Wederom van de Raadgevers van de Raden

WEDEROM VAN DE RAADGEVERS VAN DE RADEN

Welkom

Wat gebeurt er veel en wat een veelheid aan belevingen alom vertegenwoordigt op/in de Wereld van planeet Aarde.

Wat een vertegenwoordiging van deze lieve planeet, die in al haar eerlijkheid, bewustzijn en enorm verantwoordelijkheidsgevoel bijdraagt aan wat er in het gehele Melkwegstelsel plaatsvindt, als een vorm van collectief van de diversiteit samengebracht via de Schepping op en in haar wezen.

Het doet ons enorm veel goed om jullie bij te staan en dat de aansluiting en informatieoverdracht sterk aan het verbeteren is.

Onderstaand als invitatie, wij brengen het e.e.a. graag nogmaals onder jullie aandacht.

 

Energieën betreden ook de ladder van de evolutie, het geraakt steeds hoger en hoger en de werkingen zijn meer doordringend en dieper gaand.

Hogere Licht Energieën bereiken, wij zouden kunnen zeggen, veel eenvoudiger, met meer gemak en via gratie van de Schepper, via het buitenste deel van de Aarde, de Wezenskern, kristallen (mineraal) Wezenskern van de Aarde.

En alles en iedereen op en in de planeet is erbij betrokken. Bedenk maar iets voor jezelf, iets wat er bestaat op Aarde, alles wordt aangeraakt en inderdaad net als bij de Aarde tot in de kristalnature (mineraal) Wezenskern.

Dit veroorzaakt buitengewone levenservaringen die een heel scala van andere geschiedenis teweegbrengen. Daar is al een ruime hoeveelheid, zeker de afgelopen 100 jaar, aan ondervonden en de effecten breiden zich steeds meer en meer uit. Merkbaar in allerlei escalerende situaties, enerverende belevingen, nogmaals voor alles en iedereen, de reparatie, renovatie periode voor leven op Aarde, oerbasis Liefde. Bewustwording is een proces van velerlei niveaus, de ziel is optimaal bezig aan het levenswerk.

Wij willen graag aangeven ieder voor zich, maar toch voor iedereen.

De weg van het Licht is open, is verduidelijkt door de hogere lichtwerkingen en aanverwanten die dit bijstaan.

 

Zoals te merken, het bekijken en het aanzien door jullie op Aarde, zijn er medezielen, medebewoning, die andere keuzes maken en andere stappen zetten, zij hebben vrije keuze, in het totale verlichtingsplan, voor diegenen is het Hier en Nu in een andere voortgang qua tijdsbegrip.

Diegenen worden mede begeleid, beschermd, ze zijn niet alleen, zoals zojuist aangegeven, voor hun is het elders. Dat is een wijds woord wat aangeeft dat er heel veel levensruimte vol liefde bestaat en ontelbare mogelijkheden.

 

Er komen in verschijning allerlei gebieden waarvan sommige duidelijk afzonderlijkheid aangeven en andere collectief, verenigen, samen Zijn.

Brekingen vinden plaats, als van de branding in wateren.

Diversiteit in manifestaties. Door energieën verrijkt, verkleur rijkt.

De Zon en de Maan spreken ook een woordje mee, in samenhang met de planeten en dat van de Sterrenwereld, vertegenwoordigt in de Melkweg.

Welke weer vertegenwoordigd worden door het Grotere Stelsel, welke alles omvat.

 

Al wat er als leven is, is een totaliteit en het heeft wil, deze wil is er om alzijdig uit te leven. Tegenover elkaar gestelde zijden. Er zou geen Licht zijn zonder Duisternis en omgekeerd. Het is niet statisch. Wanneer één van die uitlevingen aan de oppervlakte komt, komt het tegengestelde in streven, wil zich mede laten gelden. Wanneer er meerdere ‘uitlevingen’ aan de oppervlakte komen en bij alzijdigheid is hier zeker sprake van, is dat een behoorlijke bedoening.
Wij stellen voor het voor te stellen als een kleurencirkel, standaard, alom gekende kleurencirkel, met dat van rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Beweeglijk met vrij lijnenspel en invulling. Het is als een vorm van osmose.

Iedere kleur, het wezen van de kleur, heeft karakteristiek en kan, levendig, speels, of met actie als streven, relaties aangaan. Als het ware roepen ze naar elkaar, klank, geraakt het zo in bewegingen. Enkel als het gelijktijdige werking is van beide partijen, (hier uitgaande van twee), ontstaat er ‘rust’, harmonie en gelijksoortige werking, werking van dezelfde natuur en/of samenstelling.

 

Zo hebben ook gedachten een cirkelgang, een vol energetische cirkelgang.

(Werking en energie) En in de cirkelgang als een soort van vliegen of vloeien vindt er verzamelen plaats van het gelijksoortige en dit keert met spoedige gang (denk aan het verhoogde tempo) en versterkt weer terug.

Wij herhalen hier het begrip boemerang. En het heeft geheugen en creatief vermogen. Als we het uitleggen met stemgebruik of geluidgebruik, er is dus veel gevarieerd geroep van het alzijdige.

Wees gewaar en meer bewust van wat jullie tot je nemen en van wat jullie uitzenden of overbrengen. Onderscheidingsvermogen.

 

Blijf jullie chakrasysteem onderhouden, voor diegenen die eraan toe zijn, er vindt uitbreiding plaats naar 12. (Sommigen zijn al op deze weg)

Meditatief onderhoud, reiniging en uitbreiding kunnen jullie toepassen via de zuivere Christuslicht substantie. En alles doortasten en inzien en schonen.

Als een soort röntgenonderzoek.

Gebruik bijvoorbeeld alsof jullie ziel, jullie eeuwige Licht, in een prachtige lichtcel, lichtbol, door het hele chakrasysteem van het mens zijn gaat, dit kan mede vanaf beneden, in relatie met de kern van Moeder Aarde, naar boven, de kern van het Melkwegstelsel.

Dan bereiken jullie weer de lichtkolom, de krachtzuil, voor het stijgen naar het Hogere. Jullie kunnen het verblijf op Aarde hiermee continueren, het geeft toegang tot jullie geboorterecht als Goddelijk kind en de eeuwige bond, de liefdesband met Vader/Moeder God.

 

Alles gebeurt met reden.

Alles werpt vruchten af en zaaigoed.

Alles is van groot belang.

 

De impulsen van de hogere trillingen veroorzaken het oplossen van de huidige ‘werkelijkheid van illusionaire natuur’, deel voor deel en met een zich herhalend patroon.

 

Sta open voor wat er als ‘nieuw’ verschijnt, er is zo ontzettend veel te bereiken vanuit de chaos welke de klanken verwerkt en doorgeeft voor het ‘veranderde’ zoals het ook kan op Aarde. Het komt van binnenuit!
De verdergaande ontwikkelingsweg is via voelen en willen wat zich naar dat van binnen keert, zich daar zetelt.

Er is een staat van Zijn van de Ziel benodigd qua bewustzijn, van het bestaan van daar wat buiten is in de fysieke wereld op Aarde en van wat jullie als mens ook hebben in de spirituele realiteiten, binnen. De prachtige zuil van Licht met beide voeten op Aardse grond en vanuit het Hart Zonnecentrum met de handen het Hogere aanrakend, kan heel behulpzaam zijn.

 

Het draait om meer dan de taak Aarde en Mensheid, de levenscirkel omvat vele naturen, welke door degenen die dit hebben geschapen voor op Aarde, ‘oprecht bewust’ is samengesteld. Natuur op zich is geen blinde kracht en erkent de ‘wetten’.

 

Vele zijn al actief met het opbouwen van realiteit in de vijfde dimensie.

De aanvang hiervan is vanuit de kristalnature (mineraal) wezenskern, de diepste kern, in het mens wezen zijn. Van daaruit raken de invloeden naar naasten, dierbaren dicht in de buurt en dan nog verder.

En wanneer zich dat dan harmoniseert met degenen van de Familie van Licht in dezelfde sferen, het gelijksoortige zoekt elkaar op (kleurenroepen), heeft hogere aantrekkings- en verbindingskracht en combineert tot één kracht die steeds sterker en sterker wordt. Er is dus een beweeglijk doorgeefgebied van Goddelijke waarde.

 

Denk aan het wonder hoe dit alles in bestaan is gekomen, de vele fasen.

Erken Gods leven in alles, het leven van De Alomvattende.

 

Denk aan het wonder wat er nog steeds van is, bijvoorbeeld de verhouding aarde -boom – mens, dit kan NIET zonder elkaar voortbestaan op Aarde.

 

Denk aan …. Voor jullie om in te vullen!

 

Denk daarbij aan waar maken!

Denk daarbij aan waarachtig in observatie, hoog in jullie vaandel te hebben.

Met andere woorden, wie waarheid spreekt en niet bedriegt. Stop het liegen.

 

Denk aan het wonder dat jullie zijn als kind van God, als mens en aan dat wat jullie Licht is. Onbewust (het pure), lieve jullie op Aarde, komt er iets goeds uit.

 

Namens al de Raadgevers van Raden voor alle betrokkenen, samen sterk en deel wat er essentieel toe doet. Onze liefde is overal bij jullie en om jullie heen.

 

Zegeningen met enorm veel Licht, Warmte en Liefde.

En spreek jullie zegeningen uit met alle liefde vanuit vanbinnen!

 

Via Anja Tjelpa geschreven 18 Maart 2022

Geplaatst op de website 20 maart 2022, eerste Passion Zondag.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

 

Christendom

Er zijn vier Passion (Passie) zondagen, Passion (hele grote liefde voor) de weg vol betekenis die Christus is gegaan en heeft ondergaan op Aarde.

Zondag 20 maart is de eerste en dan volgen er nog drie, de vierde of laatste wordt Palmzondag genoemd. De zondag daarna is het Paaszondag of 1e Paasdag. Daarna gaat een Paastijd in en volgt de Hemelvaart 39 dagen later, daarna volgt Pinksteren (de Heilige Geest wordt verspreid), op de 7ezondag na Paaszondag.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie