DE VEELHEID VAN RAADGEVERS VAN DE RADEN

DE VEELHEID VAN RAADGEVERS VAN DE RADEN

Welkom,

Vanwege het tempo van de vele snelle veranderingen, geobserveerd, waargenomen vanuit onze kant en de snelgroeiende communicatie naar en via hoger niveau met elkaar, (jullie dierbaren) in een fantastisch hereniging, brengen wij op deze manier onderstaand nog een keer. (Bis)

 

Wat is het?

Voor jullie, dierbaren op Aarde, in wat voor bewustzijnsniveau periode dan ook, jullie je bevinden. Mede het bewuste, onbewuste en onderbewuste.

Deze prachtige planeet Aarde is een poosje geleden gestart met het uitwerken via kristalliseren van de vierde en de vijfde dimensie.
Uit het drie dimensionale.

Binnen wat wordt aangeduid als afzondering, zijn er veel meer afzonderlijkheden in bestaan gekomen.

Licht en kleuren en het Donkere en Schaduwen, welke ook getint zijn.

 

De huidige mens is aangewezen om liefde, evenwicht, vrede en harmonie te scheppen, licht te vertegenwoordigen in wat wordt aangegeven als: jou of jullie eigen (deel), Ik ben Licht en Liefde deel van het Universum – het lichaam, geest, ziel en gedachten, op elke plaats op de Aarde.

Alles begint met hogere snelheid te vibreren en de enige manier om deze energie te absorberen (opslorpen, inzuigen, opnemen, fig. geheel bezighouden) dus er mee om te gaan zonder al te veel verwoestende resultaten, is bewuste oplettendheid en gezamenlijke inspanning.

Chaos is echter benodigd voor de inbreng van waarheid en zuiverheid.

 

Raad: Breng liefde en kracht tezamen en creëer leylijnen of meridianen van Licht en energie naar elkaar, zodat kracht onderling heen en weer vloeit (stroming) en uitstraalt, naar beide kanten Boven Beneden.

Visualiseer deze stromen en stralen van Licht en energieën > visies, gedachten, denkwerk, en zie dit groeien, het opbouwen, verbinden, sterker worden, alom verspreiden, doen en hebben.
Zie dat dit netwerk van Liefde en Licht zich opbouwt voor het stabiliseren van de Aarde en de bewoners, inwoners.

Er is de Christusenergie die werkt als wiegen van een kind en deze stralende vibratie zal worden gesterkt en gesteund en vervolmaakt door dit tot stand aan het komen zijnde netwerk. Het zal jullie leiden met tederheid en gratie naar de volgende stages en de bijbehorende delen van de betrokken dimensies.

 

Veel is van doen met het tienvoudige; zoals veel en uitgebreid wordt aangereikt aan geschenken, gereedschap en de betreffende energieën, zorgt zogezegd dit tienden, voor weer een tiende enzovoort.

Er ‘dient’ een zekere toebedeling interactie plaats te vinden met wat kan worden genoemd “overschot of overproductie” individueel en als groepen en zo. Dit gebeurt voornamelijk in de regio van de werkpiramides en aanverwanten. En kan worden gebruikt via onderstaande oefening.

 

Essentie: vraag en alles zal gegeven, aangereikt worden.

Raad: Is vragen een kunst?

Kunst kan worden gezien als een ambacht, vaardigheid, dan ben je er heel handig mee door leerschool en ervaringen wijd en zijd.

 

Maar eenieder heeft directe communicatielijnen, mogelijkheden met bijvoorbeeld Hogere Zelf, Engelen, Meester, Elementale wezens, Zielfamilie, met andere woorden leiding en raad, de Raden kunnen op verschillende manieren komen en doorgaan, eventueel met benodigde veranderingen, maar…  in de veelheid van al de raadgevers is veiligheid!

 

Met de volgende raad: blijf aandacht besteden aan details en het werk van het huidige leven waar de hele wereld van Aarde als beginsel mee van doen heeft.

En de volgende raad: train jullie Zelf dat de intentie en waarheid vanuit hoger gezichtspunt wordt begrepen.

 

Fysiek gebeuren: weliswaar niet waar te nemen met fysieke ogen, er is in opbouw een nieuw energiecentrum/punt, het is een wonderbaarlijk, begeleid ‘bouwwerk’, in het hart- en keelgebied, als het ware er tussenin, het gebied van de thymus, dat is een bijzondere klier. Een knooppunt om te gaan leven en werken vanuit Zielsniveau.

 

Het bewustzijn van het vierdimensionale, wat lagere en hogere dimensielagen heeft, (als anderen) jullie klimmen of nemen stappen via ontplooiing van bewustzijn naar het hogere vierde dimensionale, heeft mede te doen met het verenigen van het emotionele en mentale deel van het mens zijn, in een zekere volgorde, een eenheid, voor het komen tot het volgende, dat wat wordt aangeduid als de vijfde dimensie (lagere en hogere lagen) waar bewustzijn weer anders wordt ervaren en ontplooit, meer met behulp van de vibratie en energieën van Verlichting en Christusbewustzijn, een nieuw bewustzijn voor dit deel van het Universum.

Raad ter verduidelijking: Het is Hier en Nu.

OEFENING, de oefening neemt weinig minuten in en kan tweemaal per dag worden gedaan;
Beginsel: Aandacht, aanzienlijke concentratie, richt deze op boven het hoofd, twee vuisten, en voel het pulseren, van de Christusenergie en hoe deze in kracht kan toenemen en golvende bewegingen heeft en maakt, ritmisch.

Sta dit toe, voel het aan, en dan hoe dit omhullend is en ook jou omhult. Gedachten, richten zich op deze energie en het is mooi, goud-wit Licht
(heel mooi lichtgele kleur) en fonkelend.

De energie komt binnen via het chakra van de kruin en daalt zo in, voorname aandachtspunten zijn derde oog, de klieren in het hoofd en al de cellen van de hersenen. Dit is een vorm van groeien, opvullen en er volgt een gevoel van het is er vol mee, dan kan je het verder laten stromen naar het keelchakra, het hele gebied daar, thymusklier is daar, en laat deze fijnere energie daar opwekken en activeren.

Er is wijsheid van Licht en Liefde in deze energie en als het ware een lering om mee te (gaan) leven. Met onderscheidingsvermogen (van energieën) kan deze energie worden overgedragen, duidelijk en helder.

De stroom gaat verder naar het hartgebied, het is mede helend en zuiverend, als schoonwassend allerlei onaangenaamheden, ruimte makend voor de immer pulserende Liefde van Christus welke nu binnenin aanwezig gaat zijn (of na training er al is, bij herhaling/onderhoud). Voel nogmaals aan dat in het hartgebied de volheid er is. Bedenk dat het chakra systeem wapenkamers zijn, welke nu worden opgebouwd en waar geen negatieve energie kan binnen dringen, zolang dit met benodigde concentratie en dit kan tot hoogstaande gewoonte worden bereikt en onderhouden, de volheid vast en levendig houdt.

Voel hoe dit verder gaat naar het centrum van de Zonnevlecht, tevens reinigend, in balans brengend, men kan dit inzien als een herinneringsgebied en al het onaangename wordt eruit gewerkt, in eigen tempo.

Vervolg, laat deze energie nog verder naar beneden gaan, stromend, het overige zuiverend en activerend en dan naar de toppen van vingers en voeten, tenen in actie laten komen en zo laten stromen, doorgeven aan de Aarde.

Om de planeet te helpen bij deze bijzondere overgang in de evolutie, beweging naar waarheid. Zo ervaar je niet enkel het als Zelf reiniging, ontplooiing, verlichting en verlossing, maar draag je bij aan het grotere geheel.

Zoals bovenstaand aangegeven kan dit worden ingezet als ‘tienden’.

 

Het betreft momentopnames en iedere keer gaat er een fragment open of nog verder open en zo verder.

Van groot belang is dat het te maken heeft met de vier lagere systemen, fysiek, mentaal, emotioneel en astraal.

 

Raad: het kan zijn dat een poging hapert, door omstandigheden.

Want het is in principe een strijd.

Vraag om verlichting en volg overtuigingen, dan wordt men niet op een dwaalspoor gebracht.

De juiste omstandigheden zijn er en die komen steeds meer nader en naderbij.

 

Essentie oefening:

Deze is vol zegeningen om Christusenergie aan te trekken maar ook Goddelijke energie vanuit de Bron.

Beiden behulpzaam voor het bereiken van het hogere Wezen wat een mens eigenlijk is.

Spirituele groei van eenheden naar Eenheid.

Benodigde bewustzijnsverruiming.

Er is meer dan fysiek mens zijn en ego.

Het fysieke lichaam kan alleen de weg volgen van het richting aangevende Lichtlichaam.

Het opent zoals al gezegd wat afgesloten is geworden en communicatiemogelijkheden, contacten van de raadgevers (adviseurs, consulenten, voor-Lichters), worden verduidelijkt, meer en meer toepasbaar en wat wordt aangenomen en uitgevoerd, -door werk in uitvoering op Aarde- steeds meer en meer merkbaar.

Toewijding en welwillendheid zijn behulpzame karakteristieken welke door de opgenomen stralingen en regenachtige deeltjes vol Liefde, neerdalend op Aarde, actief blijven en sterker worden.

Namens al de Raadgevers van Raden voor alle betrokkenen, wij hier houden ontzettend veel van jullie, daarvoor met deze bewoordingen dit relaas,

Zegeningen met enorm veel Licht, Warmte en Liefde.

 

Via Anja Tjelpa geschreven 3 Maart 2022.

 Geplaatst op de website maart 2022
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie