Het Levendig Houden – 1-04-2023 Om op Aarde te horen

Het Levendig Houden – 1 april 2023

OM OP AARDE TE HOREN

Horen, bij op Aarde…

En er horen…

Wanneer men aldoende dit doet en zich meer en meer bewust ervan wordt, dan worden de stappen op Aarde een vorm van communicatie.

Onze voorgangers, zoals bijvoorbeeld in het Oud Perzische Rijk, zij hadden dat weten, de kennis.
Ik ben hier op Aarde en ik heb mijn ledematen en ze hebben een vorm van voorspellende geest.

Zich meer realiserend er verbonden mee te zijn, dat gevoel op Aarde thuis te horen en de orde van de wereld op Aarde, was daar anders.

Het gevoel van het geheel was voor onze voorouders, voorfamilie, meer kenbaar om tot het geheel van de Schepping te horen.

Men kan de woorden gebruiken, met tevredenheid van de Wil, Goedheid en Liefde van dat van het Goddelijke. Veel meer toentertijd

één geheel. Maar dat is nog steeds in en van de Aarde, onze planeet.

Er is een al omhullend element mee verbonden. Een element wat alles bindt. Het kleurt de lucht, het water en de tonen, warmte.

Het is een concentratie, in een vorm van een centrum om het beeld wat Duisternis geeft, het geven van dat wat menselijk is.

Het is activiteit bedoeld voor mensen levens op Aarde, het landschap van Gaia.

 

Ik heb de vraag ook gesteld: “Hoe komt het dat dat zogezegd is kwijtgeraakt?”

 

Dit kan wellicht verrassend zijn en nog meer vragen oproepen, kan enkel behulpzaam zijn.

Dit komt door de ‘ertussenins’. Een ander woord is intervallen.

 

Die zijn er overal, in geluiden, het horen, in kleuren, in geuren, zelfs in combinaties ervan. Heeft alles te doen met zintuigen, het waarnemen. Uitdrukkingen, ontelbaar, sprankelend (met en door licht en duister) gevarieerd.

 

Laat ik het hier zo proberen uit te leggen met woorden.

Er zijn as resten van vervlogen tijden, het vuur is even gaan rusten, in aardse as substantie.
Het is niet echt as.

Er is het laaghangende en het hoger en hoger hangende, je kan het verbeelden in lagen. Invloeden.

Maar de as, heeft wel in zich van dat van de Aarde en wat in vorige eeuwen geleefd is door mensen op Aarde.

Voor degenen die willen horen, er wordt geluid, worden geluiden voortgebracht door as.
Die vertellen, eigenlijk in een vorm van ongesproken taal, maar taal of communicatie is er wel. Het is in ons.

Voor ons, om in de Tuin van Heden, te horen.

Anja Tjelpa
1 April in het jaar 2023

Afbeelding: Liane Collot d’Herbois met permis.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie