afgestoten.

Zogezegd ‘afval’ van de boom. Daarentegen hebben mensen zuurstof nodig om te overleven. Als er geen bomen zijn om kooldioxide -ruim aanwezig in de atmosfeer van Aarde- om te zetten in zuurstof- niet ruim aanwezig – dan kunnen wij als mensen soort niet overleven.
Op onze beurt, als mensen, kunnen wij kooldioxide uitademen en dat hebben bomen nodig om te overleven. God vraagt dan aan Neale, “zie je het evenwicht”? Neale: “Ja natuurlijk, vernuftig”. God: Dank, stop dan nu alstublieft met het te vernietigen”. (1998)

 

ZOMEREIK

Geen boom in Nederland die zo oud kan worden als de eik.

In Europa zijn er plekken bekend van wel 15 eeuwen oud.

Bijvoorbeeld in Erle in buurland Duitsland, die de naam Femeiche draagt.

Een veteraan, wat zal deze boom allemaal hebben beleefd in heel andere tijden en dan tot in het heden. Wellicht als kind eik opgegroeid tussen andere ouderen als bomen. Wellicht in een soort oerbos. Wellicht in aanvang haast geen mens gezien. Wellicht in een heilig eikenwoud en beleefde daar bepaalde Germaanse feesten. Wellicht groeide er en groeit er nog maretak aan en werd het door bijvoorbeeld een druïde ritueel afgesneden. Voor bepaalde geheime doelen en geneesmiddelen.

Geschiedenis vertelt ons dat er rondtrekkende Ierse missionarissen waren, die deze bomen velden om aan te tonen dat er geen Goden en geloof erin bij betrokken waren en wat wij nu bepaalde verschrikkingen noemen, die erbij plaatsvonden.

Er was toen dus een ware eikenvervolging, waarvan er enkele overlevenden zijn. Er bestaan er echter nog maar heel weinig van.
Nu is een eik van 300, 400 jaar al een veteraan.

De mensheid heeft een hele reeks van gedragingen met bomen, ook eiken, ik zou bijna zeggen, op zijn kerfstof.

 

Details: kenmerk zijn de gelobde bladeren en heel typerend als uiterlijk voor de eik is de schors, met diepe, in de lengte lopende groeven, die maar bij weinig andere soorten voorkomen.
Meestal splits de hoofdstam zich, in wat meerdere takken en vormt als het ware een kroon die zeker de moeite waard is om naar te kijken. Het blader gebeuren is talrijk, maar laat toch voldoende licht door.
Op bladeren kan men gallen vinden, deze ontstaan op plekken waar de galwesp een eitje heeft gelegd, daardoor gaat het bladweefsel woekeren en vormt de ronde gal.
In de gallen bevindt zich veel looistof.

Vroeger gebruikt voor het verduurzamen van dierenhuiden.

 

Bloeitijd is mei.

De rode knoppen zijn de vrouwelijke bloemen, de mannelijk katjes zijn nog niet rijp. De eik is een windbestuiver.

De eikels ontstaan na de bestuiving. Worden de eikels niet opgeraapt of opgegeten, dan kan daar een nieuwe boom uit groeien.

De eik laat de bladeren niet snel vallen, soms pas in de winter.

Vogels en andere dieren verzamelen de eikels, leggen er ook wintervoorraad van aan. Varkens (soorten) zijn dol op de eikels.
Eiken stellen geen hoge eisen aan grondsoort en groeien bijna overal.
Eiken kunnen ook bewoning hebben van andere organismen, zoals korstmossen en vlinders.
En eikenbomen kunnen flinke lengte ontwikkelen.

Er zijn soorten ‘eiken’, veel werd er geplant voor het gebruik van het hout en voor de schors voor het looien, maar ook voor geneeskrachtige eigenschappen.

Gelukkig vindt er nu in de 21e eeuw verduurzaming plaats en gaan veel mensen anders om met de natuur en ook met bomen. Enige verbetering vindt er plaats, nu nog volhouden en uitbreiden.

 

Onderstaand over de geneeskrachtige werking en toepassingen.
Komt uit boek: De geneeskracht van Bomen.
Kurt Allgeier. Geciteerd wordt uit werk van Tabernaemontanus.

 

Alles wat aan de eikenboom zit, schors, balderen, eikels en het ‘velletje’ tussen de eikelkern en het petje heeft een kracht en aard die samentrekt. Samentrekkende werking, en vooral van de schors van de eik.

 

Eikenschorsthee tegen acne en psoriasis (zilverschub)

En bij blaren en open brandwonden

Tand- en kiespijn

Twee volle theelepels fijngemaakt eikenschors wordt opgezet met een kwart liter koud water en 3 à 5 minuten gekookt. Met het aftreksels wast met dagelijks meermalen het gelaat om ontsteking te voorkomen. Bij psoriasis gaat men op dezelfde manier te werk; de aangetaste delen moeten minsterns 1x per dag met de thee worden gewassen. Het neemt de jeuk weg. Bij psoriasis kan men de thee drinken, dat versterkt de invloed.

Blaren en open brandwonden; men maakt kompressen van de thee.

Dit werkt desinfecterend en voorkomt ontsteking.

Tand- en kiespijn, de mond spoelen met de thee.

Meestal wordt deze thee niet gedronken, maar als reinigings- en geneeswater gebruikt.

 

Eikenschors bad tegen aambeien en onderbeenzweren (ulcus cruris)

En bakkerseczeem, wintervoeten, aambeien en andere chronische huidaandoeningen

Bad maken gaat als volgt: twee eetlepels fijngemaakte eikenschors wordt in 1 liter water gekookt. Dan wordt het gefilterd. Dit aftreksel kan men toevoegen aan een kuipbad, zitbad, of in een teil voor de arm- of hand. Maximaal 20 minuten badtijd en het water mag niet heet zijn.

 

Eikenschorsmelk tegen vergiftigingen

Bijvoorbeeld bij bedorven levensmiddelen, giftige paddenstoelen, of na het innemen van medicatie met ingrijpende bijwerkingen, ook bij nicotinevergiftiging

Men kookt twee volle eetlepels eikenschors in een halve liter melk, ongeveer 5 minuten. Daarna zeven en drinkt de melk als deze nog warm is.

 

Eikelkoffie tegen opgezette klieren, bij rachitis, dysenterie, aandoeningen van de urineblaas

Uitleg: eikels bezitten net als de bast, door de looistoffen, samentrekkende eigenschappen en bevatten ook vitamines, zetmeel, eiwit en vet. Hoe te handelen: rijpe eikels worden verzameld, gepeld en in kleine stukjes gesneden. Deze roostert men mooi bruin.

Dan gelijk tot poeder stampen, niet malen, dan wordt het gauw te hard.

De poeder van de eikels wordt ongeveer tien minuten gekookt, gezeefd, gezoet en met wat melk gedronken.

Dus niet overgoten met heet of gekookt water.

Dit is een ware krachtdrank. Bij aangedaan lymfeklierstelsel kan het helpen als men dit 2x per week drinkt.

 

Galappelpoeder ter genezing van wonden

Poeder wordt verkregen uit gestampte galappels, dit strooide men op de wond. Om bloeding te stelpen en men paste het toe op wonden die niet wilden genezen.

Overig: Ruim 7000 jaar geleden gebruikten Sumeriërs dit middel ter behandeling van tyfuspatiënten.

Vroeger was dit het voorkeurmiddel tegen lood-, koper- en tin vergiftigingen

 

Informatie – literatuur:

Citaat Rudolf Steiner:
‘De 12 Heilige nachten zijn beslissend voor het leven en het lot van het gehele komende jaar. In deze nachten kan een goede kiem van onze wil worden gelegd.’

 
Rudolf Steiner GA 275, vierde voordracht.
Boek: De geneeskracht van Bomen – Kurt Allgeier
BOMEN kijken, uitgave van de Direktbank NV in samenwerking met het Landelijk Comité Nationale Bomendag 1986.
Judy Hall: New Crystals and Healing Stones, 2006.
Emerald Foundation, aantekeningen Module VIII 2007.
Neale Donald Walsch: Derde gesprek met God.
Thom Hartmann: The Last Hours of Ancient Light
H.E. Kingsni – Mineralen en Kristallen, helpen de mens
Liz Simpson – Helen met kristallen en edelstenen

https://www.bomengids.nl
http://www.cubra.nl/bomen/bijzonderebuitenlandsebomen/duitsland/erleeik/erleeik.htm
https://www.raphaelstichting.nl/wp-content/uploads/2017/11/Luisteren-in-de-nacht-A5.pdf
https://www.naturesforyou.com/fairy-quartz/
https://anthrowiki.at/Raunächte
https://www.cfgphoto.com/photo-91730.htm
https://www.crystalage.com/online_store/fairy-quartz-5-5cm1.cfm

 

DEZE GEGEVENS WORDEN puur ter inspiratie aangeboden.
Raadpleeg het deskundige, deskundigen voor het betreffende.
Zie ‘overige’ (aanvullende informatie) op de website.
 

Licht, liefde, warmte, vreugde en zegeningen.

Geplaatst op de website 8 Februari 2022
Voor website bewerkt door Anja, support van Michael, Daniel en Samuel.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Auteursrecht 2017-2022, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden voor het eigen werk.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie