STAMINA – Ashtar en Merlijn

Lieve mensen,

Laat ik zeggen, er is de aanname dat er een reden achter en voor alles is.

Betrokken bij iedere vorm van communicatie, doet er niet toe met welke benaming en op welke wijze.
Het Universum ‘spreekt’ ‘altijd’.

Tevens voor deze boodschap begon er het ‘spreken’, op 25 december als eerst etappe, op 28 december de tweede etappe en op 30 december de derde etappe. Hierbij moet ik iets vermelden, er is een manier van helder maken bij betrokken. Ashtar en Merlijn vertegenwoordigden de eigenschap en lieten het doorschemeren met licht dat verheft, met de kalmheid van het oneindige, met dat van dat kunnen we met ‘berusting toelaten in het bewustzijn’ en ‘afwachten’, met andere woorden uitkijken naar…

STAMINA

Sterrengroet met onze zegeningen en liefde,

 

Daar op het globetapijt van Moeder Gaia planeet, de wateren en het al van vaste en minder vaste land op allerlei plekken, onder water, erboven, en in het binnenste.

Circulerende lucht en wolken en dat wat van de Zon en de Maan, met die speciale temperatuur en de overige bewoners als Melkweg lichaam wezens van deze Melkweg, als bijdragen.

Familie en nog veel meer familie verder en verdergaand verspreid.

Met groot genoegen vanuit harten vanuit ons Licht zeggen wij hoe blij makend het is dat na een jaar als 2022, het wederom dichter bij elkaar gekomen is.

STAMINA heeft zich meer onthuld vanuit binnenin jullie. Het aangeboren uithoudingsvermogen. De grotere realiteit die jullie wordt aangeboden om te worden toegelaten om dat te zijn wie jullie zouden horen te zijn.

 

Het klinkt als: “Wij zullen doorgaan om door te gaan, ook al is er het weifelen, tot weer tezamen zijn”.

 

En vanuit het onderbewuste, want het is permanent levendig werkzaam:

“Wat iemand en niemand verwacht en toch hoog acht. Alsof het stilstaat en toch verder gaat, in dat van zonder spraak en vanuit dieptes komende milde geheiligde kracht uit de Hartbloem, met de geestelijke oren (bloemblaadjes) om te horen”.

Ashtar

De landschappen van morgen zijn meer aan het opstaan.

Met als vergelijking hoe jij, jullie, iedere ochtend, meer als vanzelfsprekend, op staan uit jullie slaapplaats.

En wij nemen waar dat jullie daar vertoon bij hebben. Ieder voor zich past er goed bij. De landschappen op Moeder Aarde geven vanuit het uitkijkpunt van onze zijde, een heel mooi landschap van het opstaan als samenzijn.

En dit moet ik eraan toevoegen, wij zijn hier zeker mede mee bezig, samen met jullie.

In woorden is dit wat ingewikkelder om aan te duiden omdat het laatste betrekking heeft op het ‘grotere plaatje’.

Maar zoals onze verwanten als familie, aan beide zijden, herhalend hebben weergegeven, komt het vanuit binnenin.

En zoals ik het woord ‘binnenin’ nu zelf uitspreek, in iedere Aardse taal die ik onder de knie heb, klinkt het als een echoput met vele klinkers en medeklinkers rondom vanuit allerlei hoeken en hoogstwaarschijnlijk, kleine, tot zeer kleine gaatjes.

Hoe is dit binnenin dan voor ons aan deze zijde van het Melkweg bestaan?

Zeker is er de intense liefdesrelatie met Moeder Aarde.

Voor ons is het meer omvangrijk. Op Aarde als mensenkind aanwezig zijn is, dit moet er tevens gezegd worden, meer gebonden dan dat wij als andere familieleden, in ieder geval een groot aantal, aan ervaringsmogelijkheden ondervinden. Onze middelen voor ontvangst en uitgifte zijn van een ander gehalte, deze communiceren, reageren anders op materie die gevuld is zoals op Aarde.

Het is altijd een ietwat puzzelen voor mij en anderen om de woorden van de talen op Aarde aan te voelen en met onze galactische taal en zelfs talen te vervoegen. Ik hoor jullie de vraag stellen; “Hebben jullie vertaalmiddelen?”

Natuurlijk kan ik hier nu een grapje maken, ‘wij houden wel van puzzelen’, en dat valt niet te ontkennen eigenlijk. Ik kan het verwoorden als, er zijn middelen, ook bij ons persoonlijk aanwezig, om erachter te komen.

Om het licht erop te laten schijnen, wat alleszins met waarheid te maken heeft voor de communicatie en omgang in de samenlevingen.

Zijn WIJ altijd onderweg of reislustig?

Het antwoord op deze vraag, komt van ver uit het binnenste van Alles.

De Levensboom werpt vruchten af, enige zijn activerend en andere berusten in dat wat de leringen van het in stilte zijn kan worden genoemd.

Waar komt het vandaan? Van de Sterren! Ontelbare Sterren! De rondleiding!

Merlijn

De landschappen van morgen en iedere morgen is een andere versie.

Dat is realiteit van deze Melkweg en planeet Moeder Aarde.

Langs iedere weg staan er bomen, langs de Weg staan er bomen, als zaailingen van de Boom.

Sommige zijn bij elkaar grote wouden geworden op allerlei plekken op het tapijt van Moeder Aarde. Sommige zijn meer in afzondering, maar allen, zijn met elkaar verbonden. Een ondergronds netwerk en boven de grond.

2022 Heeft vooral aangetoond en wederom kunnen we wel zeggen, dat een netwerk uitermate van belang is voor het informeren over elkaar en met elkaar. En dit netwerk qua technologie is aan verandering onderhevig en dit zal nog zo blijven, het huidige is te veel gebaseerd op primitief en te materialistisch niveau.

Een netwerk vertegenwoordigt een geheel van het met elkaar verbonden zijn.

Een kring, circulatie van relaties. Voor… en dan begint er een ander relaas.

Wanneer het woord kring van kennissen wordt toegepast gaat het anders dagen via de horizon.
Qua hoedanigheid van spirituele natuur heeft het allemaal weinig van doen met computer, technische verbindingen.

Maar er is erkenning vanuit de Hogere Hand mee gemoeid voor het evolutionaire plan van samenlevingen op Moeder Planeet Aarde, in dit ‘vrij’ nieuwere deel van de Creatie.

Jullie, in ieder geval een aantal zijn benieuwd, erg benieuwd naar wat er gaat komen.
Het animo heeft wat invalshoeken.

Dat brengt bepaalde schittering en schaduwkanten.

Kom ik terug bij Boom, Bomen.

Bomen houden van praten, vertellen, onderhouden, een heel netwerk, bedradingen van natuurlijke aard vullen het tapijt op Aarde.

Onder elkaar als Boom wezens, met andere Flora en Fauna en Natuurwezens en de Sterren en zo, is er conversatie.

Met plantjes ‘praten’ en zo is nog niet zo ‘in’ als met de smartphones.

Met een geheugensteuntje als volgt, alles van het Elementaire is tot in de kleinste details vertegenwoordigt in substanties op Aarde.

Het heeft een taal als communicatiemiddel, het bestuderen en leren gebruiken is als een ‘life’ uitzending en dat kennen jullie wel van radio en TV en zo. Eens zal het zo zijn als onderwijs op scholen. Het is op zijn weg.

Al jullie ‘steentjes’ dragen bij. En ergens naar luisteren is van groot belang.

Zelfs naar je eigen stem, het geluid van je stem naar buiten toe en binnenin.

Lichaamstaal, gebarentaal, naklank, oogcontact, articuleren, aurataal, de taal van gevoel, herhalen, nabootsen, zijn aanduidingen van belang.

Grammatica, Retorica en Dialectica behoren tot de zeven ‘vrije’ kunsten als Trivium, dat is een oefenweg, een deel ervan.

Er is veel samenhang mee van doen, oeroude leraren, planeten, sterren, hiërarchieën, reïncarnatie, toekomst, hier en nu en verleden, de Schepping.

Ashtar en Merlijn

Lieve allemaal, reflectie en refractie van de cirkel van het Leven is er overal.

De aandrijving voor het werk, levenswerk, is alom voor altijd en eeuwig vertegenwoordigt.

We hebben gekozen om hiervoor het woord ‘Awen’ te gebruiken, dit is op een manier als woord aanwezig als kader en indeling voor de inwendige energie van de allergrootste cirkel. Laten we het voor nu, alles wat uit de natuur komt, Vitaminen noemen. Ware organische scheppingsstoffen die het gezond en vitaal houden. Daar behoort gespreksstof mede toe. Organismen zijn er om verfrist en hernieuwd te worden, werkprocessen, het ene deel is basis, rad van de molen, en de andere delen roteren.
Het feit en bewijs is aanwezig dat het op menigerlei gedwarsboomd wordt.

Er zou zo heel veel ‘anders’ kunnen zijn, zonder dat wat dwarsligt of zelfs overdwars aanwezig is.

Eenvoudigweg komt het neer op dat er te veel hoofdontwikkeling heeft plaatsgevonden, daar is te veel aan toebedeeld en opgenomen. Het hart heeft ook recht op zijn portie van de schepping. ‘Awen’ met ‘Vitaminen’ kan worden gezien als een put voor de rivier van het leven, waaruit kan worden genomen.

In het huidige is het bewustzijn van veel mensen zo, dat er alleen wordt begrepen wat er zelf wordt ingebracht en wat dan vervulling op dat niveau met zich meebrengt. Daarvoor zijn ‘Awen’ met ‘Vitaminen’ hoognodig voor de komende periodes. Het is waarlijke voeding voor Alle Zielen. Bewustzijn is AL, is oneindige schepping.

 

Overgave aan…, wij hopen van ganser harte en ziel dat jullie aanvoelen en begrijpen dat dit nodig is. Kleine pasjes zijn welkom, net zoals af en toe een grote stap. Er schuilt verlangen in jullie als mensen, om je zelf te blijven, naar dat wat als liefde zo goed aanvoelt, overgeven aan de stroom die zo schitterende heling laat plaatsvinden en alles weer samenbrengt.

Je zelf in een staat van werken plaatsen in het mensenleven die ‘dwarsbomen’ weer goed maken en liefde op de voorste plek zet en onvolkomenheden en erg moeilijke situatie onder ogen kunt komen en ermee om kunt gaan met vergevende sympathie en wolken, wolkjes van Liefde vanuit hart en ziel.

 

Luister naar jullie Hart en Ziel en de taal van de Bomen (als voorbeeld van de natuur), lieve familie…

Met alle Liefde hebben wij op deze manier bijgedragen met dit bericht om het ongelooflijke Liefdesproces te accentueren, voor het leven voor alles en iedereen, met de meest verheven uitkomst.

De wind waait voor 2023 met verbindende krachten, speciaal voor communicatie en vereenvoudiging en brengt het mooie van leven op Aarde duidelijker voorwaarts onder leiding van de Sterren!

Voor iedereen van ons nog een STAMINA klop(je) op de schouders.

 

Moge het zo zijn!

Ashtar en Merlijn

 

Geplaatst op de website 30 december 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van de website, lees de pagina “overige”.

Afbeelding: Anja Tjelpa

 

Geef een reactie