Kosmische Hulpbijdrage via Aartsengel Michael – verslaving afhankelijkheid

Kosmische Hulpbijdrage aan het Grotere Plaatje van de Werkelijkheid van Verslavingen of Afhankelijkheid.

 

Aartsengel Michaël.
In de week na Pasen 2019 heeft Aartsengel Michaël mij benaderd en gevraagd dit te doen en de aanwijzingen gegeven.
Aartsengel Michaël:

Geliefden, dapperen op planeet Aarde, ik citeer hier enig ter introductie voor deze, van wat De Schepper heeft doorgegeven via zijn ‘Schrijvens’.

De aanvang is over het nemen van, om jullie plezier aan te moedigen in het vinden van het geven en aangaande het onderwerp, aan jullie zelf.

De keuzes die jullie hebben gemaakt en nog steeds maken, die jullie jezelf laten vertegenwoordigen, hoe hier aanwezig te zijn op Aarde.

Velen van jullie ondervinden al en met groeiend bewustzijn hoe de energieën aan het veranderen zijn: “Maken jullie een punt dat echt van jullie is of gebruiken jullie het als een afleiding om julliezelf te behoeden voor meer dringende zaken”? En omdat het steeds meer interessant wordt, of dichterbij en de ene golf van goedbedoeld voor Al de andere opvolgt en dat er gekartelde randen zijn die moeten worden glad of schoongemaakt, evenals gevoelens en emoties, herinneringen die aangepakt moeten worden en al wat eraan vast is blijven kleven in jullie zijn.

Als jullie echt jullie hart volgen, zullen jullie altijd weten dat jullie je in de goede richting bewegen.

Het onderstaande is een keuze samenstelling van wat al eerder aan jullie is doorgegeven via diverse kanalen en wij hebben Anja aangemoedigd om dit te doen. Maar zoals wij hier in het Hogere heel goed begrijpen is veel voor herhaling vatbaar en zeker om het onderwerp aan te pakken of weer aan te pakken en het support is toenemende, dus zoals al gezegd, alweer een uitnodiging voor een te maken keuze, keuzes op het pad.

 

Laten we beginnen bij het Navelchakra, het tweede chakra.

Dit is de zetel van jullie fysieke/ emotionele zelf, van de ‘gevoelsgeest’.

Het heeft het beheer van de functies van voortplanting, spijsvertering en seksualiteit.

Wanneer dit chakra in balans is, worden jullie niet langer geplaagd door zelftwijfel, verslavingen of seksuele problemen. Jullie worden afgestemd op de wijsheid van jullie Zielgeest in plaats van het ego, en geleidelijk aan worden alle oude zelf beperkende denkpatronen van het onderbewustzijn vervangen door zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit. Jullie nemen persoonlijke kracht terug terwijl jullie leren om vreugde, vrede en welvaart te creëren in plaats van angst en beperking.

Negatief gebruik zorgt ervoor dat jullie enkel jullie instinctieve aard volgen.

De plaats van dit navelchakra is in het lagere deel van de buik, vlak onder de navel.

Cellulaire geometrie is gecodeerd binnen de moleculaire structuur van een chakra, het hele chakrasysteem. Wanneer jullie een chakra, alle chakra’s weer in een evenwicht van harmonie brengen, wordt een chakra, een ronddraaiende, stralende sfeer, die grote veranderingen teweegbrengen voor activatie van herstel en hereniging van de oorspronkelijke Zielzelf.

 

Dan de bewustzijnsniveaus.

Wat wordt bedoeld met de onderbewuste, bewuste, bovenbewuste geest?

Jullie onderbewuste geest is een gedachteprocessor die letterlijk alle ideeën en beelden die jullie toelaten, door jullie hoofd laten filteren, vooral degenen die jullie aanvaarden als jullie waarheid, of die de innerlijke negatieve overtuigingen die jullie hebben gekozen voort te brengen in jullie huidige incarnatie verder te valideren, om deze te verbeteren of recht te zetten.
Al jullie aardse handelingen, gewoonten en geheugen worden beheerst door jullie onderbewuste geest.

De onderbewuste geest krijgt richting via herhaling, ritme en emoties.

De onderbewuste geest speelt zich af of zendt impulsen uit die deze geest als een computer ontvangt. Het is subjectief en maakt geen oordelen.

Jullie bewuste geest wordt voortdurend beïnvloed door jullie onderbewuste geest, en het is een samenstelling van al jullie eerdere ervaringen in jullie huidige leven, evenals een deel van het collectieve bewustzijn van de mensheid waarmee jullie instemden om te corrigeren. Elke ziel is puur en onschuldig in dit leven gekomen. Maar jullie hebben ook in jullie onderbewuste geest en DNA een bepaalde hoeveelheid ‘onevenwichtige trillingspatronen’ voortgebracht die jullie zelf tijdens jullie vele vorige levens gecreëerd hadden, terwijl anderen gecreëerd werden door jullie gekozen voorouderlijke afstamming. Dit is in eerdere lessen ‘de erfzonde’ genoemd.

Jullie kennen het nu als karma, en dat het jouw/jullie keuze was om de lessen te ervaren die betrokken zijn bij het rechtzetten en genezen van die onevenwichtigheden. Jullie bewuste geest bevat die dingen die jullie hebben geaccepteerd als geldig en waar, positief of negatief. Jullie bewuste geest bewaart de kennis en ervaring die jullie hebben opgedaan en wordt gedeeltelijk, in bepaalde mate, beïnvloed en beheerst door de impulsen, overtuigingen, verslavingen en het collectieve bewustzijn van de mensheid via jullie onderbewuste geest. Degenen die vastzitten in de illusie van de derde/ vierde dichtheid hebben starre overtuigingen die resistent zijn tegen verandering. Naarmate jullie evolueren op het pad van ver-LICHT-ing, komen jullie geleidelijk in contact met jullie Hogere Zelf en het uitgebreide bewustzijn van jullie Zielzelf dat de wijsheid bevat van wat jullie bovenbewuste geest wordt genoemd, of het harmonieuze collectieve bewustzijn van de hogere rijken.

 

Auraveld

Een omhulsel van fijne astrale stof, bijzonder elastisch, die een lichaam omhult, ook een mensenlichaam. Het is van jullie als mens, jullie kunnen je er geen moment van losmaken. Het heeft een zekere structuur, kleuren en inhoud, dit is zeer verschillend van persoon tot persoon en het kan heel snel veranderen. Door de elasticiteit kan het centimeters expanderen van het fysieke lichaam af, afhankelijk van de emotionele energieën, deze beïnvloeden mede de structuur, kleuren en tonaliteit. Door de unieke natuur van ieder mens is er geen norm en geen gelijke.

Het Zielzelf houdt het als het ware bij elkaar.

Al de herinneringen zijn opgeslagen in jullie geheugenbank(en) en zijn gegrift in jullie auraveld en creëren mede vrede, vreugde of angst en disharmonie.

Als eerste beïnvloeden de energieën van jullie gedachten het auraveld, daarna gaat het verder, stroming naar het andere van de wezensdelen.

 

Etherische Lichaam of Etherische Web of Etherisch Dubbel

Jullie hebben een etherisch lichaam dat een complete, authentieke replica van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen bevat.

Het etherische lichaam is het geheugenlichaam en is gevoelig voor jullie gedachten en emoties.

Het etherische lichaam behoort tot de samenstelling van de fysieke aura, het onzichtbare auraveld, die jullie fysieke gezondheidstoestand via verschillende kleuren en licht, uitdrukkingen en de vervormingen, of het ontbreken daarvan, binnen het Etherische webpatroon weergeeft. Dus etherisch en astraal, aura zijn nauw met elkaar verbonden via dit voor jullie onzichtbare weefwerkomhulsel.

Jullie lichaamselementaal is een facet van het Etherische Lichaam, dit staat in constante communicatie met elkaar en met de diepe onbewuste geest die jullie klieren, weefsels, organen en cellen onderhoudt en revitaliseert en jullie spijsvertering-systeem en de processen van assimilatie van lucht, water en voedsel die jullie binnenkrijgen, het controleert alle functies die jullie als vanzelfsprekend beschouwen en zelden bij of over nadenken tenzij er sprake is van nood.

 

Leven op Aarde

Vele zijn verslaafd geraakt aan de opmaak, het stramien van de derde dimensie van heerser en heersend en allerlei gevolgen van dien.

Het opmaakstramien van Macht Over en om een slachtoffer en slaaf te zijn.

Er zijn velerlei verslavingen, de een meer gekend dan de andere en bovengenoemde is een soort basisafhankelijkheid geworden.

Met andere woorden, velen, zo niet de meesten van jullie, zijn belast met dit wat hier wordt genoemd basisthema. Jullie mensen, zijn geboren in een energie op deze planeet

die niet in balans was bij de afdeling “zelfwaarde”.

Mede bezwaard door religieuze leiders die vertellen hoe waardeloos jullie zijn.

Maar ook in de lagen van jullie DNA zijn er puzzelstukjes die jullie “nog niet” hebben gevonden, deze bevatten de ervaringen uit al jullie vorige belichamingen en die hebben jullie weer meegenomen in jullie huidige leven op Aarde.

Sommige van jullie hebben ‘ervaringen van anderen” meegenomen in deze incarnatie op Aarde om van grote dienst te zijn voor diegenen waar het vandaan komt of mee te maken hebben.

Heavenletter #5778 Gepubliceerd: September 19, 2016
VERSLAVINGENhttp://heavenletters.org

God zei:

Iedere volwassene is verantwoordelijke voor zichzelf.

Iemand die verslaafd is, zegt dat hij het niet kan helpen.

Verslaving is een groot excuses voor het nemen van geen verantwoordelijkheid.

Raak niet verslaafd.

Wanneer iemand in een poel wil vallen, zal hij een weg vinden.

Wanneer iemand zich wil verontschuldigen voor zelfverantwoordelijkheid, kan hij zich onmiddellijk verontschuldigen.

Er is ook niemand die niet in staat is voor het ontvangen van hulp en de gewoonte van verslaving achter te laten.

Iedereen is ertoe in staat.

Geef de verslaving niet de schuld.

Hulpeloosheid, zoals overwogen in dit trefpunt van verslaving, dat is niet waar.

Het is een achter de hand hebben van een vrijstelling voor verantwoordelijkheid.

Als er een weg is om in verslaving te komen, is er een weg om eruit te komen net zo goed.

Kies.

Het kan worden gezegd dat verslaving, de wijze is van de luie man.

Natuurlijk, er zijn mensen die gedwongen zijn naar verslaving in het voordeel van een derde partij.

Niettemin, is het de verantwoordelijkheid van de persoon die verslaafd is, om van zijn verslaving af te geraken.

Wanneer je hulp nodig hebt, vraag erom.

Maar het is jouzelf waar je uiteindelijk op moet vertrouwen.

Van een verslaving afkomen is iets wat jij kiest.

Je hebt wat te zeggen.

Is het makkelijk om te stoppen van het dupe zijn van een verslaving? Nee.

Nodig? Ja.

Onmogelijk? Nee.

Mogelijk? Ja. Dat jij verantwoordelijkheid hebt gelijkgesteld aan kans.

Kijk, wanneer je uit bed valt, klim je er weer in terug.

Als iemand aan een verslaving ontsnapt, ervan weggekomen is, dat kan jij ook.

Dus je moet.

Vind eerbied voor het leven.

Geef jezelf verantwoordelijkheid terug.

Niemand kan het voor je doen.

Dit is een gelegenheid waar degene die verslaafd is voor opstaat.

Je bent niet langer een baby.

Niemand hoeft jou iets te bewijzen.

Dat kan niemand.

Het is aan jou om de moed voor jezelf te bewijzen.

Herinner Mij.

Herinner liefde.

Herinner moed.

Herinner het standhouden van jouw leven liever dan het toestaan dat een verslaving jou in stand houdt.

Rommel niet aan met verslavingen.

Je kan denken dat je slimmer bent dan ieder ander, toch ben je een keuze aan het maken.

Niemand is de eerlijkste van allemaal.

Wees zeker dat je je bekommert om jezelf.

Er zijn vele soorten verslaving naast fysieke verslavingen.

Er zijn verslavingen aan angst.

Er zijn verslavingen aan wat liefde wordt genoemd.

Het is niet een verslaving aan liefde, begrijpelijk.

Het is een verslaving aan afhankelijkheid aan anderen.

Er zijn verslavingen om jezelf voor de gek te houden.

Er zijn verslavingen aan uiterlijk vertoon.

Er zijn verslavingen aan het niet zien van wat er recht voor je is.

Er zijn verslavingen aan hopeloosheid en hulpeloosheid.

Krijg je wil terug.

Mensen kunnen je helpen.

Niemand kan het voor je doen.

Wees niet sluw.

Wees waarheidsgetrouw.

Verslaving aan eten heeft een extra moeilijkheidsgraad omdat je moet eten.

Geliefde, verslaafd of niet, jij bent verantwoordelijk.

Leid de weg.

Geen excuses meer.

Oh ja, er is een verslaving aan excuses.

Dit is de grootste verslaving van al.

Excuses plaatsen verantwoordelijkheid overal behalve bij jou.

Er is geen excuses voor het maken van excuses.

Dit betekent niet dat je jezelf de schuld moet geven meer dan dat je iemand anders de schuld geeft.

Inderdaad, anderen kunnen bijdragen, wat hier op houdt, houd hier op, bij jou.

Je kan het.

Dat is het.

Je bent in staat om uit de gevangenis te breken die je voor jezelf maakt.

Je bent in staat tot voorbijstreven.

Je bent in staat om vooruit te gaan.

Het is ingebouwd dat je in staat bent tot grote dingen.

Dan waarom doe je dan geen grote dingen?

Welk excuus heb je? Welke excuses heb je?

Er is niet iets specifiek dat je moet doen in het leven, begrijp je.

Je hoeft geen miljonair te zijn net zomin als dat je een gangster hoeft te zijn.

Leef jouw leven zo goed als dat je kan.

Waar je toe in staat bent is onbeperkt.

Er is geen eenrichtingsverkeer voor jou.

Er zijn geen doodlopende wegen voor jou.

Het is vanaf en naar boven voor jou.

Zwem.

 

Terug in de tijd als hulp voor herstel

Om die heel oude herinneringen die nog steeds invloed op jullie uitoefenen,

los te laten, moeten jullie teruggaan naar die tijd van volmaaktheid toen jullie nog leefden in een prachtig etherisch/fysiek lichaam, toen jullie nog een medeschepper waren van de oorspronkelijke planeet en in het paradijs leefden.

Om daar weer, terug te komen moet er door de vele lagen van gedachtepatronen

worden heen gebroken die niet langer van jullie zijn, die zijn niet wie jullie zijn.

Het is tijd om ze te laten gaan.

Laat woorden door jullie gedachten gaan die beelden creëren of herinneringen activeren en als deze woorden gevoelens van liefde creëren, van vrede, harmonie en eenheid, zijn het herinneringen aan energieën die jullie hebben meegebracht van het Goddelijke Zelf.

Maar wanneer het tegenovergestelde gebeurt, als angst, depressie of stress tevoorschijn komen, vervelende herinneringen, dit zijn begrippen van beperkt denken die zijn opgenomen sinds jullie de mantel of het pak van menselijke materiaal dragen.

Woorden als: mislukking, onwaardigheid, verlatenheid, gebrek, afwijzing, verraad, onderworpenheid, slavernij, manipulatie, inprentingen, coderingen, stagnatie, nutteloosheid, duivels, demonen, Satan, Duivel, hel en slechte duisternis zijn woorden die zekere frequenties en herinneringen aan angst in jullie teweegbrengen en alle gevolgen van dien.

Bij ieder anders, ligt eraan hoe diep het is ingeprent en in hoeverre er reeds is losgelaten of vrijgemaakt, dit betekent terugkeer naar Licht van Verlichte Waarheid.

 

Zelfwaarde

Liefde voor het Zelf en het aanwezig zijn van Zelfwaarde zijn dingen waar de mensen aan dienen te werken. Het is allemaal onderdeel van de barrière die jullie tegenkomen bij het zoeken van de “God” binnenin jullie Zelf.

Het is een kuil om uit te klimmen en de berg op en het heeft grote invloed op jullie.

 

Over de betrokken puzzelstukjes, erbij en eraf, een quotiënt van energieën, Licht en Duisternis, een worsteling van de energieën voor evenwicht.
Door de val in dichtheid, de donkerte en het zogenoemde afgescheiden voelen van de BRON, GOD, en al het gebeuren en ervaringen, neigde het evenwicht in zelfwaardering/eigenwaarde naar wat wordt genoemd de duistere kant.

 

Licht en Duisternis

Er is op deze planeet niets kwaadaardiger of duisterder dan wat jullie als mens kunnen voorstellen. Er bestaat geen op zichzelf staand kwaad op deze planeet. Al het kwade komt voort uit het bewustzijn van de mensheid.
Er is geen rondhangende duistere entiteit of groep die erop wachten tot jullie onderuitgaan, zodat ze jullie kunnen opvangen en er met jullie ziel vandoor kunnen gaan. Dergelijke verhaaltjes zijn op angst gebaseerd en weerspiegelen geenszins de grootsheid, kracht of verantwoordelijkheid van de ware menselijke situatie…

Maar duisternis bestaat, toch?
Jawel, het bestaat en het is uit vrije wil gecreëerd door mensen die ervoor kozen hun bewustzijn op de donkere of verdichte/materiële kant af te stemmen.

Dus, mogen we stellen geliefden, dat de donkerste plek op Aarde uit menselijke vrije wil is voortgekomen.

Onthoudt slechts dat jullie scheppers zijn; jullie hebben de macht om zowel duisternis als licht te creëren. Niets in jullie omgeving heeft daar een oordeel over, dus zullen de elementen van de planeet zowaar op die energie reageren en de zwarte magie scheppen waar de mensen juist bang voor zijn.
Het gekke is dat mensen denken dat die zwarte magie uit een of ander duister hol komt, een supermarkt van het kwaad. De waarheid is grimmiger, duisternis komt uit het menselijk bewustzijn. Waar jullie bang voor zijn trekken jullie aan, naar jullie toe!

Onthoudt ook wat al jaren wordt herhaald; duisternis en licht zijn niet gelijkwaardig.

Wanneer jullie een donkere plaats met licht betreden, kruipt het duister niet naar een andere donkere plek.
Integendeel: het duister is getransformeerd. Van die twee heeft licht het enige actieve deel en een fysieke aanwezigheid. Jullie kunnen eenvoudigweg geen duister in een lichte plaats stralen, het lukt alleen maar andersom.
Daarom zijn ze niet gelijkwaardig: het een is het ontbreken van het andere.

De meest goddelijke plek op Aarde, waar het meeste licht op de planeet zich bevindt, bestaat in de menselijke geest, in de menselijke energie.
Het licht bestaat binnen de Engel in elk mens, het wil zichzelf tonen, zichzelf mogelijk maken, en de goddelijkheid opeisen. Er is geen rondhangende groep stralend witte Engelen die op jullie wachten om jullie de Hemel in te trekken als jullie ervoor kiezen daarheen te gaan. Nee, lieverds, in plaats daarvan staan ze in vol ornaat naast jullie, bereid om jullie te loven en van jullie te houden en hun energieën op jullie te drukken om jullie te laten weten dat zij er zijn.

Dat gebeurt alleen op de planeet van Vrije Wil. Het is de Mens die de gelegenheid creëert, het is de Mens die de geschiedenis van deze planeet bepaalt. Het is de Mens die verantwoordelijkheid draagt voor Duister en Licht; er is geen macht van buitenaf die op jullie ziel jaagt.
Maar dat hebben jullie altijd al geweten, is het niet?

En toch, ondanks dit innerlijk weten, is het dan niet vreemd dat jullie op de Aarde arriveren met een zelfwaardering die halfstok hangt?
Het is uit evenwicht, nietwaar? Waarom dan wel? Geliefden, jullie zelfwaardering wordt gedimd/getemperd door het energiegemiddelde op de planeet.
Het is de maatstaf voor wat de mensheid heeft bereikt en voor het bewustzijn in het hier en nu. Dus; individuele zelfwaardering weerspiegelt het evenwicht in energie op de planeet. De zelfwaardering of het zelfbeeld dat jullie hebben, werd jullie gegeven in overeenstemming met het energie-evenwicht tussen licht en duister op de planeet waar jullie werd geboren.

 

Nu die energie van de planeet sneller trilt is het planetaire evenwicht tussen licht en donker veranderd. Er is een nieuw geschapen energie op Aarde, een energie die begon met de Harmonische Convergentie in 1987, en die tegen 2012 is geëindigd. Een energievenster van deze 25 jaar. Nu is het al verder. Velen van jullie werden geboren in de oude energie, en daarom hangt jullie zelfwaardering halfstok. Maar voor kinderen die meer recent zijn geboren en geboren worden, is het compleet anders. Jullie weten waar het over gaat; de New Age Kinderen. Ze worden ook wel ook wel Indigo Kinderen, Kristal Kinderen genoemd… soms worden ze Kinderen van de Nieuwe Aarde genoemd of Kinderen van het Nieuwe Millennium. Noem ze zoals jullie willen. En deze kinderen zijn anders! Het evenwicht is anders, een volkomen in evenwicht zijnde zelfbeeld. Dus een mix van zelfbeelden en zelfwaardering.

Dat kan enig conflict, confrontaties en aanpassingen teweegbrengen.

Het ophelderen van angst

Voor degenen die helers en helpers zijn op elke manier en voor degenen die zich Zelf willen helpen. Voor heel veel mensen.

Verslavingen en afhankelijkheid van en dwangmatig gedrag zijn een resultaat van meer dan alleen maar verstoringen van de psyche of chemische disbalans.

Afleidingen voor het biologische Zelf van de Mens, voor het herinneren en weten waarvoor jullie als mensen, spiritueel gezien naar Aarde kwamen. Sommige zijn gegeven (als missie aangenomen) als test en uitdaging.
Het hoofdbestanddeel van de worsteling, frustratie is dat de biologie (de leer van jet leven en van de levensverschijnselen) deze “muur van verslaving of afhankelijkheid van en dwangmatig gedrag” opbouwt. Het is een soort afsluiting van verantwoordelijkheid om geen beslissing te hoeven nemen over waarvoor hier op de Aarde te zijn gekomen, soms zelfs versnelling van het doodproces.

Ophelderen van angst is het antwoord, herinneringen aan vreselijke dingen die niet meer willen worden ondergaan, vele zijn onbewust angstig om spirituele ervaring aan te gaan.

Er is een Hoger Zelf, een onderdeel van het ophelderen van de angst is het accepteren van er is een ander deel van mij, van jullie en dat is Hoger en Spiritueel.

Dus communicatie met het lichaamselementaal en de cellulaire structuur, de elementen waarvan mensen zijn gemaakt op manieren die de angst voor het spirituele ontspant.

En dan de Zelfwaarde, waardering voor het Zelf weer activeren zie onderstaand.

Dan komt het volgende, wat altijd eigenlijk het antwoord is, Liefde, houden van.

Hoe meer wij, ik ook, van mijn Zelf, van jullie Zelf kunnen houden, des te minder hoeft er te worden vertrouwd op deze stimulansen van buiten af.

Angst laten vallen, is de stimulans(en) laten vallen.

Het kan een kunst op zich worden genoemd. Van binnen uit wordt er rust en vrede en acceptatie opgebouwd, dit zal dit soort gedrag doen veranderen en uiteindelijk zal het verdwijnen.

 

De toevoeging van Aartsengel Michaël hierbij is om vrolijkheid, de lach en de traan, humor in het vaandel te plaatsen bij de communicatie voor de veranderingen.

God heeft een groot gevoel voor humor. Hij geeft aan dat Hij dat wel moet hebben als men kijkt naar wat wij allemaal hebben uitgehaald met het leven. Hij heeft humor uitgevonden.

Eigenlijk is dat prima in orde, want Hij weet dat het allemaal uiteindelijk goed komt.

 

Het creëren van Zelfwaardering

De 7 manieren van Kryon. Deze worden genoemd en via onder vermelde links kan de toelichting worden gelezen.

 

Wees creatief. 

Help Anderen.

Ga meer bewegen en mediteren.

Meesterlijk Spreken.

Daag je Schaduw uit!

Wees een Engel.

Versmelten.

https://kryonwijsheid.blogspot.com/search?q=zelfwaardering

Via het Blog van Wakkere Mensen. https://wakkeremensen.blogspot.com

 

 

Om meer spiritueel te vervolgen

In het verleden hebben jullie vaak geprobeerd om verslavingen, negatieve gewoonten en gedachtepatronen in de kiem te smoren of te overwinnen. Jullie hebben ze weerstaan, gehaat en constant aan ze gedacht, waardoor ze hun controle over jullie emoties, geest en levenskwaliteit hebben versterkt.

Jullie worden niet beoordeeld door iemand anders dan julliezelf, en jullie zullen altijd de kans krijgen om voorbije overtredingen te overwinnen. Zelfvergeving kan de eerste stap zijn in het helen van het verleden en het opnieuw verbinden met de ‘innerlijke kracht’.

Herinner dat wij vaak hebben gezegd, want het is een Universele waarheid, waar of wat dan ook jullie je aandacht op richten, jullie geven energie en versterken, zowel positief als negatief. Herinner alstublieft dat gedachten/woorden veel machtiger zijn dan jullie (Nu) weten.
Dus de ronddwalende of afdwalende degenen die het evenwicht uit balans brengen, dit kan zich herhalen op ieder niveau, houden jullie af van de juiste stroom van bewustzijn voor het zijn van medeschepper van overvloed op Aarde.

Jullie moeten de Fragmenten, het bouwsel wat jullie hebben gemaakt bevrijden door lief te hebben en te erkennen dat ze jullie goed hebben gediend. De beste en meest efficiënte manier om dit te bereiken is door een gepassioneerde gedachte uit te zenden dat het tijd is om met jullie herenigd te worden, en om opnieuw deel van jullie te zijn in jullie Zonnemachtscentrum van het hart – gevuld te worden met Licht, en een gemachtigde Facet van jullie Godsbewustzijn te worden.

Jullie waren begaafd met een ego-begeertelichaam en vrije wil als medeschepper op het aardse vlak. Het ego zou echter de dienaar van de ziel zijn en niet andersom. En dus, net als bij andere onevenwichtige creaties, verslavingen of negatieve eigenschappen die jullie proberen terug te brengen in balans en harmonie, is het geheim om ‘VRIJ te houden van’, en niet proberen het houvast die ze op jullie hebben te doorbreken via weerstand.

Geef worsteling, frustratie op! Als eerste de strijd in jullie zelf. Het onder ogen zien van nare, boze dromen en nachtmerries, dit heeft te maken met realiseren van zelfcreatie en de verantwoordelijkheid om te transformeren. Het gaat om acceptatie en onderhouden van kracht, zachtaardigheid, autoriteit, mededogen, creativiteit, intuïtieve aard, dynamisch en vooruitziend vermogen om te beredeneren, integriteit, eigenwaarde, onzelfzuchtigheid.

Zacht <> Sterk. Beminnen <> bemind worden.

Geven en Ontvangen met het gevoel dat het het waard is.

De evenwicht lessen.

Dank je wel zeggen voor de allerkleinste wonderen, dit maakt ruimte voor meer en groter. Richt jullie aandacht op de positieve aspecten van het leven, zoals al eerdergenoemd, waar jullie de aandacht op richten dat trekken jullie aan.

Dit bouwt ook een krachtveld van Liefde op, harmonie en overvloed dat niemand kan verstoren of vernietigen. Genezing begint van binnenuit en dan straalt het naar buiten. Dit is een krachtwinner en van grote invloed zodra heelheid wordt gerealiseerd en gehandhaafd. Concentreer vanuit jullie hartcentrum, dit is gerichte aandacht, dit heeft te doen met het element warmte, Kosmische Vuur, want jullie ontsteken en activeren de Scheppingsvonk, en voel dan hoe Liefde zich verspreidt in het fysieke lichaam.

Dit is de Essentie die jullie lichaam zal perfectioneren en nieuw leven zal inblazen maar ook de katalysator voor de wonderen om jullie wereld te transformeren.

De scheppingsstroom is gevuld met grote blijdschap, plezier, humor en beleven van overvloed en is in evenwicht met alle betrokken aspecten van de Universele Wet.

Luister naar de innerlijke duwtjes en seintjes en intelligentie van jullie lichaam.

Laat jullie niet verleiden door verleidelijke reclame, marketing, promotiefilmpjes etc., o.a. niet door wat hiermee wordt aangeboden als voedsel.

Alles met mate, eenvoudig en zuiver.

 

Hulp van de Violette Vlam of Vuur

Het grootste geschenk van dienstbaarheid voor deze tijd van grote verandering wat aan jullie is aangeboden is de gezegende Violette Transmuterende Vlam, de Vlam van vrijheid en zuivering en verlossing en vergeving.

Dit is Goddelijke alchemie die weer tot Leven brengt en perfectioneert door de kracht van visualisatie en affirmatie.

Door doelbewuste intentie wordt in en met deze Violette Vlam alles in harmonie gebracht. Activatie is door aanroep, visualisatie.

Jullie kunnen jezelf hiermee omringen en voortdurend gebruiken.

Het kan vanaf jullie voeten, oplaaiend. Terwijl jullie rusten, verzeker ik Aarstengel Michaël dat de transformerende alchemie de magie verricht ook in jullie fysieke voertuig, proces van loslaten met betrekking tot het onderwerp, maar ook van omstandigheden, ervaringen van het leven, voordat jullie gaan rusten aan het einde van een dag, door het dan te gebruiken.

Inademen van deze helende, transmuterende Violette Vlam kan ook en laat het gaan door heel jullie lichaam en zie, voel aan, (communiceren) die energie die invloed uitoefende, hoe dit verdwijnt.

Het violette vuur is er ook in jullie Piramide van Kracht en Licht in de vijfde dimensie om daar te gebruiken.

Deze energie van de Hogere straal kunnen jullie richten op verwarring brengende maalstroom van negatieve herinneringen, deze zullen worden getransmuteerd en gezuiverd.

Deze kunnen jullie zenden naar alle gebieden op Aarde die in nood zijn en naar geliefden die gevangen zitten temidden van de machtsstrijd, ‘macht over’ en hebzucht van leiders in deze periode op Aarde.

Jullie kunnen ook aan geliefde Saint-Germain vragen, of hij de straling van de Violette Vlam wil sturen naar iedereen die jullie willen, zonder inbreuk te maken op iemands vrije wil.

In een bepaalde staat van bewustzijn kunnen jullie dit in de ether zien en zien stromen naar het bedoelde. Jullie mensen dragen op deze wijze bij en verlenen grote dienst aan Gods werk voor het goddelijke plan.

 

     http://heavenletters.org/
Heavenletter #2625 Gepubliceerd: 1 Februari 2008

God zei:

Geliefde kinderen van mijn hart, jullie hoogtijdagen komen eraan.

Al jullie dromen komen uit.

Denk niet dat jullie wensvervulling eenvoudig komt als een zegen uit de hemel.

Jullie wensen worden vervuld door de schoonheid en kracht van jullie hart.

Vervulling is een geschenk dat jullie jezelf geven.

Op dit moment kunnen jullie wonderen naar julliezelf gooien, naar rechts en naar links.

Wonderen en andere geschenken die jullie zien als komende vanuit de hemel – het is waar dat alle goedheid hier vandaan komt – en toch zijn jullie de gever van jullie eigen wonderen.

Nu zullen jullie julliezelf als meer welwillend beschouwen.

Als jullie een meer waarheidsgetrouwe inschatting van julliezelf hebben, vertel Mij dan, geliefden, hoe kon het gebeuren dat al jullie dromen niet uitkwamen?

Jullie dromen komen sneller en waarachtiger volgens de verdienste die jullie aan julliezelf toevoegen.

Als jullie diep van binnen weten dat jullie wonderen waard zijn, hoe zou dan enige droom kunnen ontwijken van jullie?

Welk wonder van jullie zou ontsnappen?

Het is absoluut waar dat lammen zullen lopen, en dat zal het minste zijn.

Het is waar, zelfs toen jullie je onwaardig hebben gevoeld, zijn er nog steeds wonderen aan jullie voeten gevallen.

Dromen zijn vervuld.

Jullie hebben momenten gehad waarop de goedheid sloop door de muren die jullie hadden opgezet om julliezelf te verloochenen.

Wonderen zullen niet minder wonderen zijn als jullie jezelf hen waardig achten Verbazingwekkende geschenken zullen jullie worden geschonken.

Heb geen moment het gevoel dat Ik jullie opzette, en jullie uitlokte om te geloven in iets dat niet 100% waar is.

In 99,9% van de levens van de prachtige zielen die Mijn woorden lezen, zullen jullie deze belofte zien uitkomen terwijl jullie op Aarde zijn.

Voor de anderen zullen jullie het vanuit een ander vlak bekijken, en dat vinden jullie niet erg.

Jullie zullen net zo blij zijn.

Zouden jullie niet net zo blij zijn als deze blijde tijdingen uitkomen in de levens van jullie kinderen?

Zouden jullie niet blij zijn dat deze belofte die Ik jullie doe wordt vervuld voor iemands kinderen?

Herinner jullie jezelf eraan dat allen Mijn kinderen zijn en zouden jullie niet blij voor Mij zijn?

Niettemin, met de zeldzame uitzondering, zullen jullie deze hemelse ervaring ervaren van ware harmonie en dagelijkse wonderen terwijl jullie op Aarde zijn.

Dit is het wachten waard.

De wereld wacht al lang, en hoeft niet veel langer te wachten.

Jullie zouden kunnen zeggen dat jullie niet begrijpen hoe dit kan zijn.

Jullie zouden kunnen zeggen dat de wereld die jullie nu zien zo ver achterloopt.

Jullie zouden kunnen zeggen dat God de tijd niet waarneemt, en dus denken jullie dat nog een paar honderd jaar, vanuit Mijn gezichtspunt misschien snel lijkt.

Ja, dit is zo, maar toch spreek Ik tot jullie volgens jullie persoonlijke betekenis van het verstrijken van de wereldtijd.

Binnenkort, binnen een paar jaar, gaan jullie deelnemen aan deze wereld waar jullie nu alleen maar van dromen.

Geliefden, wat kan het hart van de mens niet doen als hij er begaan mee is?

Er is niets dat jullie niet kunnen doen.

Geliefden, jullie hebben niet op Mij gewacht.

Ik zat op jullie te wachten!

Jullie hart was de ontbrekende schakel.

Nu is jullie hart verbonden met het Mijne in jullie eigen waarneming.

Samen zijn Wij een leger van vreugdevolle zielen, marcherende op/naar Mijn deuntje, en zo speelt de band, en dus vervult de wereld haar bestemming.

Het enige wat nodig is, is een iets minder oordeel over julliezelf en meer geloof in Mij en jullie medemens, maar in de eerste plaats rust de toekomst in jullie geloof in jullie eigen levensvatbaarheid.

En ik heb jullie net verteld dat de toekomst verzekerd is, en dus kunnen jullie Mij geloven.

Sjonge, wat een toekomst hebben jullie voor jullie in petto.

Wat een mooie wereld hebben jullie, voor jullie in petto.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.
Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

 

Informatie:
Dit studie en channel artikel is geschreven eind april 2019. Mede door invloed van vertaalwerk van Brieven uit de Hemel.
Door de huidige omstandigheden nu geplaatst op de website, 8 mei 2023.
Mede door de vertaling van Heavenletter 654 op 6 mei j.l.  Zie link.
https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/heavenletters/heavenletter-654-wanneer-is-genoeg/
Gegevens via Aartsengel Michaël via Ronna Herman uit divers (boeken en door mij vertaalde berichten)
en dit bericht is begeleidt door Aarstengel Michaël.

Overige bronnen staan vermeld.
https://www.encyclo.nl/begrip/verslaving

Geef een reactie