Ode aan Aartsengel Michaël, 1e deel 2017, 2e deel 2022

 

 

 

 

21 Juni 2017 – Eerste deel

In de Hogere of Spirituele Rijken, Werelden, Bestaansvormen daar leven en wonen en doen alle, vele lieve Engelen, onder anderen. 

Om in deze bijzondere tijd voor de Aarde aandacht te geven aan, door er naar en mee te leven en ook te denken, erover te schrijven, dus doen en ook plaatsen op een website is een ODE aan deze Aartsengel M i c h a e l.

Ik wist niet hoe met deze poging te beginnen voor de ode…..?

En dan begint het luisteren naar de spirituele familie als begeleiders en het opvolgen van de aanwijzingen.

Deze prachtige, liefdevolle, behulpzame Aartsengel is een creatie van Onze Schepper. De Aartsengel van de ‘Zon’. 

De hele wereld van de Aarde omvattend vanuit het kosmopolitische.

En wat is hij allemaal en wat heeft hij al gedaan……

En hoe is de verbinding op het NU moment met hier op de Aarde en de mensen o.a. die daar momenteel leven en er was ook nog veel voor de periode waarin wij nu op de Aarde leven.

Ik begrijp en ondervind en herinner mij ook, AE Michael is een grote coördinator voor deze periode van de evolutie van de Aarde.

En ik ervaar ook hij is ZO daar, laten we het in de ontmoetingsplaats noemen, voor ons hier, de familie op Aarde en hij is open voor elke vorm van communicatie en contact. Je hoeft niet altijd aan communicatie met woorden te denken, er zijn andere niveaus.

En dan lees ik in een verwoording, dat Michaël een zwijgzame en gesloten geest is en dat hij meer verbonden is met de blik, het richten op en naar en met de enorme kracht daarvan, richt hij zich meer op de gevolgen van de oorzaak, in dit huidige Aardse geval en gebeuren, kan er wel worden genoteerd, oorzaken.

Ik kreeg sterk de inbreng en mede de ervaring dat deze aartsengel een grote Luisteraar is, daar kan ik beter nog andere woorden bij voegen als, een kosmopolitische waarnemer, een stimulans en een overbrenger naar wat er nog meer is in de Hogere Bestaansrijken. En dat betekent hulp, helpen, bijstaan met wat wij hier op de Aarde zelf (nog) niet kunnen en uitwerken en/of zijn vergeten hoe het te doen.

Hij brengt het over naar het universum en verder in de kosmos en

met respect voor onze vrije wil.

Tezamen met het geven aan ons van ‘Hemelse’ impulsen.

En wat ik zelf zo mooi vind, ik ervaar het zelf, mede door al de channelingsberichten die doorkomen via de mensen op de Aarde van Aartsengel Michael en worden gepubliceerd (op internet) en ook niet of mondeling doorgegeven of hoe dan ook, aartsengel Michael heeft het zwijgzame veranderd en communiceert in de talen en met woorden zoals wij doen en met velen. Het is wel spiritueel contact. Ik ben daar heel blij mee voor ons allemaal. Het is mede een bijdrage, gift aan ons om de toevloed van het spirituele weer te ontvangen en weer leren te begrijpen en mee om te gaan in onze wereld zoals wij hier leven op de Aarde.

Er zijn veel dingen die kunnen worden genoemd, maar het is wel de bedoeling dat het begrijpbaar blijft voor velen.

Dat de mens een Bewustzijn heeft, ik veronderstel dat dat wordt begrepen, het bewustzijn van Engelen en allerlei soorten Engelen en hogere wezens is heel heel anders.

Wat ik ook wil overbrengen met de Ode is, dat het allemaal geregeld is, zo ook de invloed van Aartsengelen op periodes van het Leven op de Aarde.

Wanneer je naar het ‘schema’ van de Hiërarchieën kijkt,

zijn de Aartsengelen zeer betrokken, staan dicht bij de mensen, bij het leven op Aarde.

En er zijn een soort van Aartsengel regeringsperiodes (er zijn 7 aartsengelen die dit doen waar wij mee te maken hebben), met andere woorden misschien beter, Monarchieperiodes, voor deze keer was het begin voor hem, AE Michael vanaf circa 1879 n.Chr.

Zo’n Monarchieperiode heeft ongeveer de omvang in het aantal jaren als het aantal dagen van een jaar zoals volgens aarde jaartelling, volgens de mensen.

Deze prachtige Aartsengel heeft een ‘karakter’, een ‘sfeerinvloed’, het ‘vermogen’, ‘een geschenk’ vanuit de oneindige en onmetelijke Liefde om dit te doen voor Al wat er is gaande ook hier NU, wij hebben het over het NU hier op de Aarde in combinatie met wat daar is, in het Hogere. Een superassistent om velen te begeleiden in het doen, helpen, herinneren, aansturen en ervaren en bovenal verbeteren van het leven op de Aarde. Grote namen, zoals wij dat noemen komen voor in zijn vorige ‘Monarchieperiodes’. En natuurlijk hebben we te maken met incarnaties, maar dit onderwerp is niet voor dit epistel.

En wat gebeurt er en is er al gebeurd, voor mijn waarneming en belevingen doet hij het heel erg ontzettend goed. Er is progressie.

Wat prachtig is om te noemen is, hij was de leidende Aartsengel in era’s vlak voordat Christus naar de Aarde kwam en heeft veel licht(werk) daarvoor gedaan. Voorbereidend en begeleidend.

En het licht ging schijnen in de duisternis. En Nu in de herhaling of op een manier reflectie.

Aartsengel Michael is er weer in deze onthullende, opzienbarende, verlossende en sterk veranderende wereld Aarde periode. Je zou het kunnen omschrijven als, we hebben de inleiding gehad, we zijn begonnen aan de Goede Hoofdstukken en daar hoort bij dat Jezus Christus terug gaat komen naar de Aarde.

Maar anders zoals wij nu zijn in ons Aardse fysieke lichaam, verdere daarover geen uitleg in Ode aan Aartsengel Michael.

Hij, AE Michael is verbonden met wat wordt genoemd de ‘draak’ en de draak is op de Aarde terechtgekomen, daar is veel historie mee verbonden, geen uitwijding hierover, wat voor mij belangrijk leek om te noemen in deze “ode aan”, deze draak kan men zien als het beperkende van de illusie en ook de connectie met ons materialistische bestaan op de Aarde en lineaire leven en al waaruit dat is ontstaan.

Aartsengel Michael is er om ons bij te staan om deze ‘draak’ te verslaan en is daar heel druk mee bezig en velen horen, voelen en verstaan hem en doen, dragen bij aan, strijd kan het wel genoemd worden. Het vormen van weer een eenheid te zijn.

En voor de datum hier op de Aarde, de ‘feestdag’ van Aartsengel Michael is op de 29e september.

Vele hier geboren op de Aarde zijn naar hem vernoemd.

Deze naamsvernoeming heeft zeker een betekenis, gezien al

wat met deze prachtige en liefdevolle Aartsengel te maken heeft.

Aartsengel Michael heeft gezagvoerder Ashtar ingewerkt voor bepaalde punten van zijn benodigde taken en het benodigde weten en steunt Ashtar zijnde zijn taken en autoriteit.

Een wonderbaarlijke machtige spirituele combinatie om ‘ons’ hier degenen op de Aarde bij te staan, onder het allerhoogste regie van gezagvoerder Lord Sananda ofwel de Here Jezus.

Aartsengel Michael heeft ook een “Hemelse” missie, hij leeft en werkt daar in wat wij noemen de Hogere Rijken, met de connectie met wat hier op de Aarde is en de daarmee verbonden kosmische missie en het gehele universum, de hele grote schepping.

Met andere woorden, er is kosmische evolutie mee gemoeid, er is daar een stijgen, een opwaarts gaan, wij zouden zeggen hogerop komen.

Aartsengel Michael heeft met twee kleuren een intense verbinding, de ene kleur is GEEL en de andere kleur is INDIGO.

GEEL

Geel is overal, in alle rijken.

Stralend gelijk het Licht.

Gelijk zonlicht, vanuit de goede Duisternis.

Gevuld met de glans van de Geest,

verbonden met het Zonnewezen.

Dragende krachten vanuit het verleden.

Strekkende krachten in de tijd.

Uit wijsheid komt zij voort en NU zo verbonden

met onze aartsengel Michaël.

Intens als kleur geeft het warmte, vreugde, wil en toekomst,

wat de mens kan brengen tot het oplaaiende enthousiasme,

wat zo nodig is voor onze ontwikkeling.

INDIGO

Indigo een kleur die opent om hoger te stijgen, maar ook het

tegenovergestelde, in de dualiteit, naar beneden.

Deze kleur kan een donker (bege)leidend pad genoemd worden, maar hoe de mens hier mee omgaat met wat men tegenkomt, heeft te maken met de moraliteit van de mens in al zijn vormen of dit de mens kan keren naar het Licht.

Indigo kan heel omsluitend, omringend zijn door de schaduwkant.

Denk als hulp aan het prachtige kobaltblauwe van de lucht, van de atmosfeer op de Aarde, dit kobaltblauw is het helpende voor de minder goede invloeden van het indigo, gebruik hiervoor jullie hogere hart.

Dan gebeuren er dingen, dan kunnen jullie het Licht vinden, ontdekken in dit donkere van het Indigo en neemt het jullie mee op reis naar het Licht zelf. De wereld van de kleuren is constant bewegend en in deze intens bewegende kleurenwereld is Indigo de kleur om Aartsengel Michael te ontmoeten en daardoor de zo nodige verbinding innerlijk hiermee te maken. Aartsengel Michael zal dan het nodige geven om verder te gaan en te helpen.

Licht en Duisternis

Vanuit de Licht-Duisternis visie, levend hier op de Aarde met tamelijke donkere wolken en krachten van het Duistere, maar zijnde vanuit het Licht en de Liefde, is er hier en nu voor ons deze aanvoeder AE Michael om de Lichtkrachten te helpen op de Aarde.

Lichtkrachten zijn verbonden met het denken, onze gedachtenwereld en ons gedachtenleven is ervan afhankelijk om ons als mensen hier op planeet Gaia onze harten, ‘hogere’ harten te openen voor de impulsen en contacten vanuit de Spirituele wereld, de prachtige Kosmos.

De hogere liefdevolle begeleiding van Aartsengel Michael is er mede om ons wakker en bewust te maken en voor de verantwoording en de betekenis van de gedachtenwereld en hoe dit meest positief te gebruiken, leren, ontwikkelen, herinneren hoe het te hanteren voor het bestaan, om door te kunnen gaan om te leven en met en in Lichtsferen met de prachtige kleuren zoals bedoeld is om te leven AL het leven en ook hier op de planeet Gaia, onze Aarde.

 

Bronvermelding:
http://esotericarchives.com/tritheim/index.html
http://vrijgeestesleven.be
http://geestkunde.net

Liane Collot d’Herbois : Light, Darkness and Colour in Painting Therapy ISBN 0-86315-327-5
GA 26 Rudolf Steiner Leitsätze
GA 194 Rudolf Steiner Die Sendung Michaels
Het Bijbelboek Daniël
Het Evangelie van Bartholomeus.
H.C. Moolenburgh – Engelen ISBN 90-202-5445-6

 

Onze familie in de Hogere Rijken.

Anja met zegeningen en liefde.

2022, 2e deel

Najaar 4 en 5 Oktober.

In deze Michael periode is zijn Aarstengel zijn zo heel openlijk en duidelijk aanwezig en werkzaam,
dat ik de aansporing heb moeten volgen om de Ode aan Aartsengel Michael uit te breiden.

Als volgt:

Aartsengel

Wat is een aartsengel…

Een ander woord is vuurgeest.

Innerlijk gevormd vanuit het Licht, het uiterlijk is gevormd van Lucht, met behulp van warmte. Ze zijn de scheppers van Licht.

Ze leven erin en ermee en werken ermee voor het bestaan, zodat het ook op Aarde kan worden ervaren als mens zijn.

Dit is tot stand gekomen via en vanaf de eerste Scheppende ontwikkelingen.

Andere benaming is Engelen van de Aanvang.

De aanvang van tijdsbestekken of tijdvakken, ooit.

Heeft alles te doen met stroming.

Aartsengelen en mensen hebben gelijke geledingen als Schepping, alleen anders geordend in de Plannen (Lagen) van Bestaan.

De elementen zijn anders bij mensen, daar is het element water en aarde als medescheppende ingezet.

Zij hebben taken als leidende engelen voor planetensferen en jaargetijden.
Er zijn ook aartsengelen met hele specifieke taken.

Ze staan, leven heel dicht bij de Schepper, in een meer dichtbij zijnde cirkelsfeer. Tot de taken behoren bijvoorbeeld, berichten overbrengen, beschermen en wat kan worden genoemd praktische hulp bieden bij diverse omstandigheden. De onzichtbare helpende hand voor wat wij noemen de zichtbare wereld op Aarde.

Wanneer je naar het ‘schema’ van de Hiërarchieën kijkt, zijn de Aartsengelen zeer betrokken, staan dicht bij de mensen, bij het leven op Aarde.

En er zijn een soort van Aartsengel regeringsperiodes (er zijn 7 aartsengelen die dit doen waar wij mee te maken hebben), met andere woorden misschien beter, Monarchieperiodes, voor deze keer was het begin voor hem, AE Michael vanaf circa 1879 na Christus.

 

Michael als Aartsengel

Aartsengel Michael heeft al veel ‘aartsengelwerk en taken’ verricht.

Een andere naamgeving is ‘de Aartsengel van de Zon’.

De Zon is uitermate omvattend en van invloed vanuit het kosmopolitische.

Er zijn veel dingen die kunnen worden genoemd, maar het is wel de bedoeling dat het begrijpbaar blijft voor velen.

Michaels relatie met de mensheid was anders dan die waarin hij sinds november 1879 is geplaatst.

Maar het is noodzakelijk om Michael van dienst te zijn.

“Michaels wegen” zijn dus beschikbaar.

In nauwe relatie, naar drie kanten, met God, met Christus en met het Zielleven van de mensen, begaanbaar via het spirituele ‘weten’.

En de grootste kant, de overkoepeling, het kosmische gebeuren als geheel. Welke het geheel van de Schepping omvat.

Er is klaroengeschal via engelenscharen ingezet om te laten klinken als oproep, in de benodigde werelden, met name voor de Aarde.

Michael als metgezel, begeleider, leraar, dirigent, veldheerser van werelden, die aanbiedt om de processen te vergemakkelijken, vol met inspiratie als een vorm van een wapen.

Voor de kruispunten van het Leven, in de Hogere Rijken en op Aarde.

Als er zoiets ‘goeds en machtigs, naar geestelijke waarheid strevend’ wordt ingezet voor de voortgang en ontwikkeling van Leven, men kan hier invullen, naar alle kanten toe, dat betekent dat er tegenstand actief is.

Daar zijn sinds mensenheugenis talrijke voorbeelden van en mede met veranderingen in oorzaken, sinds circa 1879.

Aansporing dus, voor, wordt meer wakker en een ander aangezicht, relatie en hanteren is benodigd.

Er zijn wat dingen los te maken en los te laten die met overlevering als het ware ingebed aanwezig zijn.

 

Rudolf Steiner heeft een soort karakteromschrijving gegeven van Michael, spreekt daarbij over de geest van de aartsengelen en die van Michael.
Michael is anders dan de anderen.

De anderen zijn babbel graag en Michael babbelt wel maar de woorden zoals spiritueel gesproken, volgen naar aanleiding van aardse verrichtingen, het creëren op spiritueel niveau.

Ietwat anders en afwijkend van de aartsengelnorm.

Michael leeft in de gevolgen van wat de mens heeft geschapen.

De andere leven meer met de oorzaken. Uitgelegd als, de anderen geven de mens een impuls wat de mens zou moeten doen.

Michael laat het mensen doen, maar neemt vervolgens in, wat er uit menselijke daden komt om het verder de kosmos in te dragen, om in de kosmos verder te werken wat mensen er nog niet mee kunnen doen.
Wanneer men met andere wezens uit de hiërarchie van de Archangeloi > Aartsengelen te maken heeft, kan het gevoel daar zijn, dat de impuls om dit of dat te doen van hen komt; in meer of mindere mate komen de impulsen van hen.

Maar Michaël is de geest van waaruit aanvankelijk geen impulsen komen, omdat zijn werkelijk representatieve heerschappij diegene is en in het Nu wil komen en ook komt, wanneer dingen uit de menselijke vrijheid komen.
Doet de mens echter dit of dat vanuit zijn vrijheid, gestimuleerd door het lezen van het astrale licht, bewust of onbewust, dan voert Michaël het menselijke Aardse handelen de kosmos in, zodat het een kosmische handeling wordt.

Hij geeft om de gevolgen, andere geesten meer om de oorzaken.
Maar Michaël is niet alleen deze ietwat andere; Michaël benadert de mens, bij het naderen van de mens met een duidelijke afwijzing van veel waarin de mens vandaag nog op Aarde leeft.

Alles wat zich bijvoorbeeld in het menselijk, dierlijk of plantaardig leven ontwikkelt in termen van kennis die betrekking heeft op erfelijke eigenschappen, die betrekking heeft op wat in de fysieke natuur wordt doorgegeven, is zodanig dat het één lijkt: Michael duwt het weg.

Hiermee wil hij laten zien dat dergelijke kennis voor de mens voor de geestelijke wereld geen enkel nut kan hebben.

Alleen wat de mens aantreft in de mensheid, in het dierenleven, in het plantenleven, minerale leven, onafhankelijk van wat puur erfelijk is, kan tot Michael worden overgedragen. En dan krijg men niet het betekenisvolle afwijzende handgebaar, maar de goedkeurende blik van de leraar, begeleider en al die andere taken, die zegt:

Dit is rechtschapen denken voor de heerschappij van de kosmos.
Want dat is waar men steeds meer naar leert streven: mediteren, om zo te zeggen, om door te breken naar het astrale licht, de geheimen van het bestaan ​​te zien en dan op Michael af te stappen en de goedkeurende blik te krijgen die zegt naar Eén: “Dat is juist, dat is het voor de heerschappij van de kosmos.”

 

Michaelkracht gaat over vertrouwen, heb vertrouwen in dat van het spirituele, de spirituele gedachten. Dan weet je dat komt uit het spirituele, impulsen voor gedachten. Het is ontwikkeling van vermogen en bewustzijn en meer wakker worden.

De mens in zijn Zijn in werk in uitvoering op Aarde.

Soms mislukt het en wellicht in herhalingen.

Deze van het is geen top maar een flop, dit heeft nooit bepalende waarheid voor spirituele impulsen, want het effectieve wordt innerlijk doorzien en begrepen. Het gaat om vertrouwen dat juist is qua impulsen, het gaat erom wat wordt gegeven, flop of top, en de realisatie daarvan, wat is de bestemming. Want voor wanneer en wie is de top of de flop. En, ook de flop heeft een keerzijde, alles heeft karakter, aard van de Schepping als het juist is.

In het kort, het gaat om het grootse vertrouwen in de spirituele impuls.

 

Het is dus een beschouwing van de ontwikkeling in de menselijke ziel.
Als je denkt dat de mens zich kan vastklampen aan iets dat de mens als iets spiritueel triomfantelijk heeft doorzien, zo stevig vasthoudt dat het niet meer wordt losgelaten, ook al spreekt de buitenwereld er zo sterk tegen, als dit wordt voorgesteld, dan heb je een idee van wat de Michael-kracht, het Michael-wezen, eigenlijk betekent voor de mens, want alleen dan is er zicht op wat een groot vertrouwen in de geest is. Elke spirituele impuls kan opzij worden gezet, zelfs voor de hele incarnatie, maar wanneer eenmaal begrepen, moet er nooit geaarzeld worden om ‘dit’ in jezelf te koesteren; alleen dan kan het worden bewaard voor volgende incarnaties. En als op deze manier vertrouwen in het spirituele zo’n zielstoestand vestigt dat men in staat is dit spirituele gevoel zo echt te voelen als de grond onder onze voeten, waarvan wij weten dat als het er niet was, wij onze voeten niet zouden kunnen plaatsen, dan hebben wij een gevoel in onze geest van wat Michael eigenlijk over ons is.

 

De voorganger voor Christus.
Michael zal de werkelijke spirituele held van vrijheid zijn, waar alle harten van alle zielen, alle sterrenkinderen samen kloppen.
Voor elkaar, met elkaar.

Nogmaals met zegeningen en liefde. Anja.

 

Bronvermelding:
https://anthrowiki.at/Michael_(Erzengel)
https://anthrowiki.at/Erzengel
https://anthrowiki.at/Erzengel-Regentschaften

2e Deel geplaatst op de website 5 oktober 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

 

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie