VIGOROSO – Aartsengel Sandalphon

VIGOROSO

Aartsengel Sandalphon – Nieuwe Maan periode
Rondom 30 mei 2022
Via Anja Tjelpa

 

Gegroet lieve familie op Aarde en anderen alom present,

Als vertegenwoordiger, als aartsengel, van het ‘klinken’, ‘een’ geluid, klank, toonkunst te scheppen, voortbrengen en hoorbaar maken, in feite de gehele archieven ervan te onderhouden voor gebruik en manifestatie, hierbij omgezet in woordelijke behulpzaamheid om de zo bijzondere momenten bij te staan.

De hoeveelheid aan klankmomenten, klangsignaturen voor de gewichtige overgangsperiode van de Aarde en totale bewoning, op alle niveaus, is enorm en niet in getallen of percentages uit te drukken. Het hervinden en zelfs herscheppen van de bedoelde balans voor planeet Aarde en bewoning, waarvan jullie als mensen, een deel vormen, en de ecologie ofwel de natuurlijke samenhang en de Universele natuurwetten o.a., hebben hoge prioriteit.

Mijn bedoeling is dat de woorden als muziek in jullie oren klinken, er is een bepaalde melodie aan toebedeeld en klanken zijn sleutels tot in intercellulair.

De ‘dirigerende’ elementen zijn vuur en lucht, maar het gehele kosmische orkest bestaat uit alle elementen en het non-element, het Absolute.
De kosmos is een constante symfonie, met diversiteit aan harmonieën, melodieën, deuntjes en hummen, waarvan stilte mede een diversiteit is.

De begaafdheid van het muzikale is alom vertegenwoordigt in ieder van jullie, bij de een wat anders qua samenstelling dan bij anderen, ieder menswezen, heeft het, sterker nog, het is in totaliteit, tot aan de ziel, tot in wezen zijn toe, kunstzinnig en mystiek ermee gemaakt. Het innerlijke klankbord, een oerput voor klanksferen en signaturen van al wat leeft en omgeeft.
Geluid is een hoogverheven omgangsmiddel.
Betekend dat het Allerhoogste meest verfijnde element basis is, waaruit Vuur ontspruit. Het is daar eeuwig en altijddurend als zaad (atomen) aanwezig.

Een herhaling van ‘alles is energie’ en iedere energie heeft een ‘bepaalde’ frequentie, daar schuilt waarheid in lieve allemaal.
Dan kom je terecht bij polariteit, het aanwezig zijn van twee tegenovergestelde polen (eigenschappen, emoties, neigingen, karakters e.d.) iets wat tegen elkaar inwerkt of daardoor elkaar bij staat, ten gunste voor opbouw en afbouw.
Wat op Aarde heeft uitgepakt in opvallende (naar alle kanten toe) empirische tonelen.

Het gaat om, zoals gezegd, er is hoge prioriteit, om de huid van de Aarde te redden. Met deze woorden bedoelen wij uit te leggen, het is jullie huid ook en het leven. De huid is het grootste orgaan en uitermate bij voeding, invloeden van allerlei kanten betrokken. Wat zonder huid of te aangedane huid?
Waarvan en waardoor huid is gemaakt, daar is geen onderscheid bij betrokken, het heeft te doen met vormgeving en uitvoering, intenties, doelbewuste verbondenheid.

Inspiratie op deze wijze om jullie aan te moedigen om voor elkaar en met name voor de planeet goed te blijven zorgen, om ‘doelen’ voor langere termijn tot stand te brengen, voor gezonder opbloeien, verder groeien en bloeien en ontdoen van aantastingen.
Generatieopvolging, daar ben ik ook nauw bij betrokken als aartsengel.

Generatieopvolging heeft huidig, een ander klankbord dan de meer oudere.
Vloeit wel over of het smelt wel samen in elkaar, klankoverbrenging.
Dat is al een poosje zo en blijft in ontwikkeling door het niveau van de kosmische levenskracht die naar de Aarde wordt gezonden via het Zonnestelsel en aanverwanten,
met alle respect en liefde voor alle Hemelse Wezens.
Ik kan het uitleggen als de compositie van het Melkwegstelsel, hoe het als het ware werkt als een klokmechanisme, een tellertje voor…

Dat is ook geluid, het tikt constant, met tonen. En dit klokmechanisme slaat ook, nummering, gradaties zijn van toepassing, aankondigingen voor de zo nodige aangeboden veranderingen.

Als Aartsengel mede van Glorie en Gebed, met enige uitleg hiervan.
Glorie in relatie met de mega Liefdesfrequentie. En Gebed:
Alle Gebeden, het Bidden vanaf planeet Aarde dat wordt overgebracht via vele dierbaren van het samen Zijn, die in de Hemelse Sfeerkoren, zeg maar, aan het werk zijn, die van jullie “gebedsenergieën” een bloem hoor/lezing maken en als bloemen aaneenrijgingen, over brengen naar Ons hier in de hogere sferen en naar de Hoogste Ontvanger.

Dit is een over en weer communicatie omgang.
‘Je doet het nooit alleen’, is waarheid.

 

Ik kan gaan uitweiden over alle ‘muzikale’ mogelijkheden die er worden ingezet voor de aansporingen, impulsen, die zijn legio en divers en zelfs overvloedig, tot in symbolen toe, beelden in jullie gedachten of wijsjes in jullie hoofd of resonantie in het innerlijke oerklankbord. Overal en ergens, dat is het stiltepunt, plaats, residentie van het Heilige Hart, vol met wat beschikbaar is voor ontplooiing. De Heilige Hart plek is onaantastbaar voor invloeden.

Deze overvloed is om jullie te voorzien van ‘inzichten’ en waarop te reageren en met hoe of wat. Dat is een opening vanuit het Kosmische Hart welke uitstraalt de Liefdesvibraties alom.

Wij hopen dat jullie je hiermee ook meer en meer realiseren hoe dichtbij
HET met elkaar zijn is. En de betekenis van effecten. Emotionele waarde.

Om jullie oren te hullen met filters van Liefde, zodat woorden door middel van klank op de innerlijke weegschaal als vanzelf gaan, voor inzicht en daad.
Voor doorgang met pasjes (eventueel danspasjes) die door jullie kunnen worden gedaan. Tempo of maat maakt niet uit, essentie is doorgaan.
Er is een platform voor transformatie van verkeerde gedachte(n) of opruiming van allerlei aard en oorsprong … waar komt het vandaan, negatieve invloeden e.d., het werkt via ‘imaginatie’.
Maak een innerlijk beeld van dit platform, in de positieve gedachte plek van jou Zelf en stuur naar het platform waar het voor aanwezig is en gebruik er de gepaste woorden bij.
Bijvoorbeeld, maak er a.u.b. weer neutrale lichtsubstantie van.
Aanraking met Violette Vuur als extra, is mogelijk.

Dan kom ik nu bij de ‘aanhef’ van dit bericht.
VIGOROSO.
Is KRACHT vanuit element Vuur, vertegenwoordigend als solist, hoe de uitvoering als best voor Al gedaan kan worden.
Uitdraging van Kracht vanuit Universele Grondwet, V teken kracht.

Het is robuuste energie, stevig onderbouwd, maar waard om de draai en worsteling aan te gaan, geholpen door de klankwereld, het maakt sterker in het rechtop staan en staan waarvoor de Wil is om door te gaan.

Onze hulp is beschikbaar, woorden, gebeden, gedachten worden gehoord en beelden worden gezien en het muzikale wordt naar geluisterd en beantwoord via zoals o.a. gegeven uitleg.

 

Met muzikale liefde en groet voor allerwegen, wijd en zijd,

AARTSENGEL SANDALPHON 💜

 

Geplaatst op de website 31 mei 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.
Anja Tjelpa geschreven 30 mei 2022.
Afbeelding door Anja Tjelpa.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie