LOF aan de ZON – de Paren van de Vijfheid spreken

LOF AAN DE ZON  

1e gedeelte

De Zonparen van de Vijfheid spreken

 2e gedeelte

 

ZON dat stralende, schijnende, machtige hemellichaam dat zo in balans is en dit weerspiegelt voor leven in het Melkwegstelsel waar planeet Aarde in een prachtige kosmische samenleving is.

Een kind van de Grote Centrale Zon, het Eerst bewogene.

Met bepalende keerpunten, wat spiritueel kan worden aangezien als vlechtwerk en verbonden met ieder wezen.

Als menswezen via Solar Plexus, 3e (hoofd) chakra of de Zonnevlecht.

En meer intiem, binnenin, over de drempel van de Diamanten Kern God Cel, in het Heilige Hartcentrum, in de Gouden Zonkamer met de Zaadatomen van Wit Vuur.

 

Het pad van de Zon langs of op de cirkels van de Hemelwegen, de Zon beweegt zich zeer snel. Wij op Aarde draaien om de Zon, gezamenlijk, met beide wentelingen, gaan we door de beschikbare Energie als lokaliteit.

Dat is fascinatie, het boeit ons en openbaart per bewegingen in graden, via de schijnbare afstanden in het Universum.

Onvoorstelbaar groot of alles toch heel Eén bij elkaar?

Het verplaatst zich van en tot elkaar, afstanden klaarblijkelijk veranderlijk.

Betovering van de Schepping.

Zon als Lichtbrenger, Donkertebrenger, Kleurenbrenger.

En bovenal niet tegen te houden Warmte. Energieën transporteur.

Verzorger van de Elementen, processen, beweging, cycli, opbouw en afbouw, vernieuwen, het circus van de Hemelse werelden.

Direct, indirect. Interdimensionaal.

Alles wat uitwendig werkt, werkt innerlijk, de levendige wisselwerking.

Zonder twijfel alom vol liefde en loyaal aanwezige voeding.

De Zon heeft ondersteuning in de werkingen die benodigd voor invloed zijn voor de Aarde, organische omgeving en samenleving.

 

Klein overzicht met bepaalde sleutelwoorden, die kunnen worden ontsleuteld met woorden tot meer van het kennen.

MAAN – het Vormend vermogen.

MERCURIUS- het Verstand

VENUS – de Liefde

MARS – Actie

JUPITER – Goedertierenheid

SATURNUS – Zorgen

URANUS – Broederschap

NEPTUNUS – Idealisatie

PLUTO – Hogere Wilskracht

 

Ieder voor zich als hemellichaam heeft zeg maar ‘geheime vermogens, vaardigheden’ van positieve en negatieve natuur, in het aangezicht van de dualiteit en polariteit.

Alles heeft een bijpassend concentratiepunt ‘God Cel Kern met Vonk’ en de veelzijdigheid van de facetten. De bollen of orbs en de velden.

Allemaal om naar te kijken, In zien.

De Zon heeft met het bewustzijn van als Zon zijnde, veel van doen met de intensivering van zintuigorganen voor het natuurlijke.

Het is allemaal natuurlijk, toch als divisies in aanschouw te nemen in relatie met de ontwikkeling als mens zijnde in de jaartellingen, iedere keer komt er wat meer tot zintuigenbelevingen.

Intentie, de markeringen van de spirituele wereld te doorbreken in plaats van ermee touw te trekken en te spartelen of met al de speelsheid van het spel, ermee te spelen.

De Zon is het hemellichaam van het Goud.

Het heeft altijd tot het Melkwegstelsel en de wereld van Aarde behoord.
Rijke geschiedenis is hierover al ten toon gespreid en opgeborgen, verborgen.
Wat over de Gouden Standaard, rekeneenheid?
Het pad van ontwikkeling van het Goud.

Het facet van het breekpunt is daar gearriveerd, door de onzichtbaar aanwezige en actieve kracht, macht van het Goud van de Zon.

Goud heeft diepgang, geen eenzijdigheid. Dat laatste is te verzwarend.
Het gevende is de goudsfeer. Zonnenstelsel zegening.

Uitnodiging; ontdek maar eens hoe veelzijdig bewerkelijk dit edele metaal is.

De uitnodiging betreft mede voor beide kanten, zichtbaar, tastbaar op Aarde en in de spirituele aftastbare aanwezigheid, het verschil in gewicht en hanteerbaarheid.

Zon van Goud met een Hart van Goud als middelpunt van de planeten en Melkweg. Centraal. Centrifugaal en centripetaal, dit geldt voor veel hemellichamen van allerlei naturen.

 

Lady Isobel en Merlijn

Geliefde familie, er is verteld over Het van de Zon. Er is natuurlijk en essentieel hierover nog meer wat kan worden verteld in bewoordingen.

Eigenlijk schieten woorden te kort, het zijn deels, voor het één meer dan het ander, benaderingen.

Wij hebben gekozen voor het woord spectrum omdat dit een nauwe relatie heeft met waarnemen via zintuigen. Gamma, scala, schakering, verschijning van het geestelijke, dat is het eigenlijk voor van alles tezamen voor het substantiële van vorm- en beeldgeving van het spirituele leven.
In diversiteit van consistentie, afhankelijk van het niveau van dimensionale betrokkenheid. Zintuigen dat is organisch, het functioneert voor levensdoelen.
Het doet er niet toe hoe ver je er meer bent, je hebt ze allemaal, het is levende natuur.

Er is een relatie mee met de sterren, tekens van de dierenriem.

Men zou kunnen zeggen een ietwat geheimzinnige geometrie.

Het tikje, teken met de toverstok. Er zijn werkelijk zintuigen voor het fysieke leven, het fysieke leven en de wereld van Aarde en voor wat er is in de andere werelden, verbonden met de Gouden Zonkamer.

Een kamer met deuren en ramen, hoog sensitieve waarnemingsorganen.
Wij leggen dit uit op deze wijze omdat er essentieel het breekpunt vanuit het Goud daar is voor de relatie met de geheiligde Waterman of Aquarius.

 

Lady Athene Pallas en Ashtar

Gegroet Geliefden, wanneer je gaat door de Poorten van de Zon en denk dan a.u.b. niet aan die enorme warmte die naar de Aarde beweegt en als zulk wordt waargenomen, en vanuit de “Sterrenschare op zich”, wat van doen heeft met een uitgelezen gezelschap voor een Melkweg, dus in dit geval deze Melkweg, ook wij snuiven naar de juiste woorden, dan is daar de meer intense relatie met de Grote Bron. Wij doen dit regelmatig, als vijfheid, ieder voor zich of met elkaar, heen en weer, bij gelegenheid.

Zon is thuis vrijplaats voor velen, die hieraan kunnen deelnemen.

Ons gestel, ons wezen is als ‘incarnatie’ daarop ingesteld, mede met de benodigde organen, zoals zintuigen. Verfijnd weliswaar.

Kunnen wij naar de andere Melkwegen? Ja daar is de andere Ster Zon voor nodig. Sirius. Het woord Sirius om dit aan te duiden dat klinkt voor ons als gezang van heel veel sterren. Wij zouden dit kunnen uitleggen als een levensether, klankether, warmte-ether, tezamen met een stroming, een soort slurf, whoops en daar ga het. Wij geven dit door ook als voorbereiding omdat deze ‘Ster Zonnen’ door kosmische zonkrachten steeds meer en meer in overeenstemming geraken.

Jullie zijn daar al mee in aanraking, ieder voor zich, en het is zich aan het uitbreiden. Uiteraard kan er heen en weer plaatsvinden, wat uiteraard altijd al heeft plaatsgevonden, eenvoudig uitgelegd de etherenergieën hebben hoedanigheid en kwaliteit, voor de mate waarvoor, waaraan, waarin iets kan voldoen aan de Universele wetgevingen.

 

Lady Vesta en Helios

Welkom Geliefden, onze verblijfplaats is de Zon, al voor een poosje, qua tijdtellingen en op een manier zorgen wij voor vele dienstverleningen.
Er is gesproken over punten, wij onderhouden in grote mate deze Zon als een gezamenlijk startpunt.

Zoals verteld zijn er andere Melkweg horiZonnen, verbonden met velerlei gebeurtenissen. Dat behelst gecombineerde essentie.

Er is anker mee verbonden, mooi symbool als uitleg, het kan worden uitgeworpen en opgelicht. Het heeft alles te maken met overlevering, het wordt al aan vele generaties doorgegeven, wij zijn van vele generaties getuigen geweest en nu nog. Overlevering is in een ander Licht komen te staan aan het firmament. Meer duidelijker en verklaarbaar, daar wordt ook voor gezorgd, ook via het fysieke inzien vanaf beide kanten. Binnen<>Buiten.

Wat overduidelijk is voor het NU, de zintuigbelevingen zijn aan stevige veranderingen onderhevig, tevens door kosmische reacties, dat zijn wij dus, door jullie, samen Zijn. Het Goud, wat onvoorwaardelijke Liefde vertegenwoordigt, is in een nodige expansie, dat toont ware natuur en dat heeft effecten. Wij willen aangeven jullie zijn in een protectie zone, ieder wezen heeft levensvuur, dat is behoud.

Wij weten niet of er iemand onder jullie is die alle wezens zou willen tellen op en in en rondom lieve planeet Aarde…

 

Lady Faith en Aartsengel Michael   

Geliefden, in de regio van het hart, het hart-zonnekrachtcentrum, dat is in feite gevuld met een getransformeerd licht van de Zon in relatie met de Aarde.
De Zon straalt Licht uit o.a., wanneer men afstanden in gedachten gaat nemen, is er -ruimte- tussen in.

Daar vinden ook transacties plaats voor de processen.

Men zou kunnen zeggen het gaat door filters heen, dit voor dit en dat voor dat en dat heeft veel variaties.

De Zon als wezen is een sfeer met een kern, vonk en een bolvorm.

Ja, de poorten zijn er of openingen, (glimlach), die zijn er ook in Gaia.

Is er contact onderling? Ja, daar hebben leylijnen mee te maken en de prachtige geometrie.

We kiezen voor het woord beweeggronden. Waar het van komt, daar is voeding bij betrokken. Ook dat Licht en warmte om dat als maar twee dingen te noemen. Dankzij vele jaartellingen, met nummeringen, tijdsbestekken, registraties via kosmische wijze en menselijke manieren, zijn we hier aangekomen, in het nu, met dit speciale van de Zon geopende facet.
Vele zullen waarschijnlijk in gedachten oproepen, de Leeuwenpoort of het nieuwe Zonnejaar via Maja overlevering, Zonnewende, Maanstanden, Sterrenindicaties, Zomertijd op het Noordelijk halfrond en omgekeerd op het Zuidelijke halfrond. Er is altijd een equator, een linie voor egaliseren.
Dit is ook een bewust gekozen woord. Wanneer grafieken registreren van het Aarde gebeuren dat er van alles zo hevig op en neer gaat, dat heeft effect.
Eigenlijk willen we enkel zeggen dank jullie wel geliefden op Aarde, jullie brengen teweeg. De zintuigen spelen een belangrijke rol, in relatie met de wil en veel diep verlangen om te doen en een ontwakend en groeiend bewustzijn.
De kracht komt van de Zon via het hele stelsel via stelsels en daar zijn vele aan deze zijde mee gemoeid. Dankbaarheid onzerzijds is vertegenwoordigd via lichtwerking van de Zonnen en Liefde, verfijnd verdeeld.

 

Lady Maria Magdalena en Christus

Geliefden, zoals altijd is het goed om omgang te hebben.

Mooi woord, omgang. Dat is wat er op kosmische schaal gebeurd.

Dat komt neer op, van het meest omvangrijke tot infinitesimal.

Dat komt tot degene die dit AL heeft geschapen.

Dat er immer en eeuwig beweging is, dat is wel bewezen.

Is stilstand uitgesloten? Nee, maar het kan wel zo worden ervaren.

Een soort tel in het Nu, voor Nu is het kant en klaar voor gebruik.

Deze Melkweg Zon daar is een openheid gemaakt van ‘Goud’, kant en klaar voor gebruik, enig is al in actie en reactie.

Het collectieve bewustzijn op Aarde is daar nauw bij betrokken.

Tijden veranderen en ruimte ook, langs deze tijdtelling lijn ontwikkelt de mensheid mee. De lijn landt of ontmoet punten, daar moet men doorheen, één voor één. Er is meer tussen …

Zo’n punt kan worden ervaren als een grijze wolk, een witte wolk die vergrijst is, verfijnde substantie. Er gebeurt, men ontmoet en ervaart dat in het uiterlijke, het gebeurt. Het gevoel, de reageer factor (elk der getallen), is er een punt? Wat speelt er, welke verbeelding vindt er plaats?
Al die keuzes hoe er mee om te gaan, zijn heel bepalend.

Spirituele wegen bestaan uit ervaringen. Jullie zeggen vaak: “maar dat ken ik wel”. Inhoud van Kennen is scheppend.

Het spirituele raakt jullie aan. De uitnodiging is gedaan voor het aftasten, dat is hoger functioneren voor de tastzin, een treetje omhoog. Daar is dat van de Zon ook voor, jullie kunnen beginnen met het gouden randje. De ontmoeting van het enorme uithoudings-, uitstralingsvermogen, onvoorwaardelijk toewijding tot de rand toe met Liefde. Het is een vorm van cultiveren, verfijnen.

Jullie kennen een heleboel kwaadaardigheid, ellende, verdriet, boos, woede en resultaten, het kennen van dat op Aarde.

De andere kant van kennen, van de essentie, is er ook, geopend.

Jullie hebben kunnen lezen hoe Lady Athene en Ashtar, het woord snuiven hebben gebruikt. Vanuit ons Zijn als wat wij zijn, nodigen wij jullie uit, het goudspoor te volgen en naar ‘vleugjes Paradijs’ met aandacht te snuffelen, -het hangt in de lucht-, -het spiegelt in het water-.
De reukzin is in relatie met Waterman – Aquarius.

WANT jullie ‘kennen het geluk dat jullie wacht’.

 

Vele jaartellingen vanuit alle hoeken van de wereld op Aarde hebben al plaatsgevonden, deze jaartelling heeft het gouden randje en kwartskristal support en de komende ook.

Van ons allemaal liefde, warmte en hartgroeten en constante steun vanuit onze Staat van Zijn.

Geplaatst op de website 27 juli 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

Anja Tjelpa 26 en 27 juli 2022

En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

 

Afbeeldingen: Pngtree en Vector Stock

 

Vorige over de Vijfheid:
https://tjelpanja-art-spiritual.com/2020/07/07/vijfheid-in-positie/
https://tjelpanja-art-spiritual.com/2020/08/04/bericht/
https://tjelpanja-art-spiritual.com/2020/12/15/impulsen-voor-de-beterende-versie-van-aarde-vanuit-het-hart-en-de-schoot-van-godmoeder/

Geef een reactie